Show simple item record

dc.contributor.authorBarczyk, Alina
dc.contributor.authorSito, Jakub
dc.contributor.editorNowiński, Janusz
dc.date.accessioned2020-04-14T07:19:10Z
dc.date.available2020-04-14T07:19:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOłtarze kościoła pocysterskiego w Lądzie, a zagadnienie śląskich wpływów artystycznych w Rzeczypospolitej, [w:] Lenda novi aevi, red. J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019, s. 50-73.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-61451-21-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31818
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofLenda novi aevi;
dc.subjectLądpl_PL
dc.subjectCystersipl_PL
dc.subjectPolish art and architecturepl_PL
dc.subjectŁukomski Mikołaj Antonipl_PL
dc.subjectBroger Ernstpl_PL
dc.subjectXVIII centurypl_PL
dc.subjectŚw. Urszula - ikonografiapl_PL
dc.subjectSteinl Matthiaspl_PL
dc.subjectŻagańpl_PL
dc.subjectHenrykówpl_PL
dc.subjectHistory of Sculpturepl_PL
dc.subjectRzeźba śląskapl_PL
dc.subjectOłtarzepl_PL
dc.titleOłtarze kościoła pocysterskiego w Lądzie, a zagadnienie śląskich wpływów artystycznych w Rzeczypospolitejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number50-73pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Historii Sztukipl_PL
dc.referencesBURCKHARDT 2008 – J. Burckhardt, Jacob Burckhardt Werke: kritische Gesamtausgabe (III); Literarische und publizistischen Schriften (IX), München 2008.pl_PL
dc.referencesCUSACK 1999 – C. Cusack, Hagiography and History: the Legend of Saint Ursula, [w:] This Immense Panorama. Studies in Honour of Eric J. Sharpered, red. C. Cusack, P. Oldmeadow, Sydney 1999, s. 89-104.pl_PL
dc.referencesDERKACZ 1983 – E. Derkacz, Dokumentacja Konserwatorska barokowego ołtarza św. Urszuli w Lądzie, Łódź 1983 (mps w zbiorach Biblioteki WSD w Lądzie).pl_PL
dc.referencesDOKŁADNY ODPIS 1928 – Dokładny odpis z księgi wydatków za lata 1730-1737 włącznie, mające (sic!) związek z przebudową kościoła, nowicjatu i innych budowli, [kopia], wyk. P. Pruszkowski, 1928 (w zbiorach Biblioteki WSD w Lądzie).pl_PL
dc.referencesDOMASŁOWSKI 1981 – J. Domasłowski, Kościół i klasztor w Lądzie, Warszawa – Poznań 1981.pl_PL
dc.referencesGALEWSKI 2006 – D. Galewski, Barokizacja kościoła jezuitów w Żaganiu (wybrane zagadnienia), [w:] Dziedzictwo artystyczne Żagania, red. B. Czechowicz, M. Konopnicka, Wrocław – Zielona Góra – Żagań 2006, s. 135–161.pl_PL
dc.referencesGALEWSKI 2012 – D. Galewski, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesGALEWSKI 2016 – D. Galewski, Artistic foundations of the Carmelite Order in Silesia in early modern times. Selected issues, „Folia Historica Cracoviensia” 2016 (22), s. 109–128.pl_PL
dc.referencesGROCHOWSKA 2012 – E. Grochowska, Dekoracja rzeźbiarska cour d'honneur zamku Książ na Śląsku, [w:] Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku, red. P. Migasiewicz, Warszawa 2012, s. 277-292.pl_PL
dc.referencesHOFFMANN 1928 – H. Hoffmann, Die Saganer Jesuiten und ihr Gymnasium. Festschrift zur 300 Jahrfeier des staat. Gymnasium in Sagan, Sagan 1928.pl_PL
dc.referencesHOŁOWNIA 2002 – R. Hołownia, Udział malarzy w kształtowaniu architektury i rzeźby na Śląsku w okresie dojrzałego baroku, [w:] Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, red. A. Kozieł, B. Lejman, Wrocław 2002, s. 182–191.pl_PL
dc.referencesJAGIEŁŁO / MIGASIEWICZ 2012a – J. Jagiełło, P. Migasiewicz, Jeleniogórski ośrodek rzeźbiarski w latach 1740-1800, [w:] Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku, red. P. Migasiewicz, Warszawa 2012, s. 293-312.pl_PL
dc.referencesJAGIEŁŁO / MIGASIEWICZ 2012b – J. Jagiełło, P. Migasiewicz, Rzeźbiarskie dzieła rodziny Bechertów w kościele parafialnym śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, [w:] Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu Jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim (1580–1776), red. D. Galewski, Wrocław 2012, s. 217-225.pl_PL
dc.referencesJAGIEŁŁO / MIGASIEWICZ 2015 – J. Jagiełło, P. Migasiewicz, Słownik rzeźbiarzy aktywnych w Jeleniej Górze od 1500 do 1800 r., Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesJANK 2017 – T. Jank, Życie i twórczość malarska brata Adama Swacha (1668-1747), Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK / WITKOWSKI 1992 – R. Kaczmarek, J. Witkowski, Historia i tradycja średniowieczna w sztuce cystersów Europy Środkowowschodniej (XVII - XVIII w.), [w:] Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań. 1992, s. 387-414.pl_PL
dc.referencesKALINOWSKI 1976 – K. Kalinowski, Rzeźby ołtarza głównego klasztornego w Henrykowie, [w:] Ars Una. Prace z historii sztuki, red. E. Iwanayko, Poznań 1976, s. 121-125.pl_PL
dc.referencesKALINOWSKI 1981 – K. Kalinowski, Związki artystyczne Śląska i Polski w XVIII wieku, [w:] Sztuka I pol. XVIII wieku, red. H. Lisińska, Warszawa 1981, s. 321-344.pl_PL
dc.referencesKALINOWSKI 1986 – K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesKALINOWSKI 1990 – K. Kalinowski, Barock in Schlesien. Geschichte, Eigenart und heutige Erscheinung, München 1990.pl_PL
dc.referencesKALINOWSKI 1991 – K. Kalinowski, Związki artystyczne Wielkopolski i Śląska w XVII i XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” 1991, nr 3-4, s. 227-234.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ 2008 – A. Kolbiarz, Lubiąski warsztat rzeźbiarski w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVII wieku, [w:] Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, red. A. Kozieł, Wrocław 2008, s. 177-194.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ 2008b – A. Kolbiarz, Problem istnienia rzeźbiarskiego warsztatu henrykowskiego w 4. ćw. XVII wieku, „Dzieła i interpretacje” 2008, t. 9, s. 65-79.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ 2011 – A. Kolbiarz, Perspektywy badań nad twórczością J.Ch. Koeniga (Koenigera), [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheuerer, P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 183-191.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ 2015 – A. Kolbiarz, Barokowy wystrój rzeźbiarski kościoła poaugustiańskiego w Żaganiu i jego twórcy, [w:] Barokowi malarze i rzeźbiarze w dawnym opactwie augustianów w Żaganiu, red. A. Kozieł, A. Kolbiarz, M. Kwaśny, M. Macura, A. Szeląg, Zielona Góra 2015, s. 193-230.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ 2017 – A. Kolbiarz, Między Pragą a Legnicą. Matthaus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat, Legnica 2017.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ 2018a – A. Kolbiarz, Geneza oraz ewolucja ołtarza ramowego na Śląsku i w twórczości artystów związanych z ośrodkiem artystycznym w Bardzie, „Techne. Seria Nowa” 2018 (1), s. 177-204.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ 2018b – A. Kolbiarz, Michael Klahr Starszy, Paul Stralano i rzeźba barokowa w Świdnicy. Nowe uwagi na temat edukacji artystycznej Klahra, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 2018, t. 27, s. 121-158.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ 2018c – A. Kolbiarz, W kregu Steinla, Königa i Schröttera. Wpływy barokowej rzeźby Dolnego Śląska na terenie Księstwa Opolskiego około 1700 roku, [w:] Sztuka dawnego Opola, red. B. Czechowicz, J. Filipczyk, A. Kozieł, Opole 2018, s. 87-104.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ / KOZIEŁ 2010 – A. Kolbiarz, A, Kozieł, Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, [w:] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia - stan zachowania - koncepcja rewitalizacji, red. A. Kozieł, Wrocław 2010, s. 83-116.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ / ORGANISTY 2006 – A. Kolbiarz, A. Organisty, Wyposażenie rzeźbiarskie prezbiterium kościoła poaugustiańskiego w Żaganiu a rzeźba lubiąska, [w:] Dziedzictwo artystyczne Żagania, red. B. Czechowicz, M. Konopnicka, Wrocław – Zielona Góra – Żagań 2006, s. 119–133.pl_PL
dc.referencesKOLBIARZ / WARDZYŃSKI 2012 – A. Kolbiarz, M. Wardzyński, Dzieła warsztatu Johanna Albrechta Siegwitza wykonane dla Jezuitów na Śląsku, w Hrabstwie Kłodzkim i Rzeczypospolitej, [w:] Silesia Iesuitica. Kultura i sztuka Zakonu Jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim (1580–1776), red. A. Jezierska, D. Galewski, Wrocław 2012, s. 185-198.pl_PL
dc.referencesKOŚCIÓŁ 2010 – Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia - stan zachowania - koncepcja rewitalizacji, red. A. Kozieł, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK 2017 – M. Kowalczyk, Doświadczenia duchowe bł. Doroty z Mątów na tle przeżyć wybranych mistyczek średniowiecznych, [w:] „Beata Dorothea Montoviensis, Prusiae Patrona”. 40 rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich, red. W. Zawadzki, Kwidzyn 2017, s. 80-101.pl_PL
dc.referencesKOWALSKI 1999 – S. Kowalski, Klasztor w Żaganiu 1284–1810, [w:] Klasztor Augustianów w Żaganiu. Zarys dziejów, red. S. Kowalski, Zielona Góra 1999, s. 31–72.pl_PL
dc.referencesLABUDA 1971 – A. S. Labuda, Barokowe rzeźby ojców kościoła z ołtarza głównego w kościele parafialnym (poaugustiańskim) w Żaganiu, „Biuletyn Historii Sztuki” 1971 (33), s. 142–151.pl_PL
dc.referencesLEWANDOWSKA 2014 – D. Lewandowska, Pokasacyjne losy opactwa cystersów w Lądzie na podstawie źródeł archiwalnych zachowanych w zespołach akt: Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego i Komisja Województwa Kaliskiego z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, „Hereditas Monasteriorum” 2014, t. 5, s. 65-106.pl_PL
dc.referencesLIBER 1888 – Liber Mortuorum Monasterii Landensis Ordinis Cisterciensis, wyd. W. Kętrzyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. V, Lwów 1888, s. 468-500.pl_PL
dc.referencesMANIKOWSKA / GACKA 2018 – H. Manikowska, D. Gacka, Hagiografia a historyczność, czyli o historii w hagiografi i i hagiografi i w służbie historii, [w:] Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. I, red. J. Banaszkiewicz, A. Dąbrówka, P. Węcowski, Warszawa 2018, s. 657-748.pl_PL
dc.referencesMIAZEK-MĘCZYŃSKA 2013 – M. Miazek-Męczyńska, „Ursula virgo et turba virginum” w poezji Hildegardy z Bingen, [w:] „Homo, qui sentit”. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, red. J. Banaszkiewicz, K. Ilski, Poznań 2013, s. 71-84.pl_PL
dc.referencesMIKOŁAJEK 2009 – Z. Mikołajek, Kaplice wschodnie kościoła cystersów w Henrykowie jako wyraz nowych zadań społecznych śląskich klasztorów mniszych w czasach baroku, „Quart. Kwartalik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2009 (14), nr 4, s. 30-47.pl_PL
dc.referencesMROZOWSKI / NOWIŃSKI 1996 – P. Mrozowski, J. Nowiński, Tkanina herbowa z Lądu i zespól trzynastowiecznych tkanin dekorujących relikwie Undecim Milium Virginum w ołtarzu św. Urszuli w Lądzie, [w:] Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński, Ląd – Poznań - Warszawa 2015, s. 64-87.pl_PL
dc.referencesNOWAK 1994 – R. Nowak, Rzeźba śląska XVI–XVIII wieku. Katalog zbiorów, Wrocław 1994.pl_PL
dc.referencesNOWAK 2008 – R, Nowak, Barokowy wystrój rzeźbiarski Kaplicy Książęcej – próba odtworzenia, [w:] Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, red. A. Kozieł, Wrocław 2008, s. 227-242.pl_PL
dc.referencesNOWIŃSKI 1996 – J. Nowiński, Nieznane ołtarze mistrza z Lubiąża, czyli Ernesta Brogera, w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Saeculum Christianum” 1996 (3), nr 2, s. 129-140.pl_PL
dc.referencesNOWIŃSKI 1997 – J. Nowiński, Restauratio et aedificatio: zabytkowy zespół klasztorny w Lądzie pod opieką salezjanów, „Seminare” 1997, t. 13, s. 281-290.pl_PL
dc.referencesNOWIŃSKI 2008 – J. Nowiński, Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2008, nr 3-4, s. 385-406.pl_PL
dc.referencesNOWIŃSKI 2010 – J. Nowiński, Relikwie Undecim Milium Virginum w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą i dedykowany im ołtarz-relikwiarz Św. Urszuli, „Seminare” 2010, t. 28, s. 253-272.pl_PL
dc.referencesNOWIŃSKI 2011 – J. Nowiński, Od spustoszenia i ruiny do Pomnika Historii – salezjanie w trosce o Ląd i jego zabytki w latach 1921-2011, [w:] Salezjanie w Lądzie 1921-2011, red. Idem, Warszawa 2011, s. 54-71.pl_PL
dc.referencesORGANISTY / SKRABSKI 2008 – A. Organisty, J. Skrabski, Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla – przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia, [w:] Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, red. A. Kozieł, Wrocław 2008, s. 195-226.pl_PL
dc.referencesORGANISTY / SKRABSKI 2014 – A. Organisty, J. Skrabski, Afekt i gest w potrydenckim „theatrum sacrum”. Uwagi o efektach teatralnych na wybranych przykładach rzeźb Śląska i Rzeczpospolitej, [w:] Sztuka po Trydencie, red. K. Kuczman, A.Witko, Kraków 2014, s. 213-231.pl_PL
dc.referencesOSTROWSKI 2017 – J. Ostrowski, „Samson z lwem” Jana Jerzego Pinsla – geneza kompozycji, [w:] Idem, Barok – Romantyzm – Kresy, Warszawa 2017, s. 261-271.pl_PL
dc.referencesPÜHRINGER-ZWANOWETZ 1966 – L. Pühringer-Zwanowetz, Matthias Steinl, Wien – München 1966.pl_PL
dc.referencesSACHS 1998 – R. Sachs, Sztuka śląska od XVI do XVIII wieku. Uwagi krytyczne, [w:] Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji SHS, Warszawa, październik 1997, red. A. Baranowski, Warszawa 1998, s. 77–93.pl_PL
dc.referencesSACHS 2006 – R. Sachs, Sagania arteficium. Die Künstler und Kunsthandwerker einer kleinen Stadt am Rande der schlesischen Heide, [w:] Dziedzictwo artystyczne Żagania, red. B. Czechowicz, M. Konopnicka, Wrocław – Zielona Góra – Żagań 2006, s. 27–46.pl_PL
dc.referencesSCHEMPER-SPARHOLZ 1995 – I. Schemper-Sparholz, Die Bedeutung Schlesiens für die Wiener Barockplastik. Neue Erkenntnisse zu M. R. und Matthias Steinl, [w:] Michal Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe, red. J. Wrabec, Wrocław 1995, s. 123-132.pl_PL
dc.referencesSITO 1998 – J. Sito, Rzeźba śląskiego pogranicza Wielkopolski w XVIII wieku, [w:] Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1998, s. 151-167.pl_PL
dc.referencesSITO / WARDZYŃSKI 2010 – J. Sito, M. Wardzyński, Recepcja twórczości graficznej Jeana Lepautre'a Młodszego w sztuce sakralnej Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku, [w:] Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, red. A. Pieńkos, A. Rosales Rodriguez, Warszawa 2010, s. 67-85.pl_PL
dc.referencesŚLĄSK 2007 – Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, red. M. Kapustka, A. Kozieł, P. Oszczanowski, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesTEATR 1993 – Teatr i mistyka. Rzeźba barokowa pomiędzy Wschodem a Zachodem, red. K. Kalinowski, Poznań 1993.pl_PL
dc.referencesTÜSKÉS 2016 – A. Tüskés, The Cult of St Ursula in Hungary: Legend, Altars and reliquaries Anna Tüskés, [w:] The Cult of St. Ursula and the 11,000 Virgins, red. J. Cartwright, Cardiff 2016, s. 187-204.pl_PL
dc.referencesWARDZYŃSKI 2011 – M. Wardzyński, Nowe uwagi na temat twórczości rzeźbiarskiej Franza Josepha Mangoldta na Śląsku i w Rzeczypospolitej. Wrocław – Trzebnica – Jawor – Jasna Góra – Kraków-Skałka – Kościelna Wieś – Tyniec, ,,Roczniki Sztuki Śląskiej” 2011 (XX), s. 115–152.pl_PL
dc.referencesWARDZYŃSKI 2012 – M. Wardzyński, Paweł Walenty Wiązkowicz vel Więckiewicz, rzeźbiarz śląski w Małopolsce oraz ziemi sieradzkiej i wieluńskiej w 2. ćw. XVIII w. Przyczynek do badań nad migracją artystów między Śląskiem i Rzeczypospolitą, ,,Roczniki Humanistyczne KUL” 2012 (LX), z. 4, Historia Sztuki, s. 57-130.pl_PL
dc.referencesWARDZYŃSKI 2017 – M. Wardzyński, Zespół rokokowych ołtarzy kolegiaty opolskiej – nieznane dzieło Wenzla Johanna Böhma. Przyczynek do twórczości rzeźbiarza na drodze z Lipníka nad Bečvou do Poznania, [w:] Sztuka dawnego Opola, red. B. Czechowicz, J. Filipczyk, A. Kozieł, Opole 2017, s. 115-129.pl_PL
dc.referencesWIESE 1934 – E. Wiese, Thomas Weissfeldt, ein nordischer Bildhauer in Schlesien, „Jahrbuch der Preusaischen Kunstsammlungen”1934 (55), s. 57-88.pl_PL
dc.referencesWRABEC 2008 – J. Wrabec, Zależność czy autonomia? Sztuka śląska w czasach baroku oraz jej determinanty, „Quart. Kwartalik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2008 (3), nr 2, s. 3-17.pl_PL
dc.referencesWYRWA 1998 – A. Wyrwa, Powstanie zakonu cystersów w świetle „Exordium parvum” i pierwszy klasztor tego zakonu na ziemiach polskich, „Nasza Przeszłość” 1998, t. 90, s. 5-34.pl_PL
dc.referencesZAMOYSKI 1989 – J. Zamoyski, Łukaszowcy. Malarze i malarstwo Bractwa św. Łukasza, [Posłowie Zbigniew Florczak]. Warszawa 1989.pl_PL
dc.contributor.authorEmailalina_barczyk@wp.plpl_PL
dc.date.defence2019
dc.disciplinenauki o sztucepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record