SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

1. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego
JUSTYNA ANTCZAK-KUJAWIN
2. Jak wspomagać rozwój językowy dzieci wielojęzycznych? Postępowanie logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
MAGDALENA BIELAWSKA
3. Odczyn popromienny u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi w diagnozie i terapii logopedycznej
IZABELA BUCZYŃSKA
4. Onkologopedia w systemie kształcenia logopedów
AGNIESZKA HAMERLIŃSKA
5. Zaburzenia mowy postaci z bajek i ich wpływ na rozwój mowy dzieci
MARTA KOSICKA
6. Plastyczność ośrodkowego układu nerwowego a modele i mechanizmy poprawy sprawności językowych po udarze niedokrwiennym mózgu
MAŁGORZATA KRAJEWSKA
7. Wczesne wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z alalią sensoryczno-motoryczną – studium przypadku
ANGELIKA KUBICZAK
8. Współpraca logopedy z laryngologiem i foniatrą w procesie rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy
RENATA MARCINIAK-FIRADZA
9. Logos i metanoia
BOGUSŁAW MARYNIAK
10. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta w umiarkowanej fazie otępienia alzheimerowskiego – studium przypadku
MAGDALENA RUMIENIECKA

RECENZJE

11. Agnieszka Płusajska-Otto, Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 245
EWA GACKA

SPRAWOZDANIA

12. Sprawozdanie z sesji pt. Transformacja, podstawy badawcze i diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej logopedii podczas XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 22–24 marca 2018 r.
IRENA JAROS
13. Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy – sprawozdanie z III Łódzkiego Seminarium Logopedycznego
EWELINA ZAJĄC
14. Sprawozdanie z działalności Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego na Wydziale Filologicznym UŁ w latach 2014–2018
MATEUSZ SZUREK

VARIA

15. Informacje zarządu Łódzkiego Oddziału PTL
MATEUSZ SZUREK

Recent Submissions