Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2018-08-24T07:11:15Z
dc.date.available2018-08-24T07:11:15Z
dc.date.issued2018-07
dc.identifier.citationFeltynowski M. 2018. LEVEL OF SPATIAL PLANNING CULTURE OF RURAL GMINAS IN THE CENTRAL REGION OF POLAND. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018/ II, s. 293-304.pl_PL
dc.identifier.issn1732-5587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25403
dc.description.abstractSpatial planning in Poland undergoes constant changes due to the activity of the legislative body. These changes to a varying extent affect the activity of local authorities of rural gminas in the scope of spatial planning. The diversity in rural gminas is especially noticed in the application of land-use plans, and consequently also the planning permissions. Similarly, this diversity concerns changing the status of farmland from agricultural to residential and deforestation of agricultural and forest land. These factors are the elements forming the level of spatial planning culture that results from the regulations forming the spatial planning system. The equivalent element that forms the spatial planning culture is use of tools available by law, taking into consideration their gradation due to their complexity. These assumptions allowed for using the Central Statistical Office’s resources to form indexes related to the area of spatial planning. These indexes became the component parts involved in the construction of Hellwig’s synthetic measures of development. By using synthetic measures, it was possible to form the classification of rural gminas in the central region of Poland due to their level of spatial planning culture. The obtained results allowed for the evaluation of the level of spatial planning culture both in the central region and in the particular voivodeships comprising the region. The obtained results enabled the analysis of spatial diversity of spatial planning culture The results also confirmed a great diversity of rural gminas regarding the adopted attitude with reference to the application of spatial planning tools. An important conclusion was the fact that a low level of spatial planning culture was identified in rural gminas located in the urban areas and in the neighbourhood of cities.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskichpl_PL
dc.relation.ispartofseriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich;
dc.subjectspatial planning culturepl_PL
dc.subjectsynthetic measurepl_PL
dc.subjectcentral regionpl_PL
dc.subjectlevel of developmentpl_PL
dc.titleLevel of Spatial Planning Culture of Rural Gminas in the Central Region of Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number293-304pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.referencesBański, J. (2009). Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce. IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBański, J. (2014). Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny 86, 4: 441-470.pl_PL
dc.referencesDamurski, Ł. (2015). Kultura planistyczna w Polsce. Analiza wybranych komponentów w ujęciu porównawczym. Studia KPZK PAN nr 161: 345-354.pl_PL
dc.referencesGuillford, J. P. (1956). Fundamental statistics in psychology and education. New York: McGraw-Hill. p. 145.pl_PL
dc.referencesHellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny 15.4: 307-327.pl_PL
dc.referencesKamiński, Z. J. (2002). Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 40.pl_PL
dc.referencesKolipiński, B. (2010). Kultura planowania przestrzennego a rozwój regionalny i lokalny. In: Królikowski J. T., Rothimel B., Juśkiewicz K. (eds.). Kultura przestrzeni gminy. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. pp. 22-27.pl_PL
dc.referencesKolipiński, B. (2015). Przywróćmy wysoką kulturę planowania przestrzennego. In: Kalinowska A. (ed.). Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Warszawa. pp. 169-175pl_PL
dc.referencesKomornicki, T., Śleszyński, P. (2008). Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004—2006). Studia Regionalne i Lokalne 3(33): 53-75.pl_PL
dc.referencesKrzyk, P., Ziobrowski, Z., & Pijanowski, J.M. (2008). Relacje między instrumentami gospodarki przestrzennej a problemami rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. In: Ziobrowski Z., Pijanowski J.M. (eds.). Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, p. 69-73.pl_PL
dc.referencesNowak, M. J. (2012a). Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – instrument czy wyłącznie bariera rozwoju? Studia Regionalne i Lokalne Nr 2(48): 77-91.pl_PL
dc.referencesNowak, M. J. (2012b). Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią. Warszawa: CeDeWu.pl_PL
dc.referencesRunge, J. (2006). Metody badań w geografii społeczno-gospodarczej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesTarczyński, W., Łuniewska, M. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [Landscape Act]. Dz.U. 2015 poz. 774 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Act on Spatial Planning and Development]. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Farm and Woodland Conservation Act]. Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji [The Revitalization Act]. Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych [Act of Urban Unions]. Dz.U. 2015 poz. 1890 z późn. zm.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.feltynowski@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume2018/IIpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record