Show simple item record

dc.contributor.authorSałaj, Jagoda
dc.date.accessioned2017-09-21T07:41:40Z
dc.date.available2017-09-21T07:41:40Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22681
dc.description.abstractCelem pracy jest charakterystyka ewolucji zawodu dziennikarza oraz dziennikarstwa prasowego rozumianego szerzej jako aktywność piśmienna. Rozważania skupiają się na kulturowych przemianach rozwoju pisma, historii prasy oraz kształtowaniu zawodu dziennikarza. Omawiam relację pomiędzy literaturą, dziennikarstwem, sferą publiczną i sferą prywatną, zwracając uwagę także na rolę, jaką odgrywają media dziś. Aby dookreślić relacje sięgam do współczesnych koncepcji badawczych (Habermas, Eco, Pinker, Lippmann, Bauer), konfrontując je z antyczną refleksją literaturoznawczą Horacego czy filozoficzną Sokratesa. Opisując kolejne okresy ewolucji dziennikarstwa, skupiam się przede wszystkim na przeobrażeniach stylów pisania w sferze publicznej. W tym kontekście staram się usytuować nowe style i rodzaje dziennikarstwa (gonzo journalism, citizen jouranalism, literary journalism). Prezentując specyfikę funkcjonowania dzisiejszej prasy nakreślam obraz profesji dziennikarskiej, krytycznie komentując przy tym jakość współczesnych przekazów informacyjnych. W części badawczej dysertacji sięgam do odkryć współczesnych psychologów kognitywnych (D. Kahneman) oraz rozważań badaczy Toronto School (M. McLuhan). Korelacja wykorzystanego systemu pojęciowego z wynikami z przeprowadzonych analiz pozwala wyodrębnić w dziennikarstwie prasowym dwa główne style pisania: „gorący” oraz „chłodny”. Badania opierają się na szczegółowej analizie domen konceptualnych w publikacjach prasowych. Kategoria domeny konceptualnej okazała się pomocna i może być traktowana jako swego rodzaju narzędzie do jakościowej oraz ilościowej analizy materiałów prasowych. W analizach istotnym założeniem było stworzenie modelu konceptualnego, którego kategorie pojęciowe umożliwiły przeprowadzenie sprawnego procesu interpretacji w prasie o różnych profilach. Wyniki pokazały, a zarazem potwierdziły hipotezę, że publikacje prasowe różnią się od siebie nagromadzeniem domen konceptualnych, a jednocześnie ich obecność świadczy o konkretnym stylu pisania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstyle pisaniapl_PL
dc.subjectdziennikarstwopl_PL
dc.subjectdomeny konceptualnepl_PL
dc.subjectkognitywistykapl_PL
dc.subjectsfera publicznapl_PL
dc.titleKulturoznawcza charakterystyka nowego modelu dziennikarstwa. Kognitywne aspekty jakości i stylu pisaniapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJagoda Sałajpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnejpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteUkończyła studia Doktoranckie w zakresie Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ. Wcześniej ukończyła magisterium z kulturoznawstwa, a także magisterium z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UŁ. Interesuje się nowymi mediami, komunikacją międzykulturową, ewolucją piśmiennictwa, kognitywistyką oraz związkami nowych technologii z kulturą. Publikowała m.in. w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” i „Tematach z Szewskiej”. Stypendystka kilku programów uniwersyteckich oraz ministerialnych.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjagodasalaj@op.plpl_PL
dc.dissertation.directorPłuciennik, Jarosław
dc.dissertation.reviewerNasiłowska-Rek, Anna
dc.dissertation.reviewerNieć, Mateusz
dc.date.defence2017


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska