Show simple item record

dc.contributor.authorBikowska, Katarzyna
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2019-02-13T10:27:36Z
dc.date.available2019-02-13T10:27:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBikowska K., Public Relations 2.0 na przykładzie analizy profili bibliotek uniwersyteckich na portalu społecznościowym Facebook, [w:] Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-336-6.05.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-336-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26781
dc.description.abstractThe communications revolution implemented by social media has also influenced on public relations in libraries. Academic libraries, identified mainly with information and scientific activity, considered some new communications requirements of a user and the intercourses with environment via Facebook social network. How did the choice of communications tools 2.0 influence the relations with environment and the image of discussed libraries? In order to obtain an answer, the author of the article analysed tools and contents used by university libraries profiles on Facebook. The analysis was supplemented with the description of the interview’s results, conducted with administrators of university libraries’ profiles on Facebook.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBiblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPublic Relationspl_PL
dc.subjectwizerunek bibliotekipl_PL
dc.subjectfacebookpl_PL
dc.subjectbiblioteka akademickapl_PL
dc.subjectsocial mediapl_PL
dc.titlePublic Relations 2.0 na przykładzie analizy profili bibliotek uniwersyteckich na portalu społecznościowym Facebookpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number73-96pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-337-3
dc.referencesBarefoot D., Szabo J., Znajomi na wagę złota, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesBlack S., Public Relations, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBreakenridge D.K., PR 2.0: New Media, New Tools, New Audiences, New Jersey 2008.pl_PL
dc.referencesBudkiewicz E., Mroczek R., Marketingowa rola wystaw – bibliotekarstwo aktywne, „Bibliotekarz” 1995, nr 11, s. 15–18.pl_PL
dc.referencesCenker E.M., Public relations, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesDavis A., Public relations, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDudziak-Kowalska M., Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, „Biuletyn EBIB” 2004, nr 5, http:bib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php, [dostęp: 19.05.2017].pl_PL
dc.referencesFabjaniak-Czerniak K., Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowej niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012, s. 173–194.pl_PL
dc.referencesGrzenkowicz S., Pierwsze kroki na Facebooku, [w:] Sunrise System, https://www.sunrisesystem.pl/blog/2002-pierwsze-kroki-na-facebooku.html, [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referencesHallingan B., Shah D., Inbound Marketing: daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Gliwice 2010.pl_PL
dc.referencesHuczek M., Public Relation a wizerunek biblioteki, „Biuletyn EBIB” 2004, nr 5, http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/huczek.php, [dostęp 14.05. 2017].pl_PL
dc.referencesJaskowska B., Bądźmy tam, gdzie oni! Elementy social media marketingu w bibliotece, [w:] Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące, Białystok 2012, s. 295–310.pl_PL
dc.referencesKaczmarek-Śliwińska M., Social media w działaniach internet PR przedsiębiorstw polskiego rynku, [w:] Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, wybór i red. nauk. J. Olędzki, Warszawa 2011, s. 137–154.pl_PL
dc.referencesKadragic A., Czarnowski P., Public Relations, czyli promocja reputacji, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKane G.C., Fichman R.G., Gallaugher J., Glaser J., Community relations 2.0, „Harvard Business Review” 2009, 01 Nov 87 (11): 45–50, 132.pl_PL
dc.referencesKai-Wah Chu S., Du H. S, Social networking tools for academic libraries, „Journal of Librarianship and Information Science” 2013, no 45 (1), s. 64–75.pl_PL
dc.referencesKotyśko M., Izdebski P., Michalak M., Andryszak P., Pluto-Prądzińska A., Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych, „Alkoholizm i Narkomania” 2014, t. 27, nr 2, s. 177–197.pl_PL
dc.referencesKrawulski J., Public Relations: wybrane zagadnienia, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesLuo L., Wang Y., Han L., Marketing via social media: a case study, „Library Hi Tech” 2013, vol. 31, no 3, s. 455–466.pl_PL
dc.referencesMayer R., Jak wygrać każde negocjacje. nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMiotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2013.pl_PL
dc.referencesOledzki J., Preambuła o PR między służbą organizacji i społeczeństwu, [w:] Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, wybór i red. nauk. J. Olędzki, Warszawa 2011, s. 7–24.pl_PL
dc.referencesPokolenie XD – nowe pokolenie świadomych cyfrowo dzieci, „PC FORMAT”, https://www.pcformat.pl/News-Pokolenie-XD----nowe-pokolenie-swiadomych-cyfrowo-dzieci,n,4881?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox, [dostęp: 10.07.2017].pl_PL
dc.referencesPublic Relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPiontek D., Imagistyka społeczna czy marketing polityczny, [w:] Media masowe w systemach demokratycznych, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2003, s. 100–124.pl_PL
dc.referencesRoguski A., Edge Rank dla zaawansowanych, [w:] Why so social?, [dostęp: 23.05.2017], http://www.whysosocial.pl/2014/11/edge-rank-dla-zaawansowanych.html. http://www.whysosocial.pl/2014/11/edge-rank-dla-zaawansowanych.html.pl_PL
dc.referencesSkerik S., Using Facebook for Public Relations, [w:] PR Newswire, [dostęp: 21.05.2017], http://www.prnewswire.com/blog/facebook-for-public-relations-1904.html.pl_PL
dc.referencesSolis B., Engage!: The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web, New York 2010.pl_PL
dc.referencesSolis B., The End of Business as Usual: Rewire the Way Y ou Work to Succeed in the Consumer Revolution, New York 2011.pl_PL
dc.referencesSpecial Report: Digital in 2017: Global Overview, [w:] Wearesocial.com, https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview, [dostęp: 10.07. 2017].pl_PL
dc.referencesWalecka-Rynduch A., Wideoideologia i youtubizacja jako narzędzia politycznego public relations, „Politeja” 2013, nr 25, s. 481–499.pl_PL
dc.referencesWanielista K., Miłkowska I., Słownik menadżera, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesWerenowska A., Jaska E., Nowoczesne narzędzia public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Public relations – nie tylko Facebook, red. K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski, D. Tworzydło, Rzeszów 2013, s. 169–179.pl_PL
dc.referencesWójcik K., Public Relation: od A do Z., Warszawa 2001.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-336-6.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe