Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2019-12-03T07:40:37Z
dc.date.available2019-12-03T07:40:37Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Depopulacja: dlaczego o niej nie mówimy?, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2019, nr 6, 1-7pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30977
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;6
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.titleDepopulacja: dlaczego o niej nie mówimy?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-7pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesADAPT2DC, European Strategy for regional responses to demographic changes, https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/europeanstrategy_adapt2dc.pdf.;pl_PL
dc.referencesADAPT2DC, New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructures to demographic change, https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/adapt2dc_wp6_e-book_20140517.pdfpl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 148, IGiPZK PAN, Warszawa, http://rcin.org.pl/igipz/Content/711/Wa51_5330_r1989-nr148_Prace-Geogr.pdfpl_PL
dc.referencesESPON, Shrinking rural regions in Europe. Towards smart and innovative approaches to regional development challenges in depopulating rural regions, https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdfpl_PL
dc.referencesEU Committee of Regions, The impact of demographic change on European regions, Brussels 2016, https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/Impact_demographic_change_european_regions.pdfpl_PL
dc.referencesFlaga M., 2019, Model przemian demograficznych w regionach wyludniającej się Polski na przykładzie województwa lubelskiego, Wyd. UMCS, Lublinpl_PL
dc.referencesKantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wyd. UŚ, Katowicepl_PL
dc.referencesKatsarova I. (red.), 2008, Regiony wyludniające się: nowy paradygmat demograficzny i terytorialny. Studium, Parlament Europejski, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe408928_ex_/pe408928_ex_pl.pdfpl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017, Depopulacja – konsekwencje dla rynku pracy, „Rynek Pracy”, nr 1, 11-19, https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-rynek-pracy/rynekpracynr1-160-2017pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2019, Zmiany liczby ludności województw w latach 1998-2018, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 1, http://hdl.handle.net/11089/29194pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2019a, Depopulacja – wybrane konsekwencje dla lokalnej polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 10, 10-15pl_PL
dc.referencesWesołowska M., 2018, Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju, Wyd. UMCS, Lublinpl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe