Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2020-09-30T13:12:48Z
dc.date.available2020-09-30T13:12:48Z
dc.date.issued2020-04
dc.identifier.citationSzukalski P., Migrujące młode kobiety: przyczynek do badań nad przyczynami lokalnej depopulacji w Polsce, "Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny", 2020, nr 4, 1-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32281
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectfeminizacjapl_PL
dc.subjectprzestrzenne zróżnicowaniepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.titleMigrujące młode kobiety: przyczynek do badań nad przyczynami lokalnej depopulacji w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-6pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 148, IGiPZK PAN, Warszawa, http://rcin.org.pl/igipz/Content/711/Wa51_5330_r1989-nr148_Prace-Geogr.pdfpl_PL
dc.referencesGawryszewski P., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Wyd. IGiZPK PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesKantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wyd. UŚ, Katowicepl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2019, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018-2019, ZWS GUS, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2010, Relacja urodzeń noworodków płci żeńskiej i męskiej w czasie i przestrzeni, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, 49-62, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3649pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2014, Depopulacja dużych miast w Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna –Biuletyn Informacyjny” Nr 7, 1-5, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5090pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017, Depopulacja – konsekwencje dla rynku pracy, „Rynek Pracy”, nr 1, 11-19, https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-rynek-pracy/rynekpracynr1-160-2017pl_PL
dc.referencesWesołowska M., 2018, Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju, Wyd. UMCS, Lublinpl_PL
dc.referencesŻądzińska E., Rosset I., Domański Cz., Pawłowski B., Mikulec A., 2007, Can economic stress affect secondary sex ratio in Poland?, “Anthropological Review”, vol. 70, 15-27pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe