Show simple item record

dc.contributor.authorSowińska-Heim, Julia
dc.date.accessioned2021-05-26T10:30:46Z
dc.date.available2021-05-26T10:30:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSowińska-Heim J., Transformacje i redefinicje. Adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji a zachowanie ciągłości historycznej miejsca, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-439-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-439-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35809
dc.description.abstractAutorka prezentowanej książki ukazu je wagę oraz złożoność problemów i wyzwań wynikających z wprowadzenia nowej funkcji do obiektu architektonicznego, stanowiącego część ważnego dziedzictwa kulturowego. Współczesne zjawisko adaptacji do nowej funkcji zostało ukazane z jednej strony jako konsekwencja przemian zachodzących w sposobie myślenia o dziedzictwie i jego ochronie, a z drugiej - jako ważny czynnik pobudzający zmiany, tytułowe transformacje i redefinicje, nie tylko na poziomie ingerencji w substancję materialną, lecz także roli dziedzictwa we współczesnym mieście, jego znaczeniu społecznym i kulturowym. Skala tego zjawiska oraz jego wpływ za równo na aktualny i przyszły wygląd miast, jak i na to, czy następne pokolenia będą miały możliwość odczytania pierwotnego znaczenia ważnego dla miasta i jego kultury dziedzictwa architektonicznego, sprawia, że problematyka ta ma współcześnie szczególne znaczenie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttransformacja miastapl_PL
dc.subjectredefinicjapl_PL
dc.subjectadaptacjapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectdziedzictwo architektonicznepl_PL
dc.subjectwolność artystycznapl_PL
dc.subjectpostindustrialne dziedzictwopl_PL
dc.titleTransformacje i redefinicje. Adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji a zachowanie ciągłości historycznej miejscapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number288pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-440-0
dc.referencesArchiwum Muzeum Fabryki w Łodzi: Materiały ikonograficzne oraz prasowe dotyczące Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi.pl_PL
dc.referencesArchiwum Muzeum Sztuki w Łodzi Dział Dokumentacji Naukowej Zbiory Specjalne: Łódź, ul. Ogrodowa nr 17 opracowanie konserwatorskie, sygn. AG-201/51/21. Dokumentacja prawna i techniczna obiektów, sygn. AG-201/78/10. Dokumentacja powykonawcza prac konserwatorskich, sygn. AG-201/78/19.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi: Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, sygn. 1483.pl_PL
dc.referencesMiejski Konserwator Zabytków: Karty ewidencyjne zespołów i założeń zespołów fabrycznych.pl_PL
dc.referencesNarodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Łodzi: Opracowanie dotyczące historii rozwoju przestrzennego zespołu fabrycznego Poznańskiego, oprac. Agnieszka Lorenc-Karczewska, Włodzimierz Witkowski, Maciej Jaskulski.pl_PL
dc.referencesWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 1. Dokumentacja naukowo-techniczna: Łódź, ul. Tymienieckiego 25, sygn. 205/49. Łódź, ul. Ogrodowa 17/19 (Z.P.B. im. J. Marchlewskiego), sygn. 212/13–15. Łódź, ul. Targowa 1/3, sygn. 802/1; sygn. 802/3; sygn. 802/5; sygn. 802/6; sygn. 802/8; sygn. 802/9 a, b; sygn. 802/14; sygn. 802/20. 2. Dokumentacja historyczno-architektoniczna: Łódź, ul. Piotrkowska 138/140, sygn. 799 D.N.Hist. Dokumentacja historyczno-architektoniczna zabudowań dawnej fabryki F. Ramischa przy ul. Piotrkowskiej 138/140 w Łodzi, oprac. Jan Salm, Łódź 2007, sygn. 798 D.N.Hist. Łódź. Osiedle domów dla robotników tzw. „Księży Młyn” i pałac Herbsta, oprac. Teresa Szyburska, Warszawa 1972. 3. Karty Ewidencyjne Łódzkich Zabytków Architektury i Budownictwa – wybór.pl_PL
dc.referencesDeklaracje, dokumenty, karty, konwencje, wytyczne, zalecenia Burra Charter (1999) – The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, Australian ICOMOS, Burra 1999, http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/BURRA_CHARTER.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesBurra Charter (2013) – The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, Australian ICOMOS, Burra 2013, http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesDeklaracja Amsterdamska, przyjęta na Kongresie w sprawie Europejskiego Dziedzictwa Architektonicznego w Amsterdamie, 21–25 października 1975, http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesDeklaracja w sprawie zachowania genius loci (ducha miejsca), przyjęta przez XVI Zgromadzenie Generalne ICOMOS, Québec, 4 października 2008, http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesDeklaracja z Xi’an w sprawie konserwacji otoczenia budowli, miejsc i obszarów stanowiących dziedzictwo, przyjęta przez XV Zgromadzenie Generalne ICOMOS, Xi’an (Chiny), 21 października 2005 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesDokument z La Valetty w sprawie ochrony i zagospodarowania miast historycznych i dzielnic zabytkowych, przyjęta przez CIVVIH, XVII Zgromadzenie Generalne ICOMOS, Paryż, 28 listopada 2011, http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesDokument z Nara o autentyzmie, uzgodniony przez uczestników konferencji „Nara Conference on Authenticity in relation to the World Heritage Convention” organizowanej przez UNESCO, ICCROM, ICOMOS, Nara (Japonia), 1–6 listopada 1994, http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesEuropean Charter of the Architectural Heritage, adopted by the Council of Europe, October 1975, http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/culture/cultureMain/Instruments/European_Charter.pdf (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesEuropejska konwencja krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r., Dz.U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98.pl_PL
dc.referencesEuropejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r., Dz.U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564.pl_PL
dc.referencesICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, ratified by the 16th General Assembly of ICOMOS, Québec, 4 October 2008, http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesICOMOS Charter on the Built Vernacular Heritage, ratified by ICOMOS 12th General Assembly, Mexico, October 1999, https://www.nid.pl/upload/iblock/1c8/1c891d23650d659c0911237a218e2cf5.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesICOMOS Charter – Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, ratified by ICOMOS 14th General Assembly, Victoria Falls (Zimbabwe) 2003, https://www.icomos.org/charters/structures_e.pdf (dostęp: 20.12.2018).pl_PL
dc.referencesICOMOS International Cultural Tourism Charter: Managing Tourism at Places of Heritage Significance, ratified by ICOMOS 12th General Assembly, Mexico, October 1999, https://www.icomos.org/charters/tourism_e.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesICOMOS New Zealand Charter for the Conversion of Places of Cultural Heritage Value, New Zealand 2010, https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/ICOMOS_NZ_Charter_2010_FINAL_11_Oct_2010.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesKarta Ateńska – Postanowienia Konferencji w Atenach w 1931 r., Ateny, 21–30 października 1931, http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesKarta Krakowska – Pryncypia konserwacji i restauracji dziedzictwa architektoniczno- urbanistycznego, Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Kraków, 26 października 2000, http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/Karta%20Krakowska%202000.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesKarta ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym, ICAHM–ICOMOS, Lozanna 1990, http://www.icomos-poland.org/pl/dokumenty-doktrynalne.html (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesKarta Wenecka – Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta Wenecka 1964), sporządzona w trakcie II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników w Wenecji w 1964, przyjęta przez ICOMOS w 1965, https://www.nid.pl/upload/iblock/15f/15f3d-8201c79013f37d81be7c64697f5.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesKarta z Burra – Karta ICOMOS Australia w sprawie miejsc o znaczeniu kulturowym, przyjęta przez Australijski Komitet Narodowy ICOMOS, Burra 1979, http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesKonwencja Rady Europy o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 października 1985 r., Dz.U. z 2012 r., poz. 210.pl_PL
dc.referencesKonwencja ramowa Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, przyjęta w Faro dnia 27 października 2005, https://nid.pl/upload/iblock/844/8445eee1eed20fe93856a52376d47eaa.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesKonwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz.U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018.pl_PL
dc.referencesKonwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 20 października 2005 r., Dz.U. z 2007 r. Nr 215, poz. 1585.pl_PL
dc.referencesKonwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r., Dz.U. z 1976, Nr 32, poz. 190.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowa Karta ochrony miast historycznych ICOMOS, przyjęta na VIII Zgromadzeniu Generalnym ICOMOS, Toledo–Waszyngton, październik 1987, https://nid.pl/upload/iblock/c24/c24426151a435a21a02c80d717cf8a7c.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesNizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage, International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), Nizhny Tagil, 17 July 2003, www.ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilCharter.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesParis Declaration on Heritage as a Driver of Development. Adopted at Paris, UNESCO Headquarters, on Thursday 1st December 2011, ICOMOS XVIIème Assemblée Générale, Paris 2011, https://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_Declaration_de_Paris_EN_20120109.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesWorld Heritage Committee Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. First Session UNESCO, Paris, 27 June–1 July 1977, http://whc.unesco.org/archive/opguide77b.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesWspólne wytyczne ICOMOS–TICCIH w zakresie konserwacji obiektów, konstrukcji, obszarów i krajobrazów dziedzictwa przemysłowego (Zasady Dublińskie), Paryż, 28 listopada 2011, http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesZalecenia UNESCO dotyczące ochrony zespołów zabytkowych i tradycyjnych i ich roli w życiu współczesnym (Rekomendacja Warszawska), Konferencja Generalna UNESCO, Warszawa/Nairobi, 26 listopada 1976, http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesZalecenie UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, Konferencja Generalna UNESCO, Paryż, 10 listopada 2011, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/rekomenkrajobraz.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesAdaptive Reuse: Preserving our Past, Build our Future, Australian Government Department of the Environment and Heritage, Canberra 2004.pl_PL
dc.referencesAddress by Mr Federico Mayor, Director General of UNESCO at the Third International Symposium of the World Heritage Cities, Bergen, 28 June 1995, http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001010/101086E.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesArchitectural Heritage: Inventory and Documentation Methods in Europe. Proceedings, European Colloquy Organized by the Council of Europe and the French Ministry for Education and Culture – Direction du Patrimoine: Nantes, 28–31 October 1992, Council of Europe, Strasbourg 1993, https://pdfs.semanticscholar.org/ed38/80edad5d34473e9b41f343a7ecd7942be1a3.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesBudapest Declaration – Building European civil society through community development, Budapest, April 2004, http://www.iacdglobal.org/wp-content/uploads/2017/01/Postion-statement-Budapest.pdf (dostęp: 20.12.2018).pl_PL
dc.referencesCode on the Ethics of Co-existence in Conserving Significant Places, Australian ICOMOS 1998, http://australia. icomos.org/wp-content/uploads/Code-on-the-Ethics-of-Co-existence. pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesCommunication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions: Towards an Integrated Approach to Cultural Heritage for Europe, European Commission, Brussels, 22 July 2014, http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesCultural and urban regeneration. Cultural activities and creative industries: a driving force for urban regeneration. Conclusions and Recommendations from the work done by the URBACT Culture network, Lille Métropole 2006, s. 19, http://urbact.eu/sites/default/files/conclusionsuc-english.pdf (dostęp: 20.12.2018).pl_PL
dc.referencesGetting Cultural Heritage to Work for Europe. Report of the Horizon 2020 Expert Group on Cultural Heritage, European Commission, Directorate-General of Research and Innovation, Brussels 2015, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b01a0d 0a-2a4f-4de0-88f7-85bf2dc6e004 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesHeritage at Risk: ICOMOS Word Report on Monuments and Sites in Danger, http://www.icomos.de/index.php?lang=Deutsch&contentid=182&navid=231 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. A publication of the International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, Paris 2011, https://www.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesNorms of Quito – ICOMOS Final Report of the Meeting on the Preservation and Utilization of Monuments and Sites of Artistic and Historic Value, Quito, Equador, from November 29 to December 2 1967 r., https://www.icomos.org/en/ resources/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-andstandards/168-the-norms-of-quito (dostęp: 22.12.2018).pl_PL
dc.referencesNowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona, 20 listopada 2003, red. pol. Towarzystwo Urbanistów Polskich, tłum. z edycji franc. Stanisław Wyganowski, http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska%202003_pl.pdf (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesReport of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (dostęp: 12.07.2018).pl_PL
dc.referencesReusing Redundant Buildings: Case Studies of Good Practice in Urban Regeneration – Prepared for the Department of the Environment by URBED (Urban and Economic Development) Ltd., H.M.S.O., London 1987.pl_PL
dc.referencesSustaining the Historic Environment: New Perspectives on the Future: an English Heritage Discussion Document, English Heritage, London 1997.pl_PL
dc.referencesUNESCO Report of the Rapporteur on the Second Meeting of the Bureau of the Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage in Paris, UNESCO Paris, 28–30 May 1979, http://whc.unesco.org/archive/repbur79.htm (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesWorld Heritage List: Historic Centre of Warsaw, http://whc.unesco.org/en/list/30 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, Dz.U. z 1928 r. Nr 29, poz. 265.pl_PL
dc.referencesUchwała Rady Ministrów Nr 318 z dnia 8 grudnia 1960 r. o zasadach wykorzystania obiektów zabytkowych na cele użytkowe, M.P. z 1961 r. Nr 1, poz. VI.pl_PL
dc.referencesMiejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź październik 1974.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie przyjęcia Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1993 r. Nr 6, poz. 71.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr LXIII/623/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy ul. Drewnowską, ul. Zachodnią, ul. Ogrodową i projektowanym przebiciem ul. Gen. L. Żeligowskiego, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1997 r. Nr 15 poz. 95.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2067.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1745.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XXXIV/0568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Uproszczonego lokalnego program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013, http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/index.php?str=183&id=15236 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr O/01/2006 Krajowej Rady Izby Architektów z 2006 r. w sprawie Standardów wykonywania zawodu i zakresu usług architekta, http://www.izbaarchitektow. pl/pliki/standardy_wykonywania_zawodu_i_zakres_uslug_architekta.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr LXXVI/1483/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi, http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/04_1483.DOC (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XII/199/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”, finansowanego z mechanizmu skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007–2013, http://archiwum.bip.uml.lodz. pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/05_0199.DOC (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/05_0279.DOC (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XXX/588/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statusu instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź–Miasto Kultury” w Łodzi, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 131, poz. 1288.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XCI/1585/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania zintegrowanego programu rozwoju terenów Księżego Młyna „Księży Młyn 2016”, http://naszksiezymlyn.pl/akty-prawne/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XCIX/1826/10 Rady Miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi [uchwała ta utraciła moc na podstawie uchwały Nr XLII/1110/17], http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&id=25916 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pod nazwą Strategia marki i komunikacji marketingowej marki Łodzi na lata 2010–2016, http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/06_81.PDF (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+, https://bip.uml.lodz.pl/miasto/dokumenty-strategiczne-miasta/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/06_840.DOC (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, https://bip.uml.lodz.pl/miasto/dokumenty-strategiczne-miasta/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr LXVI/1415/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, http://www.mpu.lodz.pl/data/other/uchwala_rm_06_1415.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”, Dz.U. z 2015 r., poz. 315.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr VII/116/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Statutu „EC1 – Miasto Kultury” w Łodzi, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., poz. 1147.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XVIII/408/15 Rady Miejskiej z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, https://www.infor.pl/akt- -prawny/U72.2015.193.0003922,uchwala-nr-xviii40815-rady-miejskiej-w- -lodzi-zmieniajaca-uchwale-wsprawie-utworzenia-inadania-statutu-instytucji- -kultury-pod-nazwa-ec1-lodz-miasto-kultury-wlodzi.html (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1398.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej, M.P. z 2015 r., poz. 1235.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, http://archiwum.uml.lodz.pl/rewitalizacja/dokumenty_i_materialy_do_pobrania/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr LXIX/1753/18 Rady Miasta w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/rada_miejska/interpelacje/7/1753.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/PORTAL_REWITALIZACJA/GPR/1980.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesEC1 program funkcjonalno-użytkowy. Aranżacja i przebudowa budynków EC1 Wschód na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, Łódź 2017.pl_PL
dc.referencesKoncepcja programowa Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, oprac. Rafał Syska et al., Łódź 2017.pl_PL
dc.referencesLocal Action Plan for Piotrkowska Street: raport z projektu URBAMECO – City Project / City Areas / Poor Areas / Economic Development, http://urbact.eu/sites/default/ files/lap_piotrkowska.pdf (dostęp: 14.05.2018).pl_PL
dc.referencesLokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+. Założenia, http://archiwum.bip. uml.lodz.pl/_plik.php?id=40419&PHPSESSID=a8e4cc6f375661620320c8c3a73b274c (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesŁódź: Usługi projektowe polegające na aktualizacji dokumentacji projektowej, niezbędnej do wykonania prac budowlanych objętych Zadaniem 2 EC1 Zachód, w ramach Projektu Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne. EC1 Biuletyn Informacji Publicznej, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesMaster Plan realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi, t. I–VII, oprac. Deloitte, 2014.pl_PL
dc.referencesMateriały do wniosku o uznanie elementów krajobrazu kulturowego miasta poprzemysłowego w Łodzi za Pomnik Historii, oprac. Krzysztof Pawłowski, Jan Salm, Bartosz M. Walczak, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesNarodowy Plan Rewitalizacji 2022, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesProblemy przebudowy Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi. Materiały z konkursu TUP nr 11/68, Łódź 1969.pl_PL
dc.referencesProblemy przebudowy Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi. Materiały z konkursu TUP nr 11/68, Łódź 1969.pl_PL
dc.referencesProgram rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014–2020, oprac. Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, https:// www.lodzkie.pl/kultura/program-rozwoju-kultury/download/316_7458572b6a54584a6b4e20e0b40fbf92 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesRaport na temat funkcjonownia systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, red. Jacek Purchla, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesRaport z konsultacji społecznych dotyczących założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+, Łódź 2015, archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=41383&PHPSESSID=a8e4cc6f375661620320c8c3a73b274c (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesRaport z wykonania zadania 1 pn. „Rekomendacje w zakresie integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z diagnostyką dotychczasowych praktyk”, [w:] Łódź rewitalizuje. Zestaw rekomendacji dla prowadzenia procesu rewitalizacji w centrum Łodzi, oprac. Ds Consulting, 2015.pl_PL
dc.referencesRewitalizacja obszarowa centrum Łodzi. Wstępny plan projektu 7 – część inwestycyjna, oprac. Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.pl_PL
dc.referencesRewitalizacja obszarowa centrum Łodzi. Wstępny plan projektu 8 – część inwestycyjna, oprac. Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.pl_PL
dc.referencesStandardy opracowania dokumentacji projektowej dla tzw. zabytków nieruchomych (propozycja), oprac. Jan Tajchman, ICOMOS 2013.pl_PL
dc.referencesStrategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ [wersja skrócona], red. Marek Janiak, Magdalena Wiśniewska, Bartosz Poniatowski, Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009–2020, oprac. Sztab Piotrkowska, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesStrategia zarządzania marką Łódź na lata 2010–2016, https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/czym-jest-sektor-kreatywny/ (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesTożsamość Łodzi (założenia programu budowania definicji tożsamości Łodzi), oprac. Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, Łódź 2005, http://piotrkowska.pl/dokumenty/201207041455200.tozsamosclodzi.pdf (dostęp: 25.02.2018).pl_PL
dc.referencesUmowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi z dnia 22 września 2015 r., http://www.bip.ec1lodz.pl/files/docs/umowa_z_ministerstwem.pdf (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesZintegrowany program rewitalizacji Księżego Młyna, oprac. Zespół ds. rewitalizacji Księżego Młyna: http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=29848&PHPSESSID=6a9dd6fe6a89 9f5f48d597 b51992ec80 (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesA Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, red. Stanisław Liszewski, Craig Young, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesAdaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. Bogusław Szmygin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa–Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesAffelt Waldemar J., Dziedzictwo w kontekście rozwoju zrównoważonego, [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, red. Bogusław Szmygin, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Warszawa–Lublin 2008, s. 7–16.pl_PL
dc.referencesAffelt Waldemar J., Estetyka zabytku budownictwa jako wyzwanie dla jego adaptacji, [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. Bogusław Szmygin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa–Lublin 2009, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesAffelt Waldemar J., O wartościach architektury przemysłowej i nie tylko, [w:] Wartościowanie zabytków architektury, red. Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 17–36.pl_PL
dc.referencesAffelt Waldemar J., Przesłanki aksjologiczne konserwacji zasobów dziedzictwa techniki, [w:] Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego, red. Julian Kołodziej, Instytut Historii Nauki PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Warszawa–Bydgoszcz 2011, s. 121–142.pl_PL
dc.referencesAlonso Isabel V., Meurs Valerie M., Assessing the Performance of Conservation Activities, [w:] Measuring Heritage: Conservation Performance, red. Silvio Mendes Zancheti, Katriina Similä, CECI and ICCROM, Olinda–Rome 2012.pl_PL
dc.referencesAnholt Simon, Tożsamość konkurencyjna, Fundacja Promocja Polski, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesAnholt Simon, Tożsamość konkurencyjna, Fundacja Promocja Polski, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesAraoz Gustavo, Protecting Heritage Places under the New Heritage Paradigm and Defining its Tolerance for Change. A Leadership Challenge for ICOMOS, [w:] Conservation Turn – Return to Conservation. Tolerance for Change. Limits of Change: Proceedings of the International Conferences of the ICOMOS, International Scientific Committee for the Theory and Philosophy of Conservation and Restoration: Prague, May 5th-9th 2009, Florence, March 3th-6th 2011, red. Wilfried Lipp et al., Edizioni Polistampa, Firenze 2012, s. 47–52.pl_PL
dc.referencesArcheologia przemysłowa w Polsce, t. 1–3, red. Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesArcheologia przemysłowa w Polsce, t. 4, red. Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesArgan Gulio C., Contardi Bruno, Michelangelo: Architect, Phaidon Press, Milano 2004.pl_PL
dc.referencesThe Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, red. Brian Graham, Peter Howards, Ashgate, Cornwall 2008.pl_PL
dc.referencesAshworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, red. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew K. Zuziak, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997, s. 25–48.pl_PL
dc.referencesAshworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesAssmann Aleida, Między historią a pamięcią. Antologia, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesAtlas Miasta Łodzi, red. Stanisław Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesAtlas miasta Łodzi (suplement 1), red. Stanisław Liszewski, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesAugé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. Roman Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesAurora Fernández Per, Mozas Javier, Arpa Javier, Reclaim Remediate Reuse Recycle, A+t Architecture Publishers, Vitoria–Gasteiz 2012. Por. Reduce Reuse Recycle. Architecture as Resource. German Pavilion. La Biennale di Venezia 2012, red. Muck Petzet, Florian Heilmeyer, Hatje CantzVerlag, Ostfildern 2012.pl_PL
dc.referencesBadziak Kazimierz, Szkice do dziejów rodziny Poznańskich. U źródeł awansu ekonomicznego i społecznego, [w:] Imperium rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, red. Maja Jakóbczyk, Katarzyna Kuropatwa-Pik, Cezary Pawlak, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2012, s. 15–45.pl_PL
dc.referencesBadziak Kazimierz, Wielkość i upadek fortuny Poznańskich. U źródeł awansu ekonomicznego i społecznego, [w:] Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, red. Stanisław Liszewski, Wiesław Puś, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991, s. 79–113.pl_PL
dc.referencesBadziak Kazimierz, Zarys dziejów Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. Stanisław Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009, s. 27–61.pl_PL
dc.referencesBald Kazimierz, Plansza XLIV: Przestrzeń dobra publicznego, obszar tożsamości miasta Łodzi, [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. Stanisław Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesBaranowski Bohdan, Łódź rolnicza (od połowy XVI do początku XIX w.), Prezydium Łódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Łódź 1973.pl_PL
dc.referencesBarbacci Alfredo, Konserwacja zabytków we Włoszech (1956), [w:] Zabytek i historia wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX w., red. Piotr Kosiewski, Jarosław Krawczyk, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012, s. 205–240.pl_PL
dc.referencesBarndt Kerstin, „Memory Traces of an Abandoned of Futures”. Industrial Ruins in the Postindustrial Landscapes of Germany, [w:] Ruins of Modernity, red. Julia Hell, Andreas Schönle, Duke University Press, Durham–London 2010, s. 270–293.pl_PL
dc.referencesBartkiewicz Zygmunt, Złe miasto. Obrazy z 1907 roku, Nakładem Jana Czempińskiego, G. Gebethner i Sp., Warszawa–Kraków 1911.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, Płynna nowoczesność, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBeatus Beata, Zbudujemy organizację partyjną ludu łódzkiego. Przekształcimy Łódź w miasto przemysłu, kultury i dobrobytu mas pracujących. Wywiad z tow. Kozłowskim – pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej, „Głos Robotniczy” 1946, nr 94, s. 4.pl_PL
dc.referencesBell Daniel, The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York 1976.pl_PL
dc.referencesBenjamin Walter, Źródło dramatu żałobnego w Niemczech, tłum. Andrzej Kopacki, Sic!, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesBerkowicz Andrzej, Geyerowska legenda, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1961.pl_PL
dc.referencesBernstein Levitt, Royal Exchange Theatre, Manchester: https://www.levittbernstein.co.uk/project-stories/royal-exchange-theatre/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesBinney Marcus, Burman Peter, Chapels and Churches: Who Cares, British Tourist Authority, London 1977.pl_PL
dc.referencesBishop Peter, Lesley Williams, The Temporary City, Routledge, London–New York 2012.pl_PL
dc.referencesBofill Ricardo, La Fábrica, http://www.ricardobofill.com/la-fabrica/read/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesBofill Ricardo, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, [w:] Time, Space, Existence: Made in Europe. La Biennale di Venezia 2014, Global Art Affairs Foundation, Venezia 2014, s. 36–37.pl_PL
dc.referencesBoito Camillo, Questioni pratiche di belle arti, restauri, concorsi, legislazione, professione, insegnamento, Ulrico Hoepli, Milan 1893.pl_PL
dc.referencesBoito Camillo, Zagadnienie praktyczne sztuk pięknych (1893), [w:] Zabytek i historia: wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX w., red. Piotr Kosiewski, Jarosław Krawczyk, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012, s. 201–204.pl_PL
dc.referencesBonenberg Wojciech, Aspekt badawczy w procesie rewitalizacji, [w:] Rewitalizacja miast/Urban Regeneration: vol. II, red. Wojciech Bonenberg, Krzysztof Baczyński, s. 79–90.pl_PL
dc.referencesBonenberg Wojciech, The Future of the City. Between Science and Creative Vision, „Technical Transactions. Architecture”, 2014, z. 2-A, s. 33–50.pl_PL
dc.referencesBorén Thomas, Young Craig, Conceptual Export and Theory Mobilities: Exploring the Reception and Development of the „Creative City Thesis” in the Post-Socialist Urban Realm, „Eurasian Geography and Economic” 2016, vol. 57 (4–5), s. 588–606.pl_PL
dc.referencesBorusiewicz Władysław, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesBoym Svetlana, The Future of Nostalgia, Basic Books, New York 2001.pl_PL
dc.referencesBrooker Graeme, Stone Sally, (Re)readings. Interior Architecture and the Design Principles of Remodeling Existing Buildings, RIBA Enterprises, London 2004.pl_PL
dc.referencesBrown-Saracino Japonica, The Gentrification Debates: A Reader, Routledge, New York– Oxon 2010.pl_PL
dc.referencesBudrecki Lech, Posłowie, [w:] Władysław Reymont, Ziemia obiecana, t. 1 i 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957, s. 325–341.pl_PL
dc.referencesBukal Grzegorz, Karta Wenecka – zapisy i możliwości ich zastosowania w praktyce, [w:] Karta Wenecka 1964–2014, red. Weronika Bukowska, Janusz Krawczyk, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015, s. 151–164.pl_PL
dc.referencesBukal Grzegorz, Ochrona i zagrożenie wartości zabytków – czyli o skutkach braku wartościowania i co dalej..., [w:] Wartościowanie zabytków architektury, red. Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków; Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa2013, s. 61–70.pl_PL
dc.referencesBulanda Andrzej, Mucha Włodzimierz, Bulanda i Mucha Architekci 1991–2011, Trygon, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBullen Peter, Love Peter, A New Future for the Past: a Model for Adaptive Reuse Decision-making, „Built Environment Project and Asset Management” 2011, vol. 1 (1), s. 32–44.pl_PL
dc.referencesBullen Peter, Love Peter, The Rhetoric of Adaptive Reuse or Reality of Demolition: Views from the Field, „Cities”, 2010, vol. 27, s. 215–224.pl_PL
dc.referencesByrne Dyne, Brayshaw Helen, Ireland Tracy, Social Significance a Discussion Paper, NSW National Parks and Wildlife Service, Hurstville 2001.pl_PL
dc.referencesbż/b, Alternatywne serce miasta. Poznajcie OFF Piotrkowską, 2014, „TVN 24”, https://www.tvn24.pl/lodz,69/alternatywne-serce-miasta-poznajcie-off-piotrkowska,481497.html (dostęp: 5.01.2018).pl_PL
dc.referencesCameron Christina, From Warsaw to Mostar: the World Heritage Committee and Authenticity, „APT Bulletin: Journal of Preservation Technology”, 2008, no. 2–3, s. 19–24.pl_PL
dc.referencesCamocini Barbara, Rebaglio Agnese, Restoration Economy. Manufaktura, Łódź, „Int/AR”, 2012, vol. 3, s. 7–16.pl_PL
dc.referencesCampbell Robert, Thoughts On José Rafael Moneo, Essay, „The Boston Guide” [The Pritzker Architecture Prize], https://www.pritzkerprize.com/sites/default/files/inline-files/1996_essay.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesCantacuzino Sherban, New Uses for Old Buildings, „The Architectural Review” 1972, s. 262–324.pl_PL
dc.referencesCantacuzino Sherban, New Uses for Old Buildings, Architectural Press, London 1975.pl_PL
dc.referencesCarlo Scarpa – the Other City – die andere Stadt, red. Peter Noever, Ernst und Sohn, Berlin 1989.pl_PL
dc.referencesCarlo Scarpa: the Complete Works, red. Francesco dal Co, Giuseppe Mazzarioli, New York 1984.pl_PL
dc.referencesCarlyle Thomas, Signs of the Times (1829), https://pdcrodas.webs.ull.es/anglo/CarlyleSignsOfTheTimes.pdf (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesCasanelles Eusebi, TICCIH’s Charter for Industrial Heritage, [w:] Industrial Heritage Re-Tooled. The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, red. James Douet, The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, Carnegie Publishing, Lancaster 2012, s. 228–233.pl_PL
dc.referencesCastells Manuel, Siła tożsamości, tłum. Sebastian Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesCastells Manuel, Społeczeństwo sieci, tłum. Janusz Stawiński, Sebastian Szymański et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesChen Jie, Judd Bruce, Hawken Scott, Adaptive Reuse of Industrial Heritage for Cultural Purposes in Beijing, Shanghai and Chongqing, „Structural Survey”, 2016, vol. 34, nr 4/5, s. 331–350.pl_PL
dc.referencesChoay Françoise, Alegoría del Patrimonio, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona 2007.pl_PL
dc.referencesChoay Françoise, The Invention of the Historic Monument, Cambridge University Press, Cambridge 2001.pl_PL
dc.referencesCizler Jasna, The Role of Creative and Civil Initiatives in Transforming Post-Industrial Landscapes: A Case Study of Industrial Heritage Re-use in the Czech Republic, „Architecture and Civil Engineering”, 2014, vol. 12 (3), s. 207–219.pl_PL
dc.referencesCollingwood Robin G., The Idea of History, Oxford University Press, Oxford 1994.pl_PL
dc.referencesConservation – Adaptation. Keeping Alive the Spirit of the Place: Adaptive Reuse of Heritage with ‘Symbolic Value’, red. Donatella Fiorani, Loughlin Kealy, Stefano F. Musso, EAAE – European Association for Architectural Education, Hasselt 2017.pl_PL
dc.referencesCossons Neil, Why Preserve the Industrial Heritage, [w:] Industrial Heritage Re-Tooled. The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, red. James Douet, The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, Carnegie Publishing, Lancaster 2012, s. 6–16.pl_PL
dc.referencesCramer Johannes, Breitling Stefan, Architecture in Existing Fabric, Birkhäuser, Berlin 2007.pl_PL
dc.referencesCrippa Maria A., Carlo Scarpa: Theory, Design, Project, MIT Press, Cambridge 1986.pl_PL
dc.referencesCudny Waldemar, Socio – Economic Changes in Lodz – Results of Twenty Years of System Transformation, „Geograficky Časopis” 2012, no. 15, s. 3–27.pl_PL
dc.referencesCultural Heritage Counts for Europe [full report], red. Claire Giraud-Labaltem, Kate Pugh, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Joanna Sanetra-Szeliga, Brian Smith, Aziliz Vandesande, Clara Thys, International Cultural Centre, Krakow 2015, http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesCultural Heritage in the 21st Century. Opportunities and Challenges, red. Monika A. Murzyn, Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesCunnington Pamela, Change of Use: the Conversion of Old Buildings, Alpha Books, London 1988.pl_PL
dc.referencesCzepczyński Mariusz, Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs, Ashgate, Hampshire 2008.pl_PL
dc.referencesCzubiński Jacek, Wawelski spór Stanisława Tomkiewicza z Adolfem Szyszko-Bohuszem, „Wiadomości Konserwatorskie” 2013, nr 36, s. 38–45.pl_PL
dc.referencesdal Co Francesco, The Architecture of Carlo Scarpa, [w:] Carlo Scarpa: the Complete Works, red. Francesco dal Co, Giuseppe Mazzarioli, Electa/Rizzoli, New York 1984, s. 24–69.pl_PL
dc.referencesDanielewski Michał, Przybylska Aleksandra, Od dziś miasto jest tam, „Gazeta Wyborcza – Kultura” 2007, nr 260, s. 21.pl_PL
dc.referencesDaniszewski Tadeusz, 1-szy maja 1892 r., „Głos Robotniczy” 1946, nr 118, s. 10.pl_PL
dc.referencesDaniszewski Tadeusz, W Łodzi przed pół wiekiem, „Głos Robotniczy” 1946, nr 118, s. 4.pl_PL
dc.referencesDavis Susan G., Spectacular Nature: Corporate Culture and the Sea World Experience, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 1997.pl_PL
dc.referencesde la Torre Marta, Mason Randall, Introduction, [w:] Assessing the Values of Cultural Heritage. Research Report, red. Marta de la Torre, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2002, s. 3–4.pl_PL
dc.referencesDehio Georg, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w XIX stuleciu, [w:] Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, tłum. i wstęp Ryszard Kasperowicz, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012, s. 91–114.pl_PL
dc.referencesDettloff Paweł, Fabiański Marcin, Fischinger Andrzej, Zamek królewski na Wawelu. Sto lat odnowy (1905–2005), Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesDettloff Paweł, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w latach 1918–1939. Teoria i praktyka, Universitas, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesThe Documentation Centre: Architecture, https://museums.nuernberg.de/ documentation- center/architecture/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesDolistowska Małgorzata, Miasta wielokrotnego zapisu – ikonosfera nowych przestrzeni tożsamości, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 2010, z. 7-A/2, s. 57–60.pl_PL
dc.referencesDomański Bolesław, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, red. Zygmunt Ziobrowski, Danuta Ptaszycka-Jackowska, Anna Rębowska, Andrzej Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 2000, s. 107–142.pl_PL
dc.referencesDominguez Martin, Interview with Carlo Scarpa, [w:] Carlo Scarpa: the Complete Works, red. Francesco dal Co, Giuseppe Mazzarioli, s. 297–299.pl_PL
dc.referencesDouglas James, Building Adaptation, Elsevier, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesDressler Zbigniew, Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych, Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesDubois Marc, Refurbishing the House of God: Adaptive Reuse of Religious Buildings in Flanders, „The Low Countries” 2002, no. 10, s. 70–75.pl_PL
dc.referencesDubos René J., Pochwała różnorodności, tłum. Ewa Krasińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesDymnicka Małgorzata, Tożsamości miejskie, [w:] Miasto Przestrzeń Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Wydwnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 15–48.pl_PL
dc.referencesDymnicka Małgorzata, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz Jerzy, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz Jerzy, Groeger Lidia, Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesDziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. Monika A. Murzyn, Jacek Purchla, Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesDziedzictwo XX wieku – kryteria wyboru, zasady ochrony, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, red. Bogusław Szmygin, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesEC1. Historia, http://ec1lodz.pl/historia-ec1 (dostęp: 12.04.2018).pl_PL
dc.referencesElektrownia Łódzka XXV lat 1907–1932, oprac. Edward Ulmann, Ludwik Tołłoczko, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne Sp. Akc. w Łodzi, Łódź 1932.pl_PL
dc.referencesEley Peter, Worthington John, Industrial Rehabilitation, Architectural Press, London 1984.pl_PL
dc.referencesEngelberg Meinrad, Renovatio Ecclesiae. Die „Barockisierung” mittelalterlicher Kirchen, Imhof, Augsburg 2005.pl_PL
dc.referencesFainstein Susan S., The Changing World Economy and Urban Restructuring, [w:] Leadership and Urban Regeneration: Cities in North America and Europe, red. Dennis R. Judd, Michael Parkinson, Sage, London 1990, s. 31–47.pl_PL
dc.referencesFairclough Graham, Cultural Landscape, Sustainability, and Living with Change?, [w:] Managing Change: Sustainable Approaches to the Conservation of the Built Environment. 4th Annual US/ICOMOS International Symposium, Philadelphia–Pensylvania 2001, red. Jeanne Marie Teutonico, Frank Matero, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2003, s. 23–46.pl_PL
dc.referencesFairs Marcus, A Shop in Church by Merkx+Girod Architecten, „dezeen magazine”, 2007, http://www.dezeen.com/2007/12/04/a-shop-in-a-church-by-merkx-girod-architecten/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesFalk Nikolas, New Uses for Old Industrial Buildings, [w:] Industrial Buildings. Conservation and Regeneration, red. Michael Stratton, E. & F.N. Spon, London 2000, s. 89–102.pl_PL
dc.referencesFaulkner Peter, Ruskin and Morris, „The Journal of the William Morris Society” 2000, vol. 14, no. 1, s. 6–17.pl_PL
dc.referencesFazette Bordage, The Factories: Conversion for Urban Culture, Birkhäuser, Basel 2002.pl_PL
dc.referencesFeilden Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford 2003.pl_PL
dc.referencesFeilden Bernard M., Jokilehto Jukka, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM, Rome 1993.pl_PL
dc.referencesFinn Donovan, DIY Urbanism; Implications for Cities, „Journal of Urbanism” 2014, vol. 7(4), s. 381–398.pl_PL
dc.referencesThe First Heritage Forum of Central Europe, red. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesFlatt Oskar, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa 1853.pl_PL
dc.referencesFleming Michael, Legitimating Urban „Revitalisation” Strategies in Post-Socialist Lódź, „East European Politics and Societies” 2012, no. 2, s. 254–273.pl_PL
dc.referencesFlorida Richard L., Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesFlorida Richard, The Death and Life of Great Industrial Cities, [w:] SynergiCity: Reinventing the Postindustrial City, red. Paul Hardin Kapp, Paul J. Armstrong, University of Illinois Press, Urbana, Chicago–Springfield 2012, s. vii–viii.pl_PL
dc.referencesFrąk Michał, „Le Monde” pisze o Łodzi: miasto kontrastów, „Gazeta Wyborcza”, 2011, nr 256, s. 4.pl_PL
dc.referencesFrampton Kenneth, Carlo Scarpa and the Adoration of Joint, [w:] Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, red. John Cava, MIT Press, Cambridge 1995, s. 299–333.pl_PL
dc.referencesFranger Benjamin, Adaptive re-use, [w:] Industrial Heritage Re-Tooled. The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, red. James Douet, The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, Carnegie Publishing, Lancaster 2012, s. 110–117.pl_PL
dc.referencesFrey Bruno S., The Evaluation of Cultural Heritage: Some Critical Issues, [w:] Economic Perspectives on Cultural Heritage, red. Michael Hutter, Ilde Rizzo, Palgrave Macmillan, London 1997, s. 31–49.pl_PL
dc.referencesFrodl Walter, Pojęcie i kryteria wartościowania zabytków: ich oddziaływanie na praktykę konserwatorską, tłum. Marian Arszyński, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesFrycz Jerzy, Modernizm i konserwacja zabytków, [w:] Sztuka około roku 1900: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1969, s. 93–112.pl_PL
dc.referencesFrycz Jerzy, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795– 1918, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesFukuyama Francis, Koniec historii, tłum. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski, Znak, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesFuses Joseph, Viader Joan M., Joseph Fuses, Joan Maria Viader: Works, 1983–1993, Universidad de Navarra, Pamplona 1997.pl_PL
dc.referencesFuses Joseph, Viader Joan M., Restoration of Les Aligues Building for the Central Administration of the University of Girona, http://www.fusesviader.com/en/project/restoration-les-algues-girona (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesGądecki Jacek, Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury, Wydawnictwo Rolewski, Złotoryja 2005.pl_PL
dc.referencesGangel Tanitha, The Experience of the Book: the Interior of Bookshops in the Netherlanden through the Years, MA Thesis Book and Digital Media Studies, 2015, https:// openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/ 1887/35590/MA-thesis_Gangel_TheExperienceoftheBook.pdf?sequence=1 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesGaniatsas Vassilis, Heritage as Ethical Paradigms of Identity and Change: In Need of New Conceptual Tools, Practices or Attitude?, [w:] Conservation Turn – Return to Conservation. Tolerance for Change. Limits of Change: Proceedings of the International Conferences of the ICOMOS, International Scientific Committee for the Theory and Philosophy of Conservation and Restoration: Prague, May 5th-9th 2009, Florence, March 3th-6th 2011, red. Wilfried Lipp et al., Edizioni Polistampa, Firenze 2012, s. 151–161.pl_PL
dc.referencesGarrod Brian, Fyall Alan, Managing Heritage Tourism, „Annals of Tourism Research” 2000, vol. 27, no. 3, s. 682–708.pl_PL
dc.referencesGasidło Krzysztof, Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.pl_PL
dc.referencesGasidło Krzysztof, Metody poszukiwania rozwiązań w projektowaniu architektonicznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.pl_PL
dc.referencesGasidło Krzysztof, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.pl_PL
dc.referencesGawdzik Marek, Funkcja mieszkaniowa w strukturach poprzemysłowych, [w:] Architektura morska i przemysłowa – nowe wyzwania, red. Maria Stawicka-Wałkowska et. al., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 59–66.pl_PL
dc.referencesGawdzik Marek, Przeobrażenia architektury: adaptacje, modernizacje, rehabilitacje, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesGawdzik Marek, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych – źródło nowej formy architektonicznej, [w:] Architektura morska i przemysłowa – nowe wyzwania, red. Maria Stawicka-Wałkowska et. al., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 49–57.pl_PL
dc.referencesGibson Lisanne, Pendlebury John R., Valuing Historic Environments, Ashgate Publishing, Farnham 2009.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGillis John R., Memory and Identity: the History of a Relationship, [w:] Commemorations: The Politics of National Identity, red. John R. Gillis, Princeton University Press, Princeton 1994, s. 3–24.pl_PL
dc.referencesGill-Piątek Hanna, Gentryfikacja, czyli jak Off-Piotrkowska zmierza do Paryża, „Dziennik Łódzki”, 17.08.2013, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/970083,gentryfikacja-czyli-jak-offpiotrkowska-zmierza-do-paryza,id,t.html (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesGinsbert Adam, Łódź. Studium monograficzne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1962.pl_PL
dc.referencesGiovannoni Gustavo, Vecchie città ed edilizia nuova, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1931.pl_PL
dc.referencesGlancey Jonathan, In the Beginning Was the Bestseller, „The Guardian” 2008, http:// www.theguardian.com/artanddesign/2008/apr/09/architecture.bestbookshops (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesGlass Ruth, Introduction: Aspects of Change, [w:] London: Aspects of Change, red. Centre for Urban Studies, MacKibbon and Kee, London 1964, s. xiii–xlii.pl_PL
dc.referencesGlendinning Miles, The Conservation Movement A History of Architectural Preservation. Antiquity to Modernity, Routledge, London–New York 2013.pl_PL
dc.referencesGospodini Aspa, Portraying, Classifying and Understanding the Emerging Landscapes in the Post-Industrial City, „Cities” 2006, vol. 23, no. 5, s. 311–330.pl_PL
dc.referencesGra o miasto, red. Bohdan Jałowiecki, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesGraham Stephen, Patsy Healey, Relational Concepts of Space and Place: Issues for Planning Theory and Practice, „European Planning Studies” 1999, vol. 7, no. 5, s. 623–646.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder Joanna, Łódzkie enklawy biedy, [w:] Żyć i pracować w enklawach biedy (Klimaty łódzkie), red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 36–63.pl_PL
dc.referencesGryglewski Piotr, De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Neriton, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGutowska Krystyna, Kobyliński Zbigniew, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2011, nr 6, s. 51–72.pl_PL
dc.referencesGutowski Maciej, Cywilizacyjne i kulturowe czynniki kształtowania domu mieszkalnego dzisiaj, [w:] Budownictwo mieszkaniowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji. Architektura, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1997, s. 199–202.pl_PL
dc.referencesGzamm Jerzy, Łódź się zmienia, czyli trochę ogólnych wrażeń, „Słowo Powszechne” 1951, nr 305, s. 2.pl_PL
dc.referencesGzell Sławomir, Miasto sieci i jego społeczność – ku konkretyzacji zapisów Nowej Karty Ateńskiej 2003, [w:] Nowe przestrzenie w mieście. Ich organizacja i funkcje, red. Iwona Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 63–77.pl_PL
dc.referencesHac Aleksandra, Łączmy to, co kochamy, z tym, co w Łodzi najlepsze, „Gazeta Wyborcza – Łódź”, 2009, nr 294, s. 5.pl_PL
dc.referencesHarney Marion, Genius loci Restored: the Challenge of Adaptive Reuse, [w:] Conservation – Adaptation. Keeping Alive the Spirit of the Place: Adaptive Reuse of Heritage with ‘Symbolic Value’, red. Donatella Fiorani, Loughlin Kealy, Stefano F. Musso, EAAE – European Association for Architectural Education, Hasselt 2017, s. 151–162.pl_PL
dc.referencesHausner Jerzy, Kultura i polityka rozwoju, [w:] Kultura a rozwój, red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 81–103.pl_PL
dc.referencesHealey Patsy, Davoudi Simin, O’Toole Mo, Property-led Urban Regeneration, [w:] Rebuilding the City: Property-led Urban Regeneration, red. Patsy Healey, et al., E. & F.N. Spon, London 1992, s. 277–289.pl_PL
dc.referencesHealey Patsy, Urban Complexity and Spatial Strategies. Towards a Relation Planning for Our Times, Routledge, London–New York 2007.pl_PL
dc.referencesHeritage and the City, red. Robert Kusek, Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesHerzog & de Meuron, Eleven Stations at Tate Modern, 2000, https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/126-150/126-tate-modern.html (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesHighfield David, The Rehabilitation and Re-use of Old Buildings, Spon Press, London– New York 1987.pl_PL
dc.referencesHirsch Robert, Praktyczne zastosowanie wartościowania zabytków czyli kategorie ochrony konserwatorskiej budynków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, red. Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, Warszawa–Lublin 2012, s. 67–74.pl_PL
dc.referencesHirt Sonia, Iron Curtains. Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-Socialist City, Wiley-Blackwell, Cambridge–Oxford 2012.pl_PL
dc.referencesHirt Sonia, Stanilov Kiril, Twenty Years of Transition: the Evolution of Urban Planning in Eastern Europe and Former Soviet Union, 1989–2009, UnHabitat, Nairobi 2009.pl_PL
dc.referencesHistorical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, red. Nicholas Stanley Price, M. Kirby Talley Jr., Alessandra Melucco Vaccaro, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1996.pl_PL
dc.referencesHodjat Mahdi, Conservation of Conservation Methods, [w:] Conserving the Authentic: Essays in Honour of Jukka Jokilehto, red. Nicholas Stanley-Price, Joseph King, ICCROM, Rome 2009, s. 117–123.pl_PL
dc.referencesHoltorf Cornelius, Fairclough Graham, The New Heritage and Re-shapings of the Past, [w:] Reclaiming Archeology: Beyond the Tropes of Modernity, red. Alfredo González-Ruibal, Routledge, New York 2013, s. 195–210.pl_PL
dc.referencesHRH The Prince of Wales, Making Heritage Industrial Buildings Work, [w:] Industrial Buildings: Conversion and Regeneration, red. Michael Stratton, E. & F.N. Spon, London 2000, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesHutton Thomas A., The New Economy of the Inner City, „Cities”, 2004, vol. 21, nr 2 s. 89–108.pl_PL
dc.referencesHuxtable Ada L., Lively Original Versus Dead Copy, „New York Times” 1965, maj, s. 4, 13.pl_PL
dc.referencesHuyssen Andreas, Nostalgia for Ruins, „Grey Room” 2006, no. 23, s. 6–21.pl_PL
dc.referencesIndustrial Buildings. Conservation and Regeneration, red. Michael Stratton, E. & F.N. Spon, London 2000.pl_PL
dc.referencesIndustrial Heritage Re-Tooled. The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, red. James Douet, The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, Carnegie Publishing, Lancaster 2012.pl_PL
dc.referencesIndustrial Heritage Sites in Transformation. Clash of Discourses, red. Heike Oevermann, Harald A. Mieg, Routledge, New York–London, 2015.pl_PL
dc.referencesJacobs Jane, The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, New York 1961, s. 187–190.pl_PL
dc.referencesJacobson-Widding Anita, Introduction, [w:] Identity: Personal and Socio-Cultural: a Symposium, red. Anita Jacobson-Widding, Almquist & Wiksell / Humanities Press, Uppsala 1983, s. 13–32.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło Aleksandra, Gentryfikacja miast, „Problemy Rozwoju Miast” 2007, nr 4/3, s. 66–79.pl_PL
dc.referencesJahrhunderthalle Bochum – Montagehalle für Kunst, red. Johannes Busmann, Ralf F. Broekman, Verlag Müller and Busmann KG, Wuppertal 2003.pl_PL
dc.referencesJakob Doreen, Constructing the Creative Neighborhood: Hopes and Limitations of Creative City Policies in Berlin, „City, Culture and Society” 2010, vol. 1 (4), s. 193–198.pl_PL
dc.referencesJałowiecki Bohdan, Społeczne wytwarzanie przestrzeni w okresie transformacji systemowej, „Biuletyn KPZK PAN” 1996, z. 175, s. 21–50.pl_PL
dc.referencesJałowiecki Bohdan, Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, [w:] Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, red. Małgorzata Dymnicka, Zbigniew Opacki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 146–152.pl_PL
dc.referencesJanczak Julian, Ludność Łodzi przemysłowej 1820−1914, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1982, nr 11 [całość].pl_PL
dc.referencesJanczak Julian, Struktura społeczna ludności Łodzi w latach 1820–1918, [w:] Polacy. Niemcy. Żydzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. Paweł Samuś, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 1997, s. 40–69.pl_PL
dc.referencesJaniak Marek, Ostatnie fascynujące i niezwykłe, ale nieodkryte miasto – Łódź, „Renowacje i Zabytki” 2016, nr 1 (57), s. 46–63.pl_PL
dc.referencesJanowski Aleksander, Wycieczki po kraju. IV. Na szlaku nowej kolei. Warszawa–Łowicz– Łódź–Kalisz, Księgarnia Jana Fiszera, Warszawa 1903.pl_PL
dc.referencesJanuszewski Stanisław, Archeologia przemysłowa – jej narodziny i przedmiot badań, „Spotkania z Zabytkami” 2010, nr 3/4, s. 6–15.pl_PL
dc.referencesJaworski Cyprian, Przestrzenne, wygodne, zielone miasto. Plan generalny Łodzi, „Fundamenty” 1961, nr 26, s. 8.pl_PL
dc.referencesJaworski Piotr, Biała Fabryka Geyera w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesJaworski Piotr, Tekstylne królestwo Scheiblerów. Największe w Łodzi i w Europie, [w:] Filmowy pałac ziemi obiecanej. W stronę Scheiblerów, red. Ewa M. Bladowska, Łódź 2011, s. 41–102.pl_PL
dc.referencesJessen Johann, Schneider Joachem, Conversions – the new normal, [w:] Building in Existing Fabric. Refurbishment. Extensions. New Design, red. Christian Schittich, Institut für internationale Architektur-Dokumentation, Basel 2003, s. 11–21.pl_PL
dc.referencesJokilehto Jukka, A History of Architectural Conservation, Elsevier, Oxford 1999.pl_PL
dc.referencesJokilehto Jukka, A History of Architectural Conservation, The Contribution of English, French, German and Italian Thought Towards International Approach to the Conservation of Cultural Property, The University of York, York 1986.pl_PL
dc.referencesJokilehto Jukka, Authenticity in Restoration Principles and Practices, „Association for Preservation Technology” 1985, no. 3/4, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesJurkowlaniec Grażyna, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Sylwia, Kreowanie wizerunku miasta przemysłowego na przykładzie Glasgow i Łodzi, [w:] Marketing terytorialny: Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. Tomasz Domański, Łódź 1997, s. 171.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Sylwia, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej, [w:] Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi (Revitalisation of Post-Industrial Urban Areas in Lodz), red. Tadeusz Markowski, Sylwia Kaczmarek, Joanna Olenderek, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, t. 132, Warszawa 2010, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Sylwia, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Sylwia, Kaczmarek Jacek, Tereny poprzemysłowe Łodzi jako element potencjału miasta, [w:] Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi, red. Tadeusz Markowski, Sylwia Kaczmarek, Joanna Olenderek, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk” 2010, t. 132, s. 68–79.pl_PL
dc.referencesKadłuczka Andrzej, Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesKadłuczka Andrzej, Ochrona zabytków architektury. Tom I. Zarys doktryn i teorii, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesKalinowski Lech, Max Dvořák i jego metoda badań nad sztuką, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974. Zob. również: Listy Maxa Dvořáka do Karola Lanckorońskiego (1907–1921), oprac. Bogusław Dybaś, Joanna Winiewicz, Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń 2015.pl_PL
dc.referencesKalinowski Wojciech, W sprawie genezy miast przemysłowych pierwszej połowy XIX wieku, „Miscellanea Łódzkie” 1984, z. 1, s. 6–16.pl_PL
dc.referencesKant Immanuel, Dzieła zebrane, t. II: Krytyka czystego rozumu, tłum. Mirosław Żelazny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.pl_PL
dc.referencesKapp Paul H., Historic Preservation: the Foundation of SynergiCity, [w:] SynergiCity: Reinventing the Postindustrial City, red. Paul Hardin Kapp, Paul J. Armstrong, University of Illinois Press, Urbana, Chicago–Springfield 2012, s. 28–39.pl_PL
dc.referencesKarpińska Grażyna E., Miasto kultury w EC-1. O nowej łódzkiej tradycji, [w:] Antropolog w mieście i o mieście, red. Grażyna E. Karpińska, Polskie Towarzystwo Ludyczne, Wrocław–Łódź 2012, s. 135–154.pl_PL
dc.referencesKarpińska Grażyna E., Miasto wymazywane: historia łódzkiego przypadku, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2004, nr 8, s. 165–178.pl_PL
dc.referencesKarpińska Grażyna E., Palimpsestowe oblicze miasta. Przykład Łodzi przemysłowej, „Ochrona Zabytków” 2004, nr 3–4, s. 127–140.pl_PL
dc.referencesKarta Krakowska 2000 dziesięć lat później, red. Andrzej Kadłuczka, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesKazimierczak Jarosław, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesKenny Neil, Kingcome Nigel, Disneyfication of Cornwall – Developing a Poldark Heritage Complex, „International Journal of Heritage Studies”, 1998, vol. 4, nr 1, s. 45–59.pl_PL
dc.referencesKind-Barkauskas Friedbert, Kauhsen Bruno, Polónyi Stefan, Brandt Jőrg, Concrete Construction Manual, Birkhäuser, Munich 2002.pl_PL
dc.referencesKirbi Audrey, Kent Tony, The Local Icon: Reuse of Buildings in Place Marketing, „Journal of Town and City Management” 2010, vol. 1 (1), s. 80–91.pl_PL
dc.referencesKlasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, red. Bogusław Szmygin, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKobojek Grażyna, Księży Młyn. Królestwo Scheiblerów, Biblioteczka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesKochanowska Danuta, Śródmiejskie przestrzenie publiczne – współczesne przekształcenia, [w:] Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, red. Mieczysław Kochanowski, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, s. 27–59.pl_PL
dc.referencesKochanowski Mieczysław, Pytania i niepokoje, [w:] Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, red. Mieczysław Kochanowski, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, s. 5–8.pl_PL
dc.referencesKolankiewicz Leszek, Istota dziedzictwa niematerialnego w rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 roku, [w:] Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe: materiały pokonferencyjne, red. Andrzej Rottermund, Polski Komitet do Spraw UNESCO, Warszawa 2014, s. 61–104.pl_PL
dc.referencesKołodziej Karolina, Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, cz. 2, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, nr 13, s. 177–188.pl_PL
dc.referencesKondratiukowa Krystyna, Muzeum Historii Włókiennictwa w latach 1963–1975, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 1975.pl_PL
dc.referencesKoolhaas Rem (with a supplement by Jorge Otero-Pailos), Preservation is Overtaking Us, Columbia University Press, New York 2014.pl_PL
dc.referencesKoolhaas Rem, Miyoshi Masao, A Dialogue between Rem Koolhaas and Masao Miyoshi, „boundary 2” 1997, vol. 24, nr 2, s. 1–19.pl_PL
dc.referencesKoselleck Reinhart, Warstwy czasu. Studia z metahistorii, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Jarosław Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKosmala Katarzyna, Sebastyanski Roman, The Roles of Artists’ Collective in the Gdansk Shipyard’s Heritage Protection, „Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development” 2013, vol. 3 (2), s. 116–129.pl_PL
dc.referencesKoter Marek, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesKoter Marek, Plansza IV: Łódź i okolice w I połowie XIX w., [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. Stanisław Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesKoter Marek, Zawilski Paweł, Grabarczyk Tadeusz, Plansza III: Łódź w czasach wczesnodziejowych oraz tzw. okresie rolniczym (od pradziejów do początku XIX w.), [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. Stanisław Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesKowalska-Wajnkaim Beata, 100 lat łódzkiej energetyki, Hamal Andrzej Machejek, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKowalski Krzysztof, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesKrasny Piotr, „Forma Pastoris”. Działalność św. Karola Boromeusza jako wzorzec patronatu biskupiego nad sztuką sakralną, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 7: Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2, red. Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 7–36.pl_PL
dc.referencesKrasny Piotr, Po starém způsobu vel opere gotico. O roli średniowiecznych zakonów w podtrzymywaniu średniowiecznej tradycji architektonicznej w Europie Środkowej, [w:] Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 291–306.pl_PL
dc.referencesKrassowski Czesław, Udział warszawskiej uczelni architektonicznej w kształtowaniu architektury polskiej, „Architektura” 1983, nr 2, s. 24–29.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Anna, Kolebka innowacyjności (wywiad z Prezydent miasta Łodzi Hanną Zdanowską), „Łódź Kreuje Innowacje. Magazyn informacyjny miasta Łodzi” 2014, nr 1, s. 6–9.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Janusz, Dialog z tradycją w konserwatorstwie – koncepcja zabytkoznawczej analizy wartościującej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 2013, t. XLIV, s. 507–529.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Janusz, Teoria Aloisa Riegla i jej polska recepcja a problemy konserwatorstwa współczesnego, [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, red. Bogusław Szmygin, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2008, s. 63–74.pl_PL
dc.referencesKrenz Jacek, Tożsamość miasta – między chaosem a złożonością, [w:] Tożsamość miasta odbudowanego: autentyzm – integralność – kontynuacja, red. Romana Cielątkowska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Gdańsk 2001, s. 67–60.pl_PL
dc.referencesKrivy Maros, The Idea of Empty Space: Pro Kaapeli Movement and the Cable Factory in Helsinki, „Yhdyskuntasuunnittelu” 2010, vol. 48 (3), s. 9–25.pl_PL
dc.referencesKronenberg Maciej, Wpływ dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski Lech, Wystawa konserwatorska „Zabytkowa architektura i budownictwo przemysłowe Łodzi”, listopad 1971, „Ochrona Zabytków” 1972, t. 25, 1 (96), s. 55–56.pl_PL
dc.referencesKsięży Młyn, red. Dorota Barbelska et al., Urząd Miasta Łodzi, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesKubiak Franciszek, W fabryce i pałacu Eisenbrauna, „Głos Robotniczy” 1945, nr 59, s. 4.pl_PL
dc.referencesKubicki Paweł, Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamość, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKultura a rozwój, red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesKuźma Inga B., Sadowska Joanna, Łódzcy Niemcy – fragment pejzażu „Ziemi obiecanej”. Problemy badawcze, „Etnografia Polska” 2011, t. LV, z. 1–2, s. 97–132.pl_PL
dc.referencesL.B., Nasza odpowiedź – 3 razy tak. Potężna manifestacja jedności proletariatu łódzkiego, „Głos Robotniczy” 1946, nr 98, s. 1.pl_PL
dc.referencesLalewicz Marian, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zwołanej w 1931 r. w Atenach w sprawie ochrony i konserwacji zabytków historii sztuki, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesLandry Charles, Kreatywne miasto: zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, tłum. Olga Siara, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesLandry Charles, The Creativity City Index, „City, Culture and Society” 2011, vol. 2, s. 173–176.pl_PL
dc.referencesLandry Charles, Bianchini Franco, The Creative City, Demos, London, 1998.pl_PL
dc.referencesLatham Derek, Creative Re-use of Building (vol. 1, vol. 2), Donhead, Shaftesbury 2000.pl_PL
dc.referencesLatz Peter, Landscape Park Duisburg-Nord: the Metamorphosis of an Industrial Site, [w:] Manufactured Sites. Rethinking the Post-Industrial Landscape, red. Niall Kirkwood, Taylor & Francis, London–New York 2011, s. 150–165.pl_PL
dc.referencesLatz Peter, RUST RED – The Landscape Park Duisburg-Nord, Hirmer Publishers, München 2016.pl_PL
dc.referencesLauterbach Alfred, Rozważania konserwatorskie, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1938, R. VI, z. 4, s. 330–334.pl_PL
dc.referencesLayton Robert, Introduction: Conflict in the Archaeology of Living Traditions, [w:] Conflict in the Archaeology of Living Traditions, red. Robert Layton, Unwin Hyman, London, s. 1–21.pl_PL
dc.referencesLefebvre Henri, Prawo do miasta, tłum. Ewa Majewska, Łukasz Stanek, „Praktyka Teoretyczna” 2012, nr 5, s. 183–197.pl_PL
dc.referencesLesman Bolesław, Recepta na miliony (Z dziejów rodu Konów), Książka i Wiedza, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesLeśniakowska Marta, Co to jest architektura, Kanon, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesLewicka Maria, Miasto jako przedmiot badań psychologii, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. Bohdan Jałowiecki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 120–134.pl_PL
dc.referencesLewicka Maria, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLewicka Maria, What Makes Neighborhood Different from Home and City? Effects of Place Scale on Place Attachment, „Journal of Psychology” 2010, no. 30, s. 35–51.pl_PL
dc.referencesLewicki Jakub, Między waloryzacją a klasyfikacją czyli o skutecznej ochronie zabytków w Polsce, [w:] System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, red. Bogusław Szmygin, Polski Komitet Naukowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Politechnika Lubelska, Lublin–Warszawa 2011, s. 171–182.pl_PL
dc.referencesLewicki Jakub, O początkach klasyfikacji zabytków. O wadach i zaletach polskich systemów wartościowania, [w:] Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, red. Bogusław Szmygin, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2016, s. 91–108.pl_PL
dc.referencesLewicki Jakub, O restauracji wnętrz na Wawelu w dwudziestoleciu międzywojennym, „Ochrona i Konserwacja Zabytków” 2000, nr 11, s. 37–81.pl_PL
dc.referencesLibeskind Daniel, Przełom: przygody w życiu i architekturze, tłum. Małgorzata Zawadka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesThe Limits of Heritage. The 2nd Heritage Forum of Central Europe, red. Katarzyna Jagodzińska, Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesLipe William D., Value and Meaning in Cultural Resources, [w:] Approaches to the Archaeological Heritage, red. Henry Cleere, Cambridge University Press, New York 1984, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesLitak Eliza, Pamięć jako „lustro i lampa” tożsamości. Pamięć i tożsamość zbiorowa oraz wybrane aspekty relacji między nimi, [w:] Pejzaże tożsamości teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Eliza Litak, Renata Furman, Hubert Bożek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 149–262.pl_PL
dc.referencesLomholt Isabelle, Bookstore Selexyz Dominicanen Maastricht: Dutch Book Shop, „e-architect”, 2014, http://www.e-architect.co.uk/holland/ bookstore-selexyz-dominicanen-maastricht (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesLoos Adolf, Wystawa Bożonarodzeniowa w Muzeum Austriackim. Mieszczańskie sprzęty domowe – pokój Leflera, 1987, [w:] Adolf Loos, Ornament i zbrodnia: eseje wybrane, tłum. Agnieszka Stępnikowska-Berns, Fundacja Centrum Architektury, BWA, Warszawa–Tarnów 2013, s. 39–46.pl_PL
dc.referencesLorens Jerzy, Łódzkie przeobrażenia, „Dziennik Łódzki”, 1973, nr 177, s. 1, 3.pl_PL
dc.referencesLorens Piotr, Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. Mikołaj Madurowicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 83–91.pl_PL
dc.referencesLorens Piotr, Załuski Daniel, Obszary poprzemysłowe – problemy restrukturyzacji, „Biuletyn KPZK PAN” 1996, z. 175, s. 129–144.pl_PL
dc.referencesLos Sergio, Carlo Scarpa: an Architectural Guide, Arsenale Editrice, Venice 1995.pl_PL
dc.referencesLynch Kevin, Obraz miasta, tłum. Tomasz Jeleński, Wydawnictwo Archivolta, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesŁódzki Disneyland. Debata o Manufakturze, „Gazeta Wyborcza – Łódź”, 2004, nr 261, s. 4.pl_PL
dc.referencesŁódź między IV a V Zjazdem PZPR: dorobek i zamierzenia, Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa”, Łódź 1968.pl_PL
dc.referencesŁódź od A do Z, red. Henryk Rudnicki, Prasa Łódzka, Łódź 1958.pl_PL
dc.referencesŁódź w latach 1945–1960, red. Edward Rosset, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Łódź 1962.pl_PL
dc.referencesŁódź: dzieje miasta. Tom I: Do 1918 r., red. Bohdan Baranowski, Jan Fijałek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź 1980.pl_PL
dc.referencesMacdonald Sharon, Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, Routledge, London 2009.pl_PL
dc.referencesMachado Rodolfo, Towards a Theory of Remodeling. Old as Palimpsest, „Progressive Architecture” 1976, no. 11, s. 46–49.pl_PL
dc.referencesMagagnato Licisco, The Castelvecchio Museum, [w:] Carlo Scarpa: the Complete Works, red. Francesco dal Co, Giuseppe Mazzarioli, New York 1984, s. 159–160.pl_PL
dc.referencesMajer Andrzej, Księży Młyn w Łodzi: sentymentalizm vs. Pragmatyzm, [w:] Rewitalizacja kompleksu Księżego Młyna, red. Tadeusz Markowski, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 49–57.pl_PL
dc.referencesMajer Andrzej, Mikropolis. Socjologa miasta osobistego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesMajer Andrzej, Odrodzenie miast, Łódź–Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesMajewski Alfred, Wawel, dzieje i konserwacja, Arkady, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesMalisz Bolesław, Główne problemy planu przestrzennego zagospodarowania Łodzi, „Łódzkie Czasopismo Gospodarcze”, 1959, nr 2, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesMałachowicz Edmund, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesManaging Change: Sustainable Approaches to the Conservation of the Built Environment. 4th Annual US/ICOMOS International Symposium, Philadelphia–Pennsylvania 2001, red. Jeanne Marie Teutonico, Frank Matero, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2003.pl_PL
dc.referencesManaging Cultural Heritage. An International Research Perspective, red. Sara B. Baraldi et al., Ashgate, Farnham 2015.pl_PL
dc.referencesManson Randall, Economics and Historic Preservation: a Guide and Review of the Literature, The Brookings Institution, Pennsylvania 2005.pl_PL
dc.referencesManufactured Sites. Rethinking the Post-Industrial Landscape, red. Niall Kirkwood, Taylor and Francis, London–New York 2011.pl_PL
dc.referencesManufaktura dzisiaj, https://www.manufaktura.com/site/592/manufaktura-dzisiaj/manufaktura-dzisiaj (dostęp: 5.06.2018).pl_PL
dc.referencesManufaktura napędza Łódź, http://www.manufaktura-convention.pl/o-nas/manufaktura-napedza-lodz/ (dostęp: 24.06.2018).pl_PL
dc.referencesManufaktura: rewitalizacja, https://www.manufaktura.com/site/479/powstanie-manufaktury/rewitalizacja (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesMarasović Jerko, Marasović Tomislav, Diocletian Palace, Art Monuments of Yugoslavia, Zora, Zagreb 1970.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz-Kozańska Ewa, Przemiany urbanistyczne w przedsiębiorstwie I.K. Poznańskiego w Łodzi w II połowie XIX w., „Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1, s. 18–25.pl_PL
dc.referencesMason Randall, Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices, [w:] Assessing the Values of Cultural Heritage. Research Report, red. Marta de la Torre, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2002, s. 5–30.pl_PL
dc.referencesMączyński Franciszek, Johna Ruskina: „Siedem lamp architektury” (w streszczeniu), „Architekt” 1902, nr 11–12; 1903, nr 1–7.pl_PL
dc.referencesMcCarthy John, Pollock Alan, Urban Regeneration in Glasgow and Dundee: a Comparative Evaluation, „Land Use Policy” 1997, vol. 14, no. 2, s. 137–149.pl_PL
dc.referencesMeasuring the Social Contribution of the Historic Environment. A Project of the Institute of Field Archaeologists and Atkins Heritage for the National Trust. Project Report, IFA–Atkins 2004.pl_PL
dc.referencesMiasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, red. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew K. Zuziak, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesMiasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. Bohdan Jałowiecki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMiasto postsocjalistyczne: Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. Iwona Jażdżewska, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesMichalski Mieczysław, Koncepcja rewitalizacji kompleksu fabrycznego I.K. Poznańskiego, [w:] Siedziby muzealne w przemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi, red. W. Kaczmarek, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Łódź 1998, s. 120–126.pl_PL
dc.referencesMichlic Joanna, Lodz in the Post-Communist Era: In Search of a New Identity, [w:] Post-Communist Cities: New Cultural Reorientations and Identities, red. John Czaplicka, Ruble A. Blair, Johns Hopkins University Press, Washington 2008, s. 281–304.pl_PL
dc.referencesMiles Steven, Space for Consumption: Pleasure and Placelessness in the Post-Industrial City, Sage, London 2010.pl_PL
dc.referencesMiłobędzki Adam, Klasyfikacja zabytków – niektóre aspekty wartościowania, [w:] O wartości dzieła sztuki. Materiały II seminarium metodologicznego SHS, Radziejowice 19–21 maja 1966, Desa, Warszawa 1968, s. 101–111.pl_PL
dc.referencesMiłobędzki Adam, Ochrona zabytków w dzisiejszym świecie, [w:] Od świata granic do świata horyzontów, red. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2001, s. 323–327.pl_PL
dc.referencesMısırlısoy Damla, Gűnçe Kağan, Adaptive Reuse Strategies for Heritage Buildings: a Holistic Approach, „Sustainable Cities and Society” 2016, vol. 26, s. 91–98.pl_PL
dc.referencesModelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, red. Krzysztof Gasidło, Centrum Usług Drukarskich, Katowice 1999.pl_PL
dc.referencesMoore Rowan, Ryan Raymund, Building the Tate Modern: Herzog & De Meuron, Harry N. Abrams, London 2000.pl_PL
dc.referencesMorris William, Manifesto of the Society for the Protection of Ancient Buildings, [w:] Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, red. Nicholas Stanley Price, M. Kirby Talley Jr., Alessandra Melucco Vaccaro, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1996, s. 319–321.pl_PL
dc.referencesMostaedi Arian, Building Conversion and Renovation, Carles Broto i Comerma, Barcelona 2003.pl_PL
dc.referencesMourato Susana, Mazzanti Massimiliano, Economic Valuation of Cultural Heritage: Evidence and Prospects, [w:] Assessing the Values of Cultural Heritage. Research Report, red. Marta de la Torre, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2002, s. 51–73.pl_PL
dc.referencesMurphy Richard, Carlo Scarpa and Castelvecchio, Butterworth Architecture, London 1990.pl_PL
dc.referencesMurzyn-Kupisz Monika, Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego, [w:] Kultura a rozwój, red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 237–263.pl_PL
dc.referencesMurzyn-Kupisz Monika, The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors, „Journal of Cultural Heritage” 2013, 14 (2), s. 156–162.pl_PL
dc.referencesMuzealizacja, rewitalizacja czy destrukcja? Wobec dziedzictwa XIX-wiecznej architektury, red. Cezary Pawlak, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, s. 47–68.pl_PL
dc.referencesNagel Alexander, Wood Christopher S., Anachronic Renaissance, MIT Press, New York 2010.pl_PL
dc.referencesNagel Alexander, Wood Christopher S., Toward a New Model of Renaissance Anachronism, „Art Bulletin” 2005, vol. 87, no. 3, s. 403–432.pl_PL
dc.referencesNalewajko Jacek, Rozwój, funkcjonowanie i miejsce usług gastronomicznych w przestrzeni Łodzi, [w:] Łódź wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, red. Tadeusz Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 159–178.pl_PL
dc.referencesNODH. Duisburg-Nord – Blast Furnace Park, https://www.latzundpartner.de/en/projekte/postindustrielle-landschaften/duisburg-nord-hochofenpark/ (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesNora Pierre, Czas pamięci, przeł. Wiktor Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 37–43.pl_PL
dc.referencesNora Pierre, Jak pisać historię Francji?, [w:] (Kon)teksty pamięci: antologia, red. Kornelia Kończal, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014, s. 15–30.pl_PL
dc.referencesNora Pierre, Między pamięcią a historią: les lieux de mémoire, tłum. Paweł Mościcki, „Tytuł roboczy: archiwum” 2009, nr 2, s. 4–12.pl_PL
dc.referencesNorberg-Schulz Charles, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York 1979.pl_PL
dc.referencesNowak Zygmunt, Wiśniewski Mirosław, Główne problemy planowania śródmieścia, „Miasto” 1974, nr 12, s. 8.pl_PL
dc.referencesNuryanti Wiendu, Heritage and Postmodern Tourism, „Annals of Tourism Research” 1996, vol. 23, no. 2, s. 249–260.pl_PL
dc.referencesNyka Lucyna, Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesNyka Lucyna, Postrzeganie zabytkowego miasta, [w:] Fortyfikacje Gdańska, red. Grzegorz Bukała, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2006, s. 171–181.pl_PL
dc.referencesNyka Lucyna, W kierunku zmiennej metafory miasta – miejsca, zdarzenia, krajobrazy, [w:] Kazimierz Wejchert: teoria kompozycji urbanistycznej, red. Sławomir Gzell, Akapit-DTP, Warszawa 2003, s. 52–61.pl_PL
dc.referencesNyka Lucyna, Szczepański Jakub, Rola projektów kultury w rewitalizacji obszarów miejskich, [w:] Kultura dla rewitalizacji – rewitalizacja dla kultury, red. Lucyna Nyka, Jakub Szczepański, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesO nas. Manufaktura napędza Łódź, http://www.manufaktura.com/26/o_nas (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesOchrona wartości w procesie adaptacji zabytków, red. Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesOdnowa miast. Doświadczenia brytyjskie i francuskie oraz wybrane materiały Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, red. Zygmunt Ziobrowski, Antoni Matuszko, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesOFF Piotrkowska – centrum przemysłów kreatywnych, http://offpiotrkowska.com/ (dostęp: 05.01.2018).pl_PL
dc.referencesOglethorpe Miles, McDonald Miriam, Recording and Documentation, [w:] Industrial Heritage Re-Tooled. The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, red. James Douet, The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, Carnegie Publishing, Lancaster 2012, s. 55–62.pl_PL
dc.referencesOld & New Design Manual for Revitalizing Existing Buildings, red. Frank Peter Jäger, Birkhäuser, Basel 2010.pl_PL
dc.referencesOlejniczak Elwira, Obraz Łodzi w tekstach reportaży tygodnika „Odgłosy” (1958–1992), Primum Verbum, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesOlenderek Joanna, Olenderek Maciej, Ochrona dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji tzw. Kampusu b. Politechniki Łódzkiej, [w:] Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków, red. Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska, Warszawa 2015, s. 197–208.pl_PL
dc.referencesOlszewski Andrzej K., Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej przełomu XIX i XX wieku, „Sztuka i Krytyka” 1956, nr 3–4, s. 275–372.pl_PL
dc.referencesOmilanowska Małgorzata, Rekonstrukcje architektoniczne jako dzieła sztuki, „Herito” 2016, nr 1–2, s. 68–93.pl_PL
dc.referencesOstrowska-Kębłowska Zofia, Problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX w., [w:] Myśl o sztuce: materiały Sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1974, red. Teresa Hrankowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1976, s. 88–93.pl_PL
dc.referencesOstrowski Wacław, Świetna karta z dziejów planowania w Polsce: 1815–1830, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa 1949.pl_PL
dc.referencesOvermeyer Klaus, Urban Pioneers: Berlin. Stadtentwicklung durch Zwischennutzung/ Temporary Use and Urban Development in Berlin, Jovis Verlag, Berlin 2007.pl_PL
dc.referencesPalmer Marilyn, Neaverson Peter, Industrial Archeology. Principles and Practice, Routledge, London–New York 1998.pl_PL
dc.referencesPanofsky Erwin, Das Erste Blatt aus dem „Libro” Giorgio Vasaris. Eine Studie über die Beurteilung der Gotik in der italienischen Renaissance (Mit einem Exkurs über zwei Fassadenprojekte Domenico Beccafumis), „Städel-Jahrbuch” 1930, vol. 6, s. 26–72.pl_PL
dc.referencesPanofsky Erwin, Renaissance and Renascences in Western Art, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1960.pl_PL
dc.referencesParysek Jerzy J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesPawłowska Krystyna, O wartości zabytków, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, red. Krystyna Pawłowska, Magdalena Swaryczewska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPawłowski Krzysztof, Geneza i konsekwencje zainteresowania architekturą i urbanistyką przełomu XIX i XX wieku, [w:] Inspiracje – Metamorfozy – Refleksje. Sztuka w Łodzi 7, red. Karolina Stanilewicz, Łukasz Sadowski, Aleksandra Sumorok, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, Łódź 2017, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesPawłowski Krzysztof, ICOMOS – trzy dziesięciolecia a wyzwania trzeciego tysiąclecia, [w:] Polski Komitet Narodowy ICOMOS 1965–2015: 50 lat w służbie ochrony zabytków, red. Katarzyna Pałubska, PKN Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, s. 59–70.pl_PL
dc.referencesPawłowski Krzysztof, Od Karty Weneckiej do Rekomendacji Warszawskiej, [w:] Polski Komitet Narodowy ICOMOS 1965–2015: 50 lat w służbie ochrony zabytków, red. Katarzyna Pałubska, PKN Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, s. 51–57.pl_PL
dc.referencesPawłowski Krzysztof, Od rekomendacji warszawskiej do programu Pro-revita, [w:] Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe: materiały pokonferencyjne, red. Andrzej Rottermund, Polski Komitet do Spraw UNESCO, Warszawa 2014, s. 31–47.pl_PL
dc.referencesPeacock Alan, A Future for the Past: The Political Economy of Heritage, „Proceedings of the British Academy” 1994, no. 87, s. 189–243.pl_PL
dc.referencesPencakowski Paweł, Recepcja dzieł dawnej sztuki i pamiątek przeszłości w diecezji krakowskiej w epoce kontrreformacji, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPendlebury John, Short Michael, While Aidan, Urban Word Heritage Sites and the Problem of Authenticity, „Cities” 2009, no. 26, s. 349–358.pl_PL
dc.referencesPercepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. Mikołaj Madurowicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPérez de Arce Rodrigo, Urban Transformations and the Architecture of Additions, „Architectural Design” 1978, no. 4, s. 237–266.pl_PL
dc.referencesPetzet Michael, Conservation or Managing Change?, [w:] Conservation Turn – Return to Conservation. Tolerance for Change. Limits of Change, red. Wilfried Lipp et al., Edizioni Polistampa, Firenze 2012, s. 53–56.pl_PL
dc.referencesPetzet Michael, International Principles of Preservation, Hendrik Verlag, Berlin 2010.pl_PL
dc.referencesPfeifer Laura, The Planner’s Guide to Tactical Urbanism, Montreal 2014, https://reginaurban ecology.files.wordpress.com/2013/10/tuguide1.pdf (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesPiech Maria, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesPierwszy z łódzkiej „piątki”, „Głos Robotniczy” 1954, nr 201, s. 3.pl_PL
dc.referencesPiwocki Ksawery, Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesPlaces of Pain and Shame: Dealing with „Difficult Heritage”, red. William Logan, Keir Reeves, Routledge, London 2009.pl_PL
dc.referencesPlevoets Bie, Sowińska-Heim Julia, Community Initiatives as a Catalyst for Regeneration of Heritage Sites: Vernacular Transformation and its Influence on the Formal Adaptive Reuse Practice, „Cities” 2018, vol. 78, s. 128–139.pl_PL
dc.referencesPlevoets Bie, Van Cleempoel Koenraad, Adaptive Reuse as a Strategy Towards Conservation of Cultural Heritage: a Literature Review, [w:] Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XII, red. Carlos Brebbia, Luigia Binda, WTT Press, Chianciano Terme 2011, s. 155–164.pl_PL
dc.referencesPlevoets Bie, Van Cleempoel Koenraad, Adaptive Reuse as an Emerging Discipline: a Historic Survey, [w:] Reinventing Architecture and Interiors: A Socio-political View on Building Adaptation, red. Graham Cairns, Libri Publishers, London 2013, s. 13–32.pl_PL
dc.referencesPlevoets Bie, Van Cleempoel Koenraad, Adaptive Reuse Towards Conservation of Cultural Heritage: a Literature Review, [w:] Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XII, red. Carlos Brebbia, Luigia Binda, WIT Press, Chianciano Terme 2011, s. 155–164.pl_PL
dc.referencesPlevoets Bie, Van Cleempoel Koenraad, Developing a Retail-Reuse Evaluation Tool, [w:] Tangible Risks, Intangible Opportunities: Long-term Risk Preparedness and Responses for Threats to Cultural Heritage, red. Sofia Avgerinou-Kolonias, Melvin Campos Ocampo, Guillermo Barzuna Pérez, ICOMOS, San José 2015, s. 92–106.pl_PL
dc.referencesPlevoets Bie, Van Cleempoel Koenraad, Retail-Reuse of Historic Buildings: Developing Guidelines for Designer and Conservators, „WTA Schriftenreihe. Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage” 2009, no. 33 (1), s. 61–80.pl_PL
dc.referencesPoland’s Manchester Becomes Chic. Conversion of a Former Textile Factory into a Hotel, [w:] Old. Design Manual for Revitalizing Existing Buildings, red. Frank Peter Jäger, Birkhäuser Architecture, Basel 2010, s. 136–139.pl_PL
dc.referencesPolyák Levente, Recycling the Industrial between West and East. Heritage and the Politics of Urban Memory in New York and Budapest, [w:] Industrial Heritage Sites in Transformation. Clash of Discourses, red. Heike Oevermann, Harald A. Mieg, Routledge, New York–London 2015, s. 167–184.pl_PL
dc.referencesPomian Krzysztof, Jak uprawiać historię kultury, „Przegląd Historyczny” 1995, t. 86, z. 1, s. 1–13.pl_PL
dc.referencesPopławska Irena, Architektura Łodzi około 1900 r., [w:] Sztuka około 1900: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków grudzień 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 113–128.pl_PL
dc.referencesPopławska Irena, Architektura mieszkaniowa Łodzi w XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesPopławska Irena, Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesPopławska Irena, Zespół fabryczno-rezydencjalny „Księży Młyn” w Łodzi, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1972, nr 4, s. 295–304.pl_PL
dc.referencesPotencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, red. Joanna Sanetra-Szeliga, Katarzyna Jagodzińska, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesThe Post-Socialist City. Continuity and Change in Urban Space and Imagery, red. Alfrun Kliems, Marina Dmitrieva, Jovis Verlag, Berlin 2010.pl_PL
dc.referencesThe Post-Socialist City. Urban, Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism, red. Kiril Stanilov, Springer, Dordrecht 2007.pl_PL
dc.referencesPoulios Ioannis, Discussing Strategy in Heritage Conservation. Living Heritage Approach as an Example of Strategic Innovation, „Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development” 2014, vol. 4, no. 1, s. 16–34.pl_PL
dc.referencesPoulios Ioannis, Is Every Heritage Site a ‘Living’ One? Linking Conservation to Communities’ Association with Sites, „The Historic Environment: Policy and Practice” 2011, vol. 2, no. 2, s. 144–156.pl_PL
dc.referencesPowell Kenneth, Architecture Reborn. Converting Old Buildings for New Uses, Rizzoli International Publications, New York 1999.pl_PL
dc.referencesPracuta Mieczysław, Ochrona zabytków na terenie województwa łódzkiego w latach 1945–1975, Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesProblemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesPruijt Hans, Is the Institutionalization of Urban Movements Inevitable? A Comparison of the Opportunities for Sustained Squatting in New York City and Amsterdam, „International Journal of Urban and Regional Research” 2003, no. 27 (1), s. 133–157.pl_PL
dc.referencesPrzestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, red. Ewa Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesPurchla Jacek, Dziedzictwo a rozwój. Zarządzanie miastami zabytkowymi a prawa rynku w doświadczeniu Europy Środkowej, [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, red. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew K. Zuziak, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997, s. 9–18.pl_PL
dc.referencesPurchla Jacek, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesPurchla Jacek, Dziedzictwo kulturowe, [w:] Kultura a rozwój, red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 39–56.pl_PL
dc.referencesPuś Wiesław, Zmiany liczebności i struktury narodowościowej ludności Łodzi do roku 1939, [w:] Marek Koter, Mariusz Kulesza, Wiesław Puś, Stefan Pytlas, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 9–39.pl_PL
dc.referencesPuś Wiesław, Pytlas Stefan, Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesPytlas Stefan, Powstanie i początki działalności zakładu przemysłu bawełnianego Karola Scheiblera w Łodzi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego: Nauki Humanistyczno- Społeczne” 1975, z. 111, s. 111–123.pl_PL
dc.referencesRabun Stanley, Kelso Richard, Building Evaluation for Adaptive Reuse and Preservation, Wiley, New Jersey 2009.pl_PL
dc.referencesRaport roczny prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda Rembielińskiego do namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka o czynnościach Sekcji Fabrycznej w 1984 roku, [w:] Krzysztof P. Woźniak, Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menadżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824–1830, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 139–163.pl_PL
dc.referencesReduce Reuse Recycle. Architecture as Resource. German Pavilion. La Biennale di Venezia 2012, red. Muck Petzet, Florian Heilmeyer, Hatje CantzVerlag, Ostfildern 2012.pl_PL
dc.referencesRedundant Religious Buildings: Report of the Committee on Culture and Education, red. Pino Rauti, Council of Europe, Strasbourg 1989.pl_PL
dc.referencesRemøy Hilde, van der Voordt Theo, Adaptive Reuse of Office Buildings into Housing: Opportunities and Risks, „Building Research and Information” 2014, vol. 42 (3), s. 381–390.pl_PL
dc.referencesReport on Research, [w:] Values and Heritage Conservation. Research Report, red. Erica Avrami, Randall Mason, Marta de la Torre, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2000.pl_PL
dc.referencesRewers Ewa, Miasto jako przedmiot badań filozofii, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. Bohdan Jałowiecki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 65–77.pl_PL
dc.referencesRewers Ewa, Niepewny urok tożsamości, [w:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji przedkongresowej, Poznań 19–21 października 2000, red. Teresa Kostyrko, Tadeusz Zgółka, Poznań–Wrocław 2000, s. 109–119.pl_PL
dc.referencesRewers Ewa, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesRewers Ewa, Zdarzenie w przestrzeni miejskiej, [w:] Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, red. Jan S. Wojciechowski, Anna Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury, Warszawa 1998, s. 87–100.pl_PL
dc.referencesRewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych. Międzynarodowa Konferencja Pro-revita, red. Bartosz M. Walczak, Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesRewitalizacja kompleksu Księżego Młyna, red. Tadeusz Markowski, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego: międzynarodowa konferencja „PRO-REVITA” Łódź, 23–25 IX 2004 r., red. Bartosz M. Walczak, Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesRewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi (Revitalisation of Post-Industrial Urban Areas in Lodz), red. Tadeusz Markowski, Sylwia Kaczmarek, Joanna Olenderek, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, t. 132, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesReymont Władysław, Ziemia obiecana, t. 1 i 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957.pl_PL
dc.referencesRezolucja Wojewódzkiej Konferencji aktywu PPS i PPR, „Głos Robotniczy” 1946, nr 98, s. 1.pl_PL
dc.referencesRichards Greg, Production and Consumption of European Cultural Tourism, „Annals of Tourism Research” 1996, vol. 23, no. 2, s. 261–283.pl_PL
dc.referencesRiegl Alois, Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i jego powstanie, [w:] Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, tłum. i wstęp Ryszard Kasperowicz, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012, s. 31–89.pl_PL
dc.referencesRix Michael, Industrial Archeology, „The Amateur Historian” 1955, vol. 2, no. 8, s. 225–229.pl_PL
dc.referencesRobert Philippe, Adaptations. New Uses for Old Buildings, Éditions du Moniteur, Paris 1989.pl_PL
dc.referencesRobertson Roland, The Conceptual Promise of Glocalization: Commonality and Diversity, „Art-e-fact” 2004, no. 4, http://artefact.mi2.hr/_a04/lang_en/theory_robertson_en.htm (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesRossi Aldo, The Architecture of the City, The MIT Press, Cambridge–Massachusetts– London 1982.pl_PL
dc.referencesRossnes Gustav, Process Recording, [w:] Industrial Heritage Re-Tooled. The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, red. James Douet, The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, Carnegie Publishing, Lancaster 2012, s. 63–69.pl_PL
dc.referencesRoth Hélène, Cunningham-Sabot Emmanuèle, Shrinking Cities in the Growth Paradigm: Towards Standardised Regrowing Strategies?, [w:] Parallel Patterns of Shrinking Cities and Urban Growth: Spatial Planning for City Regions and Rural Areas, red. Robin Ganser, Rocky Piro, Routledge, London–New York 2016, s. 62–64.pl_PL
dc.referencesRottermund Andrzej, Przedmowa, [w:] Jacek Purchla, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 7–8.pl_PL
dc.referencesRouba Bogumiła J., Autentyczność i integralność zabytków, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 4, s. 37–57.pl_PL
dc.referencesRouba Bogumiła J., Dlaczego adaptacje niszczą zabytki i czy tak musi być?, [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. Bogusław Szmygin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa–Lublin 2009, s. 113–128.pl_PL
dc.referencesRouba Bogumiła J., Pielęgnacja świątyń i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.pl_PL
dc.referencesRouba Bogumiła J., Proces ochrony dóbr kultury. Pojęcia, terminologia, [w:] Ars longa – vita brevis – tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, red. Józef Flik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 376.pl_PL
dc.referencesRouba Bogumiła J., Projektowanie konserwatorskie, „Ochrona Zabytków” 2008, t. 56, nr 1 (240), s. 57–78.pl_PL
dc.referencesRuskin John, Lampa pamięci (1849), tłum. Jakub Szczuka, [w:] Zabytek i historia: wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. Piotr Kosiewski, Jarosław Krawczyk, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012, s. 159–181.pl_PL
dc.referencesRuskin John, Niewinne oko: szkice o sztuce, wybór i tłum. Jakub Szczuka, wstęp Ryszard Kasperowicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesRuskin John, The Seven Lamps of Architecture, Smith, Elder, London 1849.pl_PL
dc.referencesRykwert Joseph, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, tłum. Tomasz Bieroń, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesRynkowska Anna, Ulica Piotrkowska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970.pl_PL
dc.referencesSalm Jan, Problematyka konserwatorska Księżego Młyna, czyli o szczycie góry lodowej, [w:] O Księżym Młynie. Historia – architektura – ogrody, red. Wiesław Kaczmarek, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Muzeum Sztuki Rezydencja Księży Młyn, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesSalm Jan, Wesołowski Jacek, Łódź – przewodnik, Zarząd Miasta Łodzi, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesSamujłło Jerzy, Szansa łódzkiej aglomeracji, „Architektura” 1973, nr 5–6, s. 187.pl_PL
dc.referencesSandler Daniela, Counterpreservation: Decrepitude and Memory in Post-Unification Berlin, „Third Text” 2011, vol. 25 (6), s. 687–697.pl_PL
dc.referencesSaryusz-Wolska Magdalena, Wprowadzenie, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa: współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków 2009, s. 7–38.pl_PL
dc.referencesSasaki Masayuki, Urban Regeneration Through Cultural Creativity and Social Inclusion: Rethinking Creative City Theory through a Japanese Case Study, „Cities” 2010, vol. 27, Supplement 1, s. S3–S9.pl_PL
dc.referencesSatijnplus architekten, Kruisheren Hotel, „Divisare”, http://divisare.com/projects/17766-satijnplus-architecten-kruisherenhotel (dostęp: 22.09.2018).pl_PL
dc.referencesScarpa Carlo, A Thousand Cypresses. A Lecture Given in Madrid in the Summer of 1978, [w:] Carlo Scarpa: the Complete Works, red. Francesco dal Co, Giuseppe Mazzarioli, New York 1984, s. 286–287.pl_PL
dc.referencesScarpa Carlo, Can Architecture Be Poetry? / Kann Architektur Poesie sein?, [w:] Carlo Scarpa – the Other City – die andere Stadt, red. Peter Noever, Ernst und Sohn, Berlin 1989, s. 16–27.pl_PL
dc.referencesScheibler Peter Ch., Scheiblerowie w drodze do ziemi obiecanej, wstęp Kazimierz Badziak, tłum. Mateusz Krakowiak, Maria Goldstein, Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesSchmidt Michael, Reverentia und Magnificentia. Historizität in der Architektur Süddeutschlands, Österreichs und Böhmens vom 14. bis 17. Jahrhundert, Schnell and Steiner, Regensburg 1999.pl_PL
dc.referencesScott Fred, On Altering Architecture, Routledge, London 2008.pl_PL
dc.referencesScotta George G., A Plea for the Faithful Restoration of our Ancient Churches, John Henry Parker, London 1850, https://archive.org/details/pleaforfaithfulr00scot/page/n3 (dostęp: 22.12.2018).pl_PL
dc.referencesShaw Kate, The Place of Alternative Culture and the Politics of its Protection in Berlin, Amsterdam and Melbourne, „Planning Theory & Practice” 2005, vol. 6, no. 2, s. 149–169.pl_PL
dc.referencesSiedziby muzealne w poprzemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSkalski Krzysztof, Rewitalizacja a instrumenty zarządzania przestrzenią miast polskich, „Problemy Rozwoju Miast” 2004, nr 1/3–4, s. 82–93.pl_PL
dc.referencesSlater Tom, Gentrification of the City, [w:] The New Blackwell Companion to the City, red. Gary Bridge, Sophie Watson, Wiley-Blackwell, Chichester 2011, s. 571–585.pl_PL
dc.referencesSmith David M., Moral Geographies: Ethics in a World of Difference, Edinburgh University Press, Edinburgh 2000.pl_PL
dc.referencesSmith Laurajane, Shackel Paul A., Campbell Gary, Heritage, Labour and the Working, Routledge, New York 2011.pl_PL
dc.referencesSong Zhang, Conservation and Adaptive Reuse of Industrial Heritage in Shanghai, „Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China” 2007, vol. 1, no. 4, s. 481–490.pl_PL
dc.referencesSowińska Julia, Santuarios de la ciudad contemporánea. Nuevas funciones de las iglesias antiguas, [w:] Santuarios Contemporáneos. O expresión arquitectónica de una sociedad, red. María C. V. Nochebuena, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 2016, s. 364–384.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, A Post-socialist City: a „Turn” in Shaping Architectural Image of the City at the Turn of the 20th and 21th Centuries. The Case of Łódź, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2015, vol. XVII (XXVI), s. 251–272.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Adaptation of Post-industrial Cultural Heritage to New Cultural Functions. Example of Genk and Łódź, [w:] Conservation – Adaptation. Keeping Alive the Spirit of the Place: Adaptive Reuse of Heritage with ‘Symbolic Value’, red. Donatella Fiorani, Loughlin Kealy, Stefano F. Musso, EAAE – European Association for Architectural Education, Hasselt 2017, s. 293–304.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Architektura Łodzi – próby reinterpretacji i tworzenia nowego wizerunku miasta po 1989 r., [w:] Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo- Wschodniej 1919–2014, red. Irena Kossowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 338–353.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Conversions and Redefinitions – Architecture and Identity of a Place, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2013, vol. XV (XXIV), s. 191–205.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Łódź as the Creative City: Cultural Industries and the Process of Urban Revival, [w:] Heritage and the City, red. Robert Kusek, Jacek Purchla, International Cultural Centre, Kraków 2017, s. 217–238.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Margins and Marginalizations in a Post-socialist Urban Area. The Case of Łódź, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2014, vol. XVI (XXV), s. 297–312.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Nowe życie w dawnych murach. Centrum C-mine w belgijskim Genk jako przykład próby zachowania ciągłości historycznej miejsca, [w:] Rewitalizacja miast – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania, red. Maria Dankowska, Bartosz M. Walczak, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, s. 123–134.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Sztuka awangardowa w XIX-wiecznej fabryce, [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane profesor Wandzie Nowakowskiej, red. Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2016, s. 419–435.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, The Identity of a City. Modern Conversion of Karol Scheibler’s Post-Industrial „Empire” in Lodz, [w:] Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas. The 1st Virtual International Conference, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina 2012, s. 1240–1245.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Wizje nowoczesnego miasta w projektach centrum Łodzi z lat 60. XX wieku, [w:] Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja, red. Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch, Urząd Miasta Gdyni, Gdynia 2017, s. 239–245.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Współczesny wizerunek Łodzi – reinterpretacje i metamorfozy, [w:] Inspiracje – Metamorfozy – Refleksje. Sztuka w Łodzi 7, red. Karolina Stanilewicz, Łukasz Sadowski, Aleksandra Sumorok, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, Łódź 2017, s. 33–62pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia, Kuźma Inga, Łódzka rewitalizacja i nowe dyskursy tożsamościowe, „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture” 2016, no. 5, s. 51–62.pl_PL
dc.referencesSpostrzeżenia i refleksje, „Fundamenty” 1961, nr 26, s. 3.pl_PL
dc.referencesStefański Krzysztof, Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821–1914, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego Łodzi, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesStefański Krzysztof, Łódź, pałace i wille, Kusiński Książki o Łodzi, Łódź 2017.pl_PL
dc.referencesStefański Krzysztof, Ludzie, którzy zbudowali Łódź: leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku), Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesStefański Krzysztof, Narodziny miasta: rozwój przestrzenny i architektura Łodzi do 1914 roku, Kusiński Książki o Łodzi, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesStefański Krzysztof, Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta: Geyerowie, Scheiblerowie, Poznańscy, Heinzlowie, Kindermannowie, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesStefański Krzysztof, Wille łódzkich fabrykantów, Wydawnictwo Wing, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesSteinmetz George, Colonial Melancholy and Fordist Nostalgia. The Ruinscapes of Namibia and Detroit, [w:] Ruins of Modernity, red. Julia Hell, Andreas Schönle, Duke University Press, Durham–London 2010, s. 294–320.pl_PL
dc.referencesSteward Janet, Das Kunsthaus Tacheles: The Berlin architecture debate of the 1990s in micro-historical context, [w:] Recasting German Identity. Culture, Politics, and Literature in the Berlin Republic, red. Stuart Taberner, Frank Finlay, Camden House 2002, s. 51–66.pl_PL
dc.referencesStorm Ann, Post-Industrial Landscape Scars, Palgrave Macmillan, New York 2014.pl_PL
dc.referencesStratton Michael, Understanding the Potential: Location, Configuration and Conversion Options, [w:] Industrial Buildings. Conservation and Regeneration, red. Michael Stratton, E. & F.N. Spon, London 2000, s. 30–56.pl_PL
dc.referencesStrukowa Hanna, Problemy użytkowania zabytków architektury, „Ochrona Zabytków” 1976, t. 29, nr 2 (113), s. 116–121.pl_PL
dc.referencesStyś Michał, OPG Property Professionals w sprawie planów rozwoju terenów OFF Piotrkowska Centre, „Dziennik Łódzki”, 17.06.2016, http://www.dzienniklodzki.pl/ wiadomosci/lodz/a/opg-property-professionals-w-sprawie-planow-rozwoju-terenu-off-piotrkowska-center-list-otwarty,10122580/ (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesSudjic Deyan, Język miast, tłum. Anna Sak, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesSulfaro Nino, ‘Difficult Heritage’: the Use and Reuse of Prisons, Sites of Massacres and of Other Problematic Places, [w:] Conservation – Adaptation. Keeping Alive the Spirit of the Place: Adaptive Reuse of Heritage with ‘Symbolic Value’, red. Donatella Fiorani, Loughlin Kealy, Stefano F. Musso, EAAE – European Association for Architectural Education, Hasselt 2017, s. 315–322.pl_PL
dc.referencesSygietyński Antoni, Znasz-li ten kraj?, „Kurier Warszawski”, 1898, nr 6, s. 3.pl_PL
dc.referencesSystem ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, red. Bogusław Szmygin, Polski Komitet Naukowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Politechnika Lubelska, Lublin–Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSystems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries, red. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesSzamburska Karolina, Rozpoczynamy drugi etap remontu famuły przy ul. Ogrodowej 24, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2018, https://uml.lodz.pl/aktualnosci/ artykul/rozpoczynamy-drugi-etap-remontu-famuly-przy-ul-ogrodowej-24-id21558/2018/7/5/ (dostęp: 20.09.2018).pl_PL
dc.referencesSzczepański Jakub, Odbudowa kościołów Gdańska po II wojnie światowej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesSzmygin Bogusław, Analiza obiektu zabytkowego jako element adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych – metodologia Światowego Dziedzictwa, [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. Bogusław Szmygin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa–Lublin 2009, s. 129–136.pl_PL
dc.referencesSzmygin Bogusław, Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, [w:] Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, red. Bogusław Szmygin, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2016, s. 121–132.pl_PL
dc.referencesSzmygin Bogusław, Ochrona dziedzictwa w XXI wieku – o potrzebie nowego paradygmatu i systemu w ochronie dziedzictwa, [w:] Karta Krakowska 2000 dziesięć lat później, red. Andrzej Kadłuczka, Kraków 2011, s. 113–122.pl_PL
dc.referencesSzmygin Bogusław, Problemy ochrony zabytków – obecny stan oraz Zalecenie UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, [w:] Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe: materiały pokonferencyjne, red. Andrzej Rottermund, Polski Komitet do Spraw UNESCO, Warszawa 2014, s. 49–60.pl_PL
dc.referencesSzmygin Bogusław, Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych, „Budownictwo i Architektura” 2013, nr 12 (4), s. 117–126.pl_PL
dc.referencesSzmygin Bogusław, Teksty doktrynalne w ochronie dziedzictwa – analiza formalna, zasady tworzenia, dalsze działania, [w:] Vademecum konserwatora zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury (edycja 2015), wybór i oprac. Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Warszawa 2015, s. 11–24.pl_PL
dc.referencesSzmygin Bogusław, Teoria zabytku Aloisa Riegla, „Ochrona Zabytków” 2003, nr 3/4, s. 148–153.pl_PL
dc.referencesSzram Antoni, Inicjatywy budowlane I.K. Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego łódzkiego przemysłowca, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSzram Antoni, The Impact of the Investor on the Work of the Architect Taking as Examples the Activities of Factory Owners in Łódź – I.K. Poznański and K. Scheibler, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1984, z. 1–2, s. 281–287.pl_PL
dc.referencesSzygendowski Wojciech, Budynki przemysłowe Łodzi – problemy konserwatorskie, [w:] Siedziby muzealne w poprzemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Łódź 1998, s. 88–94.pl_PL
dc.referencesSzygendowski Wojciech, Walczak Bartosz M., Adaptacje zespołów zabytkowych we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych na przykładzie dziedzictwa przemysłowego Łodzi, [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. Bogusław Szmygin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa– Lublin 2009, s. 137–157.pl_PL
dc.referencesSzymański Marcin J., Łódzka Elektrownia i Gazownia do 1939 roku, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesSzymański Przemysław, Czy Łódź może stać się „polskim Manchesterem” – Rehabilitacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych w świetle doświadczeń angielskich, [w:] Siedziby muzealne w poprzemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSzymański Przemysław, Księży Młyn doliną sztuki – planowanie pasywne czy aktywne, [w:] Rewitalizacja kompleksu Księżego Młyna, red. Tadeusz Markowski, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 58–86.pl_PL
dc.referencesŚmiechowski Kamil, Łódź przełomu wieków XIX i XX – miasto robotników?, [w:] Kamil Śmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska, Kenshi Fukumoto, Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 13–48.pl_PL
dc.referencesŚwida-Ziemba Hanna, My nowe życie tworzymy i nowy ład, [w:] Do i od socjalizmu. Dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce, red. Andrzej Siciński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1998, s. 91–109.pl_PL
dc.referencesTafuri Manfredo, Carlo Scarpa and Italian Architecture, [w:] Carlo Scarpa: the Complete Works, red. Francesco dal Co, Giuseppe Mazzarioli, Electa/Rizzoli, New York 1984, s. 72–95.pl_PL
dc.referencesTaggart Fred, Regeneration Through Heritage: Coming Commercial Skills and Community Interests, [w:] Industrial Buildings. Conservation and Regeneration, red. Michael Stratton, E. & F.N. Spon, London 2000, s. 74–88.pl_PL
dc.referencesTajchman Jan, Adaptacja zabytków w świetle współczesnej teorii ochrony i konserwacji dóbr kultury, [w:] Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych, red. Gustaw Rakowski, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2001, s. 131–142.pl_PL
dc.referencesTajchman Jan, Metoda zabezpieczenia i rewitalizacji ruin historycznych jako szczególny rodzaj konserwacji i restauracji zabytków architektury, [w:] Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji. Ruinen der Sakraldenkmäler Schutz und Anpassung an neue Funktionen: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / Tagungsband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz, Gubin 6–8 listopada 2008 / Gubin 6.–8. November 2008, Fundacja Fara Gubińska, 2008, s. 127–148.pl_PL
dc.referencesTajchman Jan, Podstawowe zagadnienia metody konserwacji i restauracji dziedzictwa architektonicznego w zakresie zabytkowych budowli, [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, red. Bogusław Szmygin, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2008, s. 155–168.pl_PL
dc.referencesTajchman Jan, W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, nr 24, s. 17–47.pl_PL
dc.referencesTajchman Jan, Piaskowa Beata, Na czym polega metoda adaptacji zabytków architektury do współczesnej funkcji, [w:] Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, red. Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska, Warszawa 2014, s. 299–314.pl_PL
dc.referencesTanner Marie, Jerusalem on the Hill. Rome and the Vision of Saint Peter’s Basilica in the Renaissance, Turnhhout, London 2010.pl_PL
dc.referencesTeorie i manifesty architektury współczesnej, red. Charles Jencks, Karl Kropf, tłum. Daniela Szymczak, Grupa Sztuka Architektury, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesThrosby David, Cultural Capital and Sustainability Concepts in the Economics of Cultural Heritage, [w:] Assessing the Values of Cultural Heritage. Research Report, red. Marta de la Torre, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2002, s. 101–118.pl_PL
dc.referencesThrosby David, Economic and Cultural Value in the Work of Creative Artists, [w:] Values and Heritage Conservation. Research Report, red. Erica Avrami, Randall Mason, Marta de la Torre, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2000, s. 26–31.pl_PL
dc.referencesTomaszewski Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa, wybór i oprac. Ewa Święcka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesTomaszewski Andrzej, Od sacrum do profanum, od genius loci do miejsca znaczącego dla kultury, [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, red. Bogusław Szmygin, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2008, s. 169–172.pl_PL
dc.referencesTomaszewski Andrzej, Polityka ochrony dóbr kultury w Polsce, „Ochrona Zabytków” 1995, t. 48, nr 3–4 (190, 191), s. 249–252.pl_PL
dc.referencesTożsamość miasta odbudowanego: autentyzm – integralność – kontynuacja, red. Romana Cielątkowska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesTożsamość miasta w dobie globalizacji, red. Hanka Zaniewska, Anna Januchta-Szostak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesTożsamość społeczno-kulturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej, red. Bogdan Kloch, Andrzej Stawarz, Muzeum w Rybniku, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, Rybnik–Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTrinder Barrie, Industrial Archeology: a Discipline?, [w:] Industrial Heritage Re-Tooled. The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, red. James Douet, The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, Carnegie Publishing, Lancaster 2012, s. 24–30.pl_PL
dc.referencesTunbridge John, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, tłum. Aleksandra Kamińska, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesTuwim Julian, Wspomnienia o Łodzi, „Wiadomości Literackie”, 1934, nr 33, s. 19.pl_PL
dc.referencesTwórczość i konserwatorstwo w architekturze, red. Edmund Małachowicz, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesUgorowicz Piotr, Art_Inkubator. Przykład modelowej adaptacji zabytku poprzemysłowego, „Renowacje i Zabytki” 2016, nr 1 (57), s. 122–133.pl_PL
dc.referencesVademecum konserwatora zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury (edycja 2015), wybór i oprac. Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesValues and Criteria in Heritage Conservation: Proceedings of the International Conference of ICOMOS, ICCROM and Fondazione Romualdo Del Bianco: Florence, March 2nd-4th 2007, red. Andrzej Tomaszewski, Edizioni Polistampa, Firenze 2008.pl_PL
dc.referencesValues and Heritage Conservation. Research Report, red. Erica Avrami, Randall Mason, Marta de la Torre, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2000.pl_PL
dc.referencesValuing Cultural Heritage. Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifact, red. Ståle Navrud, Richard C. Ready, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2002.pl_PL
dc.referencesvan Balen Koenraad, The Nara Grid: An Evaluation Scheme Based on the Nara Document on Authenticity, „APT Bulletin: Journal of Preservation Technology” 2008, vol. 39, no. 2/3, s. 39–45.pl_PL
dc.referencesVariations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space, red. Michael Sorkin, Hill and Wang, New York 1992.pl_PL
dc.referencesVelthuis Kirsten, Spennemann Dirk H.R., The Future of Defunct Religious Buildings: Dutch Approaches to Their Adaptive Re+use, „Cultural Trends” 2007, vol. 16, no. 1, s. 43–66.pl_PL
dc.referencesVillaseñor Alonso I., Magar Meurs V., Assessing the Performance of Conservation Activities, [w:] Measuring Heritage: Conservation Performance, red. Silvio Mendes Zancheti, Katriina Similä,, CECI and ICCROM, Olinda–Rome 2012, 1–14.pl_PL
dc.referencesViollet-le-Duc Eugène, Słownik logiczny architektury francuskiej od XI do XVI wieku (1854–1868), [w:] Zabytek i historia: wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. Piotr Kosiewski, Jarosław Krawczyk, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012, s. 123–146.pl_PL
dc.referencesViollet-le-Duc Eugène, The Foundations of Architecture. Selections from the Dictionnaire raisonné, George Braziller, New York 1990 [first addition 1854].pl_PL
dc.referencesWalczak Bartosz M., Adaptacje łódzkich fabryk – dwadzieścia lat doświadczeń, „Renowacje Zabytków” 2010, nr 2, s. 85–91.pl_PL
dc.referencesWalczak Bartosz M., Czy zabytki techniki i inżynierii to w Polsce wciąż dziedzictwo „drugiej kategorii”? Rys historyczny oraz aktualne problemy, [w:] Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, red. Bogusław Szmygin, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2016, Warszawa 2016, s. 133–144.pl_PL
dc.referencesWalczak Bartosz M., Dziedzictwo przemysłowe Łodzi: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, [w:] Rewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego, red. Bartosz M. Walczak, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 37–44.pl_PL
dc.referencesWallis Aleksander, Informacja i gwar: o miejskim centrum, PIW, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesWallis Aleksander, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesWallis Mieczysław, Secesja, Arkady, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesWartość funkcji w obiektach zabytkowych, red. Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesWartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, red. Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, Warszawa–Lublin 2012.pl_PL
dc.referencesWeber Stephen F., Historic Preservation Incentives of the 1976 Tax Reform Act: An Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, Washington 1979.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Gyurkovich Ewa, Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Gyurkovich Ewa, Nowe formy zderzone z historycznymi, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, z. 7-A/1, s. 292–301.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Gyurkovich Ewa, Nowe życie architektury, „Wiadomości Konserwatorskie” 2006, nr 20, s. 32–35.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Gyurkovich Ewa, Odważna współczesna realizacja w zabytkowym środowisku, „Wiadomości Konserwatorskie” 2010, nr 28, s. 70–77.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Gyurkovich Ewa, Place of New Art and Architecture in the Historic Cultural Space – „The Right of Good Continuation”, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2015, z. 6-A, s. 273–289.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Gyurkovich Ewa, Tradycja miejsca i zastany kontekst wartością nadrzędną, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2011, z. 4-A/1, s. 372–382.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Gyurkovich Ewa, Współczesne adaptacje obiektów historycznych, [w:] Karta Krakowska 2000 dziesięć lat później, red. Andrzej Kadłuczka, Kraków 2011, s. 257–268.pl_PL
dc.referencesWeilacher Udo, Learning from Duisburg-Nord, 2009, https://www.researchgate.net/publication/272166777 (dostęp: 12.06.2018).pl_PL
dc.referencesWigley Mark, Introduction, [w:] Rem Koolhaas, Preservation is Overtaking Us, Columbia University Press, New York 2014.pl_PL
dc.referencesWijesuriya Gamini, The Past is in the Present: Perspectives in Caring for Buddhist Heritage Sites in Sri Lanka, [w:] Conservation of Living Religious Heritage: Papers from the ICCROM 2003 Forum on Living Religious Heritage: Conserving the Sacred, ICCROM, Rome 2005, s. 31–43.pl_PL
dc.referencesWitkowska Matylda, OFF Piotrkowska to najmodniejsze miejsce w Łodzi. Czy się zmieni?, „Dziennik Łódzki”, 26.01.2014, https://dzienniklodzki.pl/off-piotrkowska-to-najmodniejsze-miejsce-w-lodzi-czy-sie-nie-zmieni-zdjecia/ar/3306994 (dostęp: 8.12.2018).pl_PL
dc.referencesWitwicki Tadeusz M., Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków, „Ochrona Zabytków” 2007, nr 1, s. 77–98.pl_PL
dc.referencesWłodkowski Lucjusz, Łódź 2000, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesWójcik Marcin, „Manufaktura” jako „miejsce” integrujące w przestrzeni społecznej Łodzi, [w:] Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, red. Andrzej Suliborski, Zbigniew Przygodzki, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 42–52.pl_PL
dc.referencesWojnarowska Anna, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesWolaniuk Anita, Plansza LI: Przemiany funkcjonalne w otoczeniu ulicy Piotrkowskiej, [w:] Atlas miasta Łodzi: (suplement 1), red. Stanisław Liszewski, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesWolaniuk Anita, Przemiany funkcjonalne głównej osi urbanistycznej Łodzi, [w:] Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. Iwona Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 173–182.pl_PL
dc.referencesWolaniuk Anita, Przewłocka Renata, Plansza XXXVI: Ulica Piotrkowska, [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. Stanisław Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesWordsworth William, The Excursion. Book VIII. The Parsonage, 1814, [w:] Poetical Works of William Wordsworth, vol. 6, Longman, London 1832, s. 277–298.pl_PL
dc.referencesWrana Jan, Tożsamość miejsca: kryterium w projektowaniu architektonicznym, Politechnika Lubelska, Lublin 2011.pl_PL
dc.referencesWspółczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, red. Bogusław Szmygin, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Warszawa–Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesWyrzykowska Małgorzata, Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady, „Quart” 2008, nr 2, s. 46–67.pl_PL
dc.referencesX.Y.Z., Łódź w obrazach, „Goniec Łódzki” 1898, nr 17, s. 2.pl_PL
dc.referencesYoung Craig, Kaczmarek Sylwia, Changing the Perception of the Post-Socialist City: Place Promotion and Imagery in Łódź, Poland, „The Geographical Journal” 1999, vol. 165, no. 2, s. 183–191.pl_PL
dc.referencesYoung Craig, Kaczmarek Sylwia, The Socialist Past and Postsocialist Urban Identity in Central and Eastern Europe: The Case of Lodz, Poland, „European Urban and Regional Studies” 2008, vol. 15 (1), s. 53–70.pl_PL
dc.referencesYu Kongjian, The Aesthetic of the Rustic, [w:] Learning from Duisburg-Nord, red. Udo Weilacher, Technische Universität, München 2009, s. 78–79.pl_PL
dc.referencesZ Łodzi, „Głos” 1900, nr 13, s. 205.pl_PL
dc.referencesZachwatowicz Jan, O polskiej szkole odbudowy i konserwacji zabytków, „Ochrona Zabytków” 1981, t. 34, nr 1–2 (132, 133), s. 4–10.pl_PL
dc.referencesZachwatowicz Jan, Program i zasady konserwacji zabytków, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1946, R. VIII, , nr 1–2, s. 48–52.pl_PL
dc.referencesZadrożny Tadeusz, Starotestamentowa geneza relacji między twórcami kaplicy Zygmuntowskiej – królem i Berreccim, „Biuletyn Historii Sztuki” 2005, nr 1–2, s. 9–58.pl_PL
dc.referencesZakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych. Prorevita 2010, red. Anetta Kępczyńska-Walczak, Politechnika Łódzka, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesZałuski Daniel, Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych, [w:] Rewitalizacja zdegradowanych struktur osadniczych w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000, s. 95–108.pl_PL
dc.referencesZan Luca, International Perspective on Management and Cultural Heritage, [w:] Managing Cultural Heritage. An International Research Perspective, red. Sara B. Baraldi et al., Ashgate, Farnham 2015, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesZarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, red. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesZarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym. Poradnik, oprac. Gamini Wijesuriya, Jane Thampson, Christopher Young, red. pol. wersji językowej Katarzyna Piotrowska, Dąbrówka Lipska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesZentralgebäude der Universität von Girona / Main Building Girona University, [w:] Detail: Selected Articles from the last 20 Years, red. Christian Schittich, Institut für internationale Architektur-Dokumentation, München 2011, s. 52–59.pl_PL
dc.referencesZukin Sharon, Gentrification in Three Paradoxes, „City and Community” 2016, no. 15 (3), s. 202–207.pl_PL
dc.referencesZukin Sharon, Landscapes of Power: from Detroit to Disney World, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1993.pl_PL
dc.referencesZukin Sharon, Point of Purchase: How Shopping Changed American Culture, Routledge, New York–London 2004.pl_PL
dc.referencesZukin Sharon, The Cultures of Cities, Wiley, Oxford 1995.pl_PL
dc.referencesZuziak Zbigniew K., Rewitalizacja miast i teoria urbanistyki, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2012, z. 12-A/3, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesZuziak Zbigniew K., Rewitalizacja miejskiej przestrzeni dziedzictwa kultury – doświadczenia brytyjskie, [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, red. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew K. Zuziak, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997, s. 60–73.pl_PL
dc.referencesZuziak Zbigniew K., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków1998.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-439-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe