Show simple item record

dc.contributor.authorKwiatkowska, Marta Natalia
dc.date.accessioned2019-03-05T10:48:44Z
dc.date.available2019-03-05T10:48:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26980
dc.description.abstractGlifosat (N-fosfonometyloglicyna) to składnik preparatów herbicydowych, stosowanych do ochrony upraw rolniczych i ogrodniczych. Herbicyd ten hamuje aktywność enzymu syntazy 5-enolopirogroniano-szikimo-3-fosforanu (EPSP), enzymu odpowiedzialnego za tworzenie aminokwasów aromatycznych (tyrozyna, tryptofan, fenyloalanina) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rośliny. W aktualnym rejestrze środków ochrony roślin, które są dopuszczone do obrotu w Polsce, znajduje się 109 preparatów zawierających substancję glifosat, z których Roundup 360 PLUS jest najpowszechniej stosowanym. Zakres stosowania środków, które zawierają glifosat, jest bardzo szeroki i wykorzystywany do zwalczania zbędnej roślinności, zarówno roślin jedno-, jak i dwuliściennych. Badania wykazały, że glifosat zostaje w glebie i wraz z wodami podziemnymi może docierać do organizmu człowieka. Glifosat został wykryty we krwi osób nienarażonych bezpośrednio na podwyższone dawki tego herbicydu, jak i osób narażonych zawodowo. Glifosat, początkowo uznawany za bezpieczny dla ludzi, został w 2015 roku sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako związek prawdopodobnie kancerogenny dla ludzi (kategoria 2A). Pomimo potwierdzonej przez IARC rakotwórczości glifosatu wobec zwierząt, związek ten uzyskał pozwolenie Komisji Europejskiej na stosowanie go w Unii Europejskiej do końca 2022 roku, ponieważ UE nie zgodziła się z taka oceną. Narażenie ludzi na glifosat pociąga za sobą konieczność zwiększenia kontroli nad jego stosowaniem i wykonaniem wnikliwych badań nad glifosatem i jego preparatami. Konieczne jest również zbadanie toksyczności metabolitów i zanieczyszczeń produkcyjnych glifosatu, regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. Zgodnie z wymogami UE takie badania są konieczne ze względu chociażby na to, że wcześniej produkowano preparaty, których zanieczyszczenia były wielokrotnie bardziej toksyczne niż sama substancja aktywna. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu glifosatu, jego metabolitów oraz zanieczyszczeń produkcyjnych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka. Komórki inkubowano przez 1, 4 lub 24 godziny z badanymi ksenobiotykami w różnym zakresie stężeń odpowiadających narażeniu środowiskowemu oraz zatruciu ostremu.pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki grant PRELUDIUM nr UMO-2013/11/N/NZ7/00371; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Europejski Fundusz Społeczny „Człowiek – najlepsza inwestycja”; Dotacja na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2013, 2014, 2015.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectglifosatpl_PL
dc.subjectapoptozapl_PL
dc.subjectpestycydypl_PL
dc.subjectcytotoksycznośćpl_PL
dc.subjectDNApl_PL
dc.titleOcena mechanizmu cytotoksyczności glifosatu, jego metabolitów oraz zanieczyszczeń produkcyjnychpl_PL
dc.title.alternativeAssessement of mechanism of cytotoxicity of glyphosate, its metabolites and impurities in human blood cellspl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMarta Natalia Kwiatkowskapl_PL
dc.page.number1-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiskapl_PL
dc.contributor.authorEmailm.n.kwiatkowska@wp.plpl_PL
dc.dissertation.directorBukowska, Bożena
dc.dissertation.reviewerKleszczyńska, Halina
dc.dissertation.reviewerMiłowska, Katarzyna
dc.date.defence2019-06-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record