Show simple item record

dc.contributor.authorKozar, Łukasz
dc.date.accessioned2019-05-31T05:06:59Z
dc.date.available2019-05-31T05:06:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28760
dc.descriptionRozprawa doktorska dra Łukasza Kozara z Katedry Pracy i Polityki Społecznej, pt. „Rola zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracy” zajęła 1. miejsce (ex aequo) w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne w XV edycji konkursu VERBA VERITATIS. Konkurs VERBA VERITATIS organizowany jest przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów najlepszych prac z zakresu etyki biznesu. atronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacja Konsumentów. https://zpf.pl/rekordowe-zainteresowanie-pietnasta-edycja-konkursu-verba-veritatis/
dc.descriptionW grudniu 2019 r. rozprawa doktorska dra Łukasza Kozara została wyróżniona nagrodą drugiego stopnia XXI edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=wyniki-xxi-edycji
dc.description.abstractRozprawa stanowi wielowymiarowy wywód poświęcony problematyce „zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracy. Współcześnie wskazuje się, iż rozwój gospodarczy musi być oparty o zasadę zachowania synergii między aspektami społecznymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi. Do takiego rozwoju nawiązuje idea zrównoważonego rozwoju, która na gruncie praktyki jest urzeczywistniana poprzez zieloną gospodarkę. Ten specyficzny sposób gospodarowania jest jednocześnie odpowiedzią na nasilające się problemy środowiskowe, które wynikają z dotychczasowego sposobu gospodarowania (brązowej gospodarki – opartej na węglu) i przyczyniają się do stopniowego ograniczania szans rozwojowych przyszłych pokoleń. Kluczowym elementem koncepcji zielonej gospodarki jest jakościowa zmiana charakteru miejsc pracy. W tym kontekście wskazuje się na tworzenie tzw. „zielonych” miejsc pracy, które mają odzwierciedlać założenia zielonej gospodarki. W dysertacji przyjęto trzy główne cele rozprawy, którymi są: 1. Ocena roli „zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracy na przykładzie lokalnego rynku pracy w woj. łódzkim. 2. Identyfikacja korzyści oraz strat dla strony podażowej oraz popytowej rynku pracy wynikających ze zmiany w sposobie gospodarowania na zrównoważony, tj. zmierzający w kierunku zielonej gospodarki. 3. Identyfikacja czynników sprzyjających i ograniczających rozwój „zielonych” miejsc pracy na lokalnym rynku pracy. Przeprowadzone w dysertacji badania pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej podstawowej hipotezy badawczej „Podmioty gospodarki narodowej poprzez tworzenie „zielonych" miejsc pracy przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku pracy”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject"zielone" miejsca pracypl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectlokalny rynek pracypl_PL
dc.titleRola „zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracypl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderŁukasz Jarosław Kozarpl_PL
dc.page.number257pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorEmaillukasz.kozar@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorUrbaniak, Bogusława
dc.dissertation.reviewerKryk, Barbara
dc.dissertation.reviewerWiśniewski, Zenon
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe