Show simple item record

dc.contributor.authorGadowska, Irmina
dc.contributor.authorJanik, Maciej
dc.contributor.authorKarpińska, Grażyna Ewa
dc.contributor.authorŁawrynowicz, Olgierd
dc.contributor.authorMajorek, Magdalena
dc.contributor.editorKarpińska, Grażyna Ewa
dc.contributor.editorMajorek, Magdalena
dc.date.accessioned2020-06-10T09:34:30Z
dc.date.available2020-06-10T09:34:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-83-949961-8-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32039
dc.descriptionPublikacja powstała w ramach projektu badawczego „Miejsca pamięci i zapomnienia. Interdyscyplinarne badania północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”.pl_PL
dc.description.abstractPublikacja jest trzecim tomem serii raportów, wydanych w formie elektronicznej, prezentujących rezultaty działań podjętych w projekcie badawczym „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”, realizowanym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2014–2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tom zawiera zawiera wyniki interdyscyplinarnych badań terenowych prowadzonych w gminie Janów w 2016 r. – diagnozę etnograficzną i diagnozę archeologiczną oraz towarzyszące im ustalenia z zakresu historii i historii sztuki. W następnych raportach zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych w kolejnych gminach powiatu częstochowskiego: Lelów (tom 5) i Przyrów (tom 6). Całość badań zostanie zwieńczona w oddzielnym opracowaniu wydanym drukiem, zawierającym m.in. wieloaspektowe rozważania dotyczące objętych projektem gmin.pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowy Program Rozwoju Humanistyki - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Archeologii UŁ.pl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmiejsca pamięcipl_PL
dc.subjectmiejsca zapomnieniapl_PL
dc.subjectXIX w.pl_PL
dc.subjectXX w.pl_PL
dc.subjectJura Krakowsko-Częstochowskapl_PL
dc.subjectgmina Janówpl_PL
dc.subjectarcheologia współczesnościpl_PL
dc.subjectetnografiapl_PL
dc.subjecthistoria Polskipl_PL
dc.subjecthistoria sztukipl_PL
dc.titleMiejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. Tom 4. Gmina Janówpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by authors © Copyright by Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek © Copyright by Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number315pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Archeologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMiejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 4. Gmina Janów. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.pl_PL
dc.contributor.authorEmailolgierd.lawrynowicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.date.defence2019
dc.disciplinearcheologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe