Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2021-01-29T10:10:41Z
dc.date.available2021-01-29T10:10:41Z
dc.date.issued2020-08
dc.identifier.citationSzukalski P., Małżeństwa wyznaniowe, "Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny", 2020, nr 8, 1-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33238
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmałżeńskośćpl_PL
dc.subjectmałżeństwapl_PL
dc.subjectmałżeństwa wyznaniowepl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectreligijnośćpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.titleMałżeństwa wyznaniowepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-6pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesISKK (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego), 2019, Annuarium statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2018, http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Annuarium_Statisticum_2018.pdfpl_PL
dc.referencesISKK (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego), 2020, Annuarium Statisticum Ecclesiae. Dane 2019, http://www.iskk.pl/badania/roczniki-statystyczne/328-annuarium-statisticum-ecclesiae-dane-2019pl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2019, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018-2019, ZWS GUS, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2010, Małżeństwa wyznaniowe w Polsce w latach 1998-2007, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, 45-58, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3646pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2013, Małżeństwo: początek i koniec, Wyd. UŁ, Łódź, http://hdl.handle.net/11089/16165pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2018, Małżeństwa wyznaniowe i ich regionalne zróżnicowanie, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 5, 1-5, http://hdl.handle.net/11089/25123pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe