Show simple item record

dc.contributor.authorGrotowska, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-06-28T06:04:43Z
dc.date.available2018-06-28T06:04:43Z
dc.date.issued2012-09-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25203
dc.description.abstractWritings of Zapolska appeared precious source of knowledge about the nineteenth century society. We can treat her works as realistic relation from processes of developing of women’s self conscience; we can read it, as first feministic way of thinking. Nethertheless, her literary works present a gallery of women characters, who were victims of patriarchal ideology. Zapolska, especially in novels about the maternity, showed the need of revaluation of traditional norms of behaviour. Nowadays, by carrying out gender analysis of Zapolska work, we can fully appreciate their content and meaning. Twórczość Zapolskiej jest nieocenionym źródłem wiedzy o społeczeństwie przełomu minionych wieków. Z powodzeniem można traktować jej dzieła jak wiarygodną, realistyczną relację z procesu tworzenia się samoświadomości kobiet; czytać jak pierwsze świadectwa myślenia feministycznego. Wprawdzie artystka dystansowała się do oficjalnej, ówczesnej ideologii emancypacyjnej, ale literatura, którą stworzyła, stanowi swoistą galerię wizerunków kobiet, które są ofiarami — przede wszystkim patriarchalnego porządku otaczającej rzeczywistości. Zapolska, szczególnie pisząc o macierzyństwie, zwróciła uwagę na konieczność przewartościowania tradycyjnych norm zachowań. Obecnie, poddając owe utwory głębokiej analizie, możemy w pełni docenić ich treści i przesłanie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectGabriela Zapolskapl_PL
dc.subjectliteratura polskapl_PL
dc.subjectmacierzyństwopl_PL
dc.titleMoralność mamci Dulskiej. Z problematyki macierzyństwa w twórczości Gabrieli Zapolskiej.pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderAleksandra Grotowskapl_PL
dc.page.number212pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.contributor.authorEmailolagrotowska@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorMazan, Bogdan
dc.dissertation.reviewerKłosińska, Krystyna
dc.dissertation.reviewerBudrewicz, Tadeusz


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska