Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2020-11-18T08:26:07Z
dc.date.available2020-11-18T08:26:07Z
dc.date.issued2019-12-01
dc.identifier.citationFeltynowski, M. (2019). The village fund as a support tool in spatial planning activities: a case study of Poland. European Spatial Research and Policy, 26(2), 257-268. https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.2.12pl_PL
dc.identifier.issn1231-1952
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32564
dc.description.abstractWith respect to space, local authorities may deploy diverse instruments designed to promote the engagement of local communities in the spatial planning and decision-making process. The Village (Polish: Sołecki) Fund, established for rural and urban-rural communes, is one of the ways for achieving this goal. Resources from the Village Fund may be used for, e.g. spatial planning, which is one of a commune’s own tasks. The activities related to the Village Fund have triggered studies focused on the units which run such funds and, on the amounts, earmarked for goals pertaining to spatial planning. On top of that, the spatial distribution of communes delivering such tasks has also been assessed. The analyses covered statistics as well as budget queries in communes which allocated funds for activities connected with spatial planning.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.relation.ispartofseriesEuropean Spatial Research and Policy;2
dc.subjectVillage Fundpl_PL
dc.subjectspatial planningpl_PL
dc.subjectrural and urban-rural communespl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.titleThe Village Fund as a Support Tool in Spatial Planning Activities: A Case Study of Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number257-268pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationFaculty of Economics and Sociology, University of Lodzpl_PL
dc.referencesBiuro Planowania Przestrzennego Katowice (BPP Katowice) (1983). Materiały wejściowe. Katowice: BPP Katowice.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKI, C. (2015), Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKI, C. (2016), ‘Threats of sustainable development resulting from legal requirements of spatial planning in Poland’, Economic and Environmental Studies, 16, 2 (38), pp. 319–330.pl_PL
dc.referencesCHRISIDU-BUDNIK, A. and KORCZAK, J. (2018), ‘The Role of Trust in Spatial Planning Processes: The Case of Poland’, [in:] KOŻUCH, B., MAGALA, S. and PALISZKIEWICZ, J. (eds), Managing Public Trust. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 255–272.pl_PL
dc.referencesCommune Self-government Act of 8 March 1990. J. of L. (1990), 16 (95), as amended.pl_PL
dc.referencesDUBE, J. and LEGROS, D. (2014), Spatial Econometrics Using Microdata. New York: John Wiley & Sons, Inc.pl_PL
dc.referencesFELTYNOWSKI, M. (2018a), Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesFELTYNOWSKI, M. (2018b), ‘Level of spatial planning culture of rural gminas in the central region of Poland’, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II (1), pp. 293–304.pl_PL
dc.referencesFELTYNOWSKI, M. and RZEŃCA, A. (2019), ‘Solecki fund as instrument in the hands of rural development policy makers: the case of rural communes of the Lodz Metropolitan Area in Poland’, [in:] KRAKOWIAK-BAL, A. and VEVERKOVA, M. (eds.), Infrastructure and Environment, Springer, Cham, pp. 263–271.pl_PL
dc.referencesFILIPIAK, B.Z. and DYLEWSKI, M. (2015), ‘Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008–2013’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, pp. 867–877.pl_PL
dc.referencesJAŁOWIECKI, B. (1986), ‘Próba oceny badań nad Polską lokalną. Wstępne wyniki badań’, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, 2, pp. 57–78.pl_PL
dc.referencesKAMIŃSKI, A. (2012), Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warsaw: Wolters Kluwer Polska.pl_PL
dc.referencesKOLIPIŃSKI, B. (2015), ‘Przywróćmy wysoką kulturę planowania przestrzennego’, [in:] KALINOWSKA, A. (ed.). Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Warsaw: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, pp. 169–175.pl_PL
dc.referencesMISZTAL, B. (1986), ‘Przemiany restrukturyzacyjne społeczności lokalnych. Wstępne wyniki badań’, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, 2, pp. 79–92.pl_PL
dc.referencesNOWAK, M.J. (2012), Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią. Warsaw: CeDeWu.pl_PL
dc.referencesSpatial Planning and Land Development Act of 27 March 2003. J. of L. (2003), 80 (717) as amended.pl_PL
dc.referencesSTAROSTA, P. (1995), Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesVillage Fund Act of 20 February 2009. J. of L. (2009), 52 (420) as amended.pl_PL
dc.referencesVillage Fund Act of 21 February 2014. J. of L. (2014), 301, as amended.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.feltynowski@eksoc.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1231-1952.26.2.12
dc.relation.volume26pl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record