Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2018-05-16T06:27:59Z
dc.date.available2018-05-16T06:27:59Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.citationP. Szukalski, Przyszłość demograficzna stolic województw: Na ile należy wierzyć w wyniki prognoz?, "Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny", 2018, nr 2, 1-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24791
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprognozy demograficznepl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectstolice województwpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.subjectmiasta wojewódzkiepl_PL
dc.titlePrzyszłość demograficzna stolic województw: Na ile należy wierzyć w wyniki prognoz?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-6pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2000, Prognoza ludności według wieku w przekroju powiatów na lata 2000-2020. Stan w dniu 31 XII, ZWS GUS, Warszawa, 126 s.pl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2004, Prognoza ludności na lata 2003-2030, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2003-2030,1,2.htmlpl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2008, Prognoza ludności na lata 2008-2035 – wyniki i założenia, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2008-2035-opracowana-2007-r-wyniki-i-zalozenia,1,1.htmlpl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2011, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 - 2035, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2011-2035-opracowana-2011-r-,5,4.htmlpl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2014, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.htmlpl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2017, Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.htmlpl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2014, Depopulacja dużych miast w Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 7, 1-5, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5090pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017a, Ilu nas jest? O tym, dlaczego władze publiczne nie są zainteresowane odpowiedzią na powyższe pytanie, „De-mografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 2, 1-5, http://hdl.handle.net/11089/21254pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017b, Dzietność w stolicach województw w latach 1990-2016, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 10, 1-5, http://hdl.handle.net/11089/23969pl_PL
dc.contributor.authorEmailpies@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska