Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2019-07-03T10:10:58Z
dc.date.available2019-07-03T10:10:58Z
dc.date.issued2019-01
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Zmiany liczby ludności województw w latach 1998-2018, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2019, nr 1, 1-5pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29194
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectliczba ludnościpl_PL
dc.subjectludnośćpl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI w.pl_PL
dc.titleZmiany liczby ludności województw w latach 1998-2018pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-5pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), Prognoza ludności na lata 2014-2050, ZWS GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.htmlpl_PL
dc.referencesKantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wyd. UŚ, Katowicepl_PL
dc.referencesKatsarova I. (red.), 2008, Regiony wyludniające się: nowy paradygmat demograficzny i terytorialny. Studium, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe408928_ex_/pe408928_ex_pl.pdfpl_PL
dc.referencesPerek-Białas J., Sagan I., Stronkowski P., Szukalski P., 2017, Regional Approaches to Demographic Change in Poland, [w:] C. Martinez-Fernandez, T. Weyman, J. van Dijk (eds.), Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience, Springer, Cham 2017, Switzerland, 29-72, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-63197-4_3pl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2018, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018, ZWS GUS, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2014, Depopulacja dużych miast w Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 7, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5090pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017, Ilu nas jest? O tym, dlaczego władze publiczne nie są zainteresowane odpowiedzią na powyższe pytanie, „Demo-grafia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 2, http://hdl.handle.net/11089/21254pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017a, Depopulacja – konsekwencje dla rynku pracy, „Rynek Pracy”, nr 1, 11-19, https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-rynek-pracy/rynekpracynr1-160-2017pl_PL
dc.referencesWesołowska M., 2018, Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju, Wyd. UMCS, Lublinpl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe