Show simple item record

dc.contributor.authorMuś, Jan
dc.contributor.authorSzpala, Marta
dc.date.accessioned2019-10-11T06:12:33Z
dc.date.available2019-10-11T06:12:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMuś J., Szpala M., Chorwacja w Unii Europejskiej , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, doi: 10.18778/7525-678-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-678-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30552
dc.descriptionChorwacja w Unii Europejskiej Jana Musia i Marty Szpali jest kolejną publikacją prowadzonej przez Centrum Naukowo-Badawcze UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI”. Książkę adresujemy do szerokiego kręgu czytelników, interesujących się współczesną problematyką państw bałkańskich. Publikacja poprzedzona została „Słowem wstępnym” Ambasadora Republiki Chorwacji w Polsce, który wyraził nadzieję, że „przyczyni się ona do lepszego zrozumienia zarówno procesu negocjacji i akcesji Chorwacji do UE, jak i poznania potencjału korzystnej współpracy Polski i Chorwacji na forum Unii Europejskiej”.pl_PL
dc.description.abstractCroatia in the European Union by Jan Muś and Marta Szpala is another publication in a series „Balkans XX/XXI” published by the Research Centre of the University of Łódź “Balkans at the turn of the 20th and 21st century”. This book aims to reach a wide range of readers, interested in contemporary issues of the Balkan states. Publication is preceded by “Introduction” by the Ambassador of Republic of Croatia to Poland, who expressed hope that “it will contribute to better understanding of both negotiation process and accession of Croatia to the EU, as well as to realizing potential beneficial cooperation between Poland and Croatia on the European Union’s forum”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectChorwacjapl_PL
dc.subjectBałkanypl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectBałkany Zachodniepl_PL
dc.subjectbyła Jugosławiapl_PL
dc.subjectkonflikty bałkańskiepl_PL
dc.titleChorwacja w Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeCroatia in the European Unionpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number176pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCentrum Naukowo-Badawcze UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w."pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-678-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe