Show simple item record

dc.contributor.authorBoryczka, Ewa
dc.date.accessioned2019-06-11T14:41:19Z
dc.date.available2019-06-11T14:41:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28839
dc.description.abstractProces transformacji systemowej spowodował dużą degradację przestrzeni miast, szczególnie przemysłowych, i spowodował istotne, negatywne zmiany w strukturze gospodarczej. Władze lokalne dysponują szeroką paletą instrumentów w zakresie polityki rewitalizacyjnej i mogą aktywnie kształtować proces rewitalizacji, istotnie oddziałujący na przekształcenia bazy ekonomicznej miast. W kontekście tak postawionego głównego problemu badawczego, zasadniczym celem pracy była identyfikacja oddziaływania procesów rewitalizacji w miastach poprzemysłowych na przekształcenia ich bazy ekonomicznej. Część teoretyczna rozprawy składa się z trzech rozdziałów (rozdział 1, 2, 3). W pierwszym rozdziale omówione zostało miasto jako przedmiot badań i czynniki jego rozwoju z perspektywy różnych koncepcji i teorii jego rozwoju (m.in. w ujęciu teorii lokalizacji, ujęciu funkcjonalnym oraz teorii systemów). Rozdział drugi analizuje przekształcenia struktury funkcjonalnej miast w ujęciu teorii bazy ekonomicznej. W rozdziale trzecim uwagę skoncentrowano na rewitalizacji jako procesie przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej i jego wpływie na bazę ekonomiczną miasta. Przedstawione zostały: ewolucja podejścia i istota pojęcia rewitalizacji, prawne podstawy procesu rewitalizacji oraz instrumenty wykorzystywane m.in. przez władze samorządowe. Rozdział zamykają rozważania dotyczące powiązań procesu rewitalizacji i bazy ekonomicznej miasta. Część empiryczną rozprawy stanowią trzy rozdziały prezentujące studia przypadków wybranych miast (rozdział 4, 5, 6). Rozdziały przedstawiają empirycznie uzyskane charakterystyki badanych miast (m.in. politykę rewitalizacyjną miasta i jej efekty, proces planowania procesu rewitalizacji, realizację i wykorzystywane instrumenty). W rozdziałach zaprezentowano przemiany struktury gospodarczej poszczególnych miast jako efekt procesu rewitalizacji oraz przemiany ich bazy ekonomicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrewitalizacja miastpl_PL
dc.subjectbaza ekonomicznapl_PL
dc.subjectmiasto przemysłowepl_PL
dc.subjectmiasto poprzemysłowepl_PL
dc.subjectrozwój miastapl_PL
dc.subjectpolityka rewitalizacyjnapl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectproces rewitalizacjipl_PL
dc.subjectinstrumenty rewitalizacjipl_PL
dc.titleProcesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowychpl_PL
dc.title.alternativeUrban Regeneration Processes and Their Consequences for the Transformation of Urban Economic Base. Cases of Post-Industrial Citiespl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderEwa Boryczkapl_PL
dc.page.number428pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailewa.boryczka@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorNowakowska, Aleksandra
dc.dissertation.reviewerDrobniak, Adam
dc.dissertation.reviewerKot, Janusz
dc.date.defence2019-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record