Show simple item record

dc.contributor.authorNolbrzak, Renata
dc.date.accessioned2019-05-15T06:12:39Z
dc.date.available2019-05-15T06:12:39Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28234
dc.description.abstractPrzedmiotem pracy jest charakterystyka najważniejszych niezależnych, polskich pism literackich, ukazujących się od 1976 roku, kiedy narodziło się zjawisko „drugiego obiegu” wydawniczego, do roku 1989, kiedy ze względu na zmianę systemu komunistycznego zakończył się podziemny obieg kultury. Działalność czasopism omawiana jest w kontekście ówczesnej sytuacji politycznej i społecznej, która miała zasadnicze znaczenie dla kształtu wydawanych pism. Pierwszy rozdział pracy, zatytułowany: Literatura polska w PRL przed 1976 rokiem obejmuje trzy najważniejsze tematy: polityka władz komunistycznych dotycząca kultury, postawy pisarzy polskich przed 1976 rokiem oraz wpływ cenzury na kondycję polskiej literatury. Kolejny rozdział pracy: „Drugi obieg” wydawniczy koncentruje się na fenomenie całego zjawiska. W czterech kolejnych podrozdziałach omawiane są: powstanie i początki „drugiego obiegu” wydawniczego, profil wydawniczy nielegalnych wydawnictw, techniczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania „drugiego obiegu”. Ostatni podrozdział opisuje represje władz komunistycznych wobec niezależnych środowisk literackich. W rozdziale trzecim scharakteryzowane zostały najważniejsze pisma literackie, wydawane w Polsce poza cenzurą w latach 1976 – 1989: „Zapis”, „Puls”, „Wezwanie. Niezależne pismo literackie”, „Kultura Niezależna”, „Obecność”, „Arka”. Kolejne pisma omawiane są w oddzielnych podrozdziałach. Charakterystyka czasopism obejmuje między innymi założenia programowe, jakie towarzyszyły ich powstaniu, omówienie zawartości merytorycznej, przedstawienie redaktorów i autorów. Struktura poszczególnych podrozdziałów różni się nieco ze względu na różną specyfikę poszczególnych czasopism. Kolejny, czwarty rozdział stanowią krótkie omówienia podziemnych czasopism, które nie były stricte literackie, ale zawierały literaturę i teksty krytycznoliterackie. Przedmiotem czwartego rozdziału są pisma: „ Spotkania. Niezależne pismo młodych katolików”, „Kurs. Niezależne pismo literackie”, „Prześwit”, „Kontur”, „Arka”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectkultura niezależnapl_PL
dc.subjectpisma literackiepl_PL
dc.subjectdrugi obieg wydawniczypl_PL
dc.titlePisma literackie "drugiego obiegu" wydawniczego w Polsce w latach 1976-1989pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderRenata Nolbrzakpl_PL
dc.page.number209pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorEmailrenata.nolbrzak@gazeta.plpl_PL
dc.dissertation.directorTatarowski, Konrad Witold
dc.dissertation.reviewerTomkowski, Jan
dc.dissertation.reviewerDabert-Bakuła, Dobrochna


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe