Show simple item record

dc.contributor.authorHerbik, Magdalena
dc.contributor.editorKamiński, Tomasz
dc.date.accessioned2019-08-13T08:45:54Z
dc.date.available2019-08-13T08:45:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHerbik M., Tajwan w polityce Unii Europejskiej, [w:] Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich, Kamiński T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 195-223, doi: 10.18778/8142-386-1.11pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29929
dc.descriptionPomimo sukcesów na polu gospodarczym i regularnej współpracy relacje unijno-tajwańskie są znacznie utrudnione ze względu na politykę „jednych Chin”. Przekłada się to na brak kontaktów na wysokim szczeblu bądź na niemożność swobodnego komunikowania się ze względu na obawę o reakcję Chin. Tajwańskie wysiłki dyplomatyczne mające na celu zwrócenie uwagi na suwerenność Tajwanu i jego odrębność kulturowo-polityczną są po prostu ignorowane przez unijnych urzędników. Dodatkowym wyzwaniem dla tajwańskich lobbystów jest rosnąca konkurencja ze strony Chin. Tajwańczycy mają jednak przewagę polegającą na tym, że Unię i Tajwan łączą demokratyczne wartości.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ Jean Monnet Module „Asia as a Challenge for the European Union”pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKamiński T. (red.), Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesContemporary Asian Studies;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTajwanpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectstosunki politycznepl_PL
dc.subjectpolityczno-prawny status Tajwanupl_PL
dc.subjectpartnerstwo handlowepl_PL
dc.titleTajwan w polityce Unii Europejskiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number195-223pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-386-1
dc.referencesThe Agreement on Government Procurement. Parties, observers and accessions, WTO, www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm#parties (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesBodeen Ch., China Cuts Contact with Taiwan Liaison Body over Tsai, Associated Press, www.apnews.com/a9482a5d03d14ab3a134bff857eaaf4b/beijing-cuts-contacts-between-china-taiwan-liaison-bodies (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesChina Policy Paper on EU, portal Misji Chińskiej Republiki Ludowej przy Unii Europejskiej, www.chinamission.be/eng/zywj/zywd/t1227623.htm (data dostępu: 30.05.2017).pl_PL
dc.referencesCommission Implementing Regulation (EU) 2017/141, EUR-Lex, www.eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497182121845&uri=CELEX:32017R0141 (data dostępu: 06.06.2017).pl_PL
dc.referencesCommunication from the Commission to the Council and the European Parliament EU Strategy towards China: Implementation of the 1998 Communication and Future Steps for a more Effective EU Policy /* COM/2001/0265 final */ Document 52001DC0265, EUR-Lex, www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52001DC0265 (data dostępu: 30.05.2017).pl_PL
dc.referencesDebaty, 11 maja 2011 r., Strasburg, Parlament Europejski, Strasburg, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.dopubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110511+ITEM-004+DOC+XML+V0//PL&language=PL#top (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesDreyer I., Erixon F., Beyond Geopolitics – The Case For a Free Trade Accord Between Europe and Taiwan, ECIPE Occasional Paper no. 3/2010.pl_PL
dc.referencesECCT History, portal ECCT, www.ecct.com.tw/ecct-history/ (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesEuropean Union, Trade with Taiwan, portal KE, www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113452.pdfwww.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113452.pdf (data dostępu: 8.06.2017).pl_PL
dc.referencesEU-Taiwan Factfile 2016, ESDZ, www.eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eufactfile2016.pdf (data dostępu: 8.06.2017).pl_PL
dc.referencesGacek Ł., Strategia polityczna Komunistycznej Partii Chin wobec Stanów Zjednoczonych. Czy konfrontacja wpisana jest w naturę wzajemnych stosunków?, [w:] Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, J. Wardęga (red.), Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesGnaś H., Potęga ekonomiczna bez znaczenia politycznego – problem państwowości Tajwanu, [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo – gospodarka – cywilizacja, J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGogol K., Kluczowe problemy polityczne w dialogu Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, „Forum Politologiczne” 2013, t. 8, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesGPA, portal Urzędu Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zamowienia-publiczne-na-swiecie/gpa (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesJoint Communique of the United States of America and the People’s Republic of China (1972), portal Ambasaday Chińskiej Republiki Ludowej w Stanach Zjednoczonych, www.china-embassy.org/eng/zmgx/doc/ctc/t36255.htm (data dostępu: 25.05.2017).pl_PL
dc.referencesJoint Press Release: Taiwan and the European Union hold 1st Human Rights Consultations, ESDZ, www.eeas.europa.eu/delegations/taiwan_enwww.eeas.europa.eu/delegations/taiwan_en (data dostępu: 21.07.2018).pl_PL
dc.referencesKamiński T., Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesKerneis P., Lamprecht P., Messerlin P., Taiwan and European Union Trade and Economic Relations. The case for a deep and comprehensive bileteral investment agreement, The European Services Forum (ESF), www.esf.be/new/wp-content/uploads/2016/11/ESF-Report-Taiwan-EU-Economic-Relations-Components-of-a-trade-investment-agreement-Final.pdf (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji Europejskiej z dnia 14 października 2015 COM/2015/0497, Handel z korzyścią dla wszystkich, www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/? uri=CELEX:52015DC0497&from=en (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesLim P., Winkler S., The European Union’s Relations with the Republic of China (Taiwan), [w:] European Perspectives on Taiwan. East Asia in the 21st century. Politics – Society – Security – Regional Integration, J. Damm, P. Lim (eds.), Wiesbaden 2012.pl_PL
dc.referencesMajorenko M., Taiwan & the EU, ESDZ, www.eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/1999/node/1999_mt (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesMEPs Back Visa Waiver for Taiwan, PE, www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20101110IPR93914/meps-back-visa-waiver-for-taiwan (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesPorozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA), KE, www.ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_pl.htm (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesPortal EBRC, www.ebrc.com.tw/about-us (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesRestoration of the Lawful Rights of the People’s Republic of China in the United Nations, portal Organizacji Narodów Zjednoczonych, www.un.org/documents/ga/res/26/ares26.htm (data dostępu: 25.05.2017).pl_PL
dc.referencesRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0299+0+DOC+XML+V0//PL (data dostępu: 8.06.2017).pl_PL
dc.referencesRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie stosunków handlowych UE-Tajwan, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0412&language=PL&ring=B7-2013-0435 (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesSu H., EU-Taiwan Relationship since 1981, [w:] The Palgrave Handbook of EU-Asia Relations, T. Christiansen, E. Kirchner, P.B. Murray (eds.), London 2013.pl_PL
dc.referencesSu H., Taiwan’s Strategy towards the EU: From Hallstein Doctrine to Workable Diplomacy, [w:] Asian Countries’ Strategies Towards the European Union in an Inter-regionalist Context, S. Hungdah (ed.), Taipei 2015.pl_PL
dc.referencesSu H., The EU’s Taiwan Policy in a New Context, „Issues & Studies” 2010, vol. 46, no. 1/03.pl_PL
dc.referencesTaiwan and the EU, ESDZ, www.eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2000/Taiwan%20and%20the%20EU (data dostępu: 25.05.2017).pl_PL
dc.referencesTaiwan, European Commission, www.ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/taiwan/ (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesTajwan, portal Regionalnaej Izby Gospodarczej w Katowicach, www.rig.katowice.pl/files/Wsp%C3%B3%C5%82praca%20Mi%C4%99dzynarodowa/27.Tajwan.pdf (data dostępu: 30.05.2017).pl_PL
dc.referencesTrade and Investment Relations between Taiwan and the EU, portal MSZ Tajwanu, www.roc-taiwan.org/uploads/sites/125/2015/09/201705-Relations-between-Taiwan-and-the-EU.pdf (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesTubilewicz C., Patterns of Bilateralism, [w:] Europe-Asia Relations. Building Multilateralism, R. Balme, B. Brides (eds.), New York 2008.pl_PL
dc.referencesVisa Liberalisation for Taiwanese, Council of the European Union, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/118011.pdf (data dostępu: 6.06.2017).pl_PL
dc.referencesVisa Waiver for Taiwanese Passport Holders Approved, portal KE, www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-617_en.htm?locale=en (data dostępu: 5.06.2017).pl_PL
dc.referencesWinkler S., EU-Taiwan Relations in the WTO. The Question of International Status, www.ies.be/files/070417%20Sigrid%20Winkler%20EU-Taiwan.pdf (data dostępu: 2.06.2017).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-386-1.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe