Show simple item record

dc.contributor.authorBarczyk, Alina
dc.contributor.editorBernatowicz, Tadeusz
dc.contributor.editorGryglewski, Piotr
dc.contributor.editorStefański, Krzysztof
dc.date.accessioned2017-12-21T08:55:00Z
dc.date.available2017-12-21T08:55:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPałac Raczyńskich w Złotym Potoku. Źródła do dziejów architektury i wyposażenia, [w:] HISTORIA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera, Łódź 2016, s. 99-119.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-945098-2-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23717
dc.description.abstractThe palace in Złoty Potok is a part of a residential complex situated in the valley of the River Wiercica in the Krakowska-Częstochowska Upland. A position of the village was sanctioned by its location near the medieval trade route from Great Poland to Silesia. Another factor influencing development of the region was excellent landscape value. A landscape park created in the 19th century and later on a nature reserve contributed to increased interest in both a district and a park complex. While a palace itself remained underestimated. The best recognized phase is the times of the Krasińskis, including a short stay of a national poet. While the most enigmatic period is associated with activity of the Raczyńskis, during which the body of the building was given its present character. This sketch reveals the character of preserved archive records documenting successive phases of making use of the building, transforming its body and interior design – being the introduction to the research in the history of the residence in Złoty Potok. Moreover, information about the appearance of the rooms is provided by elements of interior design exhibited, inter alia, in the Museum of Zygmunt Krasiński, neighbouring with the palace. In the palace there are original stoves, chandeliers and single pieces of furniture. A particularly representative part is oaken stairs, situated right opposite the entrance, in the central part of the body, and linking the basement with the piano nobile.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Historii Sztuki UŁpl_PL
dc.relation.ispartofHISTORIA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera;
dc.subjectHistory of Residential Architecture and Urban Planningpl_PL
dc.subjectKrasiński Zygmuntpl_PL
dc.subjectHendel Zygmuntpl_PL
dc.subjectZłoty Potokpl_PL
dc.subjectRaczyńscypl_PL
dc.subjectXIX centurypl_PL
dc.subjectPolish art and architecturepl_PL
dc.subjectArchitektura polskapl_PL
dc.subjectSzanior Franciszekpl_PL
dc.subjectRaczyńska z Czetwertyńskich Stefaniapl_PL
dc.subjectTenerani Pietropl_PL
dc.subjectRaczyńska z Krasińskich Maria Beatrixpl_PL
dc.subjectRaczyński Edwardpl_PL
dc.subjectRaczyński Karolpl_PL
dc.subjectPotoccypl_PL
dc.subjectOpinogórapl_PL
dc.subjectArchitektura rezydencjonalna - wyposażeniepl_PL
dc.subjectTyczyński Antonipl_PL
dc.subjectMateriały źródłowepl_PL
dc.subjectUmiastowska z Morawskich Jadwigapl_PL
dc.subjectArchitektura nowożytnapl_PL
dc.titlePałac Raczyńskich w Złotym Potoku. Źródła do dziejów architektury i wyposażeniapl_PL
dc.title.alternativeRaczyński Palace in Złoty Potok. Historical sources of architecture and interior designpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderAlina Barczykpl_PL
dc.page.number99-119pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.referencesARCHIWUM PAŃSTWOWE W CZĘSTOCHOWIE. ARCHIWUM DÓBR ZŁOTY POTOK (dalej: APCz, ADZP), Akta Administracji dóbr Potok Złoty tyczące się otrzymywanych i wydawanych plenipotencji i upoważnień, 1871-1887, sygn. 7.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Akta Administracji dóbr Potok Złoty tyczące się remanentów pałacu, 1871-1903, sygn. 15.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Akta Administracji Dóbr Potok Złoty tyczące się Wiadomości Hipotecznych, 1867-1883, sygn. 9.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Akta Zarządu Głównego Dóbr i Interesów Domu Hrabiów Krasińskich tyczące się korespondencji Potok Złoty, 1868-1874, sygn. 86.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Akta Zarządu Głównego Dóbr i Interesów Domu Hrabiów Krasińskich tyczące się małżeństwa J.W. Marii hr. Krasińskiej z Edwardem hr. Raczyńskim, 1877, sygn. 2.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Akta Zarządu Głównego Dóbr i Interesów Domu Hrabiów Krasińskich tyczące się rachunku ze Skarżyńskim z tytułu kupna Potoku, 1852, sygn. 22.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Akta Zarządu Głównego Dóbr i Interesów Domu Hrabiów Krasińskich tyczące się wykazów hipotecznych dóbr Potok Złoty, 1859-1874, sygn. 11.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Akta Zarządu Głównego Dóbr i Interesów Domu Hrabiów Krasińskich tyczące się założenia majdanów w dobrach Złoty Potok, 1862, sygn. 21.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Korespondencja, 1819-1916, sygn. 87.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Objęcie administracji dóbr Złoty Potok przez p. Tyczyńskiego, 1866, sygn. 57.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Sprawy administracyjne dóbr Złoty Potok, 1866-1888, sygn. 28.pl_PL
dc.referencesAPCz, ADZP, Wyrok Sądu Apelacyjnego Królestwa w sprawie Karola Heinricha (...) przeciwko Feliksowi Skarżyńskiemu, dziedzicowi dóbr Złoty Potok, 1851, sygn. 40.pl_PL
dc.referencesARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (dalej: APK), Acta Castriensia Cracoviensia (ACC), sygn. 19, 99.pl_PL
dc.referencesAPK, Acta Terrestia Cracoviensia (ATC), sygn. 314.pl_PL
dc.referencesJ. Borowska-Antoniewicz, Z Dziejów Pałacu w Złotym Potoku, [w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002, s. 443-451.pl_PL
dc.referencesJ. Borowska-Antoniewicz, Z. Jakubowski, Pałac Krasińskich w Złotym Potoku, Częstochowa 1980.pl_PL
dc.referencesE. Chłopicki, Częstochowskie strony, „Tygodnik Ilustrowany” 1874, 14, s. 131-134.pl_PL
dc.referencesB. Chowańska-Najwer, Projekt wnętrz pałacu w Złotym Potoku, s.d., mps, AWKZCz, sygn. 680.pl_PL
dc.referencesR. Domańska, Oczekiwanie na właścicieli, „Spotkania z zabytkami” 1995, 7, s. 24-27.pl_PL
dc.referencesA. Dylewska, Dzieje domu pańskiego w Potoku (Złotym), „Almanach Częstochowy” 2004, s. 49-72.pl_PL
dc.referencesGórnośląskie zamki i pałace: Województwo śląskie: Historie zamków i pałaców, dzieje rodów, legendy, herby, red. D. Emmerling, Opole 1999.pl_PL
dc.referencesW. Genga, Park w Złotym Potoku, s.d., mps, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie (dalej: AWKZCz), sygn. 529.pl_PL
dc.referencesA. Jaśkiewicz, O niektórych pamiątkach po Zygmuncie Krasińskim i Raczyńskich ze Złotego Potoku, „Almanach Częstochowy” 1994, s. 31-36.pl_PL
dc.referencesL. Kajzer, Zamki i społeczeństwo, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesKatalog zabytków sztuki w Polsce. T. VI, z. 4. Dawny powiat częstochowski, red. J. Samek., Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesA. Klimek, Zachwyceni i bardzo szczęśliwi: niezwykłe dzieje rodu Krasińskich i ich związku z Potokiem Złotym, Częstochowa 1998.pl_PL
dc.referencesR. Kreczmański, Jura częstochowska. Śladami starej pocztówki, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesK. Kupczyński, Złoty Potok, Częstochowa 1979.pl_PL
dc.referencesJ. Laberschek, Na tropie rycerzy z [Złotego] Potoku i rozbójników z Ostrężnika, „Almanach Częstochowy” 2002, s. 35-57.pl_PL
dc.referencesS. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesW. Roszkowski, Raczyński Karol Roger, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1986, s. 644.pl_PL
dc.referencesF. Sobalski, Wyposażenie i kosztowności pałacu w Złotym Potoku w 1878 r., „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie” 1985, 1, s. 159-176.pl_PL
dc.referencesM. Sztuka, W wiecznym trwaniu, „Śląsk” 2009, 7, s. 40-41.pl_PL
dc.referencesK. Szymańska, Muzea literackie w Polsce, Częstochowa 1994.pl_PL
dc.referencesJ. Umiastowska, Z Raczyńskimi w tle: wspomnienia minionego świata, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesS. Wróblewski, Kaplice i kapliczki w założeniach dworskich regionu częstochowskiego, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, red. A. Sieradzka, Warszawa 2004, s. 251-269.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record