Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold Piotr
dc.date.accessioned2018-02-08T12:03:35Z
dc.date.available2018-02-08T12:03:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-232-2951-3
dc.identifier.issn1895-2984
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24013
dc.description.abstractProblematyka aksjologiczna, a zwłaszcza pytanie o dobro, to nierozłączna część filozofii człowieka. Uwidoczniają to współczesne nurty filozofii człowieka, a szczególnie te, które wyrastają z inspiracji filozofii dialogu. W tej perspektywie akcent w pytaniu o dobro przesuwa się z ontologii ogólnej w kierunku antropologii filozoficznej. Dobro okazuje się fenomenem międzyosobowym, bardziej związanym z interpersonalnym dialogiem i dramatem ludzkiego istnienia, niż ze „sceną” traktowaną jako ontyczne uniwersum. Interesujących impulsów do takiego filozoficznego myślenia o dobru dostarcza myśl współczesnych dialogików oraz nawiązującego do nich ks. Józefa Tischnera , jako autora „filozofii dramatu”.pl_PL
dc.description.abstractAxiological topics, especially the concept of right and good and questions concerning nature of good, are intrinsic part of philosophy of men. This can be observed in contemporary philosophical tendencies, in particular those originated from philosophy of dialogue. In this perspective the emphasis in question of good moves from ontology to the philosophical anthropology. Good turns out to be interpersonal phenomenon, which is cohere with mutual dialogue and the drama of human existence, rather than with a „scene” understood as noumenal universe. Interesting notion of such philosophical approach to good can be found in thought of contemporary philosophers of dialogue and Józef Tischner's concept of philosophy of drama.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAM, Poznańpl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein;13/14
dc.subjectgood and evilpl_PL
dc.subjectphilosophical anthropologypl_PL
dc.subjectdobro i złopl_PL
dc.subjectantropologia filozoficznapl_PL
dc.titleWspółczesne zapytywanie o dobro jako pytanie o człowiekapl_PL
dc.title.alternativeContemporary Polling on Good as a Question on Manpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.page.number41-49pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filozofii Współczesnej). Absolwent historii i filozofii. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record