Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Czynniki determinujące wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej/spójności UE przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) na przykładzie regionu łódzkiego w latach 2007-2018

This email address is used for sending the document.