Show simple item record

dc.contributor.authorBednarek, Beata
dc.date.accessioned2017-11-17T12:25:45Z
dc.date.available2017-11-17T12:25:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23273
dc.description.abstractPodjęty temat badawczy to edycja krytyczna liryków zamieszczonych w czterech początkowych księgach I tomu Poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych poprzedzona wstępem historycznoliterackim. Liryki te, zapisane w autografie, nie doczekały się dotąd naukowej edycji. Kniaźnin, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego Oświecenia, przygotowywał obszerny rękopis, o którym tu mowa, przez kilka lat. Miał to być rodzaj testamentu literackiego. W zbiorze tym poeta umieścił utwory drukowane już w poprzednich edycjach poezji, uporządkowane w nowej kolejności, a także wiersze całkiem nowe, nieznane wcześniej. Wstęp historycznoliteracki (Wprowadzenie do lektury) rozpoczyna się biografią literacką Franciszka Dionizego Kniaźnina. Następny rozdział, zatytułowany „Muza mię rzuca na przestronne pole…” — oda w ujęciu Franciszka Dionizego Kniaźnina, poświęcony jest rozważaniom teoretycznym na temat różnorodnych sposobów realizacji przez autora wskazanego w tytule gatunku. W kolejnym rozdziale utwory te zostały omówione pod kątem ich tematyki oraz realizacji wybranych motywów, m.in. takich jak: Bóg, ojczyzna, poezja, miłość, refleksje życiowe. Ostatni rozdział traktuje o adresatach liryków Kniaźnina. Część edytorska rozprawy zawiera transkrybowane teksty utworów lirycznych z ww. ksiąg autografu, dołączone do nich objaśnienia, np. archaicznych, trudnych wyrazów, oraz komentarz edytorski, który składa się z wykazu znaków i skrótów przyjętych w edycji, opisu źródeł, zasad transkrypcji oraz aparatu krytycznego. W pracy znalazł się także aneks zawierający zestawienie tabelaryczne wariantów tych tekstów, których kolacjonowanie w tradycyjny sposób było uniemożliwione.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectedytorstwo naukowepl_PL
dc.subjectedycja krytycznapl_PL
dc.subjectodapl_PL
dc.subjectoświeceniepl_PL
dc.subjectFranciszek Dionizy Kniaźninpl_PL
dc.title„Na koniec jakaś pamięć tam zostawa, gdzie nas nie będzie”… Cztery początkowe księgi liryków z „Poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych”. Edycja krytyczna ze wstępempl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderBeata Bednarekpl_PL
dc.page.number455pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.contributor.authorEmailbeatkaprokopczyk@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorWolska, Barbara
dc.dissertation.reviewerMazurkowa, Bożena
dc.dissertation.reviewerChachulski, Tomasz
dc.date.defence2017-12-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record