Show simple item record

dc.contributor.authorCzajkowska, Agata
dc.date.accessioned2018-02-01T08:03:58Z
dc.date.available2018-02-01T08:03:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1505-8808
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23967
dc.description.abstractArtykuł przedstawia próbę namysłu nad kategoriami „miejsca” i „pamięci” oraz ich obecności w badaniach biograficznych. Punkt wyjścia niniejszych rozważań stanowi praca P. Connertona zatytułowana How Modernity Forgets (Connerton 2009) oraz koncepcja „miejsc pamięci” P. Nory (Nora 2009). Rozpoznanie powyższych kategorii poprzedzone zostanie wnikliwszym przyjrzeniem się znaczeniu samego miejsca jako nośnika pamięci. Przywołane zostaną także inne istotne dla zrozumienia tej tematyki terminy, takie jak miejsce pamięci, zwrot przestrzenny (spatial turn) oraz pamięć miejsca (place memory).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesTeraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej;4 (76)
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmiejscepl_PL
dc.subjectpamięćpl_PL
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectnośnik pamięcipl_PL
dc.subjectpamięć biograficznapl_PL
dc.subjectpedagogika pamięcipl_PL
dc.titleMiejsce i pamięć. W poszukiwaniu przesłanek badań biograficznychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number23-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesASSMANN A., 2015, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznańpl_PL
dc.referencesATKINSON W.W., 1995, Kształcenie pamięci: nauka o obserwacji, pamięci i wywoływaniu wspomnień, INTERLIBRO, Warszawapl_PL
dc.referencesAUGÈ M., 2010, Nie – miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesBARTHES R., 2008, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawapl_PL
dc.referencesBEDNAREK S., 2012, Mnemotoposy: słowo wstępne [w:] „Przegląd Kulturoznawczy – Wybór tekstów z roku 2012, część A” Nr 1(11), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesBRODSKI J., 2007, W półtora pokoju, [w:] J. Brodski, Mniej niż ktoś. Eseje, Wydawnictwo Znak, Krakówpl_PL
dc.referencesBUCZYŃSKA - GAREWICZ H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Krakówpl_PL
dc.referencesBRUNER J., 1990, Życie jako narracja [w:] „Kwartalnik pedagogiczny” nr 4pl_PL
dc.referencesCONNERTON P., 2009, How Modernity Forgets, Cambridge University Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesCONNERTON P., 2012, Jak społeczeństwa pamiętają, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesDIDI – HUBERMAN G., 2008, Obrazy mimo wszystko, Universitas, Krakówpl_PL
dc.referencesFOUCAULT M., 2005, Inne przestrzenie, [w:] „Teksty Drugie” nr 6pl_PL
dc.referencesGOLKA M., 2009, Pamięć społeczna i jej implanty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesJAŁOWIECKI B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawapl_PL
dc.referencesKAŹMIERSKA K., 2008, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Instytut Wydawniczy Nomos, Krakówpl_PL
dc.referencesKOCIATKIEWICZ J., KOSTERA M., 1997, Antropologia pustych przestrzeni [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznańpl_PL
dc.referencesKRANZ T., 2009, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublinpl_PL
dc.referencesKULA M., 2002, Nośniki pamięci historycznej, Wydawnictwo DiG, Warszawapl_PL
dc.referencesLACAN J., 1996, Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, Wydawnictwo KR, Warszawapl_PL
dc.referencesMALISZEWSKI K., 2008, Pedagogicznie mieszka człowiek, [w:] J. Kurek, K. Maliszewski (red.) Miasto i czas, Miejski Dom Kultury „Batory”, Chorzówpl_PL
dc.referencesMANN T., 2008, Czarodziejska góra, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawapl_PL
dc.referencesMENDEL M., 2006, Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa [w:] M. Mendel (red.) Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocławpl_PL
dc.referencesNORA P., 1989, Between Memory and History. Les lieux de Mémoire, [w:] Representations No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, University of California Presspl_PL
dc.referencesNORA P., 2009, Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire [w:] „Tytuł roboczy: archiwum #2” Muzeum Sztuki w Łodzipl_PL
dc.referencesSARYUSZ – WOLSKA M., 2011, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesSCHLÖGEL K., 2009, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznańpl_PL
dc.referencesSZACKI J., 2000, Spotkania z utopią, Wydawnictwo Sic!, Warszawapl_PL
dc.referencesSZPOCIŃSKI A., 2003, Miejsca pamięci [w:] „Borussia” nr 29pl_PL
dc.referencesSZPOCIŃSKI A., 2008, Miejsca pamięci (lieux de mémoire) [w:] „Teksty Drugie” nr 4pl_PL
dc.referencesTUAN Y., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawapl_PL
dc.referencesWEIL S., 1961, Zakorzenienie i inne fragmenty. Wybór pism, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Biblioteka Więzi t. II, Krakówpl_PL
dc.contributor.authorEmailagata.czajkowska@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume19pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska