Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Anna
dc.date.accessioned2021-01-13T10:20:38Z
dc.date.available2021-01-13T10:20:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMichalak A., Systemy konstytucyjne wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej: Singapur, Malezja, Tajlandia, Timor Wschodni, WUŁ, Łódź 2018, http://dx.doi.org/10.18778/8142-537-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-537-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33094
dc.description.abstractW polskiej nauce prawa konstytucyjnego ustroje krajów Azji Południowo-Wschodniej były dotychczas pomijane. W monografii przedstawiono zarys funkcjonowania systemów konstytucyjnych wybranych demokracji w tym regionie. Podczas dokonywania wyboru państw poddanych badaniom najistotniejsze znaczenie miał wpływ systemu konstytucyjnego państw-kolonizatorów na współczesny kształt państwa. Przeanalizowano więc systemy konstytucyjne Malezji i Singapuru, które przyjęły parlamentarno-gabinetowy system rządów wzorowany na modelu westminsterskim. Z kolei Timor Wschodni, który przyjął konstytucję silnie wzorowaną na ustawie zasadniczej Portugalii, pozostaje istotnym punktem odniesienia dla Singapuru. Tajlandię natomiast wyróżnia to, że nigdy w znaczeniu formalnym nie została skolonizowana, jednak - zarówno przyjmując pierwszą konstytucję w 1932 roku, jak i drugą w 2007 roku - korzystała z modelu westminsterskiego. Zaprezentowane rozważania stanowią wstęp do dalszych badań nad systemami konstytucyjnymi państw Azji Południowo-Wschodniej, a przede wszystkim umożliwiają analizę funkcji parlamentów w omawianych demokracjach.pl_PL
dc.description.sponsorshipPrzygotowanie i wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/D/HS5/04458 w związku z realizacją projektu „Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej demokracji parlamentarnych Azji Południowo-Wschodniej”pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSingapurpl_PL
dc.subjectMalezjapl_PL
dc.subjectTajlandiapl_PL
dc.subjectTimor Wschodnipl_PL
dc.subjectsystem konstytucyjnypl_PL
dc.subjectsystem wyborczypl_PL
dc.subjectwładza naczelnapl_PL
dc.subjectparlamentpl_PL
dc.titleSystemy konstytucyjne wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej: Singapur, Malezja, Tajlandia, Timor Wschodnipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number150pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-538-4
dc.referencesRaporty Freedom House zamieszczone na stronie https://freedomhouse.org (dostęp: 13.04.2015).pl_PL
dc.referencesRaport sporządzony przez służby dyplomatyczne USA, Country Reports on Human Rights Practices for 2015 United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, dostępny na https://www.state.gov/documents/organization/253017.pdf (dostęp: 20.04.2017).pl_PL
dc.referencesRaport sporządzony przez służby dyplomatyczne USA: Country Reports on Human Rights Practices for 2015 United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, dostępny na https://www.state.gov/documents/organization/253017.pdf (dostęp: 20.04.2017).pl_PL
dc.referencesRaporty The Asia Foundation zamieszczone na stronie http://asiafoundation.org/publications/pdf/ (dostęp: 10.10.2016).pl_PL
dc.referencesWyroki Sądu Wyższego Singapuru dostępne na stronie http://www.singaporelaw.sg (dostęp: 7.10.2016): –– wyrok Sądu Wyższego w sprawie Constitutional Reference No 1 of 1995 [1995] 1 SLR [R] 803), –– wyrok Sądu Wyższego w sprawie [1994] 3 SLR (R) 209, –– wyrok Sądu Wyższego w sprawie Jeyaretnam Joshua Benjamin przeciwko Lee Kuan Yew ACSG [1992] 2 SLR 310; [1992] SGCA 27, –– wyrok Sądu Wyższego [1994] 3 SLR (R) 209, teza 40), –– wyrok Sądu Wyższego w sprawie Chan Hiang Leng Colin & Ors przeciwko oskarżeniu publicznemu, SGHC [1994] 3 SLR 662, –– wyrok Sądu Wyższego w sprawie Mohammad Faizal bin Sabtu przeciwko oskarżeniu publicznemu, SGHC [2012] 163, –– orzeczenie Sądu Wyższego w sprawie Mohd Ismail bin Ibrahim przeciwko Mohd Taha bin Ibrahim, SGHC [2004] 2 SLR (R) 756].pl_PL
dc.referencesWyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 30 czerwca 1995 r. w sprawie East Timor [Portugal v. Australia], ICJ Reports 1995.pl_PL
dc.referencesTekst konstytucji Malezji opublikowany na oficjalnej stronie prokuratora generalnego http://www.agc.gov.my/ (dostęp: 10.08.2017).pl_PL
dc.referencesTekst konstytucji Singapuru opublikowany na oficjalnej stronie prokuratora generalnego www.statutes.agc.gov.sg (dostęp: 10.08.2017).pl_PL
dc.referencesTekst konstytucji Timoru Wschodniego opublikowany w języku angielskim dostępny na oficjalnej stronie rządu Timoru Wschodniego, http://timor-leste.gov.tl/?cat=37&lang=en (dostęp: 10.08.2017).pl_PL
dc.referencesTekst obowiązującej konstytucji Tajlandii opublikowany w języku angielskim, dostępny na stronie Rady Państwa, http://www.krisdika.go.th/ (dostęp: 10.08.2018).pl_PL
dc.referencesTekst projektu konstytucji Tajlandii opublikowany w języku angielskim, dostępny na stronie ONZ, http://www.un.or.th/2016-thailand-draft-constitution-english-translation/ (dostęp: 25.09.2017).pl_PL
dc.referencesASEAN: The strategy of the ASEAN Economic Community 2015, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community (dostęp: 13.04.2015).pl_PL
dc.referencesKarta ASEAN (the ASEAN Charter), http://www.asean.org/asean/asean-charter/asean-charter (dostęp: 13.04.2015).pl_PL
dc.referencesHuman Rights Declaration, http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights-declaration (dostęp: 13.04.2015).pl_PL
dc.referencesAlmeida B., Land Tenure Legislation in Timor‑Leste, http://asiafoundation.org/publication/land-tenure-legislation-timor-leste/ (dostęp: 23.09.2016).pl_PL
dc.referencesAnders A., Wpływ przemian politycznych w krajach Azji Południowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie XXI wieku na funkcjonowanie ASEAN, [w:] Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, red. J. Marszałek‑Kawa, Toruń 2010, s. 23–45.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesThe Asia Foundation, An Introduction to Constitutional Law in Timor-Leste, Stanford 2014, tekst publikacji dostępny na: http://www.thesis.xlibx.info/th-juristic/361044–1-constitutional-law-timor-leste-usaid-the-asia-foundation-timor-les.php (dostęp: 10.10.2016).pl_PL
dc.referencesThe Asia Foundation, Democracy, Representation, and Accountability in Timor Leste, http://asiafoundation.org/publication/democracy-representation-accountability-timor%E2%80%90leste/ (dostęp: 23.09.2016).pl_PL
dc.referencesThe Asia Foundation, Tara Bandu: Its Role and Use in Community Conflict Prevention in Timor-Leste, czerwiec 2013, http://asiafoundation.org/publications/pdf/1243 (dostęp: 27.01.2014).pl_PL
dc.referencesBankowicz M., System polityczny Singapuru. Ewolucja historyczna i teraźniejszość, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesBeeson M., Gerard K., ASEAN, regionalism and democracy, [w:] Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization, ed. W. Case, London–New York 2015, s. 54–68.pl_PL
dc.referencesBeuman L. M., Political Institutions in East Timor: Semi-Presidentialism and Democratisation, London–New York 2016.pl_PL
dc.referencesBonczoł Ł., Timor Wschodni. Od reliktu kolonializmu do problemu międzynarodowego, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesCase W., Democracy’s Mixed Fortunes in Southeast Asia. Torpor, change, and trade-offs, [w:] Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization, ed. W. Case, London–New York 2015, s. 3–23.pl_PL
dc.referencesCase W., Executive Accountability in Southeast Asia: The Role of Legislatures in New Democracies and Under Electoral Authoritarianism, „Policy Studies” 2011, Vol. 57.pl_PL
dc.referencesChew M., Human Rights in Singapore: Perceptions and Problems, „Asian Survey” 1994, Vol. 11, s. 933–948.pl_PL
dc.referencesChopra J., The UN’s Kingdom of East Timor, „Survival” 2000, Vol. 42, No. 3, s. 27–40.pl_PL
dc.referencesClarke G., The Evolving ASEAN Human Rights System: The ASEAN Human Rights Declaration of 2012, „Northwestern Journal of International Human Rights” 2012, Vol. 11, Iss. 1, s. 1–27.pl_PL
dc.referencesConnors M. K., Democracy and National Identity in Thailand, London–New York 2007.pl_PL
dc.referencesConstitutional Interpretation in Singapore: Theory and Practice, ed. J. L Neo, London–New York 2016.pl_PL
dc.referencesCroissant A., Electoral Politics in Southeast and East Asia: A Comparative Perspective, [w:] Electoral politics in Southeast & East Asia, ed. A. Croissant, Singapore 2002, s. 321–369.pl_PL
dc.referencesCryan M., Whose Land Law? Analysis of the Timor-Leste Transitional Land Law, http://asiafoundation.org/publication/whose-land-law-analysis-timor-leste-transitional-land-law/, (dostęp: 23.09.2016).pl_PL
dc.referencesCzarnacka A., Kryzys demokracji liberalnej – czy czeka nas raczej liberalizm bez demokracji czy też demokracja bez liberalizmu?, http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/ (dostęp: 13.07.2016).pl_PL
dc.referencesDahl R. A., Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven 1971.pl_PL
dc.referencesDale W., The Making and Remaking of Commonwealth Constitutions, „International & Comparative Law” 1993, Vol. 1, s. 67–83.pl_PL
dc.referencesDavis T. W., Human Rights in Asia: institutions, norms and politics, [w:] Human Rights in Asia, ed. T. W. Davis, B. Galligan, Cheltenham 2011, s. 1–25.pl_PL
dc.referencesThe East Asian Challenge for Democracy. Political Meritocracy in Comparative Perspective, ed. D. A. Bell, Chenyang Li, Cambridge 2013.pl_PL
dc.referencesElectoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, ed. E. Aspinall, M. Sukmajati, Singapore 2016.pl_PL
dc.referencesFong J. C., Constitutional Federalism in Malaysia, Malaysia–Singapore–Hong Kong 2008.pl_PL
dc.referencesFrost M. R., Balasingamchow Yu‑Mei, Singapore. A Biography, Singapore 2012.pl_PL
dc.referencesFunston J., Government and Politics in Southeast Asia, Singapore 2002.pl_PL
dc.referencesGawlikowski K., Jelonek A., Smulski J., Kraje Azji Południowo-Wschodniej w epoce dramatycznych przemian, [w:] K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004, s. 295–383.pl_PL
dc.referencesGawlikowski K., Procesy okcydentalizacji Chin oraz innych krajów Azji Wschodniej i ich stosunek do cywilizacji zachodniej, [w:] Wietnamczycy: systemy wartości – stereotypy Zachodu, red. A. Jelonek, Warszawa 2004, s. 26–86.pl_PL
dc.referencesHarding A., The Constitution of Malaysia. A contextual Analysis, Oxford 2012.pl_PL
dc.referencesHarding A., Leyland P., The Constitutional System of Thailand. A Contextual Analysis, Oxford 2011.pl_PL
dc.referencesHassall G., Saunders Ch., Asia-Pacific Constitutional Systems, Cambridge 2006.pl_PL
dc.referencesHicken A., Kasuya Yuko, A Guide to the Constitutional Structures and Electoral Systems of East, South and Southeast Asia, „Electoral Studies” 2003, Vol. 22, s. 121–151.pl_PL
dc.referencesHill M., Lian K. F., The Politics of Nation Building and Citizenship in Singapore, London 1995.pl_PL
dc.referencesHon Tan Seow, Constitutional Jurisprudence: beyond supreme law, a law higher still?, [w:] Evolution of a Revolution: Forty Years of the Singapore Constitution, ed. K. Tan, L. Thio, London 2009, s. 179–213.pl_PL
dc.referencesHuntington S., The Third Wave. Democratization in the Late twentieth Century, Oklahoma 1991, s. 305.pl_PL
dc.referencesHwee Yeo Lay, Electoral Politics in Singapore, [w:] Electoral Politics in Southeast & East Asia, ed. A. Croissant, Singapore 2002, s. 203–232.pl_PL
dc.referencesIncomplete Democracies in the Asia-Pacific: Evidence from Indonesia, Korea, The Philippines and Thailand, ed. G. M. Dora Dore, J. H. Ku, K. Jackson, Basingstoke 2014.pl_PL
dc.referencesJamróz A., Demokracja, Białystok 1995.pl_PL
dc.referencesJayasuriya K., Corporatism and Judicial Independence within Statist Legal Institutions in East Asia, [w:] Law, Capitalism and Power in Asia: the Rule of Law and Legal Institutions, ed. K. Jayasuriya, London 1999, s. 147–173.pl_PL
dc.referencesJelonek A. W., Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesJelonek A. W., W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJelonek A. W., Trojnar E., Malezja, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesJones C., The Pacific Challenge – Confucian Welfare States, [w:] New Perspectives on the Welfare States in Europe, ed. C. Jones, London 1993, s. 198–217.pl_PL
dc.referencesKausikan B., The ‘Asian Values’ Debate: a View from Singapore, [w:] Democracy in East Asia, ed. L. Diamond, M. F. Plattner, John Hopkins University Press, Baltimore–London 1998, s. 17–35.pl_PL
dc.referencesKim Sungmoon, Confucian Democracy in East Asia. Theory and practice, Cambridge 2014.pl_PL
dc.referencesKosmala M., Dwie cywilizacje – dwa systemy wartości, dwie wizje praw człowieka, „Azja-Pacyfik” 2004, t. 7, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesKosmala-Kozłowska M., Dialog Zachód-Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka. Wizja i praktyka, Toruń 2013.pl_PL
dc.referencesLai Sing Lam, A Short Note on ASEAN-Great Power Interaction, „Contemporary Southeast Asia” 1994, marzec, s. 451–463.pl_PL
dc.referencesLee Kuan Yew, The Singapore Story. Memoirs of Lee Kuan Yew, Singapore 1998.pl_PL
dc.referencesLieberman V., Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830, Vol. I, Cambridge 2003.pl_PL
dc.referencesLijphart A., Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six Countries, New Haven 1999.pl_PL
dc.referencesLim C. L., The Constitution of Malaysia (1957–2007). Fifty Years, Fifty Amendments and Four Principal Developments, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, Vol. 2, Reports on National Constitutions, ed. C. Hill, J. Menzel, Singapore 2008, s. 161–188.pl_PL
dc.referencesŁabno A., System konstytucyjny Portugalii, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMahathir bin Mohamad Dr, A New Deal for Asia, Pelanduk Publications, Subang Jaya 1999.pl_PL
dc.referencesMahathir bin Mohamad Dr, The Asian Values Debate, Speech at the 29th International General Meeting of the Pacific Basin Economic Council, „New Straits Times”, 22.05.1996 (tłumaczenie tekstu: Mahathir bin Mohamad. Rozważania o wartościach azjatyckich, „Azja-Pacyfik” 1999, t. 2, s. 157–168).pl_PL
dc.referencesMahbubani K., The Pacific Way, „Foreign Affairs” 1995, Vol. 74, No. 1 (January–February), s. 100–111.pl_PL
dc.referencesManaging Political Change in Singapore: The Elected Presidency, ed. Lam Peng Er, K. Tan, Singapore 1997.pl_PL
dc.referencesMarshall S., (Federalny Sąd Australii), przemówienie na konferencji Co-operating with Timor-Leste Conference Victoria University, Melbourne (17–18 czerwca 2005 r.), tekst dostępny na: www.fedcourt.gov.au (dostęp: 10.10.2016).pl_PL
dc.referencesMeisburger T., Democracy, Representation, and Accountability in Timor‐Leste, http://asiafoundation.org/publication/democracy-representation-accountability-timor%e2%80%90leste/ (dostęp: 23.09.2016),pl_PL
dc.referencesMérieau E., https://theconversation.com/seeking-more-power-thailands-new-king-is-moving-the-country-away-from-being-a-constitutional-monarchy-71637 (dostęp: 6.04.2017).pl_PL
dc.referencesMichalak A., Aktualne problemy ochrony praw człowieka w Republice Singapuru a działalność ASEAN, [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016, s. 790–804.pl_PL
dc.referencesMichalak A., Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMichalak A., Postępowanie ustawodawcze w zakresie projektów ustaw publicznych wnoszonych indywidualnie przez brytyjskich parlamentarzystów, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1(5), s. 31–61.pl_PL
dc.referencesMichalak A., Wolności i prawa jednostki, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2015, s. 76–105.pl_PL
dc.referencesMolnar A. K., Timor Leste. Politics, history and culture, London 2011.pl_PL
dc.referencesMyrdal G., Asian Drama: an inquiry into the poverty of nations, Vol. 1–3, Pantheon 1968.pl_PL
dc.referencesNational Program for Village Development [PNDS], Timor‑Leste, Program briefing, marzec 2013, http://aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/timor-leste/Documents/pnds-briefing-march%202013.pdf (dostęp: 22.01.2015).pl_PL
dc.referencesNeo J. L., The New Constitutional Amendment Bill: Changes to the Role and Functions of the Council of Presidential Advisors, https://singaporepubliclaw.com/2016/11/07/the-new-constitutional-amendment-bill-changes-to-the-role-and-functions-of-the-council-of-presidential-advisors/, (dostęp: 12.12.2016).pl_PL
dc.referencesNeo J. L., Singapore’s Constitutional Commission: Altering the Elected Presidency to Ensure Multiracialism, http://www.constitutionnet.org/news/singapores-constitutional-commission-altering-elected-presidency-ensure-multiracialism?utm_source=newsletter&utm_medium=email (dostęp: 1.10.2016).pl_PL
dc.referencesNowakowska-Małusecka J., Specjalne Panele Sądzące Poważne Zbrodnie w Timorze Wschodnim: uwarunkowania należytej skuteczności działania, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2008, nr 3, s. 152–165.pl_PL
dc.referencesOchwat M., Systemy konstytucyjne Tajlandii, Malezji i Singapuru, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesParty Politics in Southeast Asia. Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines, red. D. Tomsa, A. Ufen, London–New York 2013.pl_PL
dc.referencesPerkowski M., Zasada samostanowienia narodów na tle orzecznictwa MTS w sprawie Timoru Wschodniego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 6, s. 76–95.pl_PL
dc.referencesPetcharamesree S., The ASEAN Human Rights Architecture: its development and challenges, „The Equal Rights Review” 2013, Vol. 11, s. 46–60.pl_PL
dc.referencesPrzemówienie A. Lincolna, tzw. the Gettysburg Address, wygłoszone podczas uroczystości na cmentarzu poległych pod Gettysburgiem żołnierzy Unii, 19 listopada 1863 r., http://www.gettysburgaddress.com/HTMLS/ga.html (dostęp: 17.04.2017).pl_PL
dc.referencesRaz J., The Authority of Law: Essays on law and morality, Oxford 1979.pl_PL
dc.referencesReynolds C. J., Nation and State in Histories of Nation-Building, with Special Reference to Thailand, [w:] Nation-Building. Five Southeast Asian Histories, ed. W. Gungwu, Singapore 2005, s. 21–38.pl_PL
dc.referencesRoetz H., Rights and Duties: East/West, [w:] Chinese Ethics in a Global Context: Moral Bases of Contemporary Societies, ed. K.‑H. Pohl, A. W. Müller, Leiden 2002, s. 301–317.pl_PL
dc.referencesRoschmann C., East Timor (Timor Leste). Constitutional Framework for a Country in the Making, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, vol. 2, Reports on National Constitutions, ed. C. Hill, J. Menzel, Singapore 2008, s. 69–93.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., Barwiński M., Geografia polityczna Tajlandii, „Azja, Afryka, Ameryka Łacińska. Studia i materiały”, t. 80, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSyed Ahmad S. S., Malaysian Legal System, Singapore 2007.pl_PL
dc.referencesTan K. YL, The Constitution of Singapore. A contextual Analysis, Oxford 2015.pl_PL
dc.referencesTan K. YL, Parliament and the Making of Law in Singapore, [w:] The Singapore Legal System, ed. K. Tan, Singapore 1999, s. 37–66.pl_PL
dc.referencesTan K. YL, Singapore: In and Out of the Federation, [w:] Constitutional Landmarks in Malaysia, red. A. Harding, H. P. Lee, Petaling Jaya, Malaysia 2007, s. 55–76.pl_PL
dc.referencesTan K. YL, Thio Li-ann, Singapore. 50 constitutional moments that defined a nation, Singapore 2015.pl_PL
dc.referencesTan K., Constitutional Law in Singapore, Singapore 2011.pl_PL
dc.referencesTan Poh-Ling, From Malaya to Malaysia, [w:] Constitutional Landmarks in Malaysia, ed. A. Harding, H. P. Lee, Petaling Jaya, Malaysia 2007, s. 25–26.pl_PL
dc.referencesTay S., Estanislao J., The Relevance of ASEAN: Crisis and Change, [w:] A New ASEAN in a New Millenium, ed. S. Tay, J. Estanislao, H. Soesastro, Jakarta 2000, s. 8–25.pl_PL
dc.referencesTey Tsun Hang, Malaysia’s Electoral System: Government of the People?, „Asian Journal of Comparative Law” 2010, Vol. 5, s. 1–32.pl_PL
dc.referencesThio L., A Treatise on Singapore Constitutional Law, Singapore 2012.pl_PL
dc.referencesThio Li-ann, Constitution of the Republic of Singapore. The Indigenisatioon of a Westminster Import, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, vol. 2, Reports on National Constitutions, ed. C. Hill, J. Menzel, Singapore 2008, s. 249–298.pl_PL
dc.referencesThio Li-ann, Singapore: (S)electing the President – diluting democracy?, „International Journal of Constitutional Law” 2007, vol. 5 (3), s. 526–543.pl_PL
dc.referencesThio Li-ann, The Theory and Practice of Judicial Review of Administrative Action in Singapore. Trends and Perspectives, [w:] SAL Conference 2011: Developments in Singapore Law between 2006 and 2010 – Trends and Perspectives, ed. Yeo Tiong Min, H. Tjio, Tang Hang Wu, Singapore 2012, tekst dostępny na https://www.academia.edu/ (dostęp: 1.10.2016).pl_PL
dc.referencesThompson M. R., Dead Idea (Still) Walking: the legacy of the „Asian democracy” and „Asian values” debate, [w:] Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization, ed. W. Case, London–New York 2015, s. 24–38.pl_PL
dc.referencesTraimas Ch., Hoerth J., Thailand-Another New Constitution as a Way Out of the Vicious Cycle, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, vol. 2, Reports on National Constitutions, ed. C. Hill, J. Menzel, Singapore 2008, s. 299–326.pl_PL
dc.referencesTremewan C., Welfare and Governance: Public Housing under Singapore’s Party-State, [w:] The East Asian Welfare Model: Welfare Orientalism and the State, ed. R. Goodman, G. White, Huck-ju Kwon, London 1998, s. 78–107.pl_PL
dc.referencesTurnbull C. M., A History of Modern Singapore, Singapore 2009.pl_PL
dc.referencesUrzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata, wydany przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesUziębło P., Podstawy systemu politycznego Singapuru i Tajwanu [wybrane zagadnienia], pedrou.w.interiowo.pl/singapur_tajwan.pdf, (dostęp: 7.10.2016).pl_PL
dc.referencesWei-Ming Tu, A Confucian Perspective on the Rise of Industrial East Asia, [w:] Confucianism and the Modernization of China, ed. S. Krieger, R. Trautzettel, Mainz 1991, s. 35–56.pl_PL
dc.referencesWei-ming Tu, Multiple Modernities – Implications of the Rise of „Confucian Asia”, [w:] Chinese Ethics in a Global Context: Moral Bases of Contemporary Societies, ed. H. Pohl, A. W. Müller, Leiden–Boston 2002, s. 55–77.pl_PL
dc.referencesYatim R., The Road to Merdeka, [w:] Constitutional Landmarks in Malaysia, ed. A. Harding, H. P. Lee, Petaling Jaya, Malaysia 2007, s. 1–18.pl_PL
dc.referencesZrozumieć Azję, Dyskutują: Maria Krzysztof Byrski, Krzysztof Gawlikowski, Henryk Lipszyc, Stanisław Zapaśnik, Jacek Borkowicz, Wojciech Górecki, „Więź” 2000, nr 7, http://labo-old.wiez.pl/teksty.php?zrozumiec_azje&p=4 (dostęp: 19.08.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://news.bbc.co.uk/hi/english/world/asia-pacific (dostęp: 23.09.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://parliament.gov.sg (dostęp: 1.10.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://timor-leste.gov.tl/?lang=en (dostęp: 23.09.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.agc.gov.my/agcportal/index.php?r=portal2/left&menu_id=dDI5alZpOWFtcGl5MnZ5M1dtT1NNZz09 (dostęp: 25.09.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.bloomberg.com/news/articles/2013–05–05/malaysia-government-wins-112-of-222-seats-commission-data-show (dostęp: 8.05.2013)pl_PL
dc.referenceshttp://www.eld.gov.sg (dostęp: 2.10.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.eld.gov.sg/elections_presidential, (dostęp: 2.10.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.electionguide.org/elections/id/2966/, (dostęp: 15.10.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.singapore-elections.com/general-election/ (dostęp: 1.10.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.singapore-elections.com/general-election/2015/ (dostęp: 2.10.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.singstat.gov.sg/ (dostęp: 30.09.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.singstat.gov.sg/statistics/latest-data#27/ (dostęp: 30.09.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.supremecourt.gov.sg (dostęp: 2.10.2016)pl_PL
dc.referenceshttp://www.un.or.th/2016-thailand-draft-constitution-english-translation/ (dostęp: 25.09.2016),pl_PL
dc.referenceshttp://www.statutes.agc.gov.sg (dostęp: 25.09.2014)pl_PL
dc.referenceshttps://www.senate.go.th/view/1/HOME/EN-US (dostęp: 7.06.2016)pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-537-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe