SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji
JOLANTA WOJCIECHOWSKA

ARTYKUŁY

2. Animacja czasu wolnego w nadmorskich hotelach w Polsce jako sposób podnoszenia konkurencyjności oferty wypoczynkowej
AGNIESZKA BIAŁOŻYŃSKA
3. Nadmorska kolej wąskotorowa jako atrakcja turystyczna gminy Rewal
MARTYNA BIERNACKA
4. Oferta rekreacyjna wybranych parków wodnych w Polsce
MAŁGORZATA BOROWIECKA
5. Szlakiem osad olęderskich w powiecie zgierskim
MONIKA CEPIL
6. Wykorzystanie funduszy europejskich w nauce zawodu na kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach
JOANNA KALEJTA
7. Oryginalne i zwyczajne pamiątki z Łodzi sposobem na zachowanie wspomnień z podróży
BARBARA KLIMCZYK, MAGDALENA ZWOLIŃSKA
8. Legenda Ślepego Maksa jako podstawa opracowania nowego produktu turystycznego Łodzi
ARTUR KUBUS, BARTŁOMIEJ ŁUĆ, MONIKA MINKOWSKA, MONIKA WAWRZYNIAK, ALEKSANDRA WYCHOWANIEC
9. Walory krajoznawcze XXI Festiwalu Słowian i Wikingów na Wolinie
ŁUKASZ KUJAWA
10. Turystyka jako aspekt działalności Tatrzańskiego Parku Narodowego
PIOTR MIAZEK
11. Aktualny stan rozwoju hosteli na terenie Lublina
LILIIA MYROSHNICHENKO, ANDRZEJ TUCKI
12. Geocaching jako innowacyjna forma odkrywania walorów przyrodniczych i kulturowych w Polsce. Studium przypadku powiatu poznańskiego
JOANNA MARIA SKÓRA
13. Stan obecny i możliwości zagospodarowania rekreacyjnego wybranych „łódzkich gór”
JOANNA SZYMURSKA, KLAUDIA PINDYCH, ADAM NIECKARZ

RECENZJA

14. Andrzej Stasiuk, Osiołkiem, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, ss. 200
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA, KATARZYNA OKRĘGLICKA

SPRAWOZDANIE

15. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przestrzeń rekreacji – granice i konteksty”, Łódź, 21–22 listopada 2017 r.
GABRIELA DALESZCZYK, ALEKSANDRA LEWANDOWSKA, IDA RACZKOWSKA

Recent Submissions