Show simple item record

dc.contributor.authorZehner II, William Bradley
dc.contributor.authorZehner, Jacquelyn Anne
dc.contributor.authorTrzmielak, Dariusz
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-11T11:12:58Z
dc.date.available2019-09-11T11:12:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZehner II W. B., Zehner J. A., Trzmielak D. M., Commercialization `of Biotechnology Science. Molecules to Market – Global and American Perspective, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 177-189, doi: 10.18778/922375-5-6.10pl_PL
dc.identifier.issn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30135
dc.descriptionArtykuł “Komercjalizacja wiedzy z zakresu biotechnologii – perspektywa amerykańska i globalna” pokazuje czym są i jaką wartość dla przemysłu stanowią nauki biotechnologiczne. Naukowcy z uniwersytetów amerykańskich prezentują również proces komercjalizacji technologii, w którym uwzględniają okres trwania poszczególnych etapów. Artykuł podkreśla rolę czasu w rozwoju technologii i produktów w sektorze biotechnologii oraz znaczenie licencjonowania w transferze wyników badań do przedsiębiorstw na rynku amerykańskim. Podrozdział monografii autorstwa W. B. Zehner, Dariusza M. Trzmielaka i J. A. Zehner jest syntetycznym spojrzeniem na rynek globalny biotechnologii z perspektywy ostatnich kilku lat. Konkluzje zawarte w publikacji wyraźnie wskazują, że pomimo dużego ryzyka związanego z komercjalizacją biotechnologii rynki wciąż skłonne są inwestować w projekty badań, nowe technologie i produkty w analizowanym przez autorów artykułu sektorze. Dodatkowo podkreślona jest tendencja powstawania i rozwoju nowych segmentów rynku.pl_PL
dc.description.abstractBiotechnology is a rapidly emerging domain that is impacting how we live and work daily. This paper delineates some of the major biotechnologies, their applications, and benefits to both societies and individuals. Challenges to commercialization to move biotech research from the lab to the marketplace are explored. The financial value of biotechnology is captured when the research breakthrough solves an economic societal challenge. The path is to commercialization is especially perilous for biotech due to its long lead time – measured in decades – and costs to transform the ideas into an innovation. Additionally, issues of intellectual property, patenting and licensing in the biotech industry are probed. Caveats on biotech’s growth rate are examined and future prospects are prognosticated.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcommercializationpl_PL
dc.subjectbiotechnologypl_PL
dc.subjectmoleculespl_PL
dc.subjectmarketpl_PL
dc.subjectglobal and american perspectivespl_PL
dc.titleCommercialization `of Biotechnology Science. Molecules to Market – Global and American Perspectivespl_PL
dc.title.alternativeKomercjalizacja wiedzy z zakresu biotechnologii – perspektywa amerykańska i globalnapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number177-189pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSt. Edward’s University in Austinpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMcKenna College in Claremont, Californiapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWilliam Bradley Zehner, PhD is Associate Professor of International Business & Global Entrepreneurship at St. Edward’s University in Austin, Texas and Fellow of the IC2 Institute – a “think and do tank” at the University of Texas at Austin. Dr. Zehner was formerly Director of the MS in Technology Commercialization program at the University of Texas at Austin.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJacquelyn Anne Zehner is a student majoring in Science and Management at Claremont McKenna College in Claremont, California.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Dariusz Trzmielak od 1995 roku jest pracownikiem Zakładu Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy budował, między innymi kierując w latach 2004–2007 Centrum Innowacji w Amerykańsko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki. Wiceprezes i członek zarządu Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2007–2008), członek zarządu i skarbnik Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (2007–2013). Od 2007 roku kieruje jako dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem i współautorem kilku książek z dziedziny komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, np.: Metodologia doradztwa w zakresie komercjalizacji i transferu technologii (PARP, Łódź–Austin, 2011), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010), a także redaktorem i współredaktorem naukowym monografii polskich i amerykańskich, między innymi: Value-added Partnering and Innovation in a Changing World, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009.pl_PL
dc.referencesArgyres, N.S. and Liebeskind, J.P. Privatizing the intellectual: Universities and the commercialization of biotechnology, “Journal of Economic Behavior and Organization”, Vol. 35, 1999.pl_PL
dc.referencesBiotechnology Industry Organization, Written Testimony of the Biotechnology Industry Organization submitted to the US House of Representatives Committee of the Judiciary Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet on April 26, 2012.pl_PL
dc.referencesBogdan B., Viliger R., Valuation in Life Science. A Practical Guide, Sringer, Heidelberg 2008.pl_PL
dc.referencesCohen A., The Development, Diffusion, and Adoption of Medical Technology, [in] Cohen A. B., Hanft R. S., Technology in American Health Care. Policy Direction for effective Evaluation and Management, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2007.pl_PL
dc.referencesDubinskas, F.A., Janus Organizations: Scientists and Managers in Genetic Engineering Firms, [in] F. A. Dubinskas (ed.), Making Time: Ethno graphics of High Technology Organizations, Temple University Press, Philadelphia, 1988.pl_PL
dc.referencesFreeman J., Licensing Biotechnology Inventions, [in:] Krattiger A., Mahoney R. T., Nelsen L., Thomson J. A., Bennett, A.B., Satyanarayana K., Graff G. D., Fernandez C., Kowalski S. P.. (ed.), Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices, Volume 1, 2007.pl_PL
dc.referencesGallwas G., Lesson in Innovation and Commercialization from the Biotechnology Revolution, [in] Foster L.E. (ed.), Nanotechnology. Science, Innovation, and Opportunity, Prentice Hall, Boston 2005.pl_PL
dc.referencesGavrilescu, M., Environmental Biotechnology: Achievements, Opportunities and Challenges, “Dynamic Biochemistry, Process Biotechnology and Molecular Biology”, Vol. 4, No. 1 Global Science Books, 2010.pl_PL
dc.referencesGiovannetti, G., Jaggi, Beyond Borders – Global biotechnology report 2012, Ernst & Young, 2012.pl_PL
dc.referencesHamermesh, R.G., Higgins, R. F., Biotech Business Development. Harvard Business School Note 9-807-032, January 17, 2007.pl_PL
dc.referencesHansen, P.A., Publicly Produced Knowledge for Business: When Is It Effective? “Technovation”, Vol. 15, Issue 6, 1995.pl_PL
dc.referencesHiggings D. J., Best J. J., and Jones J., Biotechnology: Principles & Applications, Blackwell Scientific Publication, London 1985.pl_PL
dc.referencesJolly, V.J., Commercializing New Technologies: Getting From Mind to Market, Harvard Business School Press, Boston 1997.pl_PL
dc.referencesKeener, K, Hoban, T., Balasubramanian, R., Biotechnology and it Applications, North Carolina State University, College of Agriculture and Life Sciences – FSR0031 working paper, March 16, 2013.pl_PL
dc.referencesMcDougall, P., The Cost and Time Involved in the Discovery, Development, and Authorization of a New Plant Biotechnology Derived trait, “A Consultancy Study for Crop Life International”, Vineyard Business Center, Midlothian, UK, September, 2011.pl_PL
dc.referencesShaista, E.K., Mroczkowski, T., Berstein, B., From Invention to Innovation: Toward Developing an Integrated Innovation Model for Biotech Firms, “The Journal of Product Innovation Management”, Vol. 23, 2006.pl_PL
dc.referencesSinha, G., One Patent for Europe, “Nature Biotechnology”, Vol. 30, No.3, March 2012.pl_PL
dc.referencesSon, A., Biotechnology in the US, IBIS World Report NN001, March, 2013.pl_PL
dc.referencesTufts Univesity – Center for the Study of Drug Development, Average Cost to Develop a New Biotechnology Product is $1.2 Billion, November 9, 2006.pl_PL
dc.referencesTrzmielak, D. M., and Zehner W.B., Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź-Austin 2011.pl_PL
dc.referencesUnion of Concerned Scientists, What is Genetic Engineering, 2013, http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/our-failing-food-system/genetic-engineering/what-is-genetic-engineering.html, retrieved 26.05.2013.pl_PL
dc.referencesUSA Patent and Trademark Office, Table 4: Patent Pendency Statistics – 2011, 2013, http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2011/oai_05_wlt_04.html. retrieved 17 June 2013.pl_PL
dc.referencesVilliger, R. and Bogdan, B., Licensing: Pros and Cons for Biotech, “Drug Discovery Today”, Vol. 14, No. 5/6, 2009.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwillbz@stedwards.edupl_PL
dc.contributor.authorEmailjazehner@gmail.compl_PL
dc.contributor.authorEmaildarekt@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe