Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Udział Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji „Miastoprojekt-Łódź” w kształtowaniu architektonicznego krajobrazu Łodzi na tle uwarunkowań polityczno-gospodarczych w latach 1949–1989

This email address is used for sending the document.