Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2020-09-01T07:56:12Z
dc.date.available2020-09-01T07:56:12Z
dc.date.issued2020-03
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Małżeństwa nowo zawarte – najsilniej dotknięte przez COVID-19 zdarzenia demograficzne?, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2020, nr 3, 1-5pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32221
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectmałżeńskośćpl_PL
dc.subjectCOVID-19pl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleMałżeństwa nowo zawarte – najsilniej dotknięte przez COVID-19 zdarzenia demograficzne?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-5pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2020, Biuletyn Statystyczny, Nr 7, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-72020,4,102.htmlpl_PL
dc.referencesOkólski M., 2004, Demografia zmiany społecznej, WN Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesRosset E., 1933, Prawa demograficzne wojny, nadbitka z „Dziennika Zarządu M. Łodzi”, nr 7/8, Łódź, 63 s.pl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2019, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018-2019, ZWS GUS, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Wpływ kryzysów na zachowania demograficzne, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, 17-30, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3643pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017, Małżeństwa w Polsce w najbliższych latach, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 7, http://hdl.handle.net/11089/23759pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2018, Sezonowość małżeństw i urodzeń, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 10, http://hdl.handle.net/11089/26379pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe