ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Lady Jane Grey – prawowita królowa, czy uzurpatorka? Kwestia angielskiej sukcesji w 1553 r.
Zuzanna Kowalska
2. Własność ziemska w powiecie sandomierskim w roku 1629
Zbigniew Anusik
3. Polityczne aspekty sejmowej kontroli Rady Nieustającej – wybrane zagadnienia
Katarzyna Bucholc-Srogosz
4. Generał brygady Jerzy Dobrodzicki (1884-1934) i jego rodzina
Aleksandra Anna Kozłowska
5. 45. Pułk Strzelców Kresowych w obronie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 r.
Witold Jarno

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Polskie studia nad Antiochią w epoce późnego antyku
Paweł Filipczak
2. Z dziejów Jamajki w XV-XVIII w.
Rafał Reichert
3. Marnotrawstwo w PRL: studia nad gospodarką państwową
Mirosław Romański

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Aleksandra Dmowska, Marynarka wojenna Francji w XVII wieku. Colbert i francuskie Dominium Maris, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2011, ss. 266
Piotr Robak
2. Małgorzata Karkocha, Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
Andrzej Stroynowski
3. Jan Piskurewicz, Z ziemi włoskiej do Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 311
Andrzej M. Brzeziński

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Polsko-Rosyjskiej Konferencji Naukowej pt. Europa Środkowo-Wschodnia i Łódź w podręcznikach historii, Łódź, 17–19 września 2012 r.
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Ewa Wiśniewska-Steciuk
2. Sprawozdanie z sympozjum Kulinaria a mody kulturowe, Łódź, 26 października 2012 r.
Andrzej Kompa
3. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Oskar Halecki i jego obraz Europy. Część trzecia, Łódź, 16–17 listopada 2012 r.
Marta Biedrawa-Raczyńska

Recent Submissions