Show simple item record

dc.contributor.authorPieniążek, Paweł
dc.contributor.editorMaciaszek, Janusz
dc.date.accessioned2020-12-30T15:16:31Z
dc.date.available2020-12-30T15:16:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPieniążek P., Jean-Jacques Rousseau i kryzys teodycei, [w:] Analiza, racjonalność, filozofia religii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi, Maciaszek J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 357-374, doi: 10.18778/8220-034-8.25pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-034-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33007
dc.descriptionCelem artykułu jest ukazanie kryzysu teodycei w myśli J.-J. Rousseau jako źródła narodzin nowożytnej idei historii; historii i jej zła nie sposób już wyjaśnić w kategoriach teodycei, aczkolwiek u Rousseau historia przynosi jej rozwiązanie, które zarazem ją znosi. W dalszej części analizowane są problemy i trudności związane z ideą historii u Rousseau, a także zostaje przedstawiona próba zweryfikowania tezy O. Marquardta o autonomizacji (człowieka i historii) w świetle koncepcji H. Blumenberga.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaciaszek J. (red.), Analiza, racjonalność, filozofia religii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;6
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRousseaupl_PL
dc.subjectteodyceapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectzłopl_PL
dc.titleJean-Jacques Rousseau i kryzys teodyceipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number357-374pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-035-5
dc.referencesBaczko B. (1964), Rousseau: samotność i wspólnota, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlumenberg H. (2019), Prawowitość epoki nowożytnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCassirer E. (1989), The Question of Jean-Jacques Rousseau, P. Gay (red.), Yale University Press, New Haven–London.pl_PL
dc.referencesCassirer E. (1998), Die Einheit des Werkes von Jean-Jacques Rousseau, Dinter, Köln.pl_PL
dc.referencesCassirer E. (2008), Rousseau, Kant, Goethe, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDouglass R. (2010), Free Will and The Problem of Evil: Reconciling Rousseau’s Divided Thought, „History of Political Thought” 4, 31, s. 639–655.pl_PL
dc.referencesGeyer C.-F. (1982), Das Jahrhundert der Theodizee, „Kant Studien” 73, s. 393–405.pl_PL
dc.referencesKant I. (2007), Religia w obrębie samego rozumu, Domini, Kraków.pl_PL
dc.referencesLeibniz G.W. (2001), Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarquardt O. (1973), Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesMarquard O. (1994), Odciążenia. Wątki teodycei w filozofii nowożytnej, [w:] idem, Apologia przypadkowości, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 8–30.pl_PL
dc.referencesNeiman S. (2002), Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy, Princeton, Oxford.pl_PL
dc.referencesPopkin R.H. (1967), Manicheism in the Enlightenment, [w:] K. Wolff, B. Moore, Jr. (red.), From the Critical Spirit, Beacon Press, Boston, s. 31–54.pl_PL
dc.referencesStarobinski J. (2000), Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVyvenberg H. (1958), Historical Pessimism in the French Enlightenment, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.pl_PL
dc.referencesWolter (Voltaire) F-M.A. (1979), Poemat o zniszczeniu Lizbony, „Literatura na Świecie” 4(96), s. 324–333.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-034-8.25


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe