Show simple item record

dc.contributor.authorGłodek, Marta
dc.date.accessioned2019-09-10T11:02:41Z
dc.date.available2019-09-10T11:02:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30112
dc.descriptionPraca składa się z cyklu publikacjipl_PL
dc.description.abstractAlk-2-en-1-ony i alk-2-yn-1-ony, będące przykładami sprzężonych α,β-nienasyconych związków karbonylowych, są dogodnymi substratami stosowanymi w nowoczesnej syntezie organicznej do tworzenia nowych wiązań węgiel-węgiel oraz węgiel-heteroatom. W swojej pracy postanowiłam zbadać możliwość zastosowania alk-2-en-1-onów oraz alk-2-yn-1-onów w syntezie nowych pochodnych perylenu. Ponadto postanowiłam zbadać wpływ grupy karbonylowej w kompleksach złota(I) typu ArCOC≡CAuPEt3 na właściwości fluorescencyjne oraz strukturę tego typu związków. W ramach prac badawczych opracowałam wydajne, jednoetapowe metody syntezy cyklicznych ketonów: 5,6-dihydro-4H-cyklopenta[b]perylen-4-onów oraz 2,3-dihydro-1H-benzo[cd]perylen-1-onu z perylenu i kwasów alk-2-enowych; 1-acylo-2-alkilobenzo[ghi]perylenów w reakcji annulacji pozycji bay perylenu 1-aryloalk-2-yn-1-onami. Zsyntezowałam nowe kompleksy złota(I) typu ArC≡CAuPEt3 oraz ArCOC≡CAuPEt3. Zbadałam ich właściwości luminescencyjne oraz struktury w roztworze i w ciele stałym.pl_PL
dc.description.sponsorshipPrzedstawiona rozprawa doktorska została zrealizowana w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/ST5/01077pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectsynteza organicznapl_PL
dc.subjectperylenpl_PL
dc.subjectkompleksy złota(I)pl_PL
dc.titleZastosowanie sprzężonych nienasyconych ketonów arylowych w syntezie wybranych związków organicznych i metaloorganicznych o właściwościach fluorescencyjnychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMarta Głodekpl_PL
dc.page.number424pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, ul. Tamka 12, 91-403 Łódżpl_PL
dc.contributor.authorEmailmartaglodek@vp.plpl_PL
dc.dissertation.directorPlażuk, Damian
dc.dissertation.reviewerOśmiałowski, Borys
dc.dissertation.reviewerBarbasiewicz, Michał
dc.date.defence2019-09-23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record