Show simple item record

dc.contributor.authorGadowska, Irmina
dc.contributor.authorJanik, Maciej
dc.contributor.authorKarpińska, Grażyna Ewa
dc.contributor.authorŁawrynowicz, Olgierd
dc.contributor.authorMajorek, Magdalena
dc.contributor.authorRak, Michal
dc.contributor.editorKarpińska, Ewa Grażyna
dc.contributor.editorMajorek, Magdalena
dc.date.accessioned2017-08-01T10:18:27Z
dc.date.available2017-08-01T10:18:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn78-83-944066-8-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22360
dc.descriptionPublikacja powstała w ramach projektu badawczego „Miejsca pamięci i zapomnienia. Interdyscyplinarne badania północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”.pl_PL
dc.description.abstractPublikacja jest trzecim tomem serii raportów, wydanych w formie elektronicznej, prezentujących rezultaty działań podjętych w projekcie badawczym „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”, realizowanym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2014–2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tom zawiera zawiera wyniki interdyscyplinarnych badań terenowych prowadzonych w gminie Olsztyn w 2015 r. – diagnozę etnograficzną i diagnozę archeologiczną oraz towarzyszące im ustalenia z zakresu historii i historii sztuki. W następnych raportach zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych w kolejnych gminach powiatu częstochowskiego: Janów (tom 4), Lelów (tom 5) i Przyrów (tom 6). Całość badań zostanie zwieńczona w oddzielnym opracowaniu wydanym drukiem, zawierającym m.in. wieloaspektowe rozważania dotyczące objętych projektem gmin.pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowy Program Rozwoju Humanistyki - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Archeologii, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmiejsca pamięcipl_PL
dc.subjectmiejsca zapomnieniapl_PL
dc.subjectXIX w.pl_PL
dc.subjectXX w.pl_PL
dc.subjectJura Krakowsko-Częstochowskapl_PL
dc.subjectgmina Olsztynpl_PL
dc.subjectarcheologia współczesnościpl_PL
dc.subjectetnografiapl_PL
dc.subjecthistoria Polskipl_PL
dc.subjecthistoria sztukipl_PL
dc.titleMiejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. Tom 3. Gmina Olsztynpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by authors © Copyright by Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek © Copyright by Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number272pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowiepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Archeologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Archeologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilzniepl_PL
dc.contributor.authorEmailolgierdlawrynowicz@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska