Show simple item record

dc.contributor.authorOzimska, Joanna
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorOzimska, Joanna
dc.contributor.editorCola, Ilario
dc.date.accessioned2021-08-06T11:03:23Z
dc.date.available2021-08-06T11:03:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationOzimska J., Elementy włoskości w polskim nazewnictwie miejskim i wiejskich mikrosystemach toponimicznych, [in] Sperimentare ed esprimere l’Italianità. Aspetti linguistici e glottodidattici, A. Gałkowski, J. Ozimska, I. Cola (red.), WUŁ–Agent PR, Łódź–Kraków 2021, https://doi.org/10.18778/8220-506-0.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-506-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38437
dc.description.abstractItalianness in Polish street names and rural toponymic microsystems. The study focuses on street names in Polish cities, towns and villages, in particular it examines Italian references within contemporary Polish odonymy. The author has performed a semantic and structural analysis of 554 units, applying the classification proposed by K. Handke. The results from the study of name usage show that there are 0,20% of proper names referring to Italianness on Polish streets, and 2% of them are motivated. Most names derive from other proper names. The most common are street names taking origin from anthroponyms (44%) – commemorate figures that are deemed to be important to the local community (saints, artists, musicians, patriots, explorers). They are followed by names derived from place names (20% – cities, 11% – other toponyms). 7% of corpus are names derived from ethnonyms. On the other hand, there are street names not subject to the transonimisation process and they represent 12% of corpus. The paper also provides a list of the most frequent street names and information about geographical differentiation of urban and rural street names, as well as a short presentation of female street namesakes.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSperimentare ed esprimere l’Italianità. Aspetti linguistici e glottodidattici;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecturbanonymypl_PL
dc.subjectonomasticspl_PL
dc.subjectstreet namespl_PL
dc.subjectItaliannesspl_PL
dc.subjectodonympl_PL
dc.titleElementy włoskości w polskim nazewnictwie miejskim i wiejskich mikrosystemach toponimicznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number237-253pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-507-7
dc.referencesBegonja, Zlatko (2006). „Odonimi kao ideološke manifestacije na primjeru Zadra”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 48, s. 703–720.pl_PL
dc.referencesBieńkowska, Danuta i Umińska‑Tytoń, Elżbieta (2013). Nazewnictwo miejskie Łodzi, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesChloupek, Brett R. (2019). “Public memory and political street names in Košice: Slovakia’s multiethnic second city”, Journal of Historical Geography, 64, s. 25–35, https://doi.org/10.1016/j.jhg.2018.11.007pl_PL
dc.referencesCieślikowa, Aleksandra (2010). „Historia, tradycja i teraźniejszość obecne dzięki antroponimom w nazwach ulic Krakowa”, [in] Irena Sarnowska‑Giefing i Magdalena Graf (red.), Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 325–335.pl_PL
dc.referencesDługosz, Dominika (2007). „Śladami Włochów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Region Świętokrzyski”, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 23, s. 167–192.pl_PL
dc.referencesGałkowski, Artur (2020). “Feminine urbanonymy in Polish and Italian linguistic landscapes”, Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 1, czerwiec 2020, s. 2–53.pl_PL
dc.referencesGliński, Marcin (2017). „O tłumaczeniu nazw własnych przez Mirosławę Czarnocką‑Wojs w opowieściach Beatrix Potter“, [in] Jolanta Lubocha‑Kruglik i Oksana Małysa (red.), Przestrzenie przekładu T. 2, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 189–199.pl_PL
dc.referencesGraf, Magdalena (2011). „Człowiek wobec onimicznej przestrzeni miasta – kilka uwag o współczesnej urbanonimii”, Onomastica, LV, s. 107–118.pl_PL
dc.referencesGroblińska, Justyna (2020). Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi. Słownik, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesHandke, Kwiryna (2010). „Konstrukcja i dekonstrukcja systemu nazewnictwa miejskiego w polskich miastach”, [in] Irena Sarnowska‑Giefing i Magdalena Graf (red.), Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 357–372.pl_PL
dc.referencesJakovljević‑Šević, Tijana (2020). “What is the gender of a city? Odonyms and spatial genderization: An example of the City of Novi Sad”, Glasnik Etnografskog Instituta SANU, 68, 1, s. 113–129, https://doi.org/10.2298/GEI2001113J.pl_PL
dc.referencesLista ICOS kluczowych terminów onomastycznych, tłum. i oprac. Artur Gałkowski i Urszula Bijak, Grupa Terminologiczna ICOS International Council of Onomastic Sciences, Łódź–Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesMoncla, Ludovic i Gaio, Mauro i Joliveau, Thierry i Le Lay, Yves‑François i Boeglin, Noémie i Mazagol, Pierre‑Olivier (2019). “Mapping urban fingerprints of odonyms automatically extracted from French novels”, International Journal of Geographical Information Science, 33, s. 2477–2497, https://doi.org/10.1080/13658816.2019.1584804.pl_PL
dc.referencesMori, Olga (2007). “Odonyms of Buenos Aires and Tarragona. A Comparative Approach”, Onoma, 42, s. 89–109, https://doi.org/10.2143/ONO.42.0.2047076pl_PL
dc.referencesMyszka, Agnieszka i Wisz, Piotr (2012). Nazwy ulic Rzeszowa. Historia i współczesność, Rzeszów, Biblioteka „Frazy”.pl_PL
dc.referencesNazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów (2008), red. Zygmunt Zagórski, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.pl_PL
dc.referencesOto‑Peralías, Daniel (2017). “What do street names tell us? The ‘city‑text’ as socio‑cultural data”, Journal of Economic Geography, lbx030, https://doi.org/10.1093/jeg/lbx030.pl_PL
dc.referencesOzimska, Joanna (2014). “Le denominazioni proprie nella narrativa contemporanea polacca in una prospettiva traduttologica”, Il Nome nel testo, Rivista internazionale di onomastica letteraria, XVI, s. 301–311.pl_PL
dc.referencesPerono Cacciafoco, Francesco i Tuang, Shu Qi (2018). “Voices from the streets: trends in naming practices of Singapore odonymy”, Review of Historical Geography and Toponomastics, 25/26, s. 9–30.pl_PL
dc.referencesPrzybylska, Lucyna (2005). „Hierotoponimy. Przykład Gdyni”, Peregrinus Cracoviensis, 16, s. 93–100.pl_PL
dc.referencesPrzybylska, Lucyna (2015). „Ulice św. Jakuba w Polsce”, [in] ks. Piotr Roszak i Franciszek Mróz (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. Rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały dedykowane prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu, Kraków, Wydawnictwo «CZUWAJMY», s. 267–281.pl_PL
dc.referencesRybicka, Elżbieta (2008). „Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich”, Teksty Drugie, 4, s. 21–38.pl_PL
dc.referencesSzargotowie, Barbara i Maciej (2011). Jeżycjada a sprawa polska. O powieściach Małgorzaty Musierowicz, Katowice, Śląsk Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesTygielski, Wojciech (2010). „Włosi”, [in] Michał Kopczyński i Wojciech Tygielski (red.), Pod wspólnym niebiem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa, Wydawnictwo BELLONA, s. 183–200.pl_PL
dc.referencesautostradadelsole.com/2017/11/wloskosc‑to-jest-stan-umyslu.html [10/10/2020].pl_PL
dc.referenceseteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/pobieranie/pliki_pelne.aspx?contrast=default [27/07/2019].pl_PL
dc.referenceshistmag.org/Poludniowy-Tyrol-kontra-Gorna-Adyga-15551/ [10/10/2020].pl_PL
dc.referenceshls-dhs-dss.ch/de/articles/027283/2009-04-02/ [10/10/2020].pl_PL
dc.referenceslodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,4694363.html?disableRedirects=true [10/09/2020].pl_PL
dc.referencessjp.pwn.pl/szukaj/wloskosc.html [10/10/2020].pl_PL
dc.referencesstat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/ [10/02/2021].pl_PL
dc.referencesuwielbiamwloskieklimaty.com/polskie-blogi-o-wloszech/ [10/10/2020].pl_PL
dc.referenceswarszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,15287880,Ulica_Rukoli_zamiast_Rzezuchowej__Tak_chcieli_w_Wilanowie.html [20/11/2020].pl_PL
dc.referenceswww.cisi.pl/ [10/09/2020].pl_PL
dc.referenceswww.collinsdictionary.com/spellcheck/english?q=italianness [20/02/2021].pl_PL
dc.referenceswww.comunecervia.it/ [10/09/2020].pl_PL
dc.referenceswww.dominik.salezjanie.pl/dominik/?d=1 [11/09/2020].pl_PL
dc.referenceswww.merriam-webster.com/dictionary/Italianity [10/08/2020].pl_PL
dc.referenceswww.straznicyczasu.pl/viewtopic.php?t=970 [10/09/2020].pl_PL
dc.referenceswww.treccani.it/enciclopedia/francesco-nullo/ [10/09/2020].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-506-0.17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe