Show simple item record

dc.contributor.authorBartczak, Henryk
dc.date.accessioned2018-03-12T07:06:23Z
dc.date.available2018-03-12T07:06:23Z
dc.date.issued1972
dc.identifier.otherRPS1863
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24224
dc.description.abstractW pracy niniejszej przedstawiamy pewien problem, który posiada istotne znaczenie dla optymalizacji działalności gospodarczej. Problemem tym jest krótkookresowa (tzn. mająca miejsce w danych określonych warunkach) dyslokacja produkcji wewnątrz wielkich organizacji przemysłowych takich jak: gałąź, branża, kombinat itp. W pracy niniejszej autor pragnie rozpatrzyć zagadnienia krótkookresowej dyslokacji produkcji (o określonej z góry jej wielkości i strukturze) w sposób odmienny niż to jest czynione w większości znanych publikacji z tego zakresu. Odmienność ta polegać będzie na drugoplanowym potraktowaniu matematycznej strony tego zagadnienia a wyeksponowaniu na pierwszy plan w rozważaniach teoretycznych wpływu systemów zarządzania gospodarką socjalistyczą na jego realizację w praktyce. Praca ta składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświecony jest omówieniu podstawowych kwestii związanych z racjonalnym działaniem w procesie gospodarowania. Rozdział drugi zawiera teoretyczną analizę zagadnienia optymalnej dyslokacji produkcji wewnątrz organizacji produkcyjnych typu: galąź, branża itp. W rozdziale trzecim omówione są podstawowe wymogi wewnętrznej zgodności ekonomiczno-flnansowego systemu przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem jego głównych komponentów tj. mierników oceny działania i bodźców ekonomicznych, albowiem od nich to zależy w głównej mierze powodzenie w realizacji przedstawionego problemu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectdyslokacja produkcjipl_PL
dc.subjectekonomiapl_PL
dc.subjectgospodarka socjalistycznapl_PL
dc.titleProblem krótkookresowej optymalnej dyslokacji produkcji w branży o sytem zarządzania gospodarkąpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number248pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.dissertation.directorMujżel, Jan
dc.date.defence1972


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record