Show simple item record

dc.contributor.authorKamińska Di Giannantonio, Giulia
dc.contributor.editorKaczmarek, Tomasz
dc.contributor.editorKobylska, Dominika
dc.contributor.editorKowalik, Katarzyna
dc.contributor.editorCavallo, Stefano
dc.date.accessioned2021-07-14T06:37:36Z
dc.date.available2021-07-14T06:37:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKamińska Di Giannantonio G., „Doświadczyć podobnych widoków” — czyli słów kilka o italopisarstwie Marka Zagańczyka, [w:] Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali. Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe, Kaczmarek T., Kobylska D., Kowalik K., Cavallo S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 259-268, DOI: 10.18778/8220-478-0.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-478-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38004
dc.description.abstractArtykuł „Doświadczyć podobnych widoków” — czyli słów kilka o italopisarstwie Marka Zagańczyka jest próbą interpretacji motywu podróży włoskiej, zawartego w trzech tomach eseistycznych Marka Zagańczyka: Krajobrazy i portrety, Droga do Sieny, Cyprysy i Topole. Autorka analizuje, za pomocą jakich strategii pisarz‑podróżnik opisuje swoje doświadczenia podróżne oraz jak przedstawia swoje refleksje, dotyczące odwiedzanych przez siebie miejsc. Eseistyka Zagańczyka charakteryzuje się dużą erudycyjnością, ale własny głos autora wydaje się przysłonięty przez liczne cytaty z dzieł twórców, odbywających podróż włoską przed nim, a których to lektura towarzyszy Zagańczykowi w czasie podróży. Kolejnym aspektem, który przykuwa uwagę w eseistyce autora jest dominacja percepcji wzrokowej. Istotna jest też rola sztuki; w swoich podróżniczych relacjach eseista zdradza wyśmienity warsztat terminologiczny historyka sztuki, a ona sama staje się często najważniejszym powodem przedsięwzięcia wędrówki i dominuje sposób patrzenia na otaczający autora świat (m.in. postrzegając krajobraz, jakby był dziełem malarskim).pl_PL
dc.description.abstract”Sperimentare le vedute simili” — qualche riflessione sui saggi italiani di Marek Zagańczyk L’articolo è un tentativo di reinterpretazione del motivo del ‘viaggio italiano’ attraverso la lettura di tre volumi dei saggi dell’autore polacco Marek Zagańczyk: Paesaggi e ritratti (Krajobrazy i portrety), La strada per Siena (Droga do Sieny) e Cipressi e pioppi (Cyprysy i Topole). L’autrice mostra in quale modo lo scrittore trascrive le sue esperienze e riflessioni riguardanti i posti visti. I saggi di Zagańczyk sono molto eruditi ma la vera voce dell’autore appare trascurata dalle tante citazioni degli scrittori che avevano precedentemente visitato i medesimi luoghi e le quali opere accompagnano il saggista polacco in suo viaggio. Inoltre la percezione dell’Italia di Zagańczyk è soprattutto visiva. L’arte diventa spesso la prima ragione delle pellegrinazioni dello scrittore polacco. Egli raccontando dei posti visitati, usando i termini come: vista, paesaggio, veduta; mostra la sua percezione del mondo come opera d’arte, una pittura, impressione amplificata da un’ottima terminologia artistica.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali. Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectZagańczykpl_PL
dc.subjectpodróż włoskapl_PL
dc.subjectWłochypl_PL
dc.subjecteseistykapl_PL
dc.subjectpodróżpl_PL
dc.subjectviaggio italianopl_PL
dc.subjectItaliapl_PL
dc.subjectsaggisticapl_PL
dc.subjectviaggiopl_PL
dc.title„Doświadczyć podobnych widoków” — czyli słów kilka o italopisarstwie Marka Zagańczykapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź–Kraków 2021 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Kraków 2021 © Copyright for this edition by AGENT PR, Łódź–Kraków 2021pl_PL
dc.page.number259-268pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-479-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteGiulia Kamińska Di Giannantonio — si è laureata in Studi Slesiani e in Filologia Italiana all’Università della Slesia di Katowice (Polonia). Attualmente è dottoranda presso il Dipartimento di Letteratura della medesima Università. I campi di ricerca sui quali maggiormente concentra la sua attività di studiosa attengono a: la categoria dello spazio e la narrativa odeporica contemporanea (soprattuttola diversa percezione dell’Italia da parte degli autori polacchi e italiani e le loro modalità di descrizione del viaggio). È autrice degli articoli riguardanti il problema dell’identità regionale nella letteratura polacca e italiana (in particolare rispettivamente slesiana e altoatesina). Attualmente è legata alla redazione della rivista “Fabrica Litterarum Polono-Italica” presso Università della Slesia e Università Aldo Moro di Bari.pl_PL
dc.referencesCzaja D., Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010.pl_PL
dc.referencesKłoczowski P., Głosy o książce Marka Zagańczyka „Droga do Sieny”, „Zeszyty Literackie” 2005, nr 3 (91), s. 165–167.pl_PL
dc.referencesKozicka D., Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesLisak‑Gębala D., Współczesna polska eseistyka w poszukiwaniu aury obrazów malarskich i fotograficznych, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013, (LVI) z. 2, s. 224–237.pl_PL
dc.referencesPłaszczewska O., „Podróż włoska jako dialog z literaturą”, [w:] M. Cieśla‑Korytowska (red.), Archipelag porównań. Szkice komparatystyczne, Kraków 2007, s. 117–142.pl_PL
dc.referencesSiwor D., Włoskie wędrówki literackie, „Konteksty Kultury” 2011, nr 7, s. 212–223.pl_PL
dc.referencesUgniewska J., Głosy o książce Marka Zagańczyka „Droga do Sieny”, „Zeszyty Literackie” 2005, nr 3 (91), s. 159–163.pl_PL
dc.referencesUgniewska J., Viaggiatori polacchi in Italia oggi: tra pellegrinaggio e decostruzione del mito, „Italica Wratislaviensia” 2014, nr 5, s. 339–351.pl_PL
dc.referencesZagańczyk M., Krajobrazy i portrety, Gdańsk 1999.pl_PL
dc.referencesZagańczyk M., Droga do Sieny, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZagańczyk M., Cyprysy i Topole, Warszawa 2012.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-478-0.20
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o sztucepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe