Show simple item record

dc.contributor.authorBarczyk, Alina
dc.date.accessioned2017-12-28T06:36:38Z
dc.date.available2017-12-28T06:36:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, t. XXII/2 (44), 2015, s. 101-121.pl_PL
dc.identifier.issn1232-3233
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23763
dc.description.abstractCHAPEL OF ST. ANNE IN THE POST-BERNARDINE CHURCH NEAR PRZYRÓW. CONCEPTUAL PROGRAMME OF THE INTERIOR DESIGN. The architecture, artistic and conceptual program of the sanctuary near Przyrów were determined by the cult of St. Anne. The Bernardine church, donated in 1609, was built as frame for the miraculous figure and relics. The rich iconographical program of the north chapel, where the sculpture was located, was inspired by biblical exegesis as well as by the Christian tradition and the Biblical Apocrypha (the Gospel of Pseudo-Matthew, the Protoevangelium of James). Moreover, the religious motifs represented the Counter-Reformation philosophy. The important sign of these tendencies was altar with vera effigies – the foundation of the province governor of Łęczyca, Tomasz Sołtyk. That masterpiece presents architectural forms and inscriptions connected with the donator. Figures of saints in altar retable might be interpreted in the theological context of the sanctuary. The role of St. Anne in Jesus’ childhood was confirmed by Biblical apocryphal scenes in the cupola. The dome was adorned with frescoes – representative for the quadri riportati convention and “three-dimensional painting” – and stucco works. Deep meaning of this decoration is presented in the last part of the article. The paper discusses conceptual program of the interior design in reference to the Litany of St. Anne, the great work of the Council of Trent, theological and artistic context of baroque art.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Neritonpl_PL
dc.relation.ispartofBarok. Historia – Literatura – Sztuka;2 (44)
dc.subjectArchitektura nowożytnapl_PL
dc.subjectBaroque art and architecturepl_PL
dc.subjectSacral architecturepl_PL
dc.subjectSanktuariumpl_PL
dc.subjectŚw. Anna - kultpl_PL
dc.subjectŚw. Anna Samotrzeciapl_PL
dc.subjectŚwięta Anna (gm. Przyrów)pl_PL
dc.subjectDankwart Karlpl_PL
dc.subjectKaplice kopułowepl_PL
dc.subjectPrzerębscypl_PL
dc.subjectZakon Braci Mniejszych Obserwantówpl_PL
dc.subjectMniszki Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanki)pl_PL
dc.subjectLaras Georgiuspl_PL
dc.subjectBelling Josef Erasmuspl_PL
dc.subjectSołtyk Tomaszpl_PL
dc.subjectNowy Testament - egzegezapl_PL
dc.subjectTeologiapl_PL
dc.subjectSztuka barokupl_PL
dc.subjectDekoracje sztukatorskiepl_PL
dc.subjectArtisti Ticinesipl_PL
dc.subjectKontrreformacja - sztukapl_PL
dc.subjectLitania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Pannypl_PL
dc.subjectApokryfypl_PL
dc.subjectMauzoleum szlacheckiepl_PL
dc.subjectSztuka XVII-XVIII w.pl_PL
dc.titleKaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystrojupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderAlina Barczykpl_PL
dc.page.number101-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.referencesArchiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie (dalej: APBK), M-27, Thesaurus minoriticae paupertatis Ecclesias Alma Provinciae Minoris Poloniae Patrum Observantium exornans (...).pl_PL
dc.referencesAPBK, S-przy-1, Archivum conventus Przyroviensis ad S. Annam.pl_PL
dc.referencesAPBK, S-przy-2, Archivum almi conventus przyroviensis sd S. Annam ex antiquo huius conventus archivo meliori ordine pro faciliori commoditate rerum notabilium in eo contentarum recte dispositum.pl_PL
dc.referencesApokryfy 2003 - Apokryfy Nowego Testamentu. T. 1, Ewangelie apokryficzne, red. Starowieyski Marek, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesBailey 2014 - Bailey Gauvin Alexander, The Spiritual Rococo: Decor and Divinity from the Salons of Paris to the Missions of Patagonia, Farnham 2014.pl_PL
dc.referencesDenzinger 1963 – Denzinger Heinrich, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg 1963.pl_PL
dc.referencesGalewski 2012 - Galewski Dariusz, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesGryglewski 2008 - Gryglewski Piotr, Sanktuaria bernardyńskie w Złoczewie i Świętej Annie: wpływ funkcji kultowych na architektoniczne wybory, „Studia Franciszkańskie” 2008, 28, s. 339-355.pl_PL
dc.referencesGryglewski 2010 - Gryglewski Piotr, Między sacrum a doczesnością. Przykłady fundacji sanktuariów z terenów Polski Środkowej, „Studia nad sztuką renesansu i baroku” 2010, 10, s. 67-91.pl_PL
dc.referencesGryglewski 2012 - Gryglewski Piotr, De Sacra Antiquitate: Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGryglewski 2014 – Gryglewski Piotr, Potrydenckie przemiany w architekturze sakralnej. Uwagi na przykładzie zabytków z obszarów centralnej Polski, [w:] Sztuka po Trydencie, red. Kuczman Kazimierz, Witko Andrzej, Kraków 2014, s. 289-308.pl_PL
dc.referencesHeunoske 2010 - Heunoske Werner, Hauptwerke der Tessiner Stuckatoren Brenni in den Hochstiften Würzburg und Bamberg, [w:] Stuck des 17. und 18. Jahrhunderts. Geschichte - Technik - Erhaltung, red. Pursche Jürgen, München 2010, s. 5-14.pl_PL
dc.referencesHoffmann 1933 - Hoffmann Hermann, Die Kirche Sankt-Maria auf dem Sande, Breslau 1933.pl_PL
dc.referencesJurkowlaniec 2008 - Jurkowlaniec Grażyna, Epoka nowożytna wobec średniowiecza: pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesKarpowicz 1983 - Karpowicz Mariusz, Artisti ticinesi in Polonia nel’600, Bellinzona 1983.pl_PL
dc.referencesKarpowicz 2002 - Karpowicz Mariusz, Karol Dankwart, malarz znany i nieznany, [w:] Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, red. Kozieł Andrzej, Wrocław 2002, s. 164-175.pl_PL
dc.referencesKarpowicz 2012 - Karpowicz Mariusz, Polsko-włoskie związki artystyczne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKlasztory bernardyńskie 1985 - Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. Wyczawski Hieronim, Kalwaria Zebrzydowska 1985.pl_PL
dc.referencesKomander 1995 - Komander Gerhild, Der Wandel des "Sehepuncktes": die Geschichte Brandenburg-Preussens in der Graphik von 1648-1810, Münster, 1995.pl_PL
dc.referencesKozieł 2013 - Kozieł Andrzej, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesKozieł 2006 - Kozieł Andrzej, Szwed i jezuici. Karl Dankwart i jego nieznane prace malarskie dla nyskich i kłodzkich jezuitów, [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową. T.1, Wrocław2006, s. 265-276.pl_PL
dc.referencesKrasny 1992 - Krasny Piotr, Krzyżowo-kopułowe kościoły-mauzolea w Polsce w pierwszej połowie wieku XVII, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1040, „Prace z Historii Sztuki” 1992, z. 20, s. 25-52.pl_PL
dc.referencesKręglewska-Foksowicz 1977 - Kręglewska-Foksowicz Ewa, Ze studiów nad sztuką Wielkopolski w czasach Jana III, „Studia Wilanowskie” 1977, 2, s. 89-111.pl_PL
dc.referencesKurzej 2012 - Kurzej Michał, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesŁoziński 1973 - Łoziński Jerzy Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesŁukaszczyk 1999 - Łukaszczyk Mieczysław, Święta Anna : próba udokumentowania kultu św. Anny, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesNadzieja 2009 - Nadzieja Łukasz, Ołtarz św. Rodziny, 2009, mps, AWKZWr, k. 1008/23/R/34.pl_PL
dc.referencesNicht 1999 - Nicht Christoph, Pietro Magno und die italienischen Stukkateurtrupps, [w:] Zeitschrift für fränkische Landeskunde und Kulturpflege, Würzburg 1999, s. 205-227.pl_PL
dc.referencesOberthür 1781 - Oberthür Franz, Opera omnia sanctorum patrum Latinorum. T. 2, Würzburg 1781.pl_PL
dc.referencesPismo Święte 2013 - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesPtak-Gusin 2011 - Ptak-Gusin Anna, Między Śląskiem a Małopolską. Podróże artystyczne Karola Dankwarta, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem: Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. Betlej Andrzej, Oszczanowski Piotr, Wrocław 2011, s. 193-199.pl_PL
dc.referencesRatzinger 2002 - Ratzinger Joseph, Duch liturgii, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesRatzinger 2005 – Ratzinger Joseph, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesRatzinger 2007 - Ratzinger Joseph, Jezus z Nazaretu, Część I. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesSkarb Niebieski 1881 - Skarb Niebieski na pociechę wiernych dany. Święta Anna Samotrzecia przebłogosławiona Matka Przenajświętszej Marii Panny, w klasztorze przyrowskim cudami słynąca, Częstochowa 1881.pl_PL
dc.referencesSpalla 1996 – Spalla Floriana, Render forma del cantare al Signore. Stucchi e scagliole. Leopera degli architetti e dei decoratori intelvesi-ticinesi in Austria dal XVI al XVIII secolo, Milano 1996.pl_PL
dc.referencesStefaniak 2010 - Stefaniak Piotr, Zarys dziejów klasztoru Świętej Anny pod Przyrowem 1609-2009, „Nasza Przeszłość” 2010, 114, s. 5-64.pl_PL
dc.referencesTrzy książki 1719 - Trzy książki na większą chwałę Troycy Swiętey na winną cześć s. Anny Samotrzeciey, godney matki N.P. Maryey według natury ludzkiey, prawdziwey, babki Pana Iezusowey, pierwsza y wtora, z książek starych za dawnością czasu iuż wypotrzebowanych krotko zebrana, trzecia z nabożeństwem do s. Anny Samotrzeciey świeżo wydana / przez pewnych kapłanow Zakonu Oyca s. Franciszka Braci Mnieyszych Bernardynow Prowincyey Małopolskiey y W.X.L. w konwencie s. Anny pod Przyrowem zostaiących, Częstochowa 1719.pl_PL
dc.referencesWardzyński 2008a - Wardzyński Michał, Barokowa odbudowa kościoła konwentualnego paulinów na Jasnej Górze (1690-1696) na tle działalności północnolombardzkich warsztatów budowlano-stiukatorskich w Europie Środkowej, „Studia Claromontana” 2008, 26, s. 415-454.pl_PL
dc.referencesWąchalska-Konik 2002a - Wąchalska-Konik Dorota, Oferta na kompleksowe prace przy konserwacji ołtarza z kaplicy kościoła p. w. św. Anny przy klasztorze SS. Dominikanek w Świętej Annie pod Przyrowem, 2002, mps, AWKZCz, k. 4645pl_PL
dc.referencesWąchalska-Konik 2002b - Wąchalska-Konik Dorota, Program kompleksowych prac konserwatorskich przy ołtarzu z kaplicy p. w. św. Anny: klasztor SS. Dominikanek w Świętej Annie pod Przyrowem, 2002, mps, AWKZCz, k. 6569.pl_PL
dc.referencesWojtas 2009a - Wojtas Justyna, Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i program postępowania konserwatorskiego w zakresie wykonania remontu dachów wraz z usprawnieniem odprowadzenia wód deszczowych, przebudową systemu odwodnienia terenu oraz remontem elewacji kościoła pod wezwaniem św. Anny w miejscowości Aleksandrówka, 2009, mps, AWKZCz, k. 7365.pl_PL
dc.referencesŻmudziński 2010 - Żmudziński Jerzy, Skarbnica miłosierdzia: rzecz o św. Annie i jej sanktuarium pod Przyrowem, Opole 2010.pl_PL
dc.relation.volume22pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record