Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Tomasz
dc.date.accessioned2019-11-07T16:28:58Z
dc.date.available2019-11-07T16:28:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKaczmarek T., Anarchia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880‒1914. Antologia przekładów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-079-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-079-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30700
dc.descriptionKsiążka nie jest historycznym ujęciem anarchizmu, lecz ukazanie, jak literatura francuska ‒ zwłaszcza dramat ‒ odzwierciedlała czasy, w których anarchizm przeżywał swój największy rozkwit nad Sekwaną na przełomie XIX i XX w. Zawiera część spuścizny teatru sprzeciwu społecznego, który we Francji został odkryty dopiero pod koniec XX w. Ówcześni dramatopisarze sięgając po groteskę i konwencję gatunkową farsy, antycypując przy tym ekspresjonizm, teatr epicki i agitprop, ośmieszali przede wszystkim władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, kierujące się jedynie własnym interesem. Nie oszczędzali też dziennikarzy, wojskowych i duchowieństwa. Piszące wówczas kobiety zwalczają również władzę mężczyzn, kładąc podwaliny pod teatr feministyczny. Wybór utworów podyktowany był kryteriami atrakcyjności i aktualności, bo choć napisane zostały zgoła 100 lat temu i dzisiaj mogą, dzięki swojej uniwersalności, bawić, ale i straszyć. Lektura może również zainteresować historyka, który odnajdzie w nich atmosferę panującą w owych „gorących” czasach.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectanarchiapl_PL
dc.subjectteatr francuskipl_PL
dc.subjectteatr sprzeciwupl_PL
dc.subjectdramat francuskipl_PL
dc.subjectMiędzynarodówkapl_PL
dc.subjectrewolucjapl_PL
dc.titleAnarchia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880‒1914. Antologia przekładówpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number256pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-185-2
dc.referencesLe Théâtre de contestation sociale autour de 1900, choix et éditions des textes par J. Ebstein, J. Huges, Ph. Ivernel, M. Surel-Tupin, Publisud, 1991.pl_PL
dc.referencesAu temps de l’anarchie, un théâtre de combat: 1880–1914, choix et éditions des textes par J. Ebstein, Ph. Ivernel, M. Surel-Tupin et S. Thomas, Séguier /Archimbaud, 2001.pl_PL
dc.referencesBernard Michel, « L’usage du mot Pologne dans les textes littéraires français », in: La France et la Pologne, histoire, mythes, représentation, PUL, Lyon 2000.pl_PL
dc.referencesBrown John Russel (red.), Historia Teatru, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Diogenes, Świat Książki, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGranier Caroline, « Nous sommes des briseurs ». Les écrivains anarchistes en France à la fin du dixneuvième siècle. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Paris 8, 6.12.2003.pl_PL
dc.referencesGuérin Daniel, L’anarchisme, Gallimard, Paris 1972.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Tomasz, « Farces et Moralités d’Octave Mirbeau », in: Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesLaskowski Piotr, Szkice z dziejów anarchizmu, Muza SA, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLemaître Jules, nota w: « Revue des deux mondes » z 1.06.1898.pl_PL
dc.referencesMirbeau Octave, Epidemia. Farsa w jednym akcie, tłum. J. Raźny, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesStyan J.L., Współczesny dramat, Ossolineum, Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesThomasseau Jean-Marie, Le Mélodrame, 1984, PUF.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-079-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe