Show simple item record

dc.contributor.authorMowczan, Damian
dc.date.accessioned2021-03-17T14:27:03Z
dc.date.available2021-03-17T14:27:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34247
dc.description.abstractCelem przygotowanej rozprawy doktorskiej była próba oszacowania wpływu nierówności płac na poziom łącznej produktywności czynników produkcji (TFP). Od wielu lat badacze dyskutują na temat, jak powinien kształtować się poziom nierówności dochodów czy płac. Na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wynika to z faktu, że pojęcia „sprawiedliwość” i „efektywność” mogą być różnie definiowane. W pracy dokonano przeglądu badań i koncepcji związanych z wpływem dyspersji płac i dochodów na poziom i wzrost gospodarczy. Scharakteryzowano również sposoby pomiaru nierówności a także ich związek z kapitałem ludzkim oraz społecznym. W części empirycznej postawiono hipotezę, że dla każdego województwa istnieje optymalne zróżnicowanie płac, które maksymalizuje poziom łącznej produktywności czynników produkcji - TFP. Przypuszczamy również, że zróżnicowanie to istotnie różni się pomiędzy województwami. Wyniki ekonometrycznych analiz funkcji produkcji zdają się pozytywnie weryfikować postawione hipotezy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.subjectWzrost gospodarczypl_PL
dc.subjectNierówności płacpl_PL
dc.subjectTFPpl_PL
dc.subjectAnalizy regionalnepl_PL
dc.titleZróżnicowanie płac w województwach i jego wpływ na wzrost gospodarczy Polskipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderDamian Mowczanpl_PL
dc.page.number205pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonometrii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmaildamian.mowczan@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorSztaudynger, Jan Jacek
dc.dissertation.reviewerLiberda, Zofia Barbara
dc.dissertation.reviewerKot, Stanisław Maciej
dc.date.defence2021-04-08
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record