Show simple item record

dc.contributor.authorDrabowicz, Tomasz
dc.contributor.editorKarkowska, Marta
dc.contributor.editorŻołądek, Łukasz
dc.date.accessioned2020-09-15T07:58:50Z
dc.date.available2020-09-15T07:58:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2082-0658
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32229
dc.description.abstractThe article discusses the key theories, concepts, and notions used in comparative research into intergenerational social class mobility. More specifically, it discusses the Featherman, Jones, and Hauser hypothesis about cross-national similarity in social class mobility, describes a distinction between absolute and relative social mobility, and presents the Erikson-Goldthorpe-Portocarero class scheme. After discussing the results of both classical and recent studies on intergenerational social class mobility, this paper deals with the evidence-based policy recommendations relevant for decision-makers who can influence within certain limits the extent to which the rate of intergenerational social mobility can be equalisedpl_PL
dc.description.abstractCelem tego artykułu będzie przedstawienie podstawowych pojęć (ruchliwość absolutna i ruchliwość względna/płynność społeczna) i koncepcji (hipoteza Feathermana, Jonesa i Hausera, schemat klasowy Eriksona–Goldthorpe’a–Portocarero) używanych w porównawczych (międzynarodowych) badaniach nad międzypokoleniową ruchliwością społeczną (zmianą własnej pozycji społecznej w porównaniu z pozycją społeczną jednego lub obojga rodziców). W tym celu zostaną omówione wyniki klasycznych oraz najnowszych prac dotyczących mobilności społecznej, przy czym będą to publikacje, które nie zostały jeszcze przetłumaczone na język polski. Szczególnie istotne będą rekomendacje pomocne przy dokonywaniu wyborów politycznych, które mogą mieć przełożenie na szybsze lub wolniejsze tempo ruchliwości społecznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBiuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmupl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu;2
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbadania porównawczepl_PL
dc.subjectklasa społecznapl_PL
dc.subjectnierówności społecznepl_PL
dc.subjectruchliwość społecznapl_PL
dc.subjectrówność szanspl_PL
dc.subjectstruktura społecznapl_PL
dc.subjectcomparative researchpl_PL
dc.subjectsocial classpl_PL
dc.subjectsocial inequalitypl_PL
dc.subjectequality of opportunitypl_PL
dc.subjectsocial structurepl_PL
dc.subjectsocial mobilitypl_PL
dc.titleRuchliwość społeczna jako przedmiot badań socjologicznych – podstawowe pojęcia i koncepcje, cele i znaczenie badańpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderKancelaria Sejmu RPpl_PL
dc.page.number9-22pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznychpl_PL
dc.referencesBreen R., Intergenerational Mobility: Core Model of Social Fluidity [w:] The Blackwell Encyclopedia of Sociology, red. G. Ritzer, Wiley, London 2007, http://dx.doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosi057.pl_PL
dc.referencesBreen R., The Comparative Study of Social Mobility [w:] Social Mobility in Europe, red. R. Breen, Oxford University Press, Oxford 2004, https://doi.org/10.1093/0199258457.003.0001.pl_PL
dc.referencesBreen R., Luijkx R., Social Mobility in Europe between 1970 and 2000 [w:] Social Mobility in Europe, red. R. Breen, Oxford University Press, Oxford 2004, https://doi.org/10.1093/0199258457.003.0003.pl_PL
dc.referencesBukodi E., Paskov M., Nolan B., Intergenerational Class Mobility in Europe: A New Account, „Social Forces” 2020, vol. 98, no. 3, https://doi.org/10.1093/sf/soz026.pl_PL
dc.referencesDomański H., Przybysz D., Analiza przydatności schematu EGP jako wskaźnika pozycji społecznej, „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody” 2003, nr 12.pl_PL
dc.referencesErikson R., Social Class of Men, Women and Families, „Sociology” 1984, vol. 18, no. 4, https://doi.org/10.1177/0038038584018004003.pl_PL
dc.referencesErikson R., Goldthorpe J.H., The Constant Flux. A Study of Class Mobility in Industrial Societies, Clarendon Press, Oxford 1993.pl_PL
dc.referencesErikson R., Goldthorpe J.H., Portocarero L., Intergenerational Class Mobility in Three Western European Societies: England, France and Sweden, „British Journal of Sociology” 1979, vol. 30, no. 4.pl_PL
dc.referencesErikson R., Goldthorpe J.H., Portocarero L., Social Fluidity in Industrial Nations: England, France and Sweden, „British Journal of Sociology” 1982, vol. 33, no. 1.pl_PL
dc.referencesEsping-Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesEsping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesEsping-Andersen G., Welfare Regimes and Social Stratification, „Journal of European Social Policy” 2015, vol. 25, no. 1, https://doi.org/10.1177/0958928714556976.pl_PL
dc.referencesEsping-Andersen G., Wagner S., Asymmetries in the Opportunity Structure. Intergenerational Mobility Trends in Europe, „Research in Social Stratification and Mobility” 2012, vol. 30, no. 4, https://doi.org/10.1016/j.rssm.2012.06.001.pl_PL
dc.referencesEVS, 2010, European Values Study 2008, 4th Wave, Integrated Dataset, https://dx.doi.org/10.4232/1.10188.pl_PL
dc.referencesFeatherman D.L., Jones F.L., Hauser R.M., Assumptions of Social Mobility Research in the US: The Case of Occupational Status, „Social Science Research” 1975, vol. 4, no. 4, https://doi.org/10.1016/0049-089X(75)90002-2.pl_PL
dc.referencesGoldthorpe J.H., O socjologii: integracja badań i teorii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGugushvili A., Political Democracy, Economic Liberalization and Macro-Sociological Models of Intergenerational Mobility, „Social Science Research” 2017, vol. 66, https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2017.06.003.pl_PL
dc.referencesHout M., DiPrete T.A., What Have We Learned: RC28’s Contributions to Knowledge about Social Stratification, „Research in Social Stratification and Mobility” 2006, vol. 24, no. 1, https://doi.org/10.1016/j.rssm.2005. 10.001.pl_PL
dc.referencesLipset S.M., Zetterberg H.L., Social Mobility in Industrial Societies [w:] Social Mobility in Industrial Society, red. S.M. Lipset, R. Bendix, University of California Press, Berkeley 1959.pl_PL
dc.referencesLissowski G., Zastosowanie modeli logarytmiczno-liniowych do analizy związków między wieloma zmiennymi jakościowymi, „Studia Socjologiczne” 1984, t. 2, nr 93.pl_PL
dc.referencesPenissat É., Rowell J., Note de recherché sur la fabrique de la nomenclature socio-économique européene ESeC, „Actes de la recherche en sciences sociales” 2012, vol. 191–192, no. 1.pl_PL
dc.referencesPrzybysz D., Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Przykłady zastosowania, „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody” 2004, nr 13.pl_PL
dc.referencesRose D., Harrison E., Social Class in Europe: An Introduction to the European Socio–Economic Classification, Routledge, London 2010.pl_PL
dc.referencesSocial Mobility in Europe, red. R. Breen, Oxford University Press, Oxford 2004, https://doi.org/10.1093/0199258457.001.0001.pl_PL
dc.referencesSorokin P., Ruchliwość społeczna, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWesołowski W., Mach B., Unfulfilled Systemic Functions of Social Mobility: II. the Polish Case, „International Sociology” 1986, vol. 1, no. 2, https://doi.org/10.1177/026858098600100204.pl_PL
dc.referencesZagórski K., Transformations of Social Structure and Social Mobility in Poland, „International Journal of Sociology” 1977, vol. 7, no. 3–4, http://dx.doi.org/10.1080/15579336.1977.11769672.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.drabowicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume62pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe