Show simple item record

dc.contributor.authorBurska, Katarzyna
dc.contributor.editorJachimowska, Katarzyna
dc.contributor.editorKudra, Barbara
dc.contributor.editorSzkudlarek-Śmiechowicz, Ewa
dc.date.accessioned2019-04-05T09:39:41Z
dc.date.available2019-04-05T09:39:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBurska K., Analityczne konstrukcje czasownikowe w polskich tygodnikach, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, Red. Jachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 67-84, doi: 10.18778/7969-107-4.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-107-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27462
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Słowo we współczesnych dyskursach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkonstrukcje czasownikowepl_PL
dc.subjectkultura słowapl_PL
dc.subjectsemantyzacja słowapl_PL
dc.subjectkomunikacja międzyludzkapl_PL
dc.subjectdyskurs publicznypl_PL
dc.subjectsłowopl_PL
dc.subjectdyskurs naukowypl_PL
dc.titleAnalityczne konstrukcje czasownikowe w polskich tygodnikachpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number67-84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Współczesnego Języka Polskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-734-2
dc.referencesAnusiewicz J. [1978], Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBogusławski A. [1978], Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBurska K. [2014], O analityzmach i syntetyzmach leksykalnych w publicystyce sportowej – na przykładzie peryfraz i uniwerbizmów, [w:] A. Garcarek-Sikorska, M. Kocot, K. Szafraniec (red.), Języki popkultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCockiewicz W. [2000], Konstrukcje analityczne w języku polskiej telewizji w latach siedemdziesiątych i dziś, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A. [1991], Eufemizmy życia codziennego. Zarys problematyki na materiale polskiej powieści kryminalnej, [w:] J. Puzynina, J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wiedza o Kulturze, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEngelking A. [1984], Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci), „Przegląd Humanistyczny”, nr 4.pl_PL
dc.referencesHodalska M. [2010], Mocarz Ducha zamieszkał w niebie. Peryfrazy ornamentacyjne i eufemizacyjne w prasie, „Język Polski”, z. 4−5.pl_PL
dc.referencesLoewe I. [2000], Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesLoewe I. [2010], Konstrukcje analityczne w polskiej telewizji na progu drugiej dekady XXI wieku, „Stylistyka”, XIX.pl_PL
dc.referencesSłownik poprawnej polszczyzny [2002], A. Markowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVetulani G. [2001], Kolokacje werbo-nominalne jako odrębne jednostki języka i ich zastosowanie, [w:] E. Jędrzejko (red.), W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesWielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami [2009], A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz (oprac.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-107-4.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe