Show simple item record

dc.contributor.authorWachowicz, Monika
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2019-02-13T10:58:26Z
dc.date.available2019-02-13T10:58:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationWachowicz M., Chmura w bibliotece jako lekarstwo na chmury nad biblioteką na przykładzie bibliotek pedagogicznych, [w:] Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-336-6.08.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-336-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26785
dc.description.abstractUsing the cloud computing has become univer sal nowadays. It permeated into private and professional life. The article presents examples of the ways of using cloud computing on various types of devices by teacher-librarians. The author assumes that cloud computing can solve problems related to the implementation of statutory tasks of libraries in some situations. Services available in the cloud are investigated by informatologists and topics trainings are often organized, both by librarians and for librarians. According to the author, working in the cloud does not pose a threat to the identity of the pedagogical library, but it is only a new tool to support activities of such an institution. Farthermore, cloud computing should be assumed with the knowledge of its capabilities and limitations.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBiblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectchmura obliczeniowapl_PL
dc.subjectbiblioteka pedagogicznapl_PL
dc.subjectbibliotekarzpl_PL
dc.subjectzadania bibliotekpl_PL
dc.titleChmura w bibliotece jako lekarstwo na chmury nad biblioteką na przykładzie bibliotek pedagogicznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number125-139pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-337-3
dc.referencesBaron-Polańczyk E., Hierarchia ważności działań nauczycieli w wybranych obszarach ICT (raport z badań), „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, nr 1, s. 103–116.pl_PL
dc.referencesChmura obliczeniowa (2017, kwiecień 13), Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Cytuj&page=Chmura_obliczeniowa&id=49061102, [dostęp 08.05.2017].pl_PL
dc.referencesFraj R., Nauczyciel w chmurze, „Forum Nauczycielskie” 2014, nr 68, s. 19–21.pl_PL
dc.referencesDefinicja i rodzaje cloud computing, [w:] Bohdan Wyżnikiewicz, Krzysztof Łapiński, Raport Cloud computing: elastyczność, efektywność, bezpieczeństwo, Warszawa 2011, s. 9–10, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: think thank obywatelski, http://www.ibngr.pl/content/download/955/9363/file/BOOK%20Cloud%20Final%20Pol.pdf, [dostęp: 08.05.2017].pl_PL
dc.referencesHeisman L., Most Americans Confused By Cloud Computing According to National Survey, Citrix, http://investors.citrix.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=702620, [dostęp: 08.05.2017].pl_PL
dc.referencesKotowski A., Na świecie jest już więcej aktywnych urządzeń mobilnych niż ludzi, PC Lab.pl Digital Community, http://pclab.pl/news59959.html, [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesKozłowski T., Tablica czy tablet?, „Dyrektor Szkoły” 2015, nr 7, s. 20–22.pl_PL
dc.referencesMajchrzak Ł., Mobile i digital Polsce i na świecie w 2016 r., mobiRANK.pl, https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016/amp&ved=0ahUKEwjE8ee35dXTAhXLuhQKHY_ZCKIQFggcMAA&usg=AFQjCNEZHkSUvKKkowwrLg1Epg22AANrHA&sig2=ORhTMC_XBQCqCYLHOIrkvQ, [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesMichniuk A., Praca w chmurze: zdalnie, wirtualnie ale razem, „Wychowawca” 2015, nr 1, s. 18–21.pl_PL
dc.referencesMorbitzer J., Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Katowice, Bielsko-Biała 2013, s. 15–20.pl_PL
dc.referencesPalka E., Dokumenty Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem, „Język Polski w Gimnazjum” 2015/2016, s. 37–62.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, „Dziennik Ustaw” 2013, poz. 393.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, „Dziennik Ustaw” 2013, poz. 369.pl_PL
dc.referencesWodo W., Raport: Bezpieczeństwo i biometria urządzeń mobilnych w Polsce. Badania użytkowników 2016, Dziennik Internautów, http://di.com.pl/m/art,56023.html, [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesZaród M., BYOD i rozszerzona rzeczywistość w klasie, Edunews.pl, http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/innowacje-w-edukacji/3001-byod-i-rozszerzona-rzeczywistosc-w-klasie, [dostęp: 06.05.2017].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-336-6.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe