Show simple item record

dc.contributor.authorBębnowski, Damian
dc.date.accessioned2020-11-30T12:43:40Z
dc.date.available2020-11-30T12:43:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32651
dc.description.abstractCelem rozprawy jest wskazanie, charakterystyka oraz ocena znaczenia wybranych instytucji formalnych dla gospodarki Niemiec w latach 1990-2015. Przedmiotem badań uczyniono: Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec (reguły konstytucyjne) oraz prawa własności (reguły własnościowe). Praca stanowi studium z historii gospodarczej osadzone w teoretycznej perspektywie ekonomii instytucjonalnej z głównymi odniesieniami do pozytywnej ekonomii konstytucyjnej i teorii praw własności. Na bazę materiałową dysertacji składają się: źródła normatywne i statystyczne, wydane przez organy niemieckie i międzynarodowe, a także interdyscyplinarna literatura przedmiotu z zakresu ekonomii, prawa, historii i socjologii w językach polskim, angielskim i niemieckim. Praca przyjmuje wymiar teoretyczno-empiryczny przy wykorzystaniu podejścia jakościowo-ilościowego. Struktura pracy ma układ problemowo-chronologiczny. Badania dowiodły, że reguły konstytucyjne i własnościowe odegrały fundamentalną rolę w przeobrażeniach gospodarczych w RFN w latach 1990-2015. Wyznaczyły ramy prawno-instytucjonalne dla procesu transformacji ekonomicznej wschodnich Niemiec oraz unifikacji, integracji i konwergencji obu części państwa. Chociaż ostatni proces nie zakończył się do 2015 r., nie zmienia to ogólnej pozytywnej oceny efektów badanych instytucji formalnych dla gospodarki RFN po zjednoczeniu. Określiły one bowiem korzystną trajektorię rozwojową Niemiec, szczególnie landów wschodnich. Problemy z implementacją oraz skutecznością analizowanych reguł w byłej NRD nie wynikały z ich jakości, lecz egzogenicznych względem nich czynników.pl_PL
dc.description.sponsorshipW ramach doktoratu przeprowadzono badania w ośrodkach zagranicznych: Columbia University w Nowym Jorku, Harvard University w Cambridge, Justus-Liebig-Universität w Gieβen oraz Humboldt-Universität w Berlinie. Źródła ich finansowania były następujące: "Dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku" (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego); program partnerski między Uniwersytetem Łódzkim a Justus-Liebig-Universität w Gieβen; stypendium naukowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu "PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectinstytucje formalnepl_PL
dc.subjectKonstytucja RFNpl_PL
dc.subjectprawa własnościpl_PL
dc.subjecthistoria gospodarcza Niemiecpl_PL
dc.subjectzjednoczenie Niemiecpl_PL
dc.titleZnaczenie wybranych instytucji formalnych dla gospodarki Niemiec w latach 1990-2015pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number374pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczejpl_PL
dc.contributor.authorEmaildamian.bebnowski@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorSkodlarski, Janusz
dc.dissertation.reviewerPodolska-Meducka, Aldona
dc.dissertation.reviewerMoszyński, Michał
dc.date.defence2020-12-21
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record