Show simple item record

dc.contributor.authorRzadkowolska, Magdalena
dc.date.accessioned2013-12-12T17:35:54Z
dc.date.available2013-12-12T17:35:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1899-5829
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2956
dc.description.abstractBiographical Dictionaries are a source of knowledge about people. Polish lexicography biographical sources to be found in the literature of the 16th century. For the first author manuscript biographical dictionary of writers from 1594, is considered canon of Warmia Stanisław Reszka. In 1601 was issued in Rome, first printed list of Polish writers. Since then, many authors are involved in the preparation of biographical dictionaries. The most important Polish lexicography biographical project was the start of the Władysław Konopczyński issue of “Polish Biographical Dictionary”. Since 1935, there were 47 volumes of the dictionary. n addition to general biographical dictionary which is the “Polish Biographi - cal Dictionary” can be a wealth of domain lexicons and specialized. They record the biographies of the representatives of particular social or professional groups, and people deserved to particular regions of the country. Most dictionaries are known writers, artists, theologians, doctors, lawyers, military. y ou can also indicate various reference books like “Who’s Who”. The development of computer technology and the Internet has encouraged the creation of electronic dictionaries available on digital media and on-line. Creating and publishing biographical dictionaries shows that they are an important source of information. In the second part I present a bibliography published in Poland biographical dictionaries. It was prepared in the election. Putting together the 819 publications tried to show their richness and diversity.pl_PL
dc.description.abstractSłowniki biograficzne są źródłem wiedzy o ludziach. Polskie źródła leksykografii biograficznej można znaleźć w XVI-wiecznej literaturze. Za autora pierwszego rękopiśmiennego słownika biograficznego z 1594 roku uważany jest kanonik warmiński Stanisław Reszka. W 1601 roku został wydany w Rzymie, pierwszy drukowany spis polskich pisarzy. Od tamtej pory wielu autorów było zaangażowanych w przy - gotowywania słowników biograficznych. Najważniejszym projektem polskiej leksykografii biograficznej było zainicjowanie przez Władysława Konopczyńskiego wydawania „Polskiego słownika biograficzne - go”, którego od 1935 roku wydano 47 tomów. Prócz nielicznych ogólnych słowników biograficznych, mamy bogactwo leksykonów specjalistycznych. Rejestrują one biografie przedstawicieli poszczególnych grup społecznych lub zawodowych, oraz osób zasłużonych dla poszczególnych regionów kraju. Większość stanowią słowniki pisarzy, artystów, teologów, lekarzy, prawników, wojskowych. Można również wskazać na wydawnictwa typu „Kto jest kim”. Rozwój technologii komputerowej i Internetu zachęca do tworzenia słowników elektronicznych dostępnych na nośnikach cyfrowych i on-line. W drugiej części artykułu przedstawiam bibliografię wydawanych w Polsce słowników biograficznych. Została ona przygotowana w wyborze. Zestawiając 819 publikacji starałam się pokazać ich bogactwo i zróżnicowanie.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesForum Bibliotek Medycznych;2011 R. 4 nr 2(8)
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectSłowniki biograficznepl_PL
dc.subjecthistoria książkipl_PL
dc.titlePolskie słowniki biograficzne - próba charakterystykipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number243-298
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska