Show simple item record

dc.contributor.authorBernatowicz, Tadeusz
dc.date.accessioned2017-09-15T09:14:27Z
dc.date.available2017-09-15T09:14:27Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.citationBernatowicz, T. „Biblioteka jest jedna ozdoba...” Mikołaj Radziwiłł Sierotka i książki, [w:] Badania księgozbiorów Radziwiłłów, Warszawa 1995, s. 35-54.pl_PL
dc.identifier.isbn8390216728
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22556
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMinisterstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicąpl_PL
dc.relation.ispartofBadania księgozbiorów Radziwiłłów : materiały międzynarodowej sesji, Olsztyn 6-7 października 1994 r;
dc.relation.ispartofseriesPolskie Dziedzictwo Kulturalne;Seria B, Wspólne Dziedzictwo
dc.subjectWielkie Księstwo Litewskiepl_PL
dc.subjectBiblioteki - historiapl_PL
dc.subjectLibrariespl_PL
dc.subjectRadziwiłł Mikołaj Krzysztof “Sierotka”pl_PL
dc.subjectMagnatespl_PL
dc.subjectHierosolymitana Peregrinatio (1582-1584)pl_PL
dc.subjectKontrreformacjapl_PL
dc.subjectXVI wiekpl_PL
dc.subjectStrasburgpl_PL
dc.subjectTybingapl_PL
dc.subjectNieświeżpl_PL
dc.subjectPanegirykipl_PL
dc.title„Biblioteka jest jedna ozdoba...” Mikołaj Radziwiłł Sierotka i książkipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number35-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.referencesK. Hartleb, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła pielgrzymka do Ziemi Świętej, Lwów 1934.pl_PL
dc.referencesK. Hartleb, Polskie dzienniki podróży w XVI w., Lwów 1920.pl_PL
dc.referencesJ. Jasnowski, Mikołaj Radziwiłł Czarny (1515-1565), Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesM. Korolko, Refleksje o literaturze konwersyjnej w Polsce w drugiej połowie XVI wieku. Na przykładzie Kaspra Wilkowskiego i Hieronima Powodowskiego, [w:] Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesJ. Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej, Wrocław 1973.pl_PL
dc.referencesA. Kowalska, Z badań nad peregrynację Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, „Prace Polonistyczne. Seria III” 1939.pl_PL
dc.referencesL. Piechnik, Początki Akademii Wileńskiej (1569-1600), „Nasza Przeszłość” 1973, t. 40.pl_PL
dc.referencesT. Przypkowski, Z dziejów kultury książki w Polsce. Dawne biblioteki Radziwiłłów i ich księgoznaki, Kraków 1942.pl_PL
dc.referencesM. K. Radziwiłł "Sierotka", Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582-1584, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesT. Sinko, Polscy podróżnicy w Grecji i Troi, Kraków 1925.pl_PL
dc.referencesM. B. Topolska, Czytelnik i książka z Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesT. Zarębska, Początki polskiego piśmiennictwa urbanistycznego, Warszawa 1986.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record