Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold Piotr
dc.date.accessioned2018-02-07T15:24:58Z
dc.date.available2018-02-07T15:24:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1230–1493
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24009
dc.description.abstractKategoria „bliźniego” trafiła do humanistyki i do filozofii z obszaru religii, gdzie wykrystalizowała się w kontekście miłości bliźniego. Jej znaczenie w filozoficznym dyskursie o człowieku odkryła współczesna filozofia dialogu. Stało się to szczególnie dzięki Martinowi Buberowi, w którego koncepcji bliźni jest odpowiednikiem osoby ludzkiej, rozpoznawalnej dopiero w obrębie interpersonalnej relacji. Bycie bliźnim (osobą) jest uwarunkowane miłosierdziem ludzkiego Ja względem jakiegoś Ty. Owo Ja dopiero wówczas okazuje się bliźnim, gdy odpowie na zagadnięcie pochodzące od Ty.pl_PL
dc.description.abstractThe category of neighbour was adopted to humanities and philosophy from the field of religion, where it has been crystallizing in the context of neighbour’s love. Its importance to philosophical discourse on human being was discovered by the contemporary philosophy of dialogue. Especially thanks to Martin Buber, who expounded that the concept of neighbour, just like „human person”, can be reasonable only when situated in the context of interpersonal relation. Being a neighbour (a person) is determined by act of mercy taken up by human I, and referring to a certain You. That is why I is the first to become a neighbour that respond to every appeal made by You.EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Filozoficzny. Nowa Seria;2 (82)
dc.subjectFilozofia dialogupl_PL
dc.subjectMartin Buberpl_PL
dc.subjectbliźnipl_PL
dc.subjectosoba ludzkapl_PL
dc.subjectantropologia filozoficznapl_PL
dc.subjectphilosophy of dialoguepl_PL
dc.subjectneighbourpl_PL
dc.subjectpersonpl_PL
dc.subjectphilosophical anthropologypl_PL
dc.titlePróba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniegopl_PL
dc.title.alternativeAn attempt to find a dialogical answer to the biblical question about neighbourpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPolska Akademia Naukpl_PL
dc.page.number467-480pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2300-2573
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filozofii Współczesnej). Absolwent historii i filozofii. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL
dc.identifier.doi10.2478/v10271-012-0028-z
dc.relation.volume21pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record