Show simple item record

dc.contributor.authorSłowikowski, Michał
dc.date.accessioned2021-05-06T10:10:04Z
dc.date.available2021-05-06T10:10:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSłowikowski M., Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-261-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-261-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35410
dc.description.abstractPunktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii. Podstawą jego wyodrębnienia są: bezpośrednie związki z obozem władzy – faktycznym ośrodkiem podejmowania decyzji politycznych w obrębie danego systemu politycznego i udział w procesie stabilizowania reżimu autorytarnego. Ten typ partii autorytarnych jest wewnętrznie zróżnicowany, co wynika z rzeczywistego wkładu partii w stabilizację systemu autorytarnego i stopnia ich instytucjonalizacji, w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, przede wszystkim w obszarze autonomii decyzyjnej i systemowości. W związku z tym wyodrębnić można typ partii dominującej i „partii władzy”. Jedna Rosja w ciągu 15 lat swego istnienia nie nabrała wyraźnych cech typu idealnego partii dominującej. Zdecydowanie bliżej było jej w omawianym okresie do typu idealnego „partii władzy”, mimo że różniła się dość wyraźnie od „partii władzy” istniejących w rosyjskim systemie politycznym w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Biorąc pod uwagę stopień jej instytucjonalizacji i zakres faktycznie sprawowanych przez nią funkcji, można przyjąć, że mamy w jej przypadku do czynienia z dominującą „partią władzy”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpartia władzypl_PL
dc.subjectJedna Rosjapl_PL
dc.subjectNasz Dompl_PL
dc.subjectpartie polityczne Rosjipl_PL
dc.subjectautorytaryzm w Rosjipl_PL
dc.subjectDuma Państwowapl_PL
dc.titleJedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number549pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Politologii, Katedra Systemów Politycznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-262-8
dc.referencesMedvedev D., Speech at World Policy Conference, October 8, 2008, Evian, France, http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/10/08/2159_type82912type82914_207457.shtml [dostęp: 12.04.2017].pl_PL
dc.referencesOpinion on the Law On Political Parties of the Russian Federation, Adopted by the Council for Democratic Elections at its 40th meeting (Venice, 15 March 2012) and by the Venice Commission at its 90th Plenary Session (Venice, 16–17 March 2012) on the basis of comments by Strasbourg, 20 March 2012, Opinion no. 658/2011, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)003-e [dostęp: 30.03.2017].pl_PL
dc.referencesReport on the Long-Term Observation of the Regional and Local Elections Russian Federation 14 September 2014, European Platform for Democratic Elections, http://www.epde.org/tl_files/EPDE/RESSOURCES/Election%20reports/Russia%20Local%20Elections%202014/Report_Ru2014%20loc-el_EN.pdf [dostęp: 05.04.2017].pl_PL
dc.referencesВсероссийская политическая партия „Единая Россия”, Министерство юстиции Российской Федерации, http://minjust.ru/nko/gosreg/partii/ER [dostęp: 20.05.2017].pl_PL
dc.referencesВыборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. Наименование избирательной комиссии – Хабезская, http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&tvd=100100021960201&vrn=100100021960181&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=2092000124538&type=233 [dostęp: 06.04.2017].pl_PL
dc.referencesВыступление на завершающем заседании VIII съезда партии „Единая Россия”, „Kremlin.ru” 2007, 17.12; http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24729 [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesВысший совет Партии, http://er.ru/persons/supreme_council/ [dostęp: 08.09.2014].pl_PL
dc.referencesГрызлов Б., Идеология стабильности и развития, „Стратегия России” 2009, No 12, http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction= showfull&id=1261741425&archive=1261741578&start_from=&ucat=14& [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.references„Единая Россия” оценила результаты работы своих проектов, http://er.ru/news/126522/ [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesИтоги выборов по регионам для семи партий, По данным ЦИК на 15.00 мск 5 декабря.+–10.12.2007, 00:00, ЦИК России, https://ru.wikipedia.org/ wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_ %D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8 1%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0 %B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2007) [dostęp: 05.04.2017].pl_PL
dc.referencesКлубы – важнейший элемент партийной жизни, http://www.cscp.ru/1/9651/?print [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesО проекте федерального закона N 817414-6 „О внесении дополнения в статью 10 Федерального закона «О политических партиях»”, http:// asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F8EEC9A042737EC643257E 6700402BF4/$FILE/817414-6.PDF?OpenElement [dostęp: 30.01.2017].pl_PL
dc.referencesОбъединение с Аграрной партией – важный шаг на пути укрепления поли- тической системы, уверен Борис Грызлов, http://edinros21.ru/?id=27478 [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesПоложение о проекте „Кадровый резерв – Профессиональная команда страны”, Юго-Западный государственный университет, https://www.swsu.ru/nauka/sno/projects-sss/kadreserv.php [dostęp: 05.04.2017].pl_PL
dc.referencesПослание Президента Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 года, Москва, Кремль, http://special.kremlin.ru/events/president/news/53379 [dostęp: 20.05.2017].pl_PL
dc.referencesПредседатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин принял участие в Межрегиональной конференции партии „Единая Россия” на тему „Стратегия социально-экономического развития Юга России до 2020 года. Программа на 2011–2012 годы” 6 мая 2011 года, Архив сай- та председателяправительства рф В. В. Путина 2008–2012, 2011, 06.05, http://archive.premier.gov.ru/events/news/15104/ [dostęp: 27.05.2017].pl_PL
dc.referencesПрограммный документ партии «Единая Россия» XI съезд пар- тии, 21 ноября 2009 г., Санкт-Петербург, http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030 [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesПутин В., Вступительное слово на VIII съезде партии «Единая Россия», 1 октября 2007 года 19:00, Москва, Гостиный двор, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24562 [dostęp: 12.04.2017].pl_PL
dc.referencesПутин В., Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по во- просам политики безопасности, 10 февраля 2007 года, Мюнхен, http:// www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml [dostęp: 12.04.2017].pl_PL
dc.referencesСводные финансовые отчеты политических партий за 2012 год и инфор- мация о результатах проверки, http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_12.html [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesСводные финансовые отчеты политических партий за 2012–2014 годы, http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_14.html.html [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesСводные финансовые отчеты политических партий за 2015 год, http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_15.html [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesСводные финансовые отчеты политических партий за 2016 год, http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_16.html8 [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesСписок политических партий, принимающих участие в выборах. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, ЦИК России, http://www.vybory.izbirkom. ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100067795854 &vrn=100100067795849&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&p ronetvd=0&vibid=100100067795849&type=236 [dostęp: 25.03.2017].pl_PL
dc.referencesСтенографический отчет о встрече с автодорожниками, занятыми на строительстве участка объездной магистрали вокруг Красноярска, 13 ноября 2007 года, Красноярск, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24676 [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesСторонники, http://er.ru/supporters/ [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesСурков В. Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособ- ности. Стенограмма выступления заместителя Руководителя Ад- министрации Президента – помощника Президента РФ Владислава Суркова перед слушателями Центра партийной учебы и подготовки кадров ВПП „Единая Россия”. 7 февраля 2006 года, „Росбалт” 2006, 09.03, http://www.rosbalt.ru/main/2006/03/09/246302.html [dostęp: 13.05.2017].pl_PL
dc.referencesСъезд партии „Единая Россия” 24 сентября 2011 года. Вступительное сло- во В. Путина: Стенограммы, http://www.kremlin.ru/transcripts/12802 [dostęp: 30.05.2017].pl_PL
dc.referencesУстав Всероссийской политической партии „Единая Россия”, 2016, http://er.ru/party/rules/ [dostęp: 18.02.2016].pl_PL
dc.referencesУстав Всероссийской политической партии „Единая Россия”, 2016, 7. Председатель партии и председатель высшего совета партии, http://er.ru/party/rules/#7 [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий- ской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений” от 20.08.2004 г. No 120-ФЗ, http://www.kremlin.ru/acts/bank/21330/page/1 [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон „О политических партиях” от 19 декабря 2016 г. N 452- ФЗ, http://base.garant.ru/183523/7/#ixzz50y1huhAg [dostęp: 8.06.2018].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, ЦИК Рос- сии, http://www.cikrf.ru/law/federal_law/zakon_02_67fz_n.html [dostęp: 05.04.2017].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и пра- ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации, N 67-ФЗ, Принят Государственной Думой 22 мая 2002 года Одобрен Советом Федерации 29 мая 2002 года, ЦИК России, http://www.cikrf.ru/law/federal_law/zakon_02_67fz_n.html [dostęp: 05.04.2017].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон от 03.11.2015 nr 300-ФЗ „Об утверждении схемы одноман- датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госу- дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”, http:// static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201511040012.pdf [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон от 11 июля 2001 года nr 95-ФЗ „О политических пар- тиях”, ЦИК России, http://www.cikrf.ru/law/federal_law/2001_95fz.html [dostęp: 04.05.2015].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон от 12 июня 2002 года nr 67-ФЗ „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, ЦИК России, http://cikrf.ru/law/federal_law/ [dostęp: 05.04.2017].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон от 28.12.2012 г. nr 272-ФЗ О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод чело- века, прав и свобод граждан Российской Федерации, http://static.kremlin. ru/media/acts/files/0001201212280003.pdf [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesФедеральный закон Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 6-ФЗ, „О внесении изменений в статью 18 Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис- полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 263 Федерального закона „О политических пар- тиях”, https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0% B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_% D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_03.02. 2015_%E2%84%96_6-%D0%A4%D0%97 [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesФедеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.), http://constitution.garant.ru/act/federative/170280/ [dostęp: 16.06.2018].pl_PL
dc.referencesBowyer A. C., Parliament and Political Parties in Kazakhstan, „Silk Road Paper” 2008, s. 13, https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2008_05_SRP_Bowyer_Parliament-Kazakhstan.pdf [dostęp: 16.05.2017].pl_PL
dc.referencesHutcheson D. S., Party Cartels beyond Western Europe: Evidence from Russia, „Party Politics” 2012, vol. 19, No 6, s. 10, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354068811436033 [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesKrastev I., Russian Revisionism. Putin’s Plan For Overturning the European Order, „Foreign Affairs” 2014, 03.03, https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-03/russian-revisionism [dostęp: 30.05.2017].pl_PL
dc.referencesKryshtanovskaya O., An Exhausted Resource, „Russia in Global Affairs” 2008, No 3, http://eng.globalaffairs.ru/number/n_13582 [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesTurovsky R., The Systemic Opposition in Authoritarian Regimes: A Case Study of Russia’s Regions, [w:] C. Ross (ed.), Civil Society Awakens? The Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation: National and Regional Dimensions, Routledge 2015, s. 7, https://publications.hse.ru/en/chapters/143723506 [dostęp: 06.04.2017].pl_PL
dc.referencesБызов Л., Потребитель стабильности (о феномене „Единой России”), „Апология” 2005, http://www.politnauka.org/library/parties/byzov.php [dostęp: 18.02.2017].pl_PL
dc.referencesГончаров В. Э., Идеологический брендинг „Единой России”, „ПОЛИТЭКС” 2010, No 1 (6), http://www.politex.info/content/view/664/30/ [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesЗахаров A., Российский федерализм как „спящий” институт, „Непри- косновенный запас” 2010, No 3 (71), http://magazines.russ.ru/nz/2010/3/za12.html [dostęp: 27.05.2017].pl_PL
dc.referencesКоргунюк Ю. Г., Мелешкина Е. Ю., Организационное устройство „Еди- ной России” и партии коммунистов республики Молдова: взгляд из- нутри, „ПОЛИТЭКС” 2010, No 1 (6), http://www.politex.info/content/view/666/30/ [dostęp: 13.04.2017].pl_PL
dc.referencesКынев А., „Обновленная” электоральная политика Кремля и регионы: старое новое и новое старое, „Неприкосновенный запас” 2015, No 5 (103), http://magazines.russ.ru/nz/2015/103/5k.html [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesКынев А., Региональные реформы Путина при президенте Медведеве: централизация продолжается, „Неприкосновенный запас” 2012, No 1 (81), http://magazines.russ.ru/nz/2012/1/k3-pr.html [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesМакаркин А., „Единая Россия”: партия-инструмент, „Неприкосновен- ный запас” 2013, No 1 (87), http://magazines.russ.ru/nz/2013/1/m5-pr.html [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referencesМартьянов В., Многопартийная партия власти, „Неприкосновенный запас” 2007, No 3 (53), http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/ma3.html [dostęp: 26.05.2017].pl_PL
dc.referencesМихалева Г., Партии бывают разные: „Единая Россия” как администра- тивная партия, „Неприкосновенный запас” 2007, No 3 (53), http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/mi5-pr.html [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referencesСтародубцев А., Пересмотр федеративного контракта в России: случай Чеченской Республики, „Неприкосновенный запас” 2017, No 1, http:// magazines.russ.ru/nz/2017/1/peresmotr-federativnogo-kontrakta-v-rossii-sluchaj- chechenskoj--pr.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesЧирикова А. Е., Российская элита и ее роль в общественном развитии: вызовы ХХI века, s. 8–9, http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Chirikova.doc [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesAutocratic Regime Data, http://sites.psu.edu/dictators/ [dostęp: 27.05.2018].pl_PL
dc.referencesBasedau M., Stroh A., Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties, „GIGA Working Paper” 2008, No 69, https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp69_basedau-stroh.pdf [dostęp: 30.01.2017].pl_PL
dc.referencesColton T. J., McFaul M., Are Russians Undemocratic?, „Carnegie Working Papers” 2001, No 20, http://carnegieendowment.org/files/20ColtonMcFaul.pdf [dostęp: 26.05.2017].pl_PL
dc.referencesDiaz-Cayeros A., Magaloni B., Weingast B. R., Democratization and the Economy in Mexico: Equilibrium (PRI) Hegemony and its Demise, June 2000, s. 5–6, http://web.stanford.edu/class/polisci313/papers/demz0.07.06.pdf [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesErdmann G., Engel U., Neopatrimonialism Revisited – Beyond a Catch-All Concept, „GIGA Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political Systems Working Papers” 2006, No 16, https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp16_erdmann-engel.pdf [dostęp: 18.02.2017].pl_PL
dc.referencesFlorig D., The Hegemonic Party-State, Democratization, and East Asian Political Institutions, http://www.dflorig.com/CHAP8.html [dostęp: 09.10.2017].pl_PL
dc.referencesFrye T., Borisova E., Elections, Protest and Trust in Government: A Natural Experiment from Russia, 2016, 31.03, http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/t-frye.pdf [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesGabuev A., Russia’s Policy Towards China: Key Players and the Decisionmaking Process, „Asan Forum” 2015, 05.03, http://carnegie.ru/2015/03/05/russia-s-policy-towards-china-key-players-and-decision-making-process/ i4ek [dostęp: 26.03.2017].pl_PL
dc.referencesGandhi J., Reuter O. J., Economic Performance and the Unraveling of Hegemonic Parties, Prepared for a conference on Constitutions and Markets, European University Institute, San Domenico di Fiesole, June 14–15, 2007, http://www. eui.eu/Documents/MWP/Conferences/ConstitutionsMarkets/GandhiReut erConstitutionsMarkets.pdf [dostęp: 19.02.2017].pl_PL
dc.referencesGandhi J., Reuter O. J., Opposition Coordination in Legislative Elections under Authoritarianism, Prepared for presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, MA, August 27–31, 2008, http://ojreuter.com/wp-content/uploads/2015/06/Gandhi_Reuter_ Coordination_Legislative_Elections_APSA08.pdf [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesGeddes B., Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes?, Revised Version of a Paper Prepared for Presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington DC, 2005, https://pl.scribd.com/ document/133702645/Barbara-Geddes-Why-Parties-and-Elections-in- Authoritarian-Regimes-2006 [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesGeddes B., Wright J., Frantz E., Autocratic Breakdown and Regime Transitions. A New Data Set, „Perspectives on Politics” 2014, vol. 12, No 2, s. 313–331; Autocratic Regime Data, http://sites.psu.edu/dictators/ [dostęp: 27.05.2018].pl_PL
dc.referencesGreen K. F., Creating Competition: Patronage Politics and the PRI’s Demise, „Kellog Institute Working Paper” 2007, No 345, s. 3 i 34, https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/345.pdf [dostęp: 28.05.2017].pl_PL
dc.referencesGuriev S. M., Treisman D., How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism, 2016, 01.05, https://ssrn.com/abstract=2571905 [dostęp: 10.03.2017].pl_PL
dc.referencesGuriev S.[M.], Treisman D., How Modern Dictators Survive: Cooptation, Censorship, Propaganda, and Repression, http://econ.sciences-po.fr/sites/default/ files/file/guriev/GurievTreismanFeb19.pdf [dostęp: 21.06.2015].pl_PL
dc.referencesHadenius A., Teorell J., Authoritarian Regimes: Stability, Change, And Pathways To Democracy, 1972–2003, „Kellogg Working Paper” 2006, No 331, s. 3–4, https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/331.pdf [dostęp: 23.03.2017].pl_PL
dc.referencesHernández J. A., Parallel Authoritarian Institutions: An Explanation of Mexico’s Authoritarian Regime Durability and Breakdown, https://pdfs. semanticscholar.org/7520/afc7980f6ee04d2f7526906a835866ed703c.pdf?_ga=1.48840678.1799935634.1489219428 [dostęp: 13.03.2017].pl_PL
dc.referencesMagaloni B., Credible Power-Sharing and the Longevity of Authoritarian Rule, „Comparative Political Studies” 2008, vol. 41, No 4/5, https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/3.pdf [dostęp: 11.03.2017].pl_PL
dc.referencesMainwaring S., Rethinking Party System Theory in the Third Wave of Democratization, The Importance of Party System Institutionalization, „Kellog Institute Working Paper” 1998, No 260, https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/260.pdf [dostęp: 04.05.2015].pl_PL
dc.referencesMalesky E., Schuler P., Why do Single-Party Regimes Hold Elections? An Analysis of Candidate Data in Vietnam’s 2007 National Assembly Contest, https://www.researchgate.net/publication/228869053_Why_do_Single- Party_Regimes_Hold_Elections_An_Analysis_of_Candidate_Data_in_ Vietnam%27s_2007_National_Assembly_Contest [dostęp: 13.03.2017].pl_PL
dc.referencesMcFaul M., Party Formation and Non-Formation in Russia, „Carnegie Working Papers” 2000, No 12, http://carnegieendowment.org/files/partyform.pdf [dostęp: 15.03.2017].pl_PL
dc.referencesOmelicheva M. Y., Authoritarian Regimes Use Rhetoric to Legitimize Their Power, „EurekAlert!” 2016, 30.11, https://www.eurekalert.org/pub_releases/ 2016-11/uok-aru113016.php [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesOttaway M., Olcott M. B., Challenge of Semi-Authoritarianism, „Carnegie Working Papers” 1999, No 7, http://carnegieendowment.org/1999/10/01/ challenge-of-semi-authoritarianism-pub-142 [dostęp: 06.05.2017].pl_PL
dc.referencesPetrov N., Lipman M., Hale H. E., Overmanaged Democracy in Russia: Governance Implications of Hybrid Regimes, „Carnegie Papers” 2010, No 106, http://carnegieendowment.org/files/overmanaged_democracy_2.pdf [dostęp: 24.03.2010].pl_PL
dc.referencesPolity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2013, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesRandall V., Svåsand L., Party Institutionalization and the New Democracies, Paper for the ECPR Joint Session of Workshops, Mannheim, 26–31.03.1999, s. 5–6, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2184ac97-23a6-40fd-9e83- 1603c3bd59bb.pdf [dostęp: 06.05.2017].pl_PL
dc.referencesResende M., Kraetzschmar H., Parties of Power as Roadblocks to Democracy. The Cases of Ukraine and Egypt, „CEPS Policy Brief ” 2005, No 91, https:// www.ceps.eu/publications/parties-power-roadblocks-democracy-casesukraine- and-egypt [dostęp: 20.02.2017].pl_PL
dc.referencesReuter O. J., The Politics of Cooptation: United Russia and Russia’s Governors, http://researchfellowships.americancouncils.org/sites/researchfellowships. americancouncils.org/files/Reuter_final_report.pdf [dostęp: 04.04.2017].pl_PL
dc.referencesReuter O. J., Regional Patrons and Hegemonic Party Electoral Performance in Russia, University of Wisconsin – Milwaukee – Department of Political Science; National Research University Higher School of Economics, May 16, 2012, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060830 [dostęp: 18.02.2017].pl_PL
dc.referencesReuter O. J., Turovsky R., Dominant Party Rule and Legislative Leadership in Authoritarian Regimes, „Party Politics” 2012, s. 3, http://ojreuter.com/wpcontent/ uploads/2015/06/Party-Politics-2012-Reuter-1354068812448689. pdf [dostęp: 29.02.2017].pl_PL
dc.referencesRoberts S. P., Putin’s Reactive Reforms. Unfavourable Conditions are Forcing the Kremlin to Change the Rules of the Game, „FIIA Briefing Paper” 2013, No 146, http://www.fiia.fi/en/publication/386/putin_s_reactive_reforms/ [dostęp: 25.03.2017].pl_PL
dc.referencesSanchez O., „Party Non-Systems: A Conceptual Innovation”. Paper, Midwest Political Science Association National Conference, Chicago, IL, April 3, 2008, http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/6/ 7/6/1/pages267611/p267611-1.php [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesSchmidt M. G., Measuring Democracy and Autocracy, „Universität Heidelberg – IPW” 2015, 27.02, http://www.uni-heidelberg.de/md/politik/personal/ schmidt/2015_schmidt_measuring_democracy_and_autocracy.pdf [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesSchofield N., Gallego M., Autocracy and Anocracy, Center in Political Economy, Washington University, 2011, 07.09, https://polisci.wustl.edu/files/polisci/ imce/17.xxxanocracies-sept7-final-2011.pdf [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesTan N., Why No Liberalizing Outcome? Singapore’s Hegemonic Party Regime After 2011 Elections, Paper prepared for presentation at the „Dominant Party Systems” Conference, University of Michigan, 9–10 May 2014, https://pdfs. semanticscholar.org/ba8c/fafe24f01cdd05e5205f41e69a89f24e1b26.pdf [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesTkacheva O., Governors as Poster – Candidates in Russia’s Legislative Elections, 2003–2008, University of Michigan, Ann Arbor, s. 5, http://sites.lsa.umich. edu/polisci-cpw/wp-content/uploads/sites/223/2015/02/olesyatkachevaseptember_ 20.pdf [dostęp: 8.05.2017].pl_PL
dc.referencesTurovsky R., Systemic Opposition at Russia’s Gubernatorial Elections, Higher School of Economics Research Paper No WP BRP 26/PS/2015, 2015, 10.11, s. 9 i 13, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2688551## [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesДемократический аудит регионов. Предварительные результаты, Ин- ститут „Общественная экспертиза”, http://www.freepress.ru/publish/ publish043.shtml [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesКрашенинников Ф., Порочная Конституция. Конституция России: по- чему она не работает и что с этим делать, „Intersection” 2017, 01.09, http://intersectionproject.eu/ru/article/politics/porochnaya-konstituciya [dostęp: 05.06.2017].pl_PL
dc.referencesПетров Н., Титков А., Рейтинг демократичности регионов Московского Центра Карнеги: 10 лет в строю, Московский центр Карнеги, Мо- сква 2013, http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesЧуров В. Е., Арлазаров В. Л., Соловьев А. В., Итоги выборов. Анализ элек- торальных предпочтений, ЦИК России, 2008, 15.09, http://cikrf.ru/ activity/relevant/detail/29380/ [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesDemocracy Index 2011. Democracy under Stress, A report from the Economist Intelligence Unit, http://akgul.bilkent.edu.tr/eiu/Democracy_Index_Final_Dec_2011.pdf [dostęp: 23.03.2017].pl_PL
dc.referencesDemocracy Index 2015. Democracy in an Age of Anxiety, A report by The Economist Intelligence Unit, http://www.yabiladi.com/img/content/EIUDemocracy- Index-2015.pdf [dostęp: 23.03.2017].pl_PL
dc.referencesDomańska M., Kryzys w Rosji. Degradacja modelu zarządzania gospodarką, „Prace OSW” 2017, nr 61, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/ prace_61_pl_kryzys-w-rozji_net.pdf [dostęp: 06.06.2017].pl_PL
dc.referencesGaaze K., Court and Politburo: Putin’s Changing Inner Circle, Carnegie Moscow Center, 2017, 22.09, http://carnegie.ru/commentary/73193 [dostęp: 04.06.2017].pl_PL
dc.referencesKalinin K., Mebane Jr. W. R., Worst Election Ever in Russia?, 2016, 18.12, http:// www-personal.umich.edu/~wmebane/Russia2016.pdf [dostęp: 04.06.2016].pl_PL
dc.referencesMakarychev A., Russian (In)Security: Cultures, Meanings and Contexts, SiT/ DP/07/16, http://www.securityintransition.org/wp-content/uploads/2016/12/ WorkingPaper_Makarychev.pdf [dostęp: 15.02.2017].pl_PL
dc.referencesMalesky E., Schuler P., Why do Single-Party Regimes Hold Elections? An Analysis of Candidate Data in Vietnam’s 2007 National Assembly Contest, https://www.researchgate.net/publication/228869053_Why_do_Single- Party_Regimes_Hold_Elections_An_Analysis_of_Candidate_Data_in_ Vietnam%27s_2007_National_Assembly_Contest [dostęp: 13.03.2017].pl_PL
dc.referencesMinchenko Y., Petrov K., Vladimir Putin’s Big Government and the „Politburo 2.0”, http://minchenko.ru/netcat_files/File/Big%20Government%20and%20 the%20Politburo%202_0.pdf [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesMorozov V., Nationalization of the Elites’ and its Impact on Russian Foreign Policy, „PONARS Eurasia Policy Memo” 2013, No 251, http://www.ponarseurasia. org/memo/%E2%80%9Cnationalization-elites%E2%80%9D-and-itsimpact- russian-foreign-policy [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesNichol J., Russia’s December 2007 Legislative Election: Outcome and Implications, „CRS Report for Congres” 2007, 10.12, s. 2, https://fas.org/sgp/crs/row/ RS22770.pdf [dostęp: 09.05.2017].pl_PL
dc.referencesPolity IV Country Report 2010: Azerbaijan, http://www.systemicpeace.org/ polity/Azerbaijan2010.pdf [dostęp: 29.02.2017].pl_PL
dc.referencesRogov K., Russia’s 2016 Duma Elections. Ambiguous Triumph and New Challenges for the Regime, „FIIA Briefing Paper” 2016, No 205, https:// storage.googleapis.com/upi-live/2017/04/bp205_russia_s_2016_duma_ elections.pdf [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesRozszerzenie Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/ FTU_6.5.1.pdf [dostęp: 17.03.2017].pl_PL
dc.referencesRussia. Country Report. Freedom in the World. 2005, Freedom House, https:// freedomhouse.org/report/freedom-world/2005/russia [dostęp: 23.03.2017].pl_PL
dc.referencesRussia – Country Report, Transparency International, https://www.transparency. org/country/RUS# [dostęp: 25.03.2017].pl_PL
dc.referencesThe Russian Elite 2016, Российская Элита 2016. Perspectives On Foreign And Domestic Policy, 2016 Hamilton College Levitt Poll Supported by The Arthur Levitt Public Affairs Center Hamilton College, Clinton, NY 2016, May 11, Version 2.0, https://www.hamilton.edu/documents/russianelite2016final. pdfHamiltonCollege Levitt Pol [dostęp: 30.05.2017].pl_PL
dc.referencesRussian Elite – 2020, Valdai Discussion Club Grantees Analytical Report, 2013, s. 56–58, http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian_elite_2020_eng.pdf [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesSlider D., Petrov N., Kremlin Strategy: „Just Good Enough” Elections While Maintaining Control, „Russian Analytical Digest” 2016, No 186, http://www. laender-analysen.de/russland/rad/pdf/Russian_Analytical_Digest_186.pdf [dostęp: 04.04.2017].pl_PL
dc.referencesSoest C. von, Grauvogel J., How Do Non-Democratic Regimes Claim Legitimacy? Comparative Insights from Post-Soviet Countries, „GIGA Working Paper” 2015, No 277, https://www.giga-hamburg.de/en/publication/how-do-nondemocratic- regimes-claim-legitimacy-comparative-insights-from-postsoviet [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesStanovaya T., Opposition From Within: Russia’s New Counter-Elite, Carnegie Moscow Center, 2017, 09.02, http://carnegie.ru/commentary/?fa=67873 [dostęp: 13.05.2017].pl_PL
dc.referencesStarodubtsev A., Bureaucratic Strength and Presidential Inattention: Disempowering Territorial Development Instruments in Russia, „Russian Analytical Digest” 2017, No 201, s. 10–12, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD201. pdf [dostęp: 08.09.2018].pl_PL
dc.referencesTaylor B., Putin’s Crackdown: Sources, Instruments, and Challenges, „PONARS Eurasia Policy Memo” 2013, No 277, s. 2, http://www.ponarseurasia. org/memo/putin%E2%80%99s-crackdown-sources-instruments-andchallenges [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesАгенты народа. Четыре года действия закона „об иностранных аген- тах” в России: последствия для общества, Amnesty International, 2016, http://docs.wixstatic.com/ugd/f99adf_39a09b2d95534907b77979f8c390b cd2.pdf [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesАндрейчук С., Аналитический доклад. Финансирование избиратель- ных кампаний по выборам глав субъектов Российской Федерации, Движение „Голос”, Москва, 2015, 20.08, http://st.golosinfo.org/2015/08/ d033924e.pdf [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesАндрейчук С., Доклад „Трансперенси Интернешнл-Россия”. Деньги на выборах: Проблемы обеспечения прозрачности финансирования поли- тических партий и избирательных кампаний в Российской Федера- ции, Доклад ”Трансперенси Интернешнл-Россия”, Москва, 2017, 16.11, s. 9–10, https://transparency.org.ru/special/dengi-na-viborah/money-toelect. pdf [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesБарабанов М. В., Партии и многопартийность в современной России: возникновение, основные тенденции развития, Издательство МГОУ 2011, http://uchebnik-online.com/133/1202.html [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesВолков Д., Гончаров С., Демократия в России: установки населения. Сво- дный аналитический отчет, Аналитический Центр Юрия Левады 2015, s. 6, http://www.levada.ru/sites/default/files/report_fin.pdf [dostęp: 27.05.2017].pl_PL
dc.referencesВсероссийская политическая партия „Единая Россия”. Досье – Биографии и справки, „ТАСС информационное агентство” 2016, 04.02, http://tass. ru/info/2640831 [dostęp: 15.04.2017].pl_PL
dc.referencesВыборы 4 декабря 2011 года. Карта нарушений на выборах, https://www. kartanarusheniy.org/2011-12-04 [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesВыборы 18 сентября 2016 года. Карта нарушений на выборах, https://www. kartanarusheniy.org/2016-09-18/stat/812384676 [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesВыборы глав регионов в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы, „Фонд развития гражданского общества” 2017, 28.08, http://civilfund.ru/ mat/105 [dostęp: 03.06.2017].pl_PL
dc.referencesВыборы депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года, „Карты итогов выборов”, http://2011.kartaitogov.org/p/99 [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesВыборы депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года. Еди- ная Россия, „Карты итогов выборов”, http://2011.kartaitogov.org/p/23 [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesВыборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос- сийской Федерации пятого созыва, Национальный Центр Мониторин- га Демократических Процедур Бюллетень N° 5, март 2008, Незави- симый институт выборов, http://www.vibory.ru/Regs/GD/soderzh.htm [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesГолосов Г., Дилеммы авторитарной политической реформы, „Полит.ру” 2012, 18.05, http://polit.ru/article/2012/05/18/elect/ [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesГосударство не выполняет свои обязанности перед гражданами, счита- ют россияне, „Levada.ru” 2016, 20.04, http://www.levada.ru/2016/04/20/ gosudarstvo-ne-vypolnyaet-svoi-obyazannosti-pered-grazhdanamischitayut- rossiyane/ [dostęp: 28.11.2016].pl_PL
dc.referencesДействующие главы субъектов Российской Федерации, http://ru.wikipedia. org/w/index.php?title=Действующие_главы_субъектов_Российской Федерации&stable=1 [dostęp: 04.04.2017].pl_PL
dc.referencesДемократический аудит регионов. Предварительные результаты, Ин- ститут „Общественная экспертиза”, http://www.freepress.ru/publish/ publish043.shtml [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesДоклад Комиссии „Круглого стола 12 декабря” по Общественному рас- следованию событий 6 мая 2012 года на Болотной площади, 2013, 22.04, http://rt12dec.ru/bolotnoe-delo/doklad-komissii-kruglogo-stola- 12-dekabrya-po-obshhestvennomu-rassledovaniyu-sobytij-6-maya-2012- goda-na-bolotnoj-ploshhadi-22-04-2013/ [dostęp: 04.06.2016].pl_PL
dc.referencesДоклад Финансовая деятельность политических партий накануне выбо- ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий- ской Федерации в 2016 г., Движение „Голос”, Москва, 2016, 04.08, http:// st.golosinfo.org/2016/08/Doklad-finansovaya-deyatelnost-politicheskihpartii- nakanune-vyborov-deputatov-GD-FS-RF.pdf [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesДоклад Финансовая деятельность политических партий накануне выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2016 г., Движение „Голос”, „Golosinfo.org” 2016, 04.08, http:// st.golosinfo.org/2016/08/Doklad-finansovaya-deyatelnost-politicheskihpartii- nakanune-vyborov-deputatov-GD-FS-RF.pdf [dostęp: 09.05.2017].pl_PL
dc.referencesЗамечания директора Левада-центра Л. Д. Гудкова по поступившему Акту проверки, „Levada.ru” 2016, 07.09, http://www.levada.ru/cp/wpcontent/ uploads/2016/09/Zamechaniya-direktora-k-Aktu-proverki.pdf [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesИвахник А., Партийно-правительственный дуализм, „Политком.RU” 2013, 05.04, http://politcom.ru/15598.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesИстория Всероссийской политической партии „Единая Россия”, „РИА Новости” 2011, 01.12, https://ria.ru/spravka/20111201/501376946.html [dostep: 15.04.2017].pl_PL
dc.referencesК новой модели российского федерализма: взгляд из регионов. Доклады проекта – 2011. Горбачев-фонд, Москва 2011, http://www.gorby.ru/ userfiles/book_rus12.pdf [dostęp: 15.11.2018].pl_PL
dc.referencesКак изменялось избирательное законодательство за последние 27 лет, „Golosinfo.org”, http://www.golosinfo.org/timeline/#34 [dostęp: 25.03.2017].pl_PL
dc.referencesКризис и идейно-политические взгляды россиян: левый поворот или объе- динение вокруг власти?, „Всероссийский центр изучения обществен- ного мнения. Пресс-выпуск” 2009, 03.02, No 1147, http://wciom.ru/index. php?id=459&uid=11340 [dostęp: 10.03.2013].pl_PL
dc.referencesКритерии оценки эффективности губернаторов. История вопроса и ме- тодика Фонда развития гражданского общества, Фонд развития гражданского общества, http://civilfund.ru/mat/61 [dostęp: 06.04.2017].pl_PL
dc.referencesКынев А., Выборы региональных законодательных собраний осени 2004 года: избиратель ищет новых героев, http://www.indem.ru/idd2000/ anal/Kinev/OsenZS05.htm [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesКынев А., Институционально-политические особенности российских выборов 2016 года. Комитета гражданских инициатив, s. 15, https:// komitetgi.ru/upload/uploaded_files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0 %BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8% D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2% D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202016-1%20 %D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1 %86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B D%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%- B2%D0%B8%D1%8F.doc [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesКынев A., Институционально-политические особенности российских выборов 2016 г., Комитет гражданских инициатив, 2016, 26.04, https:// komitetgi.ru/analytics/2802/ [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesЛауринавичюс М., Кащюнас Л., Кяршанскас В., Пирамида путинской власти: кто на самом деле управляет Россией?, „Delfi.ru” 2014, 04.08, http://inosmi.ru/russia/20140805/222160424.html [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesЛюбарев А., Сбор подписей избирателей и регистрация кандидатов и пар- тсписков, 2010, 28.10, http://www.democracy.ru/article.php?id=3104 [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesМакаренко Б. [И.], Партийная система и перспективы политическо- го плюрализма в России, „Политком.RU” 2010, 08.10, http://politcom. ru/10851.html [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesМакаренко Б. И., Партийная система России в 2008 году, [w:] Ежегод- ный доклад ИнОП „Оценка состояния и перспектив политической си- стемы России”, Институт Общественного Проектирования (ИНОП), 2009, 02.04, http://www.inop.ru/files/Chapter12.pdf [dostęp: 16.05.2017].pl_PL
dc.referencesМакаров Б. А., Отмена выборов как средство борьбы с терроризмом, Фонд Информатика для демократии, http://www.indem.ru/idd2000/ polemika/Makarov/Otmena.htm [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesМалашенко А., Как конфликт с силовиками изменил отношения Кады- рова с Путиным, „Московский Центр Карнеги”, https://carnegie.ru/ commentary/59949 [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesМартовские рейтинги одобрения и доверия. Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверно- му пути?, „Левада-Центр” 2017, 05.04, http://www.levada.ru/2017/04/05/ martovskie-rejtingi-odobreniya-i-doveriya-5/ [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesМотивация участвовать в выборах, „Levada.ru” 2016, 12.07, http:// www.levada.ru/2016/07/12/motivatsiya-uchastvovat-v-vyborah/ [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesМотивы и факторы электорального выбора, Фонд „Общественное мнение” 2007, 13.12, http://bd.fom.ru/report/cat/mot_el/d074922 [dostęp: 31.05.2017].pl_PL
dc.referencesНовый рейтинг политического влияния „Политический класс России”, „По- литком.RU” 2016, 04.07, http://politcom.ru/21256.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesОбновленный рейтинг демократичности регионов, 12.05.2015, https:// alexander-kynev.livejournal.com/230047.html [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesОбраз партий, „Левада-Центр” 2016, 24.06, http://www.levada.ru/2016/06/ 24/obraz-partij/ [dostęp: 12.05.2017].pl_PL
dc.referencesОбщероссийский народный фронт: узнаваемость и оценка деятельно- сти, „Levada.ru” 2015, 07.09, http://www.levada.ru/print/07-09-2015/ obshcherossiiskii-narodnyi-front-uznavaemost-i-otsenka-deyatelnosti [dostęp: 12.04.2017].pl_PL
dc.referencesОппозиция: необходимость, узнаваемость и доверие, „Левада-Центр” 2016, 14.03, http://www.levada.ru/2016/03/14/oppozitsiya-neobhodimostuznavaemost- i-doverie/ [dostęp: 12.05.2017].pl_PL
dc.referencesОпрос «Левада-центра»: «Единая Россия» – марионеточная структура, „Ле- вада-Центр”, 2013, 09.07, https://www.levada.ru/2013/07/09/opros-levadatsentra- edinaya-rossiya-marionetochnaya-struktura/ [dostęp: 09.08.2018].pl_PL
dc.referencesОтчет об итогах наблюдения за организацией и проведением полити- ческими партиями процедуры предварительного голосования (прайме- риз) по отбору кандидатов для выдвижения на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 г., Движение „Голос”, „Golosinfo.org” 2016, 15.06, https://www.golosinfo.org/ru/articles/97861 [dostęp: 09.05.2017].pl_PL
dc.referencesПерцев А., Чем займется „Единая Россия” на президентских выборах и после, Московский Центр Карнеги, 2018, 17.01, http://carnegie.ru/ commentary/75282 [dostęp: 16.02.2018].pl_PL
dc.referencesПетров Н., Титков А., Рейтинг демократичности регионов Московского Центра Карнеги: 10 лет в строю, Московский центр Карнеги, Мо- сква 2013, http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesПолитические партии, выдвижение которыми кандидатов, списков кан- дидатов не требует сбора подписей избирателей на выборах депута- тов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии со ста- тьей 351 Федерального закона nr 67-ФЗ „Об основных гарантиях из- бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий- ской Федерации”) Информация, указанная в пп. „б” – „г”, составлена на основании данных ГАС „Выборы” и носит справочный характер. Согласно п. 10 ст. 351 Федерального закона nr 67-ФЗ списки полити- ческих партий, http://cikrf.ru/cik_info/part_din/13/index.html [dostęp: 30.11.2017].pl_PL
dc.referencesПредстоящие выборы и образ нынешней Госдумы, „Левада-Центр” 2016, 18.07; http://www.levada.ru/2016/07/18/predstoyashhie-dumskie-vyboryi- obraz-nyneshnej-gosdumy/ [dostęp: 12.05.2017].pl_PL
dc.referencesПутин заслонил единороссов, „Левада-Центр” 2014, 13.08, http://www. levada.ru/2014/08/13/putin-zaslonil-edinorossov/ [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesПутинское большинство: структура, динамика, политические предпо- чтения, Фонд развития гражданского общества, 2016, 05.05, http:// civilfund.ru/mat/view/100 [dostęp: 07.06.2018].pl_PL
dc.referencesРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2016 г., Агентство политических и экономических коммуникаций, 2016, 06.12, http://www.apecom.ru/articles/?ELEMENT_ID=3262 [dostęp: 06.04.2017].pl_PL
dc.referencesРейтинг Фонда „Петербургская политика” за февраль 2015 года. Актив- ность правоохранительных органов в отношении высокопоставлен- ных региональных и муниципальных чиновников в 2014–2015 гг. (губер- наторы, вице-губернаторы, министры, депутаты ЗС, представители в регионах, руководители представительств федеральных ведомств, главы, заместители глав, главы администраций муниципальных обра- зований – без учета случаев ДТП и бытовых инцидентов), https://fpp. spb.ru/fpp-rating-2015-02 [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesРейтинг Фонда „Петербургская политика” за февраль 2016 года, https:// fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-02 [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesРейтинг Фонда „Петербургская политика” за июнь 2017 года, https://fpp. spb.ru/fpp-rating-2017-06 [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesСколько партий нужно России?, „ВЦИОМ. Пресс-выпуск” 2008, 26.09, No 1056, http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/10746. html?no_cache=1&cHash=e4d43fbcf3 [dostęp: 12.04.2012].pl_PL
dc.referencesСланова И. А., Региональные отделения политических партий как субъ- ект избирательного процесса. Особенности участия региональных отделений политических партий в выборах, Министерство юстиции Российской Федерации, 2012, 27.01, http://to15.minjust.ru/ru/novosti/ regionalnye-otdeleniya-politicheskih-partiy-kak-subekt-izbiratelnogoprocessa- osobennosti [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesСмешанные округа на выборах в госдуму в 2016 году: особенности кон- куренции и стимулы развития политической системы, Институт социально-экономических и политических исследований, http://www. isepr.ru/upload/iblock/954/isepr_analiz_narezki.pdf [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesСтановая Т., Путин в Думе. Новый формат российского парламен- та, Московский Центр Карнеги, 2016, 23.06, http://carnegie.ru/ commentary/2016/06/23/ru-63886/j2d9 [dostęp: 13.05.2017].pl_PL
dc.referencesСтановая Т., Трансформация путинских элит: 2014−2024, Московский Центр Карнеги, 2017, 26.07, http://carnegie.ru/2017/07/26/ru-pub-72625 [dostęp: 21.08.2018].pl_PL
dc.referencesТуровский Р. [Ф.], Выборы – 2016: новые и старые тенденции в регио- нах, „Politcom.ru” 2016, 26.09, http://politcom.ru/21554.html [dostęp: 26.05.2017].pl_PL
dc.referencesТуровский Р. [Ф.], Губернаторские отставки и назначения: «антикризис- ные маневры» федеральной власти, „Политком.Ru” 2009, 24.02, http:// politcom.ru/7677.html [dostęp: 09.08.2018].pl_PL
dc.referencesТуровский Р. Ф., Региональные выборы в России: случай атипичной демо- кратии, „Democracy.ru” 2007, 21.01, http://www.democracy.ru/article. php?id=1342 [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesТуровский Р. [Ф.], Региональные выборы и эволюция элит в современной России, „Агентство Политических Новостей – Нижний Новгород” 2006, 04.05, http://apn-nn.com/80006-400773.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesФевральские рейтинги одобрения и доверия, „Левада-Центр” 2015, 26.02, http://www.levada.ru/2015/02/26/fevralskie-rejtingi-odobreniya-idoveriya- 4/ [dostęp: 12.05.2017].pl_PL
dc.referencesЧеснаков А., О партработе с регионами, „Актуальные коммента- рии” 2013, 11.06, Фонд „Центр политической конъюнктуры”, http:// actualcomment.ru/o_partrabote_s_regionami.html [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesЧирикова А. Е., Российская элита и ее роль в общественном развитии: вызовы ХХI века, s. 8–9, http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Chirikova. doc [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesЧисленность работников государственных органов и органов местного самоуправления Российской Федерации, Обновлено 2018, 06.04, http:// www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/# [dostęp: 16.06.2018].pl_PL
dc.referencesЧуров В. Е., Арлазаров В. Л., Соловьев А. В., Итоги выборов. Анализ элек- торальных предпочтений, ЦИК России, 2008, 15.09, http://cikrf.ru/ activity/relevant/detail/29380/ [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesШпилькин С. А., Статистическое исследование результатов россий- ских выборов 2007–2009 гг., „Троицкий вариант” 2009, 27.10, No 40, https://trv-science.ru/2009/10/27/statisticheskoe-issledovanie-rezultatovrossijskix- vyborov-2007-2009-gg/ [dostęp: 12.12.2017].pl_PL
dc.referencesЯшин И., Независимый экспертный доклад. Партия „Криминальная Рос- сия”, http://putin-itogi.ru/f/IlyaYashin-PartyCriminalRussia.pdf [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesArrested Mayor Haunts Russia’s Yaroslavl Election, „BBC News” 2013, 06.09, http://www.bbc.com/news/world-europe-23984725 [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesBordachev T., Russia’s Pivot to the East and Comprehensive Eurasian Partnership, „Valdaiclub.com” 2016, 31.08, http://valdaiclub.com/a/highlights/russiapivot- to-the-east-and-comprehensive/ [dostęp: 12.04.2017].pl_PL
dc.referencesCoalson R., Statistics Point To Massive Fraud In Russia’s Duma Vote, „Radio Free Europe/Radio Liberty” 2016, 20.09, https://www.rferl.org/a/statisticspoint- to-massive-fraud-russia-state-duma-elections/28002750.html [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesGolosov G., Building a New Political Machine, „Russian Analytical Digest” 2009, No 57, s. 3, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/ cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD-57-2-6.pdf [dostęp: 28.05.2017].pl_PL
dc.referencesGoode J. P., The Unintended Consequences of Russia’s Gubernatorial Elections, „PONARS Eurasia Policy Memo” 2013, No 283, http://www.ponarseurasia. org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_283_Goode_Sept2013.pdf [dostęp: 06.04.2017].pl_PL
dc.referencesPannier B., Kazakhstan: Ruling Party Gets Even Bigger, „Radio Free Europe/ Radio Liberty” 2006, 22.12, http://www.rferl.org/a/1073642.html [dostęp: 16.05.2017].pl_PL
dc.referencesPertsev A., United Russia Primaries Open Pandora’s Box, Carnegie Moscow Center, 2016, 02.06, http://carnegie.ru/commentary/?fa=63712 [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesPiwowarow J., W Rosji jedynym liberałem jest państwo, „Newsweek.pl” 2008, 12.04, http://www.newsweek.pl/europa/w-rosji-jedynym-liberalem-jestpanstwo, 44236,1,1.html [dostęp: 20.02.2017].pl_PL
dc.referencesReuter O. J., 2016 State Duma Elections: United Russia after 15 Years, „Russian Analytical Digest” 2016, No 189, s. 4, http://www.laender-analysen.de/ russland/rad/pdf/Russian_Analytical_Digest_189.pdf [dostęp: 28.05.2017].pl_PL
dc.referencesSlider D., Petrov N., United Russia’s „Primaries”: A Preview of the Duma Elections?, „Russian Analytical Digest”, No 186, s. 7, http://e-collection. library.ethz.ch/eserv/eth:50404/eth-50404-01.pdf [dostęp: 27.05.2017].pl_PL
dc.referencesSurkov V., Divides Democracy, „Kommersant” 2016, 29.06, http://www. kommersant.com/p686274/r_1/Vladislav_Surkov_Divides_Democracy/ [dostęp: 29.05.2017].pl_PL
dc.referencesWalczak D., Komisja ekspercka rosyjskiego rządu uznała za niemożliwe odrzucenie antyterrorystycznego prawa Jarowoj, „PAI” 2017, 20.01, http:// interpresspai.pl/pl/rosja/item/7794-komisja-ekspercka-rosyjskiego-rzaduuznala- za-niemozliwe-odrzucenie-antyterrorystycznego-prawa-jarowoj [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesWines M., Drive to Impeach Russian President Dies in Parliament, „New York Times” 1999, 16.05, http://www.nytimes.com/1999/05/16/world/drive-toimpeach- russian-president-dies-in-parliament.html [dostęp: 28.03.2017].pl_PL
dc.references„Голос”: Бесплатное использование „одной из партий” школ и больниц для проведения праймериз недопустимо, „Росбалт.RU” 2016, 23.03, http:// www.rosbalt.ru/federal/2016/03/23/1500316.html [dostęp: 09.05.2017].pl_PL
dc.references„Единая Россия” выдвинула Путина кандидатом в президенты РФ от партии, „Россия сегодня” 2011, 27.11, https://ria.ru/politics/20111127/499515128. html [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.references„Единая Россия” исключила Андрея Горохова из списков праймериз в Госдуму, „Калининград.Ru” 2016, 26.06, https://kgd.ru/news/policy/ item/54941-edinaya-rossiya-isklyuchila-andreya-gorohova-iz-spiskovprajmeriz- v-gosdumu [dostęp: 22.08.2018].pl_PL
dc.references„Единая Россия” провела „аудит” членов партии: более 80 тысяч человек утратили связь, „NEWSru.com” 2008, 06.08, http://www.newsru.com/ russia/06aug2008/members.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.references„Паровозы” отказались от депутатских мандатов, „BBCRussian.com” 2007, 14.12, http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc. co.uk/hi/russian/russia/newsid_7143000/7143989.stm [dostęp: 01.02.2018].pl_PL
dc.references„Российский консерватизм” стал официальной идеологией „Еди- ной России”, „РИА Новости” 2009, 21.11, https://ria.ru/politics/ 20091121/194856090.html [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.references116 „паровозов” отказались работать в Госдуме. „Преемником” Путина в Думе стал Сергей Капков – человек Абрамовича, „NEWSru.com” 2007, 13.12, http://www.newsru.com/russia/13dec2007/parovozy.html [dostęp: 01.02.2018].pl_PL
dc.referencesАваков А., „Воспитание Тулеева”: политологи объяснили подоплеку гром- ких задержаний в Кузбассе, „Московский Комсомолец” 2016, 15.11, http:// www.mk.ru/politics/2016/11/15/vospitanie-tuleeva-politologi-obyasnilipodopleku- gromkikh-zaderzhaniy-v-kuzbasse.html [dostęp: 16.06.2018].pl_PL
dc.referencesАгитаторы „Единой России” воспользуются тезисом „большинство не может ошибаться”, 2016, 11.08, https://slon.ru/posts/71909 [dostęp: 12.05.2017].pl_PL
dc.referencesАлексей Макаркин: „Внешнеполитическая мобилизация слабеет, но ощу- щение величия сохраняется, так как связано с более глубинными чув- ствами, чем просто крымский эффект”, „Политком.RU” 2016, 29.12, http://politcom.ru/21926.html [dostęp: 18.02.2017].pl_PL
dc.referencesАльбац Е., Что происходит с „Единой Россией”?, „Эхо Москвы” 2013, 01.04, http://echo.msk.ru/programs/albac/1043194-echo/ [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesАфанасьев М., Есть ли в России спрос на модернизацию. Часть II. Принцип политического плюрализма приходит в головы росси- ян „от противного”, „Газета.ru” 2009, 16.06, https://m.gazeta.ru/ comments/2009/06/16_x_3211160.shtml [dostęp: 06.06.2018].pl_PL
dc.referencesВ ОНФ заявили о давлении ряда губернаторов на участников праймериз ЕР, „РИА Новости” 2016, 15.05, https://ria.ru/politics/20160515/1433688634. html [dostęp: 14.04.2017].pl_PL
dc.referencesВ России растет количество политзаключенных – центр „Мемориал”, „Крым. Реалии” 2015, 04.06, https://ru.krymr.com/a/news/27053923.html [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesВ. Иванов: Образ „идеальной России”, „Взгляд” 2006, 05.10, http://www. vz.ru/columns/2006/10/5/51571.html [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesВ. Рыжков: „Единая Россия” – это инструмент, „Время” 2002, 04.03, http:// www.vremya.ru/print/20314.html [dostęp: 16.05.2017].pl_PL
dc.referencesВ. Юрченко, Откуда берутся молодые технократы, „Новая газета” 2017, 23.10; Президентский резерв управленческих кадров, https://gossluzhba. gov.ru/rezerv [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesБелобородова О., Вячеслав Володин возглавит региональную группу „Еди- ной России”, „Взгляд” 2016, 27.06, https://vz.ru/politics/2016/6/27/818318. print.html [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesБерсенева Т., КС изучает, в какой части решения ЕСПЧ должны испол- няться, „Pravo.ru” 2015, 01.07, http://pravo.ru/court_report/view/119876/ [dostęp: 12.04.2017].pl_PL
dc.referencesБоос не останется губернатором Калининградской области, https:// rb.ru/article/boos-ne-ostanetsya-gubernatorom-kaliningradskoyoblasti/ 6510297.html [dostęp: 06.06.2018].pl_PL
dc.referencesБочарова С., Господин исполнитель, „РБК” 2015, 15.07, https://www.rbc.ru/ society/15/07/2015/56bcb9b39a7947299f72bdea [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesБочарова С., За неправый уклон. Алексей Кудрин раскритиковал „Единую Россию” у Познера вслед за Мироновым, „Газета.Ру” 2010, 09.02, http:// www.gazeta.ru/politics/2010/02/09_a_3321653.shtml [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesВандышева О., Михаил Юревич перешел из губернаторов в депутаты, „Expert Online” 2014, 12.02, http://expert.ru/2014/02/12/mihail-yurevichpereshel- iz-gubernatorov-v-deputatyi/ [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesВеретенникова К., „Медведи” не летают. Борис Грызлов заявил о том, что крылья „Единой России” не нужны, „Время” 2005, 25.04, http:// vremya.ru/print/123558.html [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesВинокуров А., „Единая Россия” реформирует внутренние платформы, „Га- зета.Ру” 2017, 05.04, https://www.gazeta.ru/politics/2017/04/05_a_10612793. shtml#page1 [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesВинокуров А., Правительство и партия едины, „Газета.ру” 2017, 23.01, https://www.gazeta.ru/politics/2017/01/23_a_10488791.shtml#page3 [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesВинокуров А., Братерский А., Маетная Е., Из МВД в правозащитники. Гене- рал-майор МВД Татьяна Москалькова стала новым омбудсменом, „Га- зета.Ру” 2016, 21.04, https://m.gazeta.ru/politics/2016/04/21_a_8189525. shtml [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesВинокуров А., Дергачев В., Юрий Чайка решит судьбу коммуниста. Депутаты от КПРФ напишут письмо Путину с просьбой защи- тить их коллегу, „Газета.Ру” 2015, 17.12, https://www.gazeta.ru/ politics/2015/12/17_a_7975379.shtml?updated [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesВинокуров А., Стародубцева М., „Возвращаться, чтобы сесть, не со- всем правильно”, „Газета.Ру” 2015, 17.07, https://www.gazeta.ru/ politics/2015/07/17_a_7643441.shtml?updated [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesВинокурова Е., „В элитах состояние истерии. Вид машины СК вызывает панику”. В регионах – резкий рост влияния силовиков. „Они уже пыта- ются назначать своих губернаторов”, „Znak” 2013, 25.11, https://www. znak.com/2013-11-22/v_regionah___rezkiy_rost_vliyaniya_silovikov_oni_ uzhe_pytayutsya_naznachat_svoih_gubernatorov [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesВинокурова Е., „ЕР не прочь стать более независимой”. Администрация президента стала уделять „Единой России” меньше внимания, „Znak” 2016, 22.12, https://www.znak.com/2016-12-22/administraciya_prezidenta_ stala_udelyat_edinoy_rossii_menshe_vnimaniya [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesВинокурова Е., „Тебе звонят и говорят: есть хороший карьерный вари- ант, подъезжай”. Как снимают и назначают губернаторов в 2017 году, „Znak” 2017, 06.02, https://www.znak.com/2017-02-06/kak_snimayut_i_ naznachayut_gubernatorov_v_2017_godu [dostęp: 09.08.2018].pl_PL
dc.referencesВладимир Рыжков: „Единая Россия” – это инструмент, „Vremya.ru” 2002, 04.03, http://www.vremya.ru/print/20314.html [dostęp: 20.02.2017].pl_PL
dc.referencesВладислав Сурков: Президент и „Единая Россия” – одно политическое це- лое. – Единая Россия (официальный сайт партии), „Лента.Ру” 2007, 09.06, https://lenta.ru/lib/14159273/full/#101 [dostęp: 13.05.2017].pl_PL
dc.referencesВолодин: выборы должны быть конкурентными и легитимными, „РИА Новости” 2015, 01.31, https://ria.ru/politics/20150131/1045217989.html [dostęp: 06.06.2018].pl_PL
dc.referencesВолодин и Поклонская вошли в предвыборный список „Единой Рос- сии”, „Интернет-портал Российской газеты” 2016, 27.06, https:// rg.ru/2016/06/27/er-utverdila-kandidatami-v-gd-volodina-govoruhinapoklonskuiu- shamanova.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesГаазе К., Кабинет имени Путина: что президент может сделать с прави- тельством, „РБК” 2017, 04.08, https://www.rbc.ru/opinions/politics/04/0 8/2017/598332769a794724574a5e85 [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesГельман В., Трансформация российской партийной системы, „Пу- бличные лекции «Полит.ру»” „Полит.ру”, 2008, 14.03, http://polit.ru/ article/2008/03/14/gelman/ [dostęp: 28.05.2017].pl_PL
dc.referencesГирин Н., Заданный процент. Участие в праймериз „фронтовиков” не изменит долю новых лиц в будущих списках депутатов „Еди- ной России”, „Новая газета” 2011, 12.08, https://www.novayagazeta.ru/ articles/2011/08/12/45418-zadannyy-protsent [dostęp: 08.09.2014].pl_PL
dc.referencesГогин С., Единоросса и зампреда Закса Ульяновской области поймали на полумиллионной взятке, „Новая газета” 2016, 21.06, https://www. novayagazeta.ru/articles/2016/06/21/68991-iz-kresla-vitse-spikera-podsledstvie [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesГолубицкая И., За 15 лет число чиновников в России выросло вдвое, „Myslo. ru” 2017, 16.01, https://myslo.ru/news/tula/2017-01-16-za-15-let-chislochinovnikov- v-Rossii-viroslo-vdvoe [dostęp: 16.06.2018].pl_PL
dc.referencesГордеев В., Витько С., В правительстве обсудили отсрочку „пакета Яро- вой” на пять лет, „РБК” 2017, 04.07, https://www.rbc.ru/politics/04/07/2 017/595b2df89a794768b832dbf1 [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesГосдума рассмотрит 13 октября законопроект „О Правительстве”, „ИТАР-ТАСС” 2004, 12.10, http://uchebana5.ru/cont/1560816-p12.html [dostęp: 04.04.2017].pl_PL
dc.referencesГосдума седьмого созыва начнет работу после обращения президента РФ, ТАСС, 2016, 05.10, http://tass.ru/politika/3678493 [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesДвум бывшим заместителям губернатора Кемеровской области до июня продлили домашний арест, „ТАСС” 2018, 09.02, http://tass.ru/sibirnews/ 4943822 [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesДеменев В., „Единая Россия” приватизирована на 99%, „Свободная Прес- са Нижний Новгород” 2010, 17.12, http://svpressa-nn.ru/2010/169/ edinaya-rossiya-privatizirovana-na-99.html [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesДеменев В., Главный оппонент „Единой России” – губернатор?, „Свободная Пресса Нижний Новгород” 2010, 28.05, http://svpressa-nn.ru/2010/142/ glavnyi-opponent-edinoi-rossii-gubernator.html [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesДергачев В., Винокуров А., Галимова Н., КПРФ просит ЕР вы- йти из офшоров, „Газета.Ру” 2015, 01.09, https://m.gazeta.ru/ politics/2015/09/01_a_7734731.shtml [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesДергачев В., Кузнецова Е., Линделл Д., „Варяг” из центра: как изме- нился портрет губернатора-новичка за 18 лет, „РБК” 2017, 16.10, https://www.rbc.ru/politics/16/10/2017/59de58a99a79474f1855c9d0?utm_ source=amp_full-link [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesДля чиновников категории „А” пенсионный возраст с 70 лет. „Дворянский жест” Путина, http://maxpark.com/community/2831/content/1484889 [dostęp: 04.05.2017].pl_PL
dc.referencesДоброхотов Р., Летающий медведь и тоска в „Единой России”. Заседание так называемого либерального клуба „Единой России” многое расстави- ло по местам, „Slon.ru” 2011, 26.10, https://republic.ru/russia/letayushchiy_ medved_i_toska_v_edinoy_rossii-692058.xhtml [dostęp: 11.05.2017].pl_PL
dc.referencesДоронина О., Единоросы омедведились, „Expert Online” 2012, 28.05, http:// expert.ru/2012/05/28/edinorossyi-omedvedilis/ [dostęp: 09.05.2017].pl_PL
dc.referencesДоронина О., Иносчет до тюрьмы доведет, „Expert Online” 2012, 26.06, http:// expert.ru/2012/07/26/inoschet-do-tyurmyi-dovedet/ [dostęp: 12.04.2017].pl_PL
dc.referencesДума разрешила нефтегазоносным округам отменить выборы губернаторов, „РИА Новости” 2015, 27.01, https://ria.ru/politics/20150127/1044538621. html [dostęp: 09.06.2018]; http://expert.ru/russian_reporter/2013/14/chtobyizdes- byili-ih-dengi-zhenyi-i-lyubovnitsyi/ [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesЕвстифеев Д., Белый террор. Зюганов пожаловался Путину на преследо- вание коммунистов – в понедельник один депутат от КПРФ получил срок, другой попал под следствие, „Газета.Ру” 2014, 26.05, https://www. gazeta.ru/social/2014/05/26/6049073.shtml?updated [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesЖегулев И., Черные кассиры Почему «Единую Россию» принуждают отка- заться от неофициальных избирательных фондов, „Meduza” 2016, 31.03, https://meduza.io/feature/2016/03/31/chernye-kassiry [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesЖуков В., „Из-за Абдулкадырова единороссы чуть не потеряли Ниж- ний Тагил”, „URA.RU” 2016, 06.06, https://ura.news/articles/1036268058 [dostęp: 22.08.2018].pl_PL
dc.referencesЗудин А. Ю., Новая публичность: моноцентризм и „режим консуль- таций”, Библиотека РАПН, 2006, 04.01, http://www.rapn.ru/library. php?d=291&n=35&p=12 [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesИгнатьев В., Политические измены Олега Сорокина, „Общая Газета” 2015, 29.09, http://og.ru/politics/2015/09/29/politicheskie-izmeny-olegasorokina [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesИноземцев В., Как рухнет режим. Возможный сценарий, „Republic.ru” 2015, 05.01, https://republic.ru/insights/1202339/ [dostęp: 10.02.2017].pl_PL
dc.referencesИноземцев В., Накопленная усталость, или Когда рухнет режим? Причины, по которым это произойдет, автором уже описаны, осталось понять – когда, „Republic.ru” 2016, 27.12, https://republic.ru/posts/77872 [dostęp: 10.02.2017].pl_PL
dc.referencesК рассмотрению проекта федерального бюджета Государственная дума приступила в полном составе, „Телекомпания НТВ” 2009, 21.10, http:// www.ntv.ru/novosti/178438/video/ [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesКашин О., Аплодирующая массовка. Чем „Единая Россия” хуже КПСС? Пар- тия власти как главный враг российского правящего класса, „Republic. ru” 2016, 23.01, https://republic.ru/posts/78805 [dostęp: 28.01.2016].pl_PL
dc.referencesКичанова В., Более 70% россиян поддержали право регионов на самоопределе- ние, „Slon.ru” 2014, 18.11, http://slon.ru/fast/russia/71-rossiyan-podderzhalpravo- regionov-na-samoopredelenie-1185554.xhtml [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesКозлов П., Кремль не продлит договор с Татарстаном. Изменит ли это что-то?, Русская служба Би-би-си, 2017, 11.08, https://www.bbc.com/ russian/features-40904692 [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesКолесников А., Владимир Владимирович приступил к реализации программы Бенито Муссолини. Чай с Путиным-2, „Новая газета” 2011, 06.05, https:// www.novayagazeta.ru/articles/2011/05/09/5704-vladimir-vladimirovichpristupil- k-realizatsii-programmy-benito-mussolini [dostęp: 15.04.2017].pl_PL
dc.referencesКоломиец М., Личная ответственность за честные выборы: Володин включен в список „ЕР”, „Ридус. Агентство гражданской журналистики” 2016, 27.06, https://www.ridus.ru/news/224864.html [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesКомаров А., В чем особенности праймериз „Единой России”, „Dni.ru” 2017, 28.05, https://dni.ru/polit/2017/5/28/370409.html [dostęp: 28.05.2018].pl_PL
dc.referencesКонституционный суд разрешил не платить компенсацию бывшим акцио- нерам ЮКОСа, „Ведомости” 2017, 19.01, https://www.vedomosti.ru/politics/ news/2017/01/19/673644-konstitutsionnii-sud-yukosa [dostęp: 12.04.2017].pl_PL
dc.referencesКречетников А., ОНФ – замена „Единой России» или прицеп к ней?, „BBCRussia. com” 2013, 29.03, http://www.bbc.com/russian/russia/2013/03/130329_putin_ party_construction [dostęp: 16.06.2018].pl_PL
dc.referencesКто финансирует российские партии?, 2015, 05.09, http://inance. ru/2015/09/finansi-partij/ [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesКузьменкова О., Кресло за лояльность. Кандидатов, снявшихся с регио- нальных выборов в пользу „Единой России”, обещали трудоустроить за проявленную лояльность, „Газета.Ру” 2012, 15.10, http://www.gazeta. ru/politics/2012/10/15_a_4812865.shtml [dostęp: 10.04.2017].pl_PL
dc.referencesКынев А., Отмежевание от тени. Путин начал дистанцироваться от „Единой России” уже давно, „Republic.ru” 2012, 17.01, https://republic.ru/ russia/otmezhevanie_ot_teni-731496.xhtml [dostęp: 16.06.2018].pl_PL
dc.referencesКынев А., Партийные финансы: как „оппозиция” догоняет „партию вла- сти”, „Forbes.ru” 2015, 14.05, http://www.forbes.ru/mneniya-column/ vertikal/288267-partiinye-finansy-kak-oppozitsiya-dogonyaet-partiyuvlasti [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesКынев А., С фигой в кармане, „Газета.ру” 2011, 14.03, https://www.gazeta. ru/comments/2011/03/14_x_3553753.shtml [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesЛевинсон А., Важнейшее из искусств: как телевидение формирует созна- ние россиян, „РБК” 2016, 24.08, http://www.rbc.ru/opinions/politics/24/0 8/2016/57bd601b9a7947df992a83c1http://www.rbc.ru/opinions/politics/2 4/08/2016/57bd601b9a7947df992a83c1 [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesМ. Прохоров: Власть в регионах „приватизируют» силовики, „РБК” 2013, 06.11, https://www.rbc.ru/politics/06/11/2013/570412559a794761c0ce3655 [dostęp: 16.06.2018].pl_PL
dc.referencesМ. Рубин, Е. Антонова, Единороссы и ОНФ разберутся с нелояльными властями в регионах, „РБК” 2015, 09.12, https://www.rbc.ru/politics/09/ 12/2015/5666f6019a7947b905751cc1?from=materials_on_subject [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesМакутина М., „Голос” обнаружил схему скрытого финансирования „Еди- ной России”, „РБК” 2016, 04.08, http://www.rbc.ru/politics/04/08/2016/57 a1f67c9a7947f9e2d61f2a [dostęp: 09.05.2017].pl_PL
dc.referencesМакутина М., Рубин М., „Единая Россия” перемешает округа на выборах вопреки протестам оппозиции, „РБК” 2015, 15.10, https://www.rbc.ru/ politics/15/10/2015/561f8e4d9a7947ddd08d3e7d [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesМакутина М., Рустамова Ф., Стародубцева М., Принтер правительства: кто заставил Думу принять рекордное число законов, „РБК” 2016,24.07, https://www.rbc.ru/politics/24/07/2016/578f789c9a7947c1f15cf09e [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesМедведев встретится с участниками праймериз „Единой России”, „Взгляд.Ру” 2016, 28.03, http://www.vz.ru/news/2016/3/28/801942.html [dostęp: 22.08.2018].pl_PL
dc.referencesМедведев запретил главам регионов называться президентами, „Газе- та Известия” 2010, 29 декабря, http://izvestia.ru/news/483625 [dostęp: 05.04.2017].pl_PL
dc.referencesМедведев получил корочки „Единой России”, „LIFE.NEWS” 2012, 22.05, 13:32, http://lifenews.ru/news/92489 [dostęp: 07.05.2017].pl_PL
dc.referencesМинеева Ю., Политические бюджетники. Исследование „ГОЛОСа”: как финансовая поддержка „правильных” партий оборачивается заключе- нием выгодных госконтрактов, „Новая газета” 2016, 10.08, https://www. novayagazeta.ru/articles/2016/08/10/69503-politicheskie-byudzhetniki [dostęp: 09.05.2017].pl_PL
dc.referencesНа праймериз в Москве пришло рекордное количество избирателей, „Газета района Замоскворечье (ЦАО) Замоскворечье” 2014, 12.06, http://zamoskvorech.caoinform.ru/2014/06/12/na_prajmeriz_v_moskve_ prishlo_rekordnoe_kolichestvo_izbiratelej/ [dostęp: 28.05.2018].pl_PL
dc.referencesНаша российская модель демократии называется суверенной демокра- тией, www.edinros.ru/news.html?id=114108 [dostęp: 13.05.2017].pl_PL
dc.referencesНикифорова М., Черкасов Г., Хамраев В., Большая партийная мечта, „Vremya.ru” 2002, 04.03, http://www.vremya.ru/2002/37/13/20312.html [dostęp: 05.04.2015].pl_PL
dc.referencesО планах „Единой России” корреспонденту газеты „Время новостей” Ма- рии Никифоровой рассказал председатель генерального совета партии Александр Беспалов, „Время Новостей Online” 2002, 04.03, http://www. vremya.ru/print/20314.html [dostęp: 19.05.2017].pl_PL
dc.referencesОпрос: Россиянам важнее стабильность, а не реформы, „Vedomosti.ru” 2016, 22.07, https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/22/650219- rossiyanam-vazhnee-stabilnost [dostęp: 24.03.2017].pl_PL
dc.referencesОсипов И., Как финансируются российские выборы: расследование Forbes, „Forbes.ru” 2012, 10.10, http://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/159304- novyi-sezon-ohoty-na-biznes-naidutsya-li-biznesmeny-sredi-senatorov [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesОсипов Н., „Ельцинская гвардия” уходит на покой: региональную власть ждут перемены, „Вести.Ру” 2009, 11.11, http://www.vesti.ru/doc. html?id=325197&tid=74515 [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesОтмена принципа „двух ключей” негативно отразилась на аукционах по недрам в ХМАО, „Ura.news” 2006, 08.02, https://ura.news/news/761 [dostęp: 09.08.2018]pl_PL
dc.referencesОчерки истории партии „Единая Россия”. Глава 7. Блоки Рыбкина и Чер- номырдина. НДР как новая версия „партии власти” и результат выборов в Госдуму 17 декабря 1995 года, „Московская областная газе- та” 2016, 16.08, http://moscowoblgazeta.ru/663-istoriya-er.-glava-7.html [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referencesПартийная щедрость: с кем „Единая Россия” поделилась властью в окру- гах, „РБК” 2016, 29.06, https://www.rbc.ru/politics/29/06/2016/57729ebb9 a79476a6d3a840a [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesПартийные проекты, http://er.ru/party/projects/ [dostęp: 13.04.2017].pl_PL
dc.referencesПерцев А., Свои миры: как начала разрушаться вертикаль вла- сти, Московский Центр Карнеги, 2017, 18.01, http://carnegie.ru/ commentary/?fa=67705 [dostęp: 10.02.2016].pl_PL
dc.referencesПесков о назначении „силовиков” в регионах: Путин им доверяет, 2016, 28.07, https://ria.ru/politics/20160728/1473088914.html [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesПодосенов С., „Нынешняя Россия наиболее близка к идеальной”. Согласно опросу Левада-центра, 86% россиян гордятся своей страной, „Gazeta. ru” 2014, 19.11, http://www.gazeta.ru/politics/2014/11/18_a_6305885. shtml [dostęp: 27.05.2017].pl_PL
dc.referencesПолитологи к юбилею „Единой России” подвели итоги деятельности партии, „РИА Новости” 2011, 01.12, https://ria.ru/politics/20111201/503028008. html; http://er.ru/history/ [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesПочему арестован губернатор Сахалина. Экономист Наталья Зубаре- вич о начале „разборок по понятиям” для отъема региональной не- фтегазовой ренты, „Ведомости” 2015, 04.03, https://www.vedomosti.ru/ newspaper/articles/2015/03/04/geografiya-gubernator-ne-po-ponyatiyam [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesПродлили удовольствие. „Единая Россия” увлеклась своими праймериз, „Lenta.ru” 2011, 27.07, https://lenta.ru/articles/2011/07/27/primaires/ [dostęp: 28.05.2018].pl_PL
dc.referencesПутин: фракция ЕР в Госдуме обновилась наполовину, „Актуальные ком- ментарии” 2011, 08.12, http://actualcomment.ru/putin_fraktsiya_er_v_ gosdume_obnovilas_napolovinu.html [dostęp: 22.08.2018].pl_PL
dc.referencesРезунков В., Самая скучная кампания, „Радио Свобода” 2016, 16.09, https://www.svoboda.org/a/27991655.html [dostęp: 20.08.2018].pl_PL
dc.referencesРейтер С., Стаббс Д., Как арест губернатора Кировской области свя- зан с парламентскими выборами, „Reuters.com” 2016, 20.10, https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN12K231?pageNumber=1&virtu alBrandChannel=0 [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesРейтинг эффективности губернаторов. Восьмой выпуск, Фонд разви- тия гражданского общества, 2015, 10.02, http://civilfund.ru/mat/view/73 [dostęp: 06.04.2017].pl_PL
dc.referencesРодионов А., Белянин А., Пашкова Т., 2,5 года с Мишариным – итоги работы губернатора Свердловской области Подробный анализ си- туации от „Нового Региона”, https://newdaynews.ru/ekb/386498.html [dostęp: 03.06.2018].pl_PL
dc.referencesРожкова Н., Золото партий. Кто спонсирует политику в России?, „Lenta. ru”, https://lenta.ru/articles/2016/06/03/zoloto/ [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesРожкова Н., У партий нашли офшорные деньги „Голос” нашел иностран- ных спонсоров у нескольких партий, „Газеты.Ru” 2016, 04.08, https://m. gazeta.ru/politics/2016/08/03_a_9747185.shtml [dostęp: 09.05.2015].pl_PL
dc.referencesРоссийские губернаторы, не являющиеся членами „Единой России”, „РИА Новости” 2012, 26.02, https://ria.ru/spravka/20140226/997176023.html [dostęp: 09.08.2018].pl_PL
dc.referencesРубин М., „Единая Россия” переподчинила центру региональных агита- торов, „РБК” 2014, 11.12, https://www.rbc.ru/politics/11/12/2014/54887f 1d2ae5962c80e6a892 [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesРубин М., Идущего на выборы губернатора раскритиковали московские единороссы, „РБК” 2015, 11.12, https://www.rbc.ru/politics/11/12/2015/56 6b0db19a7947bbcebecf5e [dostęp: 14.06.2018].pl_PL
dc.referencesРубин М., Бочарова С., Антонова Е., Городских избирателей разбавят жителями села на выборах в Госдуму, „РБК” 2015, 01.09, https://www. rbc.ru/politics/01/09/2015/55e5fe8f9a794729ad9b3386?from=materials_ on_subject [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesРумянцев Ф., Барабано И., В „Единой России” есть что-то фальшивое, „Га- зета.Ру” 2005, 02.03, https://www.gazeta.ru/politics/2005/03/02_a_247342. shtml [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesРябов А., Пока не началось, „Полит.ру” 2006, 10.02, http://polit.ru/ article/2006/02/10/ryabov [dostęp: 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesСамохина С., Кремль разработал критерии эффективности для губер- наторов, Лента новостей (Москва) от 17.02.2017, 16:14, http://www. kommersant.ru/doc/3223648 [dostęp: 18.02.2017].pl_PL
dc.referencesСерков Д., Задержанных в Дагестане чиновников и силовиков обвинят в создании ОПГ, „РБК” 2018, 05.02; https://www.rbc.ru/society/05/02/201 8/5a7827569a794782f9e068d3 [dostęp: 06.04.2018].pl_PL
dc.referencesСерова Я., Куда уходят „паровозы”, „Новая газета” 2007, 27.04, https:// www.novayagazeta.ru/articles/2007/04/27/33718-kuda-uhodyat-parovozy [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesСибирский экологический центр попал в список иностранных аген- тов, „Коммерсантъ – Лента новостей (Москва)” 2015, 13.02, http:// kommersant.ru/doc/2668025 [dostęp: 12.03.2017].pl_PL
dc.referencesСоловьев А., Российский партогенез, современные практики, „Обозре- ватель – Observer” 2004, No 3 (170), http://observer.materik.ru/observer/ N3_2004/3_13.htm [dostęp: 14.03.2017].pl_PL
dc.referencesСтепенин М., Сколько стоит депутатское кресло, „The New Times” 2007, 15.06, https://newtimes.ru/stati/others/3eab6ebb3d35e39ea0df53e76ba64f 5e-skolko-stout-depytatskoe-kreslo.html [dostęp: 04.04.2017].pl_PL
dc.referencesСурначева Е., Макутина М., Для партии не жалко, „РБК” 2016, 02.06, https://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/03/574df7229a79471f538a2cda [dostęp: 15.11.2018].pl_PL
dc.referencesСурначева Е., Макутина М., Крупнейшие спонсоры „Единой России” побе- дили на праймериз, „РБК” 2016, 02.06, http://www.rbc.ru/politics/02/06/2 016/574df7229a79471f538a2cda?from=newsfeed [dostęp: 09.05.2017].pl_PL
dc.referencesСъезд „Единой России” одобрил программу партии на 10 лет, „Газета.Ру” 2009, 21.11, https://www.gazeta.ru/news/lenta/2009/11/21/n_1427099. shtml [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesТрофимов А., Краткая история закручивания гаек в России, „Forbes.ru”, http://www.forbes.ru/sobytiya-slideshow/vlast/84393-kratkaya-istoriyazakruchivaniya- gaek-v-rossii/slide/9?photo=2 [dostęp: 15.04.2017].pl_PL
dc.referencesФальсификации на выборах-2012: факты, интриги, расследования, „РосБиз- несКонсалтинг” 2012, 05.03, http://top.rbc.ru/society/05/03/2012/640439. shtml [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesФурман Д., Проблема 2008: общее и особенное в процессах перехода по- стсоветских государств, „Полит.ру” 2007, 19.10, http://polit.ru/ article/2007/10/19/furman/ [dostęp: 16.05.2017].pl_PL
dc.referencesХачатрян Д., Не допустить „пятой колонны”!, „Novaya Gazeta.ru” 2012, 17.07, http://www.novayagazeta.ru/politics/53562.html?print=1 [dostęp: 10.05.2017].pl_PL
dc.referencesХэлпин Т., Эксперт-компьютерщик утверждает: Медведеву „накрути- ли” лишние голоса, „The Times” 2008, 18.04, https://www.inopressa.ru/ article/18Apr2008/times/medvedev.html [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesЦыбульский В., Итоги выборов в Госдуму оказались слишком идеаль- ными Ученые нашли подозрительные числа в явке избирателей и результатах голосования, „Meduza” 2017, 13.01, https://meduza.io/feature/2017/01/13/itogi-vyborov-v-gosdumu-okazalis-slishkomidealnymi [dostęp: 04.06.2017].pl_PL
dc.referencesЦыбульский В., Синдром отмены. Власти начали избавляться от выборов губернаторов, ,„Lenta.ru” 2013, 24.01, http://lenta.ru/articles/2013/01/24/ gouverneurs/ [dostęp: 14.09.2014].pl_PL
dc.referencesЧервонящий В., „Омская инициатива” ушла в тень, http://bk55.ru/news/ article/11142/ [dostęp: 08.09.2018].pl_PL
dc.referencesШевалье Е., Чем известна глава управления АП по внутренней политике Татьяна Воронова?, „Аргументы и Факты” 2015, 23.03, http://www.aif. ru/dontknows/file/chem_izvestna_glava_upravleniya_ap_po_vnutrenney_ politike_tatyana_voronova [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesЯрцев И., Кто такие праймериз?, „Politcom.ru” 2011, 17.08, http://politcom. ru/12408.html [dostęp: 09.04.2017].pl_PL
dc.referencesFoxall A., Assessing the State of Russian Politics 2013: the Moscow Mayoral Election, http://henryjacksonsociety.org/2013/09/13/assessing-the-state-ofrussian- politics-2013-the-moscow-mayoral-election/ [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.references„Единая Россия” о работе правительства Медведева: „Бездействие пра- вительства в экономической сфере убивает эффект от социальной поддержки и запланированных индексаций, так как рост цен съеда- ет рост доходов”, 2015, 19.01, https://kprf.ru/opponents/er/138292.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.references„Единая Россия” получила конституционное большинство в Госдуме. Что это значит?, https://meduza.io/cards/edinaya-rossiya-poluchila-konstitutsionnoe- bolshinstvo-v-gosdume-chto-eto-znachit [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.references„Очередной год провалов и нереализованных обещаний”. Обзор основных событий в жизни партии „Единая Россия” в 2013 году, https://kprf.ru/ opponents/er/127085.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.references„Первая сотня резерва управленческих кадров, находящихся под патрона- жем Президента России, 2009, 17.02, http://kremlin.ru/events/president/ news/3212 [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesБ. Грызлов о социальном составе „Единой России”. Открытый ответ на вопрос „Аргументов и фактов”, 2010, 28.04, http://www.politonline.ru/ interpretation/4746712.html [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesБорис Ельцин: „Берите столько суверинетета, сколько сможете прогло- тить”, Президентский Центр Б. Н. Ельцина, 2015, 06.08, https://yeltsin. ru/news/boris-elcin-berite-stolko-suverineteta-skolko-smozhete-proglotit/ [dostęp: 16.06.2018].pl_PL
dc.referencesВенедиктов А., Замечательное выражение Дмитрия Муратова – „Дума, как взбесившийся принтер, выплевывала законы один за другим”, Twitter, 2012, 17.07, https://twitter.com/aavst/status/225417811034517504 [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesВижу много графиков о фальсификации на выборах. Что они значат?, „Meduza” 2016, 19.09, https://meduza.io/cards/vizhu-mnogo-grafikov-ofalsifikatsii- na-vyborah-chto-oni-znachat [dostęp: 04.06.2018].pl_PL
dc.referencesЕдиный день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах, https:// unecon.ru/countryandworld/edinyy-den-golosovaniya-2016-goda-otvetyna- voprosy-o-vyborah [dostęp: 22.08.2018].pl_PL
dc.referencesИнтервью Дмитрия Медведева программе „Вести в субботу” телеканала „Россия”, 2016, 02.07, https://er.ru/news/143813/ [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesИнтервью телеканалам „Первый”, „Россия” и НТВ, 28 ноября 2003 года 20:00, Ново-Огарево, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22229 [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesКак Владислав Сурков создавал партию власти, 2011, 23.11, http://www. online812.ru/2011/11/23/016/ [dostęp: 04.04.2017].pl_PL
dc.referencesКынев А., Выборы Московской Городской Думы 4 декабря 2005: апофеоз имитационных выборов, http://www.scilla.ru/works/raznoe/ak-mgd05. html [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesНа выборы с Сильвестром Сталлоне или о чём пишет „Столица Единой России”, https://nstarikov.ru/blog/66510 [dostęp: 08.08.2018].pl_PL
dc.referencesО классовой природе и социальном составе политических партий, Ниже- городское региональное отделение КП РФ, 2015, 05.05, http://archive. kompas-rf.ru/articles/112/8155.html [dostęp: 09.08.2018].pl_PL
dc.referencesПартия „Единая Россия” сегодня, https://er.ru/party/today/ [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesПравительство Медведева – правительство „Единой России”, 2016, 27.06, https://nstarikov.ru/blog/67496 [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesПресс-конференция Председателя ЦИК России А. А. Вешнякова 25 дека- бря 2006 года на тему „О предстоящих выборах в регионах Россий- ской Федерации в будущем, 2007 году” (стенограмма), „Viperson” 2006, 25.12, http://pligin.viperson.ru/articles/press-konferentsiya-predsedatelyatsik- rossii-a-a-veshnyakova-25-dekabrya-2006-goda-na-temu-opredstoyaschih- vyborah-v-regionah-rossiyskoy-federatsii-v-buduschem- 2007-godu-stenogramma [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesПроект национализации элиты можно сказать провалился полностью. Незыгарь, https://rusmonitor.com/proekt-nacionalizacii-ehlity-mozhnoskazat- provalilsya-polnostyu-nezygar.html [dostęp: 12.11.2017].pl_PL
dc.referencesРасширенное заседание рабочей группы по формированию системы „От- крытое правительство”, 2012, 14.03, http://kremlin.ru/events/president/ transcripts/deliberations/14773/work [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesСведения о выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов, выдвигаемых политическими партиями на выборах депутатов зако- нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в единый день голосования 18 сен- тября 2016 года, http://tass.ru/elections2016/article/2748297/ [dostęp: 30.11.2017].pl_PL
dc.referencesСколько силовиков среди российских губернаторов, „Meduza”, https:// meduza.io/short/2016/07/28/skolko-silovikov-sredi-rossiyskihgubernatorov- v-odnoy-kartinke [dostęp: 05.06.2018].pl_PL
dc.referencesСтанислав Белковский – Особое мнение, „Эхо Москвы” 2016, 27.06, https:// echo.msk.ru/programs/personalno/1790942-echo/ [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.referencesСъезд партии „Единая Россия”. Завершилась работа первого этапа XII съезда партии „Единая Россия”, 24 сентября 2011 года, 13:10, Мо- сква, http://kremlin.ru/events/president/news/12802 [dostęp: 09.06.2018].pl_PL
dc.referencesУстав Партии „Единая Россия”, https://er.ru/party/rules/#4; https:// storonniki.info/o-nas/ [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesФедеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Фе- дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от партии «Единая Россия», http://er.ru/news/143674/userdata/files/2016/06/30/ federalnyij-spisok.doc [dostęp: 08.06.2018].pl_PL
dc.referencesЧирикова А. Е., Институт социологии Российской академии наук, http:// www.gorby.ru/userfiles/chirikova(1).pdf [dostęp: 09.08.2018].pl_PL
dc.referencesЧлены Совета Федерации РФ – члены партии „Единая Россия”, https:// er.ru/persons/federal_council/ [dostęp: 10.06.2018].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-261-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe