Show simple item record

dc.contributor.authorGonigroszek, Dorota
dc.contributor.editorMaćkowiak, Rafał
dc.contributor.editorWojtczak, Edyta
dc.date.accessioned2018-01-29T06:48:46Z
dc.date.available2018-01-29T06:48:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGonigroszek D., Polska terminologia medyczna – spojrzenie diachroniczne, [w:] Maćkowiak R, Wojtczak E., (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [185]-192, doi: 10.18778/8088-705-3.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-705-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23944
dc.descriptionW wielojęzycznej i wielokulturowej Europie, z którą wiąże się wiele programów europejskich, ten tom młodych naukowców jest bardzo potrzebny. Świadczy o tym, że młodzi ludzie widzą sens Unii Europejskiej, doceniają programy europejskie i aktywnie w nich uczestniczą. Chcą również przybliżyć Polskę, jej język i kulturę innym narodom. Sprzyja temu aktywna wymiana naukowców i studentów między krajami Unii. W tym aspekcie podejmowane badania są jak najbardziej uzasadnione. Jest to już czwarty tom z cyklu „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”. Są w nim przedstawione dwa ujęcia: spojrzenie Polaków na cudzoziemców i cudzoziemców na nas. Znaczna część artykułów poświęcona jest też glottodydaktyce języków obcych, a przede wszystkim nauczaniu języka polskiego jako obcego.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Władz Rektorskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pani Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaćkowiak R, Wojtczak E., (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprofesjolekt medycznypl_PL
dc.subjectbadania diachronicznepl_PL
dc.subjectkulturowy odbiór chorobypl_PL
dc.titlePolska terminologia medyczna – spojrzenie diachronicznepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[185]-192pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-706-0
dc.referencesBynum W. [2016], Krótka historia nauki, przekł. Skawran K., Wydawnictwo RM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDescartes R. [1989], Człowiek. Opis ciała ludzkiego, przekł. Andrzej Bednarczyk, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajewska E., Sowa M. [2014], LSP, FOS, Fachsprache… Dydaktyka języków specjalistycznych, Wydawnictwo Werst, Lublin.pl_PL
dc.referencesGonigroszek D. [2016], Terminologia specjalistyczna – podejście kognitywne, [w:] Interdyscyplinarność i wielowymiarowość nauk filologicznych, Gonigroszek D., Stanecka A. (red.). Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.pl_PL
dc.referencesGrucza S. [2007], Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJęzyki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej [2002], Lukszyn J. (red.) Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLigara B., Szupelak W. [2012], Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesSarna J.W. [1997], Człowiek i filozofia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesSimon A. [1860], Medycyna ludowa czyli treściwy pogląd na środki ochronne, poznawanie i leczenie chorób. Poradnik medyczny, Nakładem Michała Glücksberga Księgarza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik terminologii językoznawczej, 1968, Gołąb Z., Heinz A., Polański K. (red.), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrillat E. [1993], Historia histerii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTrząski L. [2005], Słownik biologiczny, Videograf, Katowice.pl_PL
dc.referencesWinogradow S., Kuźmin A. [1951], Logika, Rakowski M., Rakowska S. (przekł.), Nasza Księgarnia, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-705-3.20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska