Finanse są czasopismem naukowym wydawanym przez Komitet Nauk o Finansach PAN.
Misją czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań naukowych m.in. poprzez prezentację nowych ujęć teoretycznych oraz rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu finansów.
Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie Finanse są recenzowane.
Czasopismo Finanse jest uwzględnione na liście "B" czasopism punktowanych MNiSW (12 punktów, zgodnie z wykazem z dnia 23 grudnia 2015 r.)
Znajduje się także w bazach CEJSH, Indeks Copernicus (3,72 punktu), BazEkon.
WWW: knfpan.pan.pl/index.php/czasopismo-qfinanseq

Skład Redakcji czasopisma Finanse:

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Redaktor Naczelna, SGH
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab., prof. nadzw. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. nadzw. Jan Sobiech, prof. UE - UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski - UMCS
Dr Izabela Pruchnicka-Grabias - Sekretarz, SGH

Redaktorzy tematyczni:

Dr hab., prof. nadzw. Jan Koleśnik (bankowość) - SGH
Dr hab., prof. nadzw. Paweł Niedziółka (finanse) - SGH

Collections in this community

Recent Submissions

  • Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych 

    Aspadarec, Waldemar (Komitet Nauk o Finansach PAN, 2013)
    The article presents alternative investments and quotes the example of hedge funds and managed futures strategy. For starters, the author offers a definition of alternative investments. Attention is also paid to hedge ...